Udover Generalsekretæren deltog Lone Pilegård Hansen i det indledende arbejde med Bog 18

Index til: SerieLovsSystemet (SLS)

Supplement 3.1

En kort forkrønike (K.FK.)
Supplement 3.2 Seriebegrebets mærkværdige skabelse (S.M.S.)
Supplement 3.3 Seriernes typologiske system (S.T.S.) DE TYVE
Supplement 3.4 Seriernes morfologiske system (S.M.S.)
Supplement 3.5 Kammererseriekonkordansen (K.S.K.)  DE TRETTEN
Supplement 3.6 Skematikker og systemmønstre (S.O.S.)
Supplement 3.A Kammerer og Kameraterne (K.O.K.)
Supplement 3.B Kammerers menneskelige karakter (K.M.K.)
Supplement 3.C Kammerers videnskabelige karriere (K.V.K.)

"... dette første forsøg på en systematisk klassifikation af tilfældige hændelser, vil måske få nogle uventede anvendelser på et tidspunkt i fremtiden. Sådan noget sker indenfor videnskaben. Det kan også være grunden til at Einstein tilkendegav en fordelagtigt mening om bogen; han kaldte den:

  "original og på ingen måde absurd".". a

Arthur Koestler i 
'
The Roots  of Coincidence' (p. 87f)
om Paul Kammerers 'Das Gesetz der Serie'


     a this first attempt at a systematic classification of coincidental events may find some unexpected applications at some future date. These things happen in science. It may also be the reason why Einstein gave a favourable opinion of the book; he called it "original and by no means absurd".

Paul Kammerer