Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

Supplement 3.5 Om de 13 Serier (i-xiii)
Supplement 3.5A

Kammerer Serie Konkordans

Supplement 3.5B

KammererSerieKlassifikation

Supplement 3.5C SerieFormForklaringsSystem af KammererSerieKlasserne

De 13 Serieformer

Supplement 3.5i Serietype I Enkel hel opfattelse niveau A-B-C
Supplement 3.5ii Serietype II Koordineret helhedsopfattelse A-B
Supplement 3.5iii Serietype III Enkel struktureret detaljeopfattelse A-B

Supplement 3.5iv

Serietype IV

Enkel kompleks koordinatopfattelse A-B
Supplement 3.5v Serietype V Sammensat kompleks trivalens A-B-C
Supplement 3.5vi Serietype VI Sammensat kongruent symmetri A-B
Supplement 3.5vii Serietype VII Sammensat posi-direk-tional-serie A-B
Supplement 3.5viii Serietype VIII Kompleks substantialserie A-B
Supplement 3.5ix Serietype IX Kompleks specifikationalserie A-B
Supplement 3.5x Serietype X Enkel kongruent divalens A-B
Supplement 3.5xi Serietype XI Flere enkelkoordinerede serieskår A-B
Supplement 3.5xii Serietype XII Modsætningsmæssig eller kontrastserie
Supplement 3.5xiii Serietype XIII Komplekse hele serier

Supplement 3.5a

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

Paul Kammerer giver i sit kapitel III en klassificering af serietyperne, som han har i iagttaget.

Han arbejder i slutningen af kapitlet med en skematik som omfatter 13 grundgrupper, hver med en eller flere tilknyttede seriearter, i alt godt 35-36 serietyper.

Hans værk nåede jo aldrig omtale og anerkendelse fra andre forskere, og nogle ting i systematikken virker ikke i første gang helt gennemskuelige, som han selv skriver (ibid p. 87):  

"Jeg er mig fuldt bevidst om, hermed kun at have foretaget et beskedent forsøg på at klassificere serierne. Og om en regelret systematisering kan der endnu næppe være tale; bygningen af et fuldstændigt seriesystem kræver grundigere forskning, end der for nuværende står os til råde, og må overlades til en ikke alt for nær fremtid.". a

Ordet "schüchternen" betyder udover "beskedent" også: frygtsomt, genert, ængsteligt, bly.

Måske derfor en foranledning til at ripostere Kammerers skematisering en smule.

Her følger nu indledningsvist en forklarende oversættelse af Paul Kammerers første resumerende forklaring (F.R.F.) (ibid p. 87ff):

Supplement 3.5b

KammererSerieKlassifikation (KSK)

SMS KSK KSK HovedSerier  KSK UnderSerier
1 I A Enkel serie, serie af første orden

B Seriefølge, serie af højere orden

C Seriepotens, serie af højere grad

2 II

A Rumlig eller Simultanserie

B Tidsmæssig eller Suksedensserie

3 III

A Anhængsserie

B  Underserie

4 IV

A Ren serie eller sortsserie

B  Hybrid- eller blandingsserie

5 V

A Enrækket serie

B Flerrækket serie

Ba Parallelserie

Bb  Polytomisk serie

Bbaa Divergerende serie

Bbbb  Konvergerende serie

C Korrelationsserie xxx

6 VI A Segmental- eller metameriserie

B Bilateral- eller symetriserie  

7 VII

A Bevægelsesserie

B Hvileserie

8 VIII A Kvantitets- eller mængdeserie

B Kvalitets- eller artsserie

9 IX A Ligheds- eller identitetsserie B Delvis overensstemmende- eller affinitetsserie
10 X

A Homologiserie

B Analogiserie
11 XI

A Række- eller direkte serie

B Kryds- eller inversserie

12 XII

Modsætningsmæssig eller kontrastserie

13 XIII

1 Alternerende serie

2 Cykliske eller kredsløbscirkler

b Fasisk serie xxx

a Cyklisk serie

c Periodisk serie

Supplement 3.5c

SerieFormForklaringsSystem (SFFS)
af KammererSerieKlasserne (KSK)

KammererSerieKlassifikationen (KSK) har i modsætning til de fra naturvidenskaben og biologien især kendte klassifikationsmetodikker den forskel, at man ikke kan føle sig helt sikker på at have placeret en serie endegyldigt, også selv om dens grundliggende karakteristika omfattes af en given klassifikation. Dette beror især på, at en enkelt serie kan lægge sig i flere forskellige klasser, ja faktisk bliver den præcise bestemmelse af en serie ofte en opremsning først af dens type og siden af de klasser som den falder ind under. Som Kammerer forklarer det sidst i sin gennemgang af serieklassesystemet (SKS) (ibid p. 83):

"Stadig kommer vi tilbage dertil at ved forsøget på at systematisere serieformerne dækkende, opstår den situation, hvor det selv samme serialtilfælde grangiveligt tilhører de mest forskelligartede typer.".  a

Pointen bliver derfor; at man med de forskellige typer og klasser mere har et omtrentligt redskab, en art artificiel sprogkodeanalogi (A.SA.) ikke et ganske enentydigt nøjagtigt skuffesystem. Alt dette skal blive tydeligere i de omstående ruller, hvor de forskellige klasser gennemgås.

[OP]


   a  Ich bin mir voll bewußt, damit nur einen schüchternen Versuch zur Klassifikation der Serien getan zu haben. Und von einer regelrechten Systemisierung kann noch kaum die Rede sein; der Ausbau eines vollständigen Seriensystems erfordert gründlichere Empirie, als sie uns gengenwärtig zu Gebote steht, und muß einer wohl nicht allzu nahen Zukunft überlassen bleiben.

     a  Immer wieder kommen wir darauf zurück, daß beim Versuch, die Serienformen zu systemisieren, Deckungen Zustande kommen, so zwar, daß ein und derselbe Serialfall verschiedensten Typen angehört.

[OP]