Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

De 13 Serieklassifikationer

Serietype V

Sammensat kompleks trivalens A-B-C

Supplement 3.5V.A Enrækket serie
Supplement 3.5V.B

Flerrækket serie

Supplement 3.5V.Ba

Parallelserie

Supplement 3.5V.Bb Polytomisk serie
Supplement 3.5V.Bbaa Divergerende serie
Supplement 3.5V.Bb.bb Konvergerende serie

Supplement 1.5V.A

Enrækket serie

For eksempel anfører følgende hændelse en serietype 17 "Navn og Erhverv", med undertoner af serietype 9 "Mangfoldighed af bestemte almindelige begreber", og måske  især Serietype 2 "Lupus in fabula", som et eksempel på denne Klasse V serieform. I hans historie (ibid eksempel 20 p. 27) dukker navnet Kraft op tre gange en gang om dagen fra den 9. maj 1917 e.v. Den første dag finder han i gamle kældergemmer et fotografi fra sin skoletid, han bemærker især barndomsvennen Ernst Kraft. Dagen efter behandles han hos doktoren for en gammel skade han fik i gymnastiksalen med Kraft, endelig ser han da på tredjedagen Kraft selv (op. cit.):

"... siddende i en drosche, som kørte ad Kärntnerstraße. Jeg genkendte ham først, efter at han ivrigt havde vinket til  mig, for jeg havde ikke set ham i fire år, og han er i mellemtiden - formodentligt hårdt medtaget af krigstjeneste - blevet noget bleg og mager.".

Man  ser altså her en enrækket serie, Klasse V.A. hvor netop kun ét længdegående seriemoment optræder nemlig navnet/personen Kraft, der endelig opleves som sin modsætning (også på tysk) Svaghed. Krafteksemplet har dog også rigelige muligheder for de mere metafysiske spekulationer: for eksempel en art telepati, underbevidste drømmeimpulser og lignende, fra det øjeblik Kammerer ser på fotografiet til Kraft dukker frem.

Supplement 1.5V.B

Flerrækket serie

Kammerers eksempel 22 a og 22 b illustrerer dette vel. Den 28/7-1915 e.v. Kammerers kone har netop i Herman Bangs roman "Mikaël" læst om fru Rohan, a  så ser hun i sporvognen en person som mindede hende om hendes bekendte fyrst Rohan, om aftenen kom fyrst Rohan selv på besøg. Denne seriers flerrækkede tværelement kommer nu heraf; at fru Kammerer tilfældigt overhørte en stump af en samtale som personen der lignede fyrst Rohan i sporvognen førte med en anden fremmed mand. Denne spurgte om han kunne anbefale "Weißenbach am Attersee" som et sommerferieudflugtsmål. På markedet i byen samme dag blev fru Kammerer spurgt af en af de handlende, om hun kendte "Weißenbach am Attersee", hvor den handlende havde et ærinde.

Et andet eksempel (Kammerers 18) hvor Lupus in fabula-typen udarter sig i en flerrækket serie, starter onsdag den 4/7-1917 e.v hvor Kammerer havde opmøde ved kassernen for at kunne blive erklæret sund, frisk og infektionsfri. Han hører der pludselig en høj kammeratlig stemme fra en overløjtnant som hilser ham:

"Servus! Gud velsigne dig!" a

I situationen tænker Paul Kammerer instinktivt på en ven, han ikke længe har hørt fra og som nu må have fået stilling som kaptajn. Overløjtnanten viser sig dog som en anden gammel ven af Kammerer, først da han kommer hjem, da finder han et brev fra den ven, som han troede at have genfundet på kassernen. Vennen, nu kaptajn, sender et hjerteligt brev og rosende artikler, han har skrevet om Kammerers almindeligt anerkende lærebog "Allgemeinen Biologie" i et tidskrift.

Supplement 1.5V.Ba

Parallelserie

Alle serier af første orden regnes for parallelserier (Kammerer ibid p. 62). Grafisk fremstiller Kammerer parallelserien med to liner af noterede enkeltelementer som de blot optegnet i rullerne forud for denne - her for eksempel som:

                         "A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 A7 A8"

                         "B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B7 B8"

Supplement 1.5V.Bb

Polytomisk serie

p. 63, p. 76

Efterhånden som serien forløber, så kan de parallelle tværelementer forandre seriens grundliggende natur så meget, at kun nogle få tværelementer binder den sammen med sit udgangspunkts oberservationsmæssige udpegning (U.O.U.). Serierelementerne gaber bogstaveligt set, Kammerer illustrerer dette med at vise, hvordan to linier fordobles og samtidigt vokser fra hinanden.

I serien bliver de røde hatte til røde slikkepinde.

Supplement 1.5V.Bbaa

Divergerende serie

p. 63

Her spreder elementerne sig ud i kun to linier, som ligner et gab. De oprindelige røde huer skifter farve, bliver til hætter og hatte, men forbliver farver af hovedbeklædninger i serier.

Supplement 1.5V.Bb.bb

Konvergerende serie

Forgreningen forener sig i en efterkommende lukket seriestamme (polytomisk serie går over i en parallelserie):

Her vokser serien ind i en større baglæns enkelthed, de mange røde signaler bliver til røde huer, tilslut drejer serien sig om hovedtøj.

 

     a fru Rohan: Navnet Rohan må have en særlig adelig konnotation i den østrig-ungarnske Wienerkultur, for så vidt at samme person i Herman Bangs danske originaltekst hedder enten "fru Adelskjold" eller "fru Morgenstjerne" (for eksempel ibid p. 75 hvor begge personer omtales) to typiske danske fiktionelle adelsagtige navne.

      a Servus! Grüß dich Gott!

[OP]