Bibliografi til SerieLovsSystemet - Serierullerne

Alfabetisk Nøgle

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å  

A

B

Bang, Herman
Mikaël
. København 1904 e.v. For eksempel Viborg 1981 e.v. ISBN: 87-87965-00-3 (Bogen omtales i Kammerer, Paul)

Belitz, Charlene
Flow - den strømmende kraft
. Synkronicitet og meningsfulde tilfældigheder. Med Meg Lundstrom. Borgen Gylling 1998 e.v. ISBN: 87-21-00812-4. Efter amerikansk original The Power of Flow New York 1997 e.v. Se også Kammerer, Paul

Bletzer, June G.
The Donning International Encyclopedic Psychic Dictionary
USA 1986 e.v. ISBN: 0-89865-371-1 Se også under Rhine

Bohm, David
Helhed og den indfoldede orden. Danmark 1986 e.v.
Science, Order, and Creativity. A Dramatic New Look at the Creative Roots of Science and Life. Med Peats, F. David. USA 1987 e.v. ISBN: 0-553-34449-8. Se også Weber, Renée

Bolen, Jean Shinoda
The Tao of Psychology. Synchronicity and the Self. USA 1979/1982 e.,v. ISBN: 0-06-250081-3. Se også Kammerer, Paul

C

Cainer, Jonathan & Rider, Carl
The Psychic Explorer
. A Practical Guide to Modern Magic. Piatkus London 1986 e.v. ISBN: 0-86188-369-1 Se også under Rhine

Combs, Allan
Synchronicity. Science, Myth, and the Trickster. Med Mark Holland. New York 1990 e.v. ISBN: 1-55778-304-7. Se også Kammerer, Paul

Corbin, Henry
Cyclical Time and Ismaili Gnosis. London. Samlet udgave 1983 e.v.

Cousineau, Phil
Soul Moments. Marvelous Stories of Synchronicity - Meaningful Coincidences from a Seemingly Random World. USA 1997 e.v. ISBN: 1-57324-079-6. Se også Kammerer, Paul

Crowley, Aleister (Crowley, Edward Alexander)
Liber Al vel Legis. The Book of the Law. For eksempel in.:Holy Books of THELEMA. USA 1983/88/90 e.v.
Lovens Bog. Oversat af Olsen, Per. København 1991 e.v. ISBN: 87-7759-022-8. Se eventuelt endvidere her.
Liber Aleph vel CXI. The Book of Wisdom or Folly. USA 1951/61/91 e.v.
777 and other Qabalistic Writings of Aleister Crowley. USA 1977ff e.v.
Liber Thoth. The Book of Thoth. (Egyptian Tarot). USA 1979ff e.v.

D

Donning
Donnings (International Encyclopedic) Psychic Dictionary Se under Bletzer, June G.

E

F

Ferguson, Marilyn
The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in Our Time. USA 1980./87 e.v. ISBN: o-87477-458-6. Svensk oversættelse: Mot en ny tidsålder. Stockholm 1982 e.v.

Fodor, Nandor
The Encyclopædia of Psychic Science
. London 1933 e.v. USA 1966ff e.v. ISBN: 0-8065-0428-5 Se også under Rhine

Fort, Charles
The Complete Books of Charles Fort. The Book of the Damned. Lo! Wild Talents & New Lands. USA 1974 e.v.

G

Grattan-Guinness, Ivor
Psychical Research
. A Guide to its History, Principles & Practices in Celebratyion og 100 Years of the Society for Psychical Research. Ed. Ivor Grattan-Guinness. London 1982 e.v. ISBN: 0-85030-3168 Se også under Rhine

Gribbin, John
Cosmic Coincidences
. Dark Matter, Mankind and Anthropic Cosmology. Originaltitel: The Stuff of the Universe. Med Rees, Martin. England 1990/1991 e.v. ISBN: 0-552-99443-X. Se også Kammerer Paul

Hopcke, Robert H.
Intet er tilfældigt
. Om tilfældets mening - en bog on synkronicitet. Aschehough Danmark 1999 e.v. ISBN: 87-11-12788-0 Amerikansk original: There are no Accidents USA 1996 e.v. Se også Kammerer, Paul

I

J

Jastrow, Robert
The Enchanted Loom
: The Mind in the Universe. New York 1981 e.v.

Jaworski, Joseph
Synchronicity
. The Inner path of Leadership.  USA 1996 e.v. ISBN: 1-881052-94-X. Se også Kammerer, Paul

Jaynes, Julian
The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Penguin England 1979/90ff e.v.. ISBN: 0-14-017491-5

Jenkins, J.M.
Maya Cosmogenesis 2012: the True Meaning of the Maya Calandar and Date. Introduced by McKenna, Terence. Bear & Company USA 1998 e.v.

Jensen, Jens Juhl
I begyndelsen var tallet
. Pythagoræisk poesi gennem to årtusinder. Hans Reitzels Forlag Danmark 1986 e.v. ISBN: 87-412-3923-7

Jung, C.G.
Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. i Naturerklärung und Psyche. I Studien aus dem C.G. Jung-Institut Zürich IV. 1952ff e.v. Se også Pauli, W. og Kammerer, Paul
Engelsk oversættelse: Syncronicity. An Acausal Connecting Principle. From The Collected Works of C.G. Jung Volume 8 Bollingen Series XX 1960/1973 e.v. USA ISBN: 0-691-01794-8
The Structure and Dynamics af the Psyche, Collected Works VIII London 1960 e.v. p. 441, p. 511 og p. 435 citeres af, fra Koestler, Arthur i The Roots of Coincidence

Joseph, Frank
Synchronicity & You
. Understanding the Role of Meaningsful Coincidence in Your Life. USA 1999 e.v. ISBN: i-86204-384-1. Se også Kammerer, Paul

K

Kammerer, Paul
Das Gesetz der Serie. Eine Lehre von den Wiederholungen im Lebens- und im Weltgeschehen. Tyskland
1919 e.v.
Se også under 
Belitz, Charlene; Bolen, Jean Shinoda; Combs, Allan; Cousineau, Phil; Gribbin, John; Hopcke, Robert H.; Jaworski, JosephJoseph, Frank; Jung, C.G.; Kostler, Arthur; Peat, F.David; Richo, David

Kazinskij, B.B.
Biological Radio communication
. Moskva 1960 e.v.

Klimo, Jon
Psychics, Prophets and Mystics
. Receiving Information from Paranormal Sources. USA 1987 e.v. England 1991 e.v. ISBN: 1-85538-082-X Se også under Rhine

Koestler, Arthur
The Roots of Coincidence
. London 1972ff e.v. Dansk udgave: Sandsynlighedens grænse. Thanning  & Appel 1974
The Case of the Midwife Toad. London 1971 e.v. Picador New York 1972/74/1978 e.v. ISBN: 0-330-24642-0. Dansk udgave: Den manipulerede frø. Gyldendal 1972 e.v Se også under Kammerer, Paul

L

Laugesen, A.Teilgård
Syv - Ni - Tolv. Nogle iagttagelser over typiske tal i litteraturen. in Studier fra Sprog- og oldtidsforskningen. København 1959 e.v.

Lewin, Leonard
Science and the Paranormal
Institute for Cultural Research P.O. Box 13 Tunbridge Wells Kent England 1979 e.v. Uden ISBN Se også Rhine

Liber Legis
Se Lovens Bog

Lipnack. Jessica
The Networking Book
. People Connecting with People. Med Jeffrey Stamps. USA og England 1986 e.v. ISBN:0-7102-0976-2

M

Manning, Matthew
The Link
. The Extraordinary Gifts of a Teenage Psychic. Colin Smythe Buckinghamshire England 1986 e.v. ISBN: 0-86140-283-9 Se også Rhine

Marks, John
The Search for the "Manchurian Candidate". The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences. USA 1979/1991 e.v.

Mavromatis, Andreas
Hypnagogia. The Unique State of Consciousness between Wakefulness and Sleep. England 11987/1991 e.v. ISBN: 0-415-05794-9

Moon, Peter
The Montauk Project. Experiments in Time. USA 1992 e.v. ISBN: 0-9631889-0-9
The Montauk Project. Adventures in Synchronicity. USA 1994 e.v. ISBN: 0-9631889-1-7
Pyramids of Montauk. Explorations in Consciousness. USA 1995 e.v. ISBN: 0-9631889-2-5
Alle med
Nichols, Preston B. Se også Berlitz, Charles

N

Newton, Isaac
Opticks. A Treatise of the Reflections, refractions, Inflections & Coulours of Light. London 1704/1979 e.v.

O

Ostrander, Sheila & Schroeder, Lynn
Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain
USA 1970ff Dansk oversættelse foreligger. Se eventuelt Schnabel, Jim for den amerikanske variant ellers Rhine

Ousby, William J.
Self-hypnosis and Scientific Self-suggestion. England 1966ff e.v. 7. oplag 1981 e.v. ISBN: 0 7225 0285 0
Selvhypnose dansk oversættelse af ovenstående. Danmark 1988 e.v.
The Theory and Practice of Hypnotism. England 1967 e.v. 5. oplag  1981 e.v. ISBN: 0-7225-0204-4

 

P

Parker, Julia & Derek
Drømme Tolkning & Symboler
. Politikens Forlag Lissabon 1986ff e.v. ISBN: 87-567-4140-5 Efter engelsk original Dreaming USA 1985 e.v.

Pauli, W.
Der Einfluss archetypischer Vorstellungen
auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler. I Naturerklärung und Psyche. I Studien aus dem C.G. Jung-Institut Zürich IV. 1952ff e.v. Se også Jung, C.G. og Kammerer, Paul

Peat, F.David
Synchronicity. The Bridge between Matter and Mind. USA 1988 e.v. Se også Kammerer, Paul
Turbulent Mirror. An Illustrated Guide to Chaos Theory and the Science of Wholeness. Med John Briggs. USA 1989 e.v. ISBN: 0-06-091696-6
In Search of Nikola Tesla. England 1983 e.v. - 2. udgave 1993 e.v. ISBN: 1-85398-020-X.

Peeters, B.
Hemmelighedsfulde byer 1 - 5. Tekst til serier af F. Schuiten. Alle København 1984-90 e.v.: Murene i Samaris. Tårnet. Uro i Urbicande. Vejen til Armilia. Arkivaren.

Popol Vuh
Popul Vuh. The Definitive Edition of the Maya Book of the Dawn of Life and the Glories of Gods and Kings. Translated by Tedlock, Dennis. New York 1985ff
Esoterism of the Popol Vuh. The Sacred History of the Quiché-Maya. By Girard, Raphael. Spansk original 1948 e.v. Engelsk udgave USA 1979 e.v.

R

Ralphs, John D.
Exploring the Fourth Dimension
. Secrets of the Paranormal. Foulsham England 1992 e.v. ISBN: 0-572-01624-7

Redfield, James
The Celestine Prophecy
an Adventure. USA 1994ff e.v. ISBN: 0-553-40902-6. Synkronicitet i især første del, se også Kammerer, Paul
(The Cellulite Prophecy) 'Author Unknown' Intern bogmarkedssatire over Redfields betragtelige succes. ISBN: 0-9645015-0-3

Reed, A.W.
An Anfang war die Traumzeit. Der Legenden und Mythen der Aboriginals. Tysk oversættelse efter australsk engelsksproget original: Aboriginal Myths - Tales of the Dreamtime.

Rhine, Louisa E.
Sindets løngange. Med forord af J.B. Rhine. Borgens billigbøger 19. Danmark 1964 e.v. Originaltitel: Hidden Channels of the Mind. Angående parapsykologi og psykisk forskning se også: Bletzer, June G.; Cainer & Rider; Ellison, Arthur; Fodor, Nandor; Grattan-Guinness, Ivor; Klimo, Jon; Lewin, Leonard; Manning, Matthew; McMoneagle, Joseph; Ostrander & Schroeder; Scott Hill; Scott Rogo, D.; Schnabel, Jim; Swan, Ingo;Time-Life; & West, D.J.

Richo, David
Unexpected Miracles
. The Gift of Synchronicity and How to Open It. New York 1998 e.v. ISBN: 0-8245-1729-6. Se også under Kammerer, Paul

S

Schnabel, Jim
Remote Viewers
: The Secret History of America's Psychic Spies. USA Dell 1997 e.v. ISBN: 0-440-22306-7.
Se eventuelt også McMoneagle, Joseph; Swan, Ingo og Ostrander & Schroeder samt generelt Rhine

Schorske, C. E.
Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture. USA 1961/79 e.v.

Scott Hill
Parapsykologien i dag
Bind 1 & 2 Bogan København 1982ff e.v. ISBN: 87-87533-52-9 & 87-87533-87-1 Se også under Rhine

Scott Rogo, D.
Miracles
. A Scientific Exploration of Wondrous Phenomena. Chicago 1983 e.v. England 1991 e.v. ISBN: 1-85538-055-2
Beyond Reality. The Role Unseen Dimensions Play in Our Lives. USA England 1990 e.v. ISBN:0-85030-886-0
Se også under Rhine

Swan, Ingo
Natural ESP the ESP core and its Raw Characteristics a Layman's Guide to Unlocking the Extra Sensory Power of your Mind. Psychic Alternatives Bantam USA 1987 e.v. ISBN: 0-553-34417-X
Se eventuelt også McMoneagle, Joseph; Schnabel, Jim samt generelt Rhine

T

Time-Life Editors
Psychic Powers
  USA 1987f e.v. ISBN: 0-7054-0668-7 Se under Rhine

Tompkins, Sue
Aspects in Astrology
. A Comprehensive Guide to Interpretation. Element England 1989 e.v. ISBN: 1-85230-081-7 Ser også Greene, Liz

U

V

Vaughan, Alan
Incredible Coincidence
. The Baffling World of Synchronicity. Ballantine Books. USA 1979ff e.v. ISBN: 0-345-35972-0. Se også Kammerer, Paul

Versluis. Arthur
 Telos. New York 1987 e.v.

W

Weber, Renée
Dialogues with Scientists and Sages. The Search for Unity. England 1986/90 e.v.

Wells, K.B. Jr.
The Montauk Files
. Unearthing the Phoenix Conspiracy. New Falcon 1998 e.v. ISBN: 1-56184-134-X. Se også Berlitz, Charles

West, D.J.
Psykisk forskning Bings billigbøger København 1967 e.v. Efter Psychical Research Today Duckworth England 1954 e.v.2. udgave Pelican England 1962 e.v. Se under Rhine

Wilson, Robert Anton
Cosmic Trigger i-iii. USA 1977-95 e.v.
Coincidance. A Head Test. USA 1988 e.v. (Se også Kammerer, Paul)

Wolf, Fred Alan
Parallel Universes. The Search for Other Worlds. USA 1988/90 e.v.
The Eagle's Quest. A Physicist's Search for Truth in the Heart of the Shamanic World. England 1991e.v.

 

X

X, Commander (Keith, Jim)
Nikola Tesla. Free Energy and the White Dove. USA 1992 e.v. Se også Cheney; X, Michael og Tesla.
Underground Alien Bases. USA 1990 e.v.
The Ultimate Deception. USA 1990 e.v.
The Philadelphia Experiment Chronicles. Exploring the Strange Case of Alfred Bielek & Dr. M.K. Jessup. USA 1994 e.v.

Y

Z

Ø

Østergaard Pedersen, B.
Matematisk Leksikon
. Håndbog i matematik og regning for skoler og hjem. Skandinavisk Bogforlag. Odense Uden år og ISBN. Se også Brunn, Viggo og Newman, James R.

Å

Udover Generalsekretæren, flere flittige bibliotikarer og et i tiden stort siden anonymt publikum med interesse i området "synkronicitet" og "parapsykologi" (se henvisningerne under Kammerer deltog Lone Pilegård Hansen i det indledende arbejde med SerieLovsSystemet (SLS)