Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

De 13 Serieklassifikationer

Serietype IX

Kompleks specifikationalserie A-B

Supplement 3.5IX.A Ligheds- eller identitetsserie
Supplement 3.5IX.B

Delvis overensstemmende- eller affinitetsserie

Supplement 1.5IX.A

Ligheds- eller identitetsserie

Her drejer det sig om serier med nøjagtigt den samme gentagelse, ganske sjældne men eksisterende, hvis man hermed vil forstå (ibid p. 72):

"... en efter intensitet og kvalitet matematisk overensstemmende gentagelse ..."c

Som eksempel på Ligheds- eller Identitetsserier anfører Paul Kammerer sit eksempel nummer 66 (op. cit.). I denne beretning har hans ven, doktor Robert Konta den 22/3-1906 e.v. på omslaget til et nodehæfte indført notationen til Beethovens lidet kendte stykker: "Skotske Lieder". Om aftenen kommer Roberts broder Paul på besøg og finder i postbunken det nyeste nummer af tidsskriftet "Kunstwart" (: kunstens vogter). Han blader det igennem og finder nodetillægget. Følgende replikskifte udspiller sig nu (op. cit.):

"Du, Robert "Kunstwart" bringer denne gang i sit nodetillæg "Skotske Lieder".". - Dertil Robert: "Er det dem af Beethoven?" - Paul: "Ja!". a

Supplement 1.5IX.B

Delvis overensstemmende- eller affinitetsserie

Som fortsættelse på ovenstående eksempel forklarer Kammerer nu, at hvis for eksempel bladet "Kunstwart" havde bragt en anden komponists skotske lieder, (op. cit.):

"... eller (mindre slående) andre lieder af den samme komponist, kun ikke lige de skotske. For så vidt dog flyder grænsen mellem Ligheds- og Delvis overensstemmende serier sammen, når man i betænker dette, at deres første led fremstår som et inserat med, deres andet led som et aftryk af de "Skotske Lieder", og må konstatere graduel forskel på det kvalitative led "Beethovens "Skotske Lieder".".b

Kammerer giver i sit eksempel 67 et godt bud på en delvis overensstemmende serie, hvor elementerne ikke passer helt nøjagtigt, men kun gennem ligheder og "delvise overensstemmelser". Det drejede sig om en koncertbegivenhed i Wien den 15/1-1906 e.v., hvor tre uafhængige numre på programmet alle handlede om "Hans og Grete" - udfra forskellige komponister og sangere men stadig omkring dette tema, der ikke valgtes bevidst fra arrangørernes side.


      c eine nach Intensität und Qualität mathematisch übereinstimmende Wiederholung

      a Du, ROBERT, der Kunstwart bringt diesmal in seiner Notenbeilage "Schottische Lieder"." - Darauf ROBERT: "Sind es die von BEETHOVEN?" - PAUL: "Ja!"

     b oder (minder schlagend) andere Lieder desselben Komponisten, nur nicht gerade die schottischen. Insofern aber verschwimmen die Grenzen zwischen Gleichheits- und Ähnlichkeitsserie, als man in Anbetracht dessen, daß ihr erstes Glied ein Inserat, ihr zweites Glied einen Abdruck der schottischen Lieder darstellt, graduelle Verschiedenheit der qualitativ gleichen Glieder "BE­ETHO­VEN, Schottische Lieder" konstatieren darf.

[OP]