Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

De 13 Serieklassifikationer

Serietype XII

Modsætningsmæssig eller kontrastserie

Supplement 3.5XII Modsætningsmæssig eller kontrastserie

Supplement 3.5XII

Modsætningsmæssig eller kontrastserie

Man må dog også kunne skelne en anden understrøm af elementernes retninger ud fra den foregående, hvor definitionen omfatter serier med ligheder - eksakte eller tilnærmelsesvise. Det drejer sig for Kammerer om den type serier, hvor elementerne i serien optræder med nøjagtigt modsat fortegn. Hans eksempel nummer 74 virker meget tydeligt som en Kontrastserie (ibid p. 79):

"Den 27. august 1907 åbnede jeg i S-toget et vindue; en gnaven ældre herre stod straks op og smækkede det i. Den 30.august 1907 sagde min svoger E. v. W. i S-toget, at han måtte vare sig meget for togluften; næppe havde en vredt udseende ældre dame hørt dette, før hun rejste sig og åbnede to vinduer.". a


     a Am 27. August 1907 öffne ich in der Stadtbahn ein Fenster; ein brummiger alter Herr steht sofort auf und smeißt es zu. Am 30. August 1907 sagt mein Schwager E. v. W. in der Stadtbahn, er müsse sich sehr vor Zugluft hüten; kaum hört dies eine böse aussehende alte Dame, als sie sich erhebt und zwei Fenster öffnet.

[OP]