Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

De 13 Serieklassifikationer

Serietype VI

Sammensat kongruent symmetri A-B

Supplement 3.5VI.A Segmental- eller metameriserie
Supplement 3.5VI.B Bilateral- eller symmetriserie

Supplement 3.5VI.A

Segmental- eller metameriserie

Som Kammerer forklarer (ibid p. 66) dækker den ene serie som et segment over den næste.

Man kan forestille sig for eksempel en serietype 12, pligt- & spadsereture, med for eksempel en hund, hvor man møder en anden hundelufter. Altid samme begivenhed med samme elementer og naturlige forklaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration fra Kammerer p. 66

Supplement 3.5VI.B

Bilateral- eller symmetriserie

Her forklarer Kammerer (ibid p. 66) at de bilaterale, symmetriske serier, viser elementerne i et spejlingsforhold, serieelementerne står altså lige overfor hinanden.

Jævnfør illustrationen ovenfor.

At begge Klasse VI serierne kan benævnes symmetriske, forklarer Kammerer (ibid p. 66f) og præciserer, at seriens elementers udvikling ligger på en symmetriakse af tid og/eller rum som skærer selve series akse, i den segmenttale eller metamerieske serier løber symmetriaksen langs med den serielle akse, altså vandret parallelt, men:

"Kun symmetriaksen danner en vinkel på 90 grader: ved den bilaterale serie står denne akse lodret på den serielle akse, som bestemmes af udviklingen i den serielle proces og hvis retning er ligeud; symmetriaksen i den bilaterale serier går tværs gennem dens midte.". a


     a Nur schließen die Symmetrieachsen einen Winkel von 90 Graden ein: bei der bilateralen Serie steht diese Achse senkrecht auf der serialen Achse, die vom Fortschreiten des serialen Prozesses bestimmt wird, seiner Richtung gleichlaufend ist; die Symmetrieachse der bilateralen Serie geht quer durch ihre Mitte hindurch.

[OP]