Anvendte S.M.S. ord i Serierullerne

*SMS- ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.BA.

aktive boganskaffere (A.BA.)

A.SA.

artificiel sprogkodeanalogi (A.SA.)

AE.A.

associationsevnens anstrengelser (AE.A.)

Bb

B.K.B.

Blandt Kammerers beskrivelsesmoduler (B.K.B.)

B.V.B.

Biologe Von Beruf (B.V.B.) term efter & til ære for Paul Kammerer

BIB

basisiagttagelsesby (BIB)

Cc

C.B.C.

cellens biologiske central (C.B.C.)

C.S.C.

cykliske sekundære citater (C.S.C.)

Dd

Ee

Ff

F.A.F.

Formår At Få (F.A.F.) term efter Paul Kammerer se (S.V.S.)

F.B.F.

finere begribelsers funktioner (F.B.F.)

første biologiske forsøg (F.B.F.) se (F.M.F.)
F.E.F.

for eksempel forsøgsmus (F.E.F.)

F.F.F.

først faktisk forsker (F.F.F.

F.G.F.

flere gange følgende (F.G.F.)

F.K.F.

forrygende komplekse fænomen (F.K.F.)

forskellige kontrastive forekomster (F.K.F.)
F.M.F.

foregik med firben (F.M.F.) se (F.B.F.)

F.S.F.

Forfatternes synkronistiske formeninger (F.S.F.)

formede slægternes fremmarch (F.S.F.)

F.T.F.

fælles tidsmæssig forbindelse (F.T.F.)

F.R.F.

første resumerende forklaring (F.R.F.)

F.KF.

fremtidens kammererforskere (F.KF.)

FHF

fødselshjælperfrø (FHF)

fødselshjælperfrøen (FHF)
FUF

Familieudflugtsfester (FUF)

FÅF

familieårsfester (FÅF)

Gg

G.A.G.

ganske anvendelige grundprincipper (G.A.G.)

grader af gendannelse (G.A.G.)
G.E.G.

gang efter gang (G.E.G.)

G.P.G.

gang på gang (G.P.G.)

Hh

Ii

I.O.I.

igen og igen (I.O.I.)

Jj

Kk

K.F.K.

Kammerer forklarer klassifikationerne (K.F.K.)

K.G.K.

Kammerers geniale kategoriseringer (K.G.K.) 

K.I.K.

Kammerers indledende kommentarer (K.I.K.) - (K.I.K.)

K.M.K.

Kammerers menneskelige karakter (K.M.K.) - (K.M.K.)

K.O.K.

Kammerer & Kammeraterne (K.O.K.) - (K.O.K.)

kjoler og klæder (K.O.K.)
Koestler om Kammerer  (K.O.K.) (K.O.K.)
kørselstransport og køreplaner (K.O.K.)
K.S.K.

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.) - (K.S.K.) - (K.S.K.)

Kammerer Serie Konstansen (K.S.K.)
kronologisk spatial kongruens (K.S.K.)
K.V.K.

Kammerers videnskabelige karriere (K.V.K.) (K.V.K.)

K.W.K.

Kammerers Wiener Kultur (K.W.K.) -  (K.W.K.)

KK.K

KammererKomplekse Kategoriseringer (KK.K.)  (KK.K.)

K.CK.

Kammerers CelleKors (K.CK.) - (K.CK.)

K.FK.

kort forkrønike (K.FK.) - (K.FK.)

K.PSP.K.

Kammerers PSP Korrespondens (K.PSP.K.) - (K.PSP.K.)

KBK

kopibestillingskontor (KBK)

KKK

KammererKompleksKategori (KKK)

KSK

KammererSerieKlasserne (KSK)

KammererSerieKlassifikation (KSK)
KammererSerieKlassifikationen (KSK)

Ll

L.V.L.

Livsytringernes væsensformer leger (L.V.L.)

Mm

M.O.M.

måder og måder (M.O.M.)

M.T.M.

magiske traditioners metoder (M.T.M.)

Nn

Oo

O.A.O.

omfattende almen ordbogsdefinition (O.A.O.)

O.E.O.

oversanseligt ekstrasensoriske observationsmetoder (O.E.O.)

O.G.O.

overensstemmende givne omgivelser (O.G.O.) se (P.T.P.)

O.I.O.

orden i orden (O.I.O.)

Orden i ordenen (O.I.O.) (O.I.O.) - (O.I.O)
O.O.O.

overvejelser omkring overskuelighed (O.O.O.)

O.S.O.

overliggende spontant ordensprincip (O.S.O.)

OFO

oplevelsesfornemmelsesobservationer (OFO)

Pp

P.E.P.

på en person (P.E.P.) se (T.A.T.)

P.K.P.

parallel karakteristisk pudsighed (P.K.P.)

P.S.P.

parapsykologisk forsknings præmisser (P.S.P.)

praktisk serielfrekvensielt potenseringsforløb (P.S.P.)
P.T.P.

pludselige tilfældige pulsmønstre (P.T.P.) se (O.G.O.)

PP.P.

Parapsykologisk Psykisme (PP.P.) (PP.P.)

Rr

Ss

S.B.S.

serietypen beskrives således (S.B.S.)

S.C.S.

Serieopmærksom cerebral sensitivitetsoptimering (S.C.S.) - (SO.C.SO.)

S.F.S.

serielovens første sammenfatter (S.F.S.)

S.I.S.

serier i sagsakter (S.I.S.)

sine indsigters selvfølger (S.I.S.)
S.K.S.

Seriel Kammerer Sats (S.K.S.)

S.M.S.

Seriebegrebets mærkværdige skabelse (S.M.S.) - (S.M.S.)

seriernes matematiske system (S.M.S.)
Seriernes morfologiske system (S.M.S.)
SMÅ MÆRKVÆRDIGE SAMMENFALD (S.M.S.)
små og store (S.O.S.)
systematiske magiske strukturer (S.M.S.)
S.O.S.

Seriebygning og Serieforbindelse (S.O.S.) efter Paul Kammerer

seriernes ordensopbygningsmæssige sekvenser (S.O.S.)
Seriernes Ordenspotens Skematisk (S.O.S.) - (S.O.S.)
Skematikker og systemmønstre (S.O.S.) - (S.O.S.) - (S.O.S.)
spil og systemer (S.O.S.)
stimer og stille (S.O.S.)
Systematiseret Observations Spekulation (S.O.S.) - (S.O.S.)
S.R.S.

serielovmæssig regelbundet systematik (S.R.S.)

S.S.S.

større samling sager (S.S.S.)

S.T.S.

Seriernes typologiske system (S.T.S.) (S.T.S.)

sælsom tankevækkende synkronicitet (S.T.S.)
S.V.S.

Serialitetssystemet Ved Spillebordet (S.V.S.) efter Kammerer se (F.A.F.)

S.Å.S.

stedsbundne årsagsskabende situationssystemer (S.Å.S.)

S.OS.

Seriernes OrdensSystem (S.OS.)

SBS

SerieBeredskabsSindet (SBS)

SKS

SerieKendskabsSystemet (SKS)

serieklassesystemet (SKS)
SLS

SerieLovsSystemet (SLS)

SMS

seriemekanismesystem (SMS)

SSS

seriesammenfaldssandsynlighed (SSS)

STS

SerieTypeSystemet (STS)

SFFS

SerieFormForklaringsSystem (SFFS)

S.T.U.T.S.

sælsomme tilsyneladende uforbundne tilfældige strukturer (S.T.U.T.S.)

Tt

T.A.T.

tilfældigt at tænke (T.A.T.) se (P.E.P.)

typiskt atypiske typer (T.A.T.)
T.E.T.

tonalt enssvingende tilfældigheder (T.E.T.)

T.M.T.

tilfældet med tanken (T.M.T.)

T.S.T.

tilfældige sælsomme tilskikkelser (T.S.T.)

Uu

U.I.U.

uroprindelige inspirations udgangspunkt (U.I.U.)

U.W.U.

urbyen Wiens udflugtsmål (U.W.U.)

Vv

V.S.V.

Vidtstrakt Serialprincipiel Virksomhed (V.S.V.) term efter Paul Kammerer

V.U.V.

vedkommende ubekendte væsen (V.U.V.)

Ww

W.O.W.

Wien og Wienerkulturen (W.O.W.

Yy

Ææ

Æ.F.Æ.

ærkeulven fra æventyret (Æ.F.Æ.)

Øø

Åå

Å.B.Å.

årstidernes bundne årsagsfølelser (Å.B.Å.)

[TOP]