Supplement 3.5

Kammerer Serie Konkordansen (K.S.K.)

De 13 Serieklassifikationer

Serietype IV

Enkel kompleks koordinatopfattelse A-B

Supplement 3.5IV.A   Ren eller sortsserie
Supplement 3.5IV.B Hybrid- eller blandingsserie

Supplement 3.5IV.A

Ren eller sortsserie

 Kammerer fastholder dog (ibid p. 76):

"Dertil skal det først og fremmest bemærkes, at Ren-serien i ordets strengeste forstand ikke skulle findes;"

Han fremhæver, hvordan alle serietyper veksler rundt mellem hinanden. Man indser, hvordan samme hændelse kan klassificeres med ret så mange af de 13 grundklasser og 20 grundtyper, og hvordan seriernes foranderlige struktur (S.F.S.) forårsager et nomenklatur. hvor man ekspertmæssigt anvender (op. cit.):

"Udtryk som segmental analogiserie eller parallel identitetsserie, dikotomisk, divergerende succedensserie og bilateral simultan affinitetsserie og så videre og så videre".b

Det bliver (op.cit) en pointe for Kammere her; at forsøget på at danne et nomenklatur af navneord, i sig selv hurtigt multipliceres ind i sproget via anvendelsen af tillægsord til at differentiere det valgt navneord for en serie. Således bliver "det singulære" hurtigt både "binært" og "trinært" som i de citerede eksempler.

Supplement 3.5IV.B

Hybrid- eller blandingsserie

Men som anført ovenfor: Alle serier veksler og ingen serie fremstår helt rendyrket i sin klasse, heraf termen for Klasse IV B: Blandingsserie. Grundlæggende findes grundliggende (G.F.G.) Orden og Potenstal for serien, den serielle dannelse (D.S.D.), derefter vil de mange serier fremstå i blandingsformer. Klasse IV giver altså mulighed for at bestemme hvor "klassisk" eller hvor "blandet" en serie forløber.


     b  Dabei ist allerdings zu bemerken, daß es Reinserien im strengen Wortsinne nicht geben dürfte; ... ...  Ausdrücke wie segementale Analogieserie oder parallele Identiätsserie; dichotomische , divergierende Sukzedanserie und bilaterale simultane Affinitätsserie usw. usw.

[OP]