Anvendte S.M.S. ord i UFOrullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

Bb

B.K.B begreberne kan bevises (B.K.B.)

Cc

Dd

D.E.D. den eller den (D.E.D.)

D.L.D. den lykkelige dag (D.L.D.)

D.O.D. den og den (D.O.D.)

Dobbeltsliskedobbeltsindsdansespringet (DSDSDS) - (DSDSDS)

doktor Frank Drake (D.F.D.)

Drakeligningens udvikling derefter (D.U.D.)/(D.U.D.)

Drakes ligning dengang (D.L.D.)/

Ee

E.T.E. ekstraterrestriske teknologiske erkendelser (E.T.E.)

Ff

F.D.F. frigivne dokumenters fortællinger (F.D.F.)

F.F.F. Folks Forskellige Forklaringer (F.F.F.) - (F.F.F.)

F.T.F. Flyvende Tallerkeners Forjættelse (F.T.F.)

F.U.F. forfatteres ubegrænsede fantasi (F.U.F.)

FSF ForklaringsScenarieForslag (FSF)

  forskningen sætter fokus (F.S.F.)

Gg

G.S.G. Galskabens Seriøse Grundlag (G.S.G.) - (G.S.G.) - G.S.G.)

Hh

HO.O.HO. Hel- og halvofficielle (HO.O.HO.)

H.O.H. hvordan og hvorledes (H.O.H.)

Hvem banker Hvor? (H.B.H.)/(H.B.H.)

Hangedens vandhuls hypotese (H.VH.)/(H.VH.)

Ii

Jj

Kk

K.U.K. kolossale udenjordiske kræfter (K.U.K.)

Kvantestadevektorens forfaldsøjeblikkelige konsekvens (K.F.K.)

KapitelEvalueringsKlumme (KEK) - (KEK)

kosmisk telepatisk kommunikation (K.T.K.)

korrigeret versioneret kallibrering (K.V.K.)

Ll

L.K.L. Listen kan læses (L.K.L.)

Mm

M.M.M. med meget mere (M.M.M.)

M.O.M. mere og mere (M.O.M.)

Nn

Oo

O.A.O. Observerede Anormale Objekter (O.A.O.)

Pp

P.A.P. på andre planeter (P.A.P.)

P.F.P. plan for planetfremtiden (P.F.P.)

P.O.P. pålidelige observationers postulater (P.O.P.)

P.O.P.H.P.O.P. Postulerede og Påviste Hemmelige projekter og planer (P.O.P.H.P.O.P.)

Rr

R.&.R. Rockefellers & Rothschilds (R.&.R.)

RumBudskaber fra RumBrødre  (RB.F.RB.)/(RB.F.RB.)

Ss

S.-F.S. Science-Fiction skriverierne (S.-F.S.)

S.V.S. Spekulative Videnskabelige Sonderinger (S.V.S.)

Sælsomt Velunderbyggede Synsbedrag (S.V.S.) - (S.V.S.)
S.F.S. standard fra starten (S.F.S.)

S.US. stensikre UFOsager (S.US.) se (S.S.S.)

S.S.S. sådanne stensikre sager (S.S.S.) se (S.US.)

Strukturelle Multiverselle Sandsynligheder (S.M.S.) - (S.M.S.)

Tt

T.P.T. tjek på tingene (T.P.T.)

Uu

UBU UfoBogsUndersøgelsen (UBU) - (UBU

U.F.U. Uidentificerede Flyvende Underligheder ( U.F.U.)

U.MM.U. UFO MegaMysterium Update (U.MM.U.)

U.M.U. UFOernes Mystiske Univers (U.M.U.)

Udkast til Universalforklaringer (U.T.U.) - (U.T.U.)

uforklarlige lysende udslip (U.L.U.)

undrede mange UFOforskere (U.M.U.)

Vv

V.H.V. vage hentydningers vidnesbyrd (V.H.V.)

V.E.V. virkelige ekstraterrestriske væsner (V.E.V.)

V.F.V. virkeligt fatter vittigheden (V.F.V.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]