S.M.S.

SOCIETAS MONTIS SOLIS (S.M.S.) : SCRIPTA MAGICA SUPPLEMENTA (S.M.S.)

UFOrullernes bibliografi

Supplement 2

Supplerende Magiske Skrifter (S.M.S.): UfoBogsUndersøgelsen (UBU)

UFOrullernes S.M.S.-termer