Supplement 2.5

ForklaringsScenarieForslag (FSF)

Forslag til Forklaringer (F.T.F.)

Supplement 2.5Intro Brikker i puslespillet
Supplement 2.5A

Ley-lines, astro-arkaeologi, jord-lys og kornkredse

Supplement 2.5A1

Teorien om ley-lines  - Alfred Watkins

Supplement 2.5A2

Earthlights

Supplement 2.5A3

Ley-lines

Supplement 2.5A4

Universalpulsens taktstreger - Bruce L. Cathie 

Supplement 2.5A5

2/3 - matematisk mytologi - David P. Meyers

Supplement 2.5A6

Kornkredse

Sammensværgelsesscenarier

Supplement 2.5B

Den store sammensværgelse

Supplement 2.5B1

Sammensværgelsesflippere - Conspiracy-buffs

Supplement 2.5B2

Hvornår kommer den kommende slaveplanet?

Supplement 2.5B3

Tre typer konspirationsteorier

Supplement 2.5B4

Info fra militær- og våbenindustri - myter fra Hollywood

Supplement 2.5B5

Moderne new-age konspiracy - David Icke og mange andre

Supplement 2.5C Udkast til Universalforklaringer (U.T.U.) Inspirativt resumé

Mange Mulige Verdener - Kvantemekanik

Supplement 2.5D

Strukturelle Multiverselle Sandsynligheder (S.M.S.)

Supplement 2.5D1 Mange-verdner-fortolkningen (Many-World-Interpretation MWI)  
Supplement 2.5D2

Kvantestadevektorens forfaldsøjeblikkelige konsekvens (K.F.K.)

Supplement 2.5D3

Schrödingers kat

Supplement 2.5D4

Bohms 'skjulte variabel'

Supplement 2.5D5

Hvem vandt 2. verdenskrig?

Supplement 2.5D6

Søndergaards univers

Supplement 2.5D7

Dobbeltsliskedobbeltsindsdansespringet (DSDSDS)

Supplement 2.5D8

Science-fiction filtret

Supplement 2.5D9

Hvem vandt/vinder krigen?

Supplement 2.5D10

UFO-flerfoldighed?

Supplement 2.5Extro KapitelEvalueringsKlumme (KEK)

Supplement 2.5Intro

Brikker i puslespillet

I dette afsluttende rullevedhæng, vil UFOteksten diskutere nogle af de teorier, som på hver sin vis har medvirket som brikker i puslespillet, læseren vil måske kende flere af disse forhold, vil nogle steder måske mene noget andet, teksten skal ikke her skrive; at den har monopol på Sandheden, blot at den bragte såvel spekulationer, fantasier som facts og konkrete forhold frem. De fleste af de anførte og seriøst diskuterede værker kan findes i Bibliografien og citater oversættes uden at blive anført i originalsprog. Endvidere nævnes en lang række andre bøger og forfattere, som den interesserede læser selv let kan finde på det Internet, der voksede frem midt i S.M.S.-manifesteringstiden.

Over de tre brikker i puslespillet, som her printes på rullen, hænger en samlet oldgammel myte: den røde planet, Mars, menneskehedens nærmeste nabo i rummet. Samtidigt så man, her ved begyndelsen til den nye teknologiske tidsalder, at forskningen sætter fokus (F.S.F.) på Mars, se eventuelt under Hoagland i Bibliografien, da netop Mars ikke behandles videre herunder.

Supplement 2.5A

Ley-lines, astro-arkæologi, jord-lys og kornkredse

Disse punkter kommer ind på de mange teorier og iagttagelser, som tager udgangspunkt i klodens beskaffenhed, naturens særegenheder og fænomener, der har forundret menneskeheden i mange år. Man har søgt at indrage dem som delforklaring af UFOfænomenet, som det fremgår:

Supplement 2.5A1

Teorien om ley-lines

Teorien om ley-lines kendes fra Alfred Watkins (1855-1935 e.v.), den engelske forretningsmand, opfinder, tidlig fotoamatør og meget andet, som i 1921 e.v. fandt på ordet "ley", som også staves "lea" og på engelsk oprindeligt betyder en eng, et grønt græsningsområde, for i denne type områder, havde Watkins bemærket nogle linier, som gennestrækker hele det engelske landskab. Ordet ley-lines hentyder altså til en sæt af kraftlinier som forbinder specielle kraftcenter, gamle helligdomme, kirker, særprægede landskabsformer og så videre.

Watkins blev ikke just accepteres i almindelighed, dog under S.M.S.-manifesteringstiden kunne hans hovedværk: "The Old Straight Track" købes igen, og før dengang blev en dediceret skarer af forskere i problemet ved med at sørge for, at disse tanker ikke gik i glemmebogen -: altså ideen om at jorden rummer nogle energilinier, nogle årer som siden gammel tid blev forbundet ved et netværk af landskaber og senere bygninger, relateret til solsystemets, til stjernehimlens og himmellegemernes gang gennem året. - Den gennemgående tanke synes at omfatte følgende meninger:

  1. Jorden har et sæt energiliner, årer som pulser med dens kræfter på et højt plan.

  2. Fortidens bygningsværker inklusiv veje og udsigtsposter fra stenalderen og bronzealderen dannedes således, at de indgik i en tæt sammenhæng med disse energilinier, solens lys, stjernerne, tiden og lignende.

  3. Helligsteder langs linierne indeholder en særlig kraft, som kan anvendes gavnligt af mennesker, som kender hertil.

Så vidt Watkins - hvis tanker med tiden blev udviklet indenfor UFOmiljøerne:

Mens man i 1920´erne e.v. bar over med Watkins, har John Michell, vundet stor anerkendelse på feltet senere i århundredet, et af hans hovedværker bliver måske "Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape", hvor han blandt andet beskriver det gamle ley-line-spor fra Irland og Norden ned gennem Europa til de fjerne sydlige egne, og videre.

John Michell skrev også astroarkæologiens lille historie i 1977 e.v., og opdaterede den i 1989 e.v. (A Little History of Astro Archaeology). Han står i den skole indenfor feltet. som støtter de første to, måske tre punkter på listen oven over.

Michell beskrev også i sin lille historiebeog en anden vigtig forsker i ley-lines og stenalderbyggeri: Alexander Thom, som fastlagde målet for "stenalder-alen", "Megalitic Yard", altså den måleenhed byggerne bag kæmpehøjene i stenalderen anvendte: 2.72 britiske fod (82.9056 cm.).

Og denne mere moderate skole inden for astro-arkæologien har over årene fået stadigt mere ret, forskerne synes mere og mere enige om, at fornefolkene i den fjerne tidlige stenalder og før, har fundet stor fascination i himlene over dem, og ganske tidligt, før så megen anden højere naturkendskab, har lært stjernerne, tiderne og astronomiens andre mysterier at kende.

Hen mod slutningen af det tyvende århundrede havde forskere som Paul Devereux formuleret en generel opfattelse af disse jordenergier, der ikke må forveksles med "jordstråler", en art skadelige stråler som pendulører påstår eksisterer og viser med deres målinger: hvor "jord-stråler" fungerer lokalt og kan afværges og forandres med en aktiv landskabsmodelering, fungerer "ley-lines" globalt, og står i forbindelse med hele det uden- eller indenforliggende univers og dets myriader af stjerner og virkelighedsmodeller.

Hos Devereux genopstår shamanen og rejser langs disse energier, rejser langs neandertalernes og de australske urbeboeres åndestier og foretager ud-af-kroppen rejser med energierne, til fjerne tider og steder.

Devereux og hans medarbejdere, beviste i "Eart Lights Revelation", at mange helligsteder, og mange beskrevne ley-lines, ligger langs brudlinier i jordskorpen. Blandt andet i samarbejde med et norsk universitet lykkedes det dem at film mange UFOer, uforklarlige flyvende fænomener, nemlig de fra norges Hessdalen, velkendte ildkugler, "jordlys" kaldet.

Ved denne storstilede undersøgelse, hvor UFOforskere og universitetsforskere altså samarbejde, medvirkede den kendte forfatter og mangeårige UFOforetaler J. Allen Hynek, for sidste gang i felten, inden sin død i en høj alder.

Supplement 2.5A2

Earthlights

Fænomenet jordlys, ildkugler, plasmabolde kendes fra mange steder i verden, men især i Hessdalen, hvor man med nogen sikkerhed under S.M.S.-manifesteringstiden mente  at kunne fastholde, at det drejede sig om fænomener i forbindelse med brudflader i jordskorpen. Noget lignende mente man i Marpa, Texas, hvor de berømte "Marpa Lights" i mere end hundrede år har undret observatører.

Og i Danmark kendes der sager, for eksempel den 23. Oktober 1993 e.v., hvor pressen kunne fortæller at det Astronomiske Observatorium ved Københavns Universitet efterlyste personer, der måtte have set et kæmpe jordlysfænomen -af størrelse halvt så stor som månen orange og lidt grynet.

Fænomenet kunne ses mellem klokken 5.00 og 6.00 natten til torsdag, og det blev observeret fra boreplatforme og et par skibe i Nordsøen, i i alt 85 minutter observeredes fænomenet, som eksperterne ikke umiddelbart (eller senere) kunne give en naturlig forklaring for, udover naturligvis jordlys, eventuelt frigjorte ved arbejdet langt de undersøiske ley-lines.

Selv ikke de mest overbeviste tilhængere af ETH, altså hypotesen om at UFO-fænomenet skyldtes udenjordiske væsner (ETH ikke en S.M.S.-term), påstod, at denne type lyskugler besjæles og styres af indsigtsfuld handlekraftig intelligens (I.H.I.).

Jo -: der findes naturligvis nogle, for eksempel de som mener at disse jordlys har en intelligens, fremmed fra menneskers, men dog en intelligens, nogle sætter dem i forbindelse med kornkredsfænomenet (omtalt nedenfor), for andre skyldes jordlyskuglerne, at nogle udenjordiske væsner faktisk fremstår som kugler af lysintelligens. - Inden gåden løses må alle forslag tages i betragtning og eventuelt udelukkes reglementeret.

Millioner af new-age mennesker har efterhånden valfartet til de berømteste af de helligsteder og byggerier som myterne omkring disse energier har skabt, de ægyptiske pyramider, dem i syd-amerika, Stonehenge i England og New Grange i Irland.

Ved New Grange beviste arkæologen Martin Brennan, at dette femtusind år gamle byggeri udformedes således, at det indgik i en leg med solens lys, med stjernerne og årstiderne, ligesom i sydamerika, i Ægypten og Østen. - Og især altså i syd-england, som titlen på en af Paul Devereuxs bøger antyder "Symbolic Landscapes. The Dreamtime Earth and Avebury´s Open Secrets".

Også i Danmark har astro-arkæologien haft mange udøvere, kulturgeografen, Niels Hansen, redaktøren Kristian Kristiansen som samlede "Mystikkens Danmark", Frede Melhedegaard og Werner von Iisen, samt ikke mindt S.M.S.pioneren Peter Juhl Svendsen, som skrev og siden publicerede "Rundetårn Opklaret katedralens mysterium" den 7/7-1987 e.v..

Supplement 2.5A3

Ley-lines - et globalt energinet?

Men selv om teksten her har fremstillet teorierne om ley-lines sammen med teorierne om jordlys, må læseren ikke umiddelbart forveksle dem. Ens for begge teorier: en tro på at jordklodens kugle har et netværk - ja omgives af et netværk - et netværk hvis fine højere energier -hvis enorme muligheder - menneskene først nu igen under S.M.S.-manifesteringstiden evnede at forstå.

Her fortsætter den almindelige ley-line-jager så med at fremstille de gammelkendte spor hen over landene, linier på hvis punkter, kirker, bakker, bjerge, byer og deres navne, fortæller om de ældgamle landskabskunstneres kunnen, mens de mere spekulative ley-line-jagere nu taler om at anvende denne energi i disse kraftfelter, om at disse energilinier indeholder kosmisk energi som giver kraft og retning til UFOer.

Medens jordlysforskerne fortsatte talen om klodens energilinier med at tale om brudflader mellem forskellige skorpelag i jordoverfladen, og altså faktisk havde fotograferet, filmet og målt disse uforklarlige lysende udslip (U.L.U.).

Langs ældgamle ley-lines (L.Æ.L.) så den tids åndemanere og psykiske forskere lignende æteriske lyskugler (L.Æ.L.), ofte mindre og tilsyneladende endnu mere styret af intelligens, end de lysfænomener man har observeret i Hessdalen og Marpa.

Hertil knytter sig så adskillige andre mysterier, kornkredsene, som beskrevet nedenfor; - og over det hele synes det; at man tydeligt kan skimte den nye holistiske verdensopfattelses helhedssyn (H.V.H.); GAIA-teorien om jordkloden som et levende væsen, et væsen menneskeheden skal passe og pleje (P.O.P.) samt leve i harmoni med, og som jordboerne blev betroet ved fødslen til jordelivet.

Mange åndelige skoler og forskellige UFOgrupper og kredse taler om de astrale, magnetiske, overjordiske lys- og energifelter omkring jordkloden, om planer hvorfra høje mestre og brødre forstående rækker hånden frem i den universelle fredsgestus. - At jorden rent faktisk har en række felter omkring sig, må man ikke overse, der findes en atmosfære, en stratosfære, en ionosfære, et magnetfelt, et infrarødt varmespekter og en lang række andre felter hvorfra pulserende stråling kan måles. Jorden, og alle dens beboere lever, som enkeltindivider, ja, for en del, - men faktisk som en stor pulserende mængde af energier, strømme og bølger der danner klodens bankende hjerte.

Supplement 2.5A4

Universalpulsens taktstreger - Bruce L. Cathie

Som med alle ægte gåder har ley-lines og teorierne om den levende jord kaldt mange sjældne begavelser til enorme anstrengelser, ikke for andet end for nysgerrigheden og dens brændende interesse skyld. Bruce L. Cathie kendes som en sådan mand.

Med stor akkuratesse og omhu havde han udarbejdet sit materiale på grundlag af opdelingen af jorden i et systemet med buer underopdelt i minutter. I sin bog om "Energinettet. Harmonik 695 universets puls" ("The energy Grid. Harmonic 695 the Pulse of the Universe") skriver han i indledningen ibid p. 5 om sin store opdagelse, at:

"... der eksisterer på denne klode et altomfattende net, hvis overskæringspunkter svarer til linierne for verificerede UFO hændelser.".

Så fortsætter han, som alle store geniale hjerner, der kaster sig ud i et regnestykke, som altid vil give det rette facit og altid vil fortsætte:

"Efter at have fastlagt nettets mønster, var det næste skridt at bryde det ned i matematiske koordinater. Da dette var gjort, blev det fundet at værdierne repræsenterede i nettet har direkte harmoniske relationer med lysets hastighed, tyngdekraften og jordens masse.".

Læseren må ikke misforstå teksten her, den gør absolut ikke nar af Cathie, faktisk regner den med, at det nok vil vise sig, at han på en aller anden måde havde ret.

Nogle (men ikke alle) forskere har indvendt mod Bruce L. Cathie: Det må kaldes en tilfældighed, at det målesystem han anvender, (de 360 grader og de 21.600 bueminutter som skaber en komplet cirkel), må kaldes for tilfældige måleenheder, lige så tilfældige som de bogstaver og lyde mennesker forbinder med ordenes betydning. De store tempelbyggere i Babylon, Ægypten og Grækenland opfandt og udviklede tilfældigt dette system, at dets tal og mål i forhold til jordkloden, så giver Cathie mange mere end pudsige harmoniske relationer til alle fysikkens grundlove, må altså efter denne opfattelse kaldes tilfældigheder. Cathie forsvarede sig og fremstiller debunkernes anklage, i sin bog, "The energy Grid. Harmonic 695 the Pulse of the Universe" f.eks. ibid fra p. 23.

Cathie fandt altså harmoniske forhold mellem klodens net og kernefysikkens målbare konstanter (K.M.K.). Samtidigt blev han en torn i øjet på et hemmeligt amerikansk funderet radarprojekt, som kørte i New Zealand, hvor han levede. Han sporede en række UFOfænomener til stedet, udregnede det i nettet og kunne på forhånd påpege, hvor man ville købe områder og bygge faciliteter, blandt andet den i New Zealand dengang vildt omdiskuterede Omega navigationsstation.

Problemet for de mere seriøse af denne type forskere bliver uafværgeligt, at alle andre dødelige ikke forstår ret meget af deres snak. Det ser fint ud med de mange tal og beregninger hos Cathie, men så længe man ikke selv har et arbejdende forhold til store indviklede tal og beregninger, må man tro manden på ordet. Mens betalingsvidenskabsfolket (som jo lever af de tilskud de får fra diverse investorer og universitlre fakulteter) først orker at sæte sig ind i sådant materiale, hvis de nødes dertil(og jo da ganske ofte med henblik på at nullificere den pågældende anstrengelse) -:

Og hvad skulle man så kunne bruge "universalpulsharmonik 695" eller "uendelighedsbroharmonik 371244" til? - Jo, naturligvis, teoretisk indså man gerne, at alt i universet svinger: Masse, energi, rum, tid, bevidsthed alle slags lys svinger i harmonisk resonans med lignende svingninger.

Men "geniet" den "optændte ildsjæl" smiler velvilligt til folket - til sine tilhørere - og forklarer endnu engang tålmodigt, for eksempel som med Cathie, der nåede at regne de geodætiske harmonikker ud for de fleste af de kendte helligsteder langs ley-lines overalt på kloden, og også beregnede tid og rum for en række af de mere kendte og verificerede UFOobservationer.

Supplement 2.5A5

2/3 - matematisk kosmologisk mytologi (M.K.M.)

Et lignende problem som hos Cathie, at den store sandhed åbenbares på et højt specialiseret abstraktionsniveau, kan man genfinde i den populære geometrisk-matematiske roman af David P. Myers og David S. Percy: "Two-Thirds" (: To-tredjedele, altså: 2/3) - et nærmet universelt princip i den roman.

Meyers og Percy samlede mange af de iagttagelser ley-line-forskningen over årene havde gjort sig, fremstillede så det hele i en matematisk roman, på den måde at forstå, at personerne i bogen har en filosofi som grundes i matematik.

Sagaen går om den oprindelige galaxekultur, den der startede civilisationsprocessen i den aktuelle galaxe, og om den store videnskabsmand, Waldark, og hans snedige unge venner. Waldark som i løbet af sit lange forskningsliv opfinder de teknologier, man til stadighed siden i millioner af år og i helt andre galaxer ser flyve rundt som uidentificerede objekter!

Blandt Waldarks mange indsigter, glemmer forfatterne Meyers og Percy, ikke læren om energifelterne omkring en planet, de tilsvarende energifelter omkring en person, og hvordan sådanne energifelter kan kombineres og udnyttes. I løbet af hans lange saga, når han starten på planeten jorden som beboet område, den menneskeart som bliver skabt da fortidsmenneskene forsvinder og menneskeheden i sin aktuelle form dukker op.

Andre forfattere, for eksempel Doris Lessings "Canopus in Argos"-serie, genfortæller lignende myter, - i sådanne sagn stammer menneskene - eller deres genetik - fra stjernerne, det oprindelige manglende led, det berømte missing link, leddet mellem aberne og menneskene, selv dette skyldes i sådanne beretninger den ekstraterrestriske indflydelse.

Nu drejer det sig med Myers og Percys spændende bog om en roman, "To-tredjedel", "Two-Thirds", forklarer også kornkredsene - med samt deres ofte indviklede geometri og matematik - som opstået på grund af to af de oprindelige gensplejsere af menneskeheden, som i en tidslomme for længe siden, udlevede deres fysiske liv, og blev sat til at transmittere de energimønstre som skaber kornkredsene, i "transtidskornkreds", som forfatterne kalder det (transtime crop glyph), selv de beviseligt falske kornkredse blev lagt af disse to romanhelte i forne tider, og mennesker (: svindlerne) hypnotiseredes til at udføre dem! Her snyder snyderen snyderen!

Supplement 2.5A6

Kornkredse

Kornkredsene danner et selvstændigt større mysterium som fortjener nogle ord. Som fænomenet kornkredse fremtræder, kan man ikke umiddelbart slutte sig til, at det kan relateres til UFOfænomenet.

I sit væsen kan kornkredsen fastholdes som: at der på en kornmark pludselig opstår et mønster, ikke blot cirkelformet, men med mere indviklede konstruktioner, ofte af ret så matematisk karakter.

Kornkredsene kendes fra især syd-England, men der findes også adskillige danske eksempler alle svære at forklare. - De som påstod, at der her forelå bevidst svindel, har ikke kunnet fremsvindle kornkredse så flotte og med kornet bøjet så yndefuldt, selv om altså forfatteren til "To-tredjedele", lader selv disse kendte svindelnumre indgå i sine heltes figurer med matematiske indsigter.

Nogle mener naturligvis at UFOfænomenet har noget med sagen at gøre. Respekterede kornkredsforskere har ofte set lysfænomener, dog mere hen ad jordlys end hen ad UFoer i forskellige grader af nærkontakt. For eksempel den 12. juli 1991 e.v. klokken 3 om morgenen, hvor et hold kredsvogtere nær ved Alton Barnes i England så en stor lysende søjle som steg ned fra en mørk sky i nærheden. Det hele foregik nogle få sekunder, hvorefter lyset hastigt antog en flydende form der lignede de sædvanlige kredsbilleder (: piktogrammer) inden det forsvandt ned i jorden. - senere den dag fandt man et lignende piktogram, denne gang i dagens nyeste kornkredshøst. Det specielle ved historien ligger i, at kredsen dukkede op fem engelske mil fra hvor lyset slog ned. Historien genfortælles på p. 26 i den kornkredsbog, som redigeredes af Alick Bartholomew og hedder "Crop Circles - Harbinger of World Change", altså "Kornkredse - budbringere om verdensforandring".

Og netop ordet "forandring" synes at indeholde nogle betydninger, som ofte dukker op i dette reelt stadigt uforklarede og uforklarlige fænomen, som findes beskrevet helt tilbage fra middelalderen og sikkert kendt længe før. Se eventuelt bibliografiens yderligere henvisninger under Bartholomew og det i de for S.M.S. så manifesteringsfulde år dengang helt nye og righoldige Internet, hvor et givent års givne Crop Circles (kornkredse) med lethed kunne findes. 

Man kunne lige så godt tro David P. Myers og hans medforfatter, der altså lader de uheldige helte male dem med UFOenergier for årtusinder siden af strengt filosofiske grunde, som skal gøre menneskeheden mere modtagelig (M.M.M.) for forståelse, for at jordfolket, nu, endelig skulle vågne op til en filosofisk matematisk formfuldendt (F.M.F.) klode! - Eller noget lignende, læs selv bogen, som faktisk forklarer en god del af matematikken bag snesevis af kendte altså anerkendte kornkredse fotograferet kort efter at de opstod. Så - om ikke andet - forstår man mere om selve figurerne, selv om hverken forfatterfantasi, forskningsiver eller bortforklaringer nødvendigvis havde fortalt sandheden om disse gådefulde formationer, som spontant opstår i gulnede kornmarker, men også i grønne stepper og i is- og sne. - Uforklarlige som andet en geometriske grundmønstre.

Ja om fænomenet nu blot skyldes magnetiske eller lignende forhold i undergrunden eller skyldes Kong Arthur og hans riddere, om det skyldes et gammelt præsteskab der aktiverer sine mønstre, om det skyldes hemmelige militære eksperimenter med at regulere væksten i kornplanter og graden af hvad folk vil tro på, om det skyldes en bølge af okkulte svindlere der opbygger dem med endnu ikke forklarede naturlige midler, om kornkredsene danner budskaber fra fjerne dimensioner altså interdimensionale kunstværker, om kornkredsene endelig skyldes menneskenes venner: Rumbrødrene, som i mange versioner hævdes at stå bag disse kredse - ja hvad de end skyldes, - og der findes formentlig masser af andre forklaringsmodeller, - så ved man det reelt ikke og kan lige så reelt ikke forklare fænomenet omend nok beskrive det og dets følger.

Heraf kan man lære, at læren om den enegipulserende jordklode, om dens store netværk dens af elektro-magnetisk, tyngde-energisvingende levende legeme, sagtens kunne se disse smukke mønstre opstå i primært engelske, men også franske, hollandske, ja danske, amerikanske og canadiske kornmarker. - Smukke, naturligvis, kun når man ser dem fra oven! - Bruge dem kunne man til netop at understrege Shakespeares evigt sande ord fra "Hamlet" om: At der findes mere mellem himmel og jord, end hvad man tror.

Den planet Meyers to kornkredshelte kommer fra hedder naturligvis Mars i jordfolkets moderne sprog, men "Silburry" (: Mars) blev ødelagt fuldstændigt i arbejdet med Danburry (: jorden), - stadig ifølge mytologien i "To-tredjedel", som bruger mange sider på at forklare de matematiske, geometriske implikationer i Hoaglands berømte Mars-billeder, og deres tilsvarende rekonstruktion i syd-England, i det område hvor kornkredsende kendes allerbedst.

Så måske peger gåden om den planetare energi, dens grundmønster, måske peger den mod opfattelsen, helhedsopfattelsen af livet og jorden, den kosmiske vibrerende suppe af strålepartikler med relativt tomrum. - Og også gåden om hvordan man gør en planet beboelig.

De mange forskellige kendte kornkredse findes beskrevet af førende ley-line forskere så som for eksempel John Michell, der samlede en række mennesker med speciale i pendulering, strålemåling og lignende og udgav en bog herom: "Dowsing the Cropcircles". Her fortæller folk, som over årene har arbejdet med ley-lines, jordenergier og lignende.

Naturligvis målte de under forsøgene forskellige typer udslag. Nogle kunne forklare at de gamle ley-lines skabte mønstrene i kornet gennem jordens krystaller, andre målte såvel spiralenergier som små cirkelenergier inden for kredsene, - aktivitet fandt de alle, dog ingen påstår (endnu) at have en fuld forklaring på mysteriet med disse smukt mystiske matematiske blomster i muldlandskabets midte, et kendt og dokumenteret fænomen fra store dele af den vestlige verden, men især altså fra England, der formentlig har eksisteret helt tilbage i forhistorisk tid, kan ske førte til bygning af de oberservationshøje fra oldtiden, der findes i den del af England, og allerede findes beskrevet i de tidlige småtryk, da trykkekunsten opstod (jævnfør XXX).

Supplement 2.5B

Den store sammensværgelse

Den store sammensærgelse ville skulle vokse ud af nulpunktets overgang til det højere spirituelle plan, som hver ny tidsalder på kloden indgår i. Dels troede magthaverne og pengeejerne, at de nok skulle få hjælp fra de højere indsigter og skarpere intelligenser, dels troede de der hverken havde magt eller penge, at magthaverne ville bruge tid på at gøre noget ved dem. Lige fra Gary Allen i 1971 e.v. skrev "None Dare Call it Conspiracy" havde ordet "conspiracy" (konspiration - sammensværgelse) dækket over flere typer (paranoide) (vrang)forestillinger.

Finanseliten skabte, siger denne type overbevisning, et samfundsmæssigt blændværk, man satte teknologien som drivkraft mod et samfund, som stadig flere ville komme til at opfatte som altvidende altseende algodt (A.A.A.), dels udfra kollektivistiske konsensusmæssige kodninger (K.K.K.) dels udfra individualistisk intrasensorisk intelligensimpuls (I.I.I.) - Understående et kort vue over dette felt, der oprindeligt havde lidet eller intet fælles med UFOfænomenet, men efterhånden i nogen grad kom til at overtage og -skygge det:

Supplement 2.5B1

Sammensværgelsesflippere - Conspiracy-buffs

Tilhængerne af de teorier teksten fortæller om i det følgende afsnit kalder ofte sig selv for "conspiracy-buffs", sammensværgelses-flippere. Egentligt kan man ikke tale om een stor fælles front af conspiracy-buffs, disse findes i mange afskygninger og med mange grundforklaringer, og ligesom med UFOfolket generelt, findes der en både seriøs og videnskabelig forskerholdning og en sensationel, propaganda holdning, enten af økonomiske årsager eller politiske.

Indenfor konspiration har det politiske en hvis betydning, politikerne regnes for en del af "dem" hvordan "de" nu end defineres.

"De" kan kaldes mange ting, for de sammensværgelsesflippere, som også interesserer sig for UFOer, kaldes de ofte for: "militæret", "regeringen", "den hemmelige regering", men man går ofte videre og navngiver mere direkte: "Det udenrigspolitiske nævn" (CFR), "De forenede Nationer" (UN), "Bilderbergergruppen" "Romklubben" og eventuelt også frimurerne. Og så findes der de sammensværgelsesflippere som tror på hele Roswell-myten og den fortsættelse i MJ-12-historien og derfor primært mener, at "de grå", "Orion-Draco" og lignende udenjordiske grupper har vildført myndighederne, eller sammen med myndighederne vildfører, ja 'voldtager' og 'udsletter' befolkningen.

Der findes en ret mistroisk og fjendsk holdning hos enhver god sammensværgelsesflipper, som føler sig overbevist om, at nogen har snydt ham eller hende (mest ham), at en eller anden har tilranet eller 'tilraget' sig for meget.

Over denne holdning findes der en erfaring for, at "de" har magten, "de" sidder på det hele, og fordi "man" ved "det", kan man nu have større eller mindre problemer med "dem".

Kombinationen af denne holding og denne erfaring giver nu det helhedsbillede, hvor man som forsker skal afgøre om vedkommende nu blot snakker vild paranoiasnak, eller muligvis hár forstået noget om en større sammensværgelse i et givent tilfælde.

Naturligvis vil det altid kunne ske, at mennesker i en eller anden stor koncern, en eller anden magtgruppe i militæret, en eller anden indflydelsesrig gruppe, for eksempel Microsoft, Apple, NATO og Casa Nostra, eller igen for eksempel Rotschild, Rockefellar, NSA eller jøderne, kan føle af netop dé har skudt den prægtigste papegøje i paradis. - I hvert fald:

Alle disse grupper - plus mange andre - har deres større eller mindre skare af svorne sammensværgelses-flippere, som absolut mener, og mener at kunne bevise, at netop dé står bag det hele.  S.M.S. erklærede sig slet ikke enig i disse synspunkter i de store, skønne år med S.M.S.-manifesteringen.  -:

Supplement 2.5B2

Hvornår kommer 'den kommende slaveplanet'?

Naturligvis kan det kaldes sandt; at for eksempel Huset Rothschild på en hvis måde ejer verden, ved at sidde på store dele af pengesystemet, patentlicenserne og forskningsinstitutionerne på den anden side ejer den katolske kirke enorme landområder, militæret i USA har deres teknologi og deres mandskab, - pointen: De har alle en bid af magtens kage:

"Netop!", siger sammensværgelses-flipperen her, og fortsætter "De er rottede sammen, i deres overklasseklubber sidder eliten og behersker verden!"

"Netop!", kunne man så svare, et eller andet sted forekommer det naturligt på denne planet, at nogen har adgang til stor rigdom, hvorfor skulle disse mennesker ikke holde sammen?

"Men det går ud over almindelige mennesker!", fortsætter her mangen en sammensværgelsesentusiast, - men her forholdt teksten sig dengang ganske uenig. -:

I den vestlige verden må man kunne fastholde; at lige siden slutningen af anden verdenskrig har forholdene forbedret sig for mennesker i den moderne verden. Flere mennesker spiser mere mad og forbruger flere varer og lever trygge gode liv.

Hvor meget sammensværgelsesteoretikerne end snakkede om en kommende diktaturstat, oplevede de fleste folk i den moderne vestlige verden, at det gik fremad for dem. De ejede flere ting, de sultede sjældent, de havde arbejde og en art frihed.

Naturligvis ejedes de af bankerne, naturligvis manipuleredes de af supermarkederne, af fjernsynet og af medierne, men hvad så? - De levede og havde mere mad, flere kulturtilbud og relativt større frihed end tidligere, derfor blev S.M.S. - under de gyldne manifesteringsår - aldrig overbevist om at Rothschild-Rockefeller og deres nyeste millionærmæssige frontfigurer egentligt ville menneskene på jorden det dårligt. - Tværtimod, som driftige købmænd havde de brug for flere købedygtige kunder, der ikke opfattede sig selv som slavearbejdere og massehenrettelser af jorden befolkning havde ingen egentlig brug for. - Næ, diktaturet ville nok dukke op - og burde bekæmpes - i individuelle enkelttilfælde, hvor en eller flere stod op imod en eller flere af magtens grupperinger.

Naturligvis kan der også blandt medlemmer af eliten findes de berømte sorte får, mennesker som køber sig pervers nydelse gennem tortur og henrettelse, mennesker som ødelægger folkets frihed, dog: Folkets retfærdighed rammer dem, og hvad man end sagde om den amerikanske hærs forskellige afdelinger, så havde de dengang medvirket afgørende til at holde fred i Europa i et rigtigt langt tidsrum.

Det samme gjordes gældende om Rockefeller-familien. O.k. Exxon lavede et kæmpe olieudslip ved en fejl, og folket måtte selv rense op i første omgang, men generelt havde Rockefellers mange virksomheder leveret varen til tiden og med hæderlighed og integritet.

Nu, skal man ikke kalde S.M.S. i den periode helt blåøjet, man vidste da godt, at der i store forretninger ofte finder mange kriminelle og usympatiske ting sted. Teksten har nævnt Mafiaen ovenfor, de tager den slags beskyldninger på sig og ofte drejer det sig da også om sandhed. - Alligevel kan heller ikke denne kriminelle organisation have nogen særlig interesse i et overdrevet lovløst samfund ej heller i et diktatur, - og her ligger måske grunden til at friheden og demokratiet stadig råder, hvor meget sammensværgelsesfolket end ser diktaturet dukke op lige om hjørnet. - Der findes mange forskellige grupper - og de konkurrerer med hinanden!

Nedenfor skal teksten gennemgå nogle af de mere kendte konspirationsteorier, samt præsentere læseren for nogle af de førende forskere her ved slutningen af det 20. århundrede e.v., hvor S.M.S.-manifesteringens mirakler i høj grad sikrede det egentlige, folkelige, demokratiske og menneskekærligt overordnede forløb af verdens vidergang. Teksten citerer sine kilder så godt og præcist som muligt, den skriver ikke, at de har ret i hvert ord!!!

Vanavar Bush - en nøgleperson i UFO-myterne

Supplement 2.5B3

Tre typer konspirationsteorier

Man kunne måske forsøgsvis skelne mellem tre større typer sammensværgelsesteorier i relation til UFOsagen, nemlig:

  1. den økonomiske

  2. den militære

  3. den politiske

1  Drejede det sig om den økonomiske sammensværgelse, gik man gerne tilbage til 16-1700-tallet, til den tid hvor Rotschildfamilien slog sig op -: Bramley og David Icke. UFOer som undertrykkelse i diktatur: NWO via UN, EU, WHO og lignende. Diskussion af håndtatovering. Af hvordan jødiske huse finansierede nazi-tyskland og Rockefeller finansierede USSR og hvordan den kommende pave solgte IG Farben-gassen til udryddelseslejrene i nazi-Tyskland. Det specielle amerikanske Rockefeller-syndrom, den europæiske rotchildisme ... Onasis, mafian og Howard Huges gerne udfra de såkaldte "Gem-stone-files" udgivet af Jim Keith.

2  Drejede det sig om den militære sammensværgelse, gik man enten til tiden for Roswell, eller måske tidligere til starten på Philadeliphia-eksperimentet for eksempel: CIA, NSA MJ-12 og hvordan hæren end ikke underrettede præsidenterne gennem MAJESTIC. Diskussion af militær afhængighed af økonomerne. Cooper, English, Moon & Nichols. Læs i disse ruller teksterne om Roswell, om MJ-12 og "de grå", "ALTERNATIVE 003" og lignende.

3 Drejede det sig om den politiske sammensværgelse havde især "Det Udenrigspolitiske Nævn" (Council of Foreign Relations) måtte holde for, når sammensværgelsessammensvorne udpegede syndebukke. Både hos den tidlige David Icke, hos Milton W. Cooper og for eksempel i en new age romanforfatter som E.J. Michaels "Solens Dronning" en populær bog i de år. Hvad de faktisk foretog sig i om Rom-klubben, hos Bilderbergerne, i den såkaldte: Sorte Nobilitet, i frimurerlogerne og lignende berettede disse kilder sjældent om, men serverede gerne alskens spekulation omkring emner som "befolkningskontrol", "overbefolkning" og AIDS-rygterne omtalt andetsteds som "man-made" med henblik på "masseudrydelse" og "overvågning" af de "frihedskæmpere" som protesterede. 'Orion papers'. 'TRANCEformation of America', 'Strecker Memorandum' og snesvis af andre kilder, der nu let kunne findes via søgemaskine.

Man burde dertil nok skelne tre mindre grupper ud:

Supplement 2.5B4

Info fra militær- og våbenindustri - myter fra Hollywood

I forhold til UFOspørgsmålet bliver den vigtigste del af sammensværgelsesteorierne nok den, hvor det militær-industrielle kompleks under ledelse af sin største sponsor, regeringen, holder den udenjordiske tilstedeværelse hemmeligt.

Hertil kræves naturligvis også et økonomisk ansvarligt initiativ, bemærk hvor hurtigt myterne om MJ-12 fik inkluderet Rockefeller-finanserne. - Fuldstændigt som med myterne om, at hvis der virkeligt fandtes en UFOrklarlig kosmisk virkelighed, som disse kræfter søger at skjule, ja, så ville de have gjort det på nogenlunde denne måde.

Det mest usandsynlige ved denne forklaring findes så i det faktum; at det så skulle dreje sig om mere end 30 års rimelig tavs tavshed omkring emnet. - Skulle noget så sensationelt mon kunne holdes nede i så lang tid, hvis mange mennesker, indenfor, udenfor og rundt om MJ-12 medvirkede, ville der mon nødvendigvis så ikke opstå små sprækker, hvor informationer slap ud.

Disse små åbne sprækker (S.Å.S.) ses kun sjældent (S.K.S.) dog: i slutningen af 1970´erne e.v. fik forskerne færten (F.F.F.) af Roswell, i slutningen af 1980´erne e.v. MJ-12 papirerne, stadig skete der ikke mere, men bålet blev holdt ulmende.

Her kan man så måske komme til den delkonklusion; at denne sammensværgelse (altså, hvis den eksisterer overhovedet) ikke har den eneste endegyldige magt, heller ikke dén kan - ligesom med Rotchild - bestemme det hele, selv om den, - ligesom med Rockefeller - eventuelt har noget at skulle have sagt i den sammenhæng. Man skulle heller ikke glemme at disse familier - ligesom andre forretningsbaserede familieforetagener - efterhånden fik nye, yngre medlemmer, som ikke hverken kunne eller ville dele de erfaringer deres forældre og bedsteforældre havde gjort sig, og som ofte udviklede ganske altruistiske meninger og handlede udfra disse. Hemed ikke skrevet endsige forment, at systemet, hvor mindre end 1% af jordens befolkning via papirjuristeri, bankforretning og "guldgalskab" "ejer" det meste af planeten, på nogen måde kan beskrives som "holdbart", "formålstjenstligt" eller "naturlovgivent" endsige "retfærdigt" eller "stabilserende".

Sådan set falder alle gennerelle sammensværgelsesteorier sammen på denne vis -: Jo: Mennesker sværger sig sammen for at gøre gode (eller slette) ting, det gør mennesker overalt: I drengebander, i pigeklubber, i højskoler, i religioner, i militæret, i frimurerloger og lignende - og selvfølgelig: Sammenhold gør stærk!

Men derfra til at tro, at en enkelt hånd styrer hele samfundssituationen fra en skjult sikker position, løber der en lang relativt ufarbarlig vej - også og især i spørgsmålet om UFOer.

Hertil indvendte conspiracy-buffs nu ofte, at netop styringen gør, at sandheden ikke kommer frem. David Icke citerer "Bibelen" og CIAs motto i en af sine titler:

"The Thruth shall set you free ..." - Altså: "sandheden skal frigøre dig" eller "sandheden vil gøre jer frie".

Dog, selv om man efterhånden kender hans "sandhed", kan man spørge, om mennesker føler sig friere af den grund? Om det "sandhedsbegreb" der rider anglo-saksisk kultur som en mare, rent faktisk gør menneker gladere og friere, kan i høj grad diskuteres:

Normalt havde overvejende mænd følt sig tiltrukket af sammensværgelsesteorierne, kvinder havde ofte haft svært ved at skulle forholde sig til en mand, som levede i en verden domineret af Rockefeller, Casa Nostra, CIA eller hvem der nu holdt for.

Indledende her beskrev teksten følelsens af, at nogen har snydt een, af at nogen får noget, man selv ikke kan få fat i. - Denne følelse forsvinder ofte, når de ensomme sammensværgelsesmænd møder kærligheden, i form af for eksempel en tålmodig kvinde eller en god ven, som lidt efter lidt (L.E.L.) får ham på andre tanker og "den frigørende sandhed" i Bibelen handler nok mere om Guds kærlighed og menneskelig solidaritet, hvad så end temporære verdslige militærgrupper har søgt at gøre gældende om dette citat.

Supplement 2.5B5

Moderne new-age conspiracy - David Icke

Her præsenterede David Icke dog en ny tendens, hen mod slutningen af 1900-tallet e.v. en tendens der i stadig forandret form holdt langt ind i det nye årtusinde e.v. 

Hvor den typiske conspiracy-buff før i tiden overvejende talte og skrev til mænd, og ofte levede hvad de oplevede som stærkt forfulgt af "dem", så talte den tidligere sportsstjerne David Icke også til mange kvinder, og selv om han havde oplevet en del problemer, synes det alligevel som om, at han både formåde den kunst at få kvinder til at forstå, hvordan "det hele hænger sammen" med "hvem der finansierede hvem" og "hvem, der ejer hvad" og samtidigt har "medlemskab i den og den klub", samtidigt hermed har Icke dog måske et håb -: Hans tro på at mennesker i lokale sammenhold ved at kende sandheden lidt efter lidt kan styre deres egne liv.

Ved en sammenkomst i København i begyndelsen af 1990´erne e.v. svarede David Icke endnu engang på det spørgsmål han altid fik i de år:

Hvis der virkelig findes en sammensværgelse, en elite, som samler alle penge og almagt i nogle få tusinde hænder, og hvis de har en plan for menneskeheden, og hvis du afslører den, hvorfor lever du så stadig?

David Icke selv troede dengang, at han overlevede, fordi der fandtes mange mennesker, som bad for ham, og fordi han allerede havde sagt, det han havde at sige, og dét på tryk i mange bedstsælgende bøger, så hvis de dræbte ham nu, ville han blot få endnu flere læsere. Derfor overlevede han, mente han - og både hans ry samt hans status som forkynder af sin version af sammensværgelsesteorien holdt mange år fremover i forfronten af feltet.

S.M.S. kunne dengang føje til Davids overvejelser; at denne elite faktisk - ligesom så mange andre - har fået lyst til at blive en del af medierne mytevæveri. - Man havde observeret, hvordan for eksempel Casa Nostra gik fra at forholde sig nok så hemmelighedsfuldt til at lade en hel del slippe ud gennem de store "God Father"-film. - På samme måde ønskede nu de store pengemagnater og -huse (P.O.P.) og vel især deres efterkommere og arvinger måske så at blive en del af historien for alvor. De huse som økonomisk set financierede den moderne verdens mennesker på planeten Jorden, men jo skabte den sammen med alle andre mennesker. - Denne historie pressede på, nogle ville gerne høre den, og David Icke kunne optræde i rollen som en både intelligent, vittig og ganske præcis foredragsholder - også selv om det nok hurtigt kunne eftervises, at han - ligesom politikere og andre travle mennesker i den tid - havde så travl, at han nok her og der løb med løse, falske og forkerte rygter, hvilket hans modstandere jo kunne benytte sig af i afvisningen af ham. - Han kunne stadig mange år frem findes på sit meget omfattende netsite.

Supplement 2.5C

Udkast til Universalforklaringer (U.T.U.)

Ovenstående del af denne rulle samlede nogle udkast til universalforklaringer: Overordnede begribelsesmodeller til anskueliggørelse af problemstillinger, som ikke finder nogen umiddelbar, indlysende logisk og funktionelt operativ forklaring. Der kan findes mange tilstødende og lignende forståelsesrammer nogle få yderligere til den eventuelt interesserede læsers selvstudium:

Supplement 2.5D

Strukturelle Multiverselle Sandsynligheder (S.M.S.)

I dette sidste afsnit undersøger teksten nogle af de idéer, der havde spredt sig indenfor UFO-miljøerne i de gyldne år med S.M.S.-manifesteringen: Kvantemekanikken og især de forsøg på fortolkning heraf som gik under navnet MWI - Many World Interpretation, altså: Mangeverdenfortolkningen af kvantemeknikken. Der gøres intet krav på andet end spekulativ idéformidling i disse sidste afsnit:

Supplement 2.5D1

Mange-verdner-fortolkningen
(Many-World-Interpretation MWI)

En stadigt populærere forklaringsmodel, et helhedsbillede som omfatter UFOerne, og det de bringer med sig, viste sig hen mod slutningen af det tyvende århundrede e.v. lige midt i S.M.S.-manifesteringstiden som: Troen på mange mulige verdener, mange dimensioner tæt forbundne dog klart adskilte i det store multivers, altså ikke et uni- (latin for een) men et multivers (latin for mange), hvor mange mulige verdener findes.

Ideens videnskabelige fundament, mangeverdenfortolkningen af kvantefysikken, blev samlet af Bryce S. DeWitt og Neill Graham i en bog med netop dette navn: "The Many-World Interpretation of Quantum Mechanics" som udkom i 1973 e.v., og samlede de førende kvanteteoretiske matematikere på feltet. Især John A. Wheeler blev siden kendt for denne mangeverdensteori, som gruppen bag bogen havde bevist matematisk set mulig (M.S.M.), måske end da som en sandsynlig, forklaring på kvantefænomenerne.

Fra disse forskere, hvis skrifter mennesker ikke forstår, før de har taget et avanceret kursus i matematik og fysik, spredtes ideen langsomt men sikkert. Førende fortællere publicerede dem, måske ikke først men længe fremmest stod Robert Anton Wilson med sin trilogi om "Schrödingers kat", der af førende kvanteteoretikere (så som John Gribbin) rostes som en glimrende fremstilling af mulighederne.

Supplement 2.5D2

Kvantestadevektorens forfaldsøjeblikkelige konsekvens (K.F.K.)

I Robert Anton Wilsons "Schrödinger´s Cat Trilogy" som udkom samlet i 1979 e.v., fortælles tre lignende historier, men med små kvanteafvigelser fra historie til historie, titlen på første bind siger meget: "Universet ved siden af" (: "The Universe Next Door"). I sin ordforklaring "for de forvirrede" (ibid p. 541) giver Wilson sin definition af "Everett-Wheeler-Graham Modellen" blandt andet:

"Ifølge Everett, Wheeler og Graham, sker alt, hvad der kan ske, for stadevektoren.".

Stadevektoren definerer Wilson så nedenfor, således (ibid p. 544):

"De matematiske udtryk som beskriver en af to eller flere stader som et kvantesystem kan befinde sig i; for eksempel, kan et elektron være i enten det ene eller andet spin-stade enten et "spin op" eller et "spin ned". Det forunderlige ved kvantemekanik er, at hver stadevektor kan anskues som en overlejring på andre stadevektorer.".

Når stadevektoren falder afgøres det i kvantemekanikkens teori, om man befinder sig på det ene eller andet stade, i den ene eller anden verden.

Det berømte letfattelige eksempel på alt dette blev opfundet af en mand, som faktisk prøvede at gøre hele kvantemekanikken til noget vrøvl. Schrödinger hed han, og efter ham kaldes eksemplet:

Supplement 2.5D3

Schrödingers kat spekulationerne (S.K.S.)

Man tager en kat og kommer i en kasse, i kassen har man anbragt en gaspatron med en dødelig gasart, kassen slutter tæt, udover et lille hul hvor en tynd stråle kan passere. Man anbringer nu en strålekanon som sender en partikelstråle gennem den ene af to sprækker. I den ene sprække vil strålepartiklen glide gennem kassen uden at berøre gaspatronen, i den anden sprække vil strålen splintre patronen. Altså: går strålepartiklen gennem sprække et lever katten videre, men ak: gennem sprække to vil dyret dø.

Nå, nu foretager man forsøget, som jo altså blev udtænkt længe før dyreværnsaktivister og politisk korrekthed havde manifesteret sig, og altså enten dør katten eller også lever den.

Pointen lyder; at så længe man ikke har kikket i kassen befinder den sig i et stade som ikke endnu kan kaldes afgjort, så snart man kigger og så véd, forfalder stadevektoren, een af to muligheder afgøres, een af to verdener realiseres, og bagefter vil man kunne sige med "sikkerhed" hvilken vej elektron strålen/partiklen bevægede sig.

I teorien har man ført legen videre: pressen står spændte og vente på nyheden: døde katten eller ej? -: igen foreligger der en af to muligheder, en stadevektor skal forfalde, og teorien om indlejringen, den indfoldede orden, handler om hvordan de mange valgmuligheder realiseres.

Supplement 2.5D4

Bohms 'skjulte variabel'

David Bohm havde et alternativ til Everett-Wheeler-Graham-modellen, nemlig den skjulte variabel (hidden variable) som holder på, at de kvantefysiske partikler styres fra det subatomare plan, altså endnu mindre partikelstråler afgør hvilken retning den kattedræbende strålepartikel tager. Bohm og mange mystikere påstår, at denne skjulte variabel findes i menneskets sind, i Gud, i information.

Indtil nu har teksten ganske omhyggeligt beskrevet det kattedræbende våben som en partikelstråle eller en strålepartikel, her forklares så hvorfor, jo:

Usikkerhedsrelationen, opstillet af Heisenberg, fastholder jo netop, at når man beskriver, hvor hurtigt en partikelstråle bevæger sig, så ved man ikke, hvor den befinder sig, omvendt når man ved hvor den befinder sig, ved man ikke noget om, hvor hurtigt den bevæger sig.

Denne usikkerhedsrelation gør, at man ikke absolut - men kun relativt - kan tale om en partikel (som befinder sig et sted) ej heller absolut - men kun relativt - kan tale om en stråle (som bevæger sig med en hastighed). Så det store enten eller findes altså heller ikke absolut men kun relativt, og kan altså kun betegnes som en egenskab ved menneskehedens aktuelle måleapparater og menneskeheden selv.

Nå, alt dette forstås egentlig relativt let, når man taler om en strålepartikel og om at redde Misser fra døden, men hvad når nu alle de milliarder mange stadevektorer indlejret i det moderne samfund tages med i beregningen? - Forskernes grundeksempel gik på de to verdener, hvor hovedforskellen lå i, hvilken præsident amerikanerne valgte et givent år.

Supplement 2.5D5

Hvem vandt 2. verdenskrig?

I fiktionen herudfra i årene efter disse teoriers fremkomst drejede det sig ofte om, hvem som vandt anden verdenskrig?

I Danmark findes der både Merete Kruuses børnebog "Sølvkuglen" fra 1982 e.v. og en tegneserie: "Dimensionsdetektiven" tegnet af Ole Comoll Christensen og skrevet af Niels Søndergaard, den første udgivet i 1991 e.v. under navnet "1. maj mysteriet", begge altså med dette tema: Forskellige slutninger på anden verdenskrig skaber forskellige universer, hvor mennesker kan møde deres dobbeltgængere i en anden version af den hjemegn, de kender. Således hos Kruuse: Vangede i Danmark, hvor hovedpersonens dimensionale modpart, lever en kummerlig tilværelse som soldaterprostitueret efter at amerikanerne kastede en bakteriebombe, der udslettede det meste af Europas befolkning. Hos Kruse beskrives en lille sølvkugle, som stammer fra en UFO nærkontakt af 2. og 3. grad, denne kugle får buler indad, når den aktiveres.

I Søndergaards "Dimensionsdetektiven" starter legen med en bil, som dukker op i denne verden, bilen fungerer som dimensionskrydser, oprindeligt opfundet i en verden hvor Danmark blev en kommunistisk diktaturstat i 1920´erne e.v.. Bilen besøger en række sådanne dimensioner, også diktaturstater, hvor nazismen har sejret.

I et personligt interview fortalte Niels Søndergaard, at han betragter Philip K. Dicks mest kendte bog "The Man in the High Castle" fra 1962 e.v. som en afgørende inspiration. I denne bog beskrives et Amerika underlagt et sejrende nazistisk Tyskland, noget lig med det beskrevet i filmen "Philadelphiaeksperimentet II". Dick regnes ikke uden grund for en af de største science-fiction forfattere overhovedet. Som en sand kunstner forstår han at gribe læseren og vende hver en polaritet i løbet af læsningen.

I en anden af sine bøger "UBIK" beskriver Dick indirekte, hvad der vel kunne forestilles at ville ske, hvis stadevektoren forfalder og en dimension nærmer sig opløsning. I "UBIK" formuleres de parallelle verdener helt specielt, men generelt kunne hans fantasier ligne den teoretiske virkelighed. Men her drejer det sig altså stadig om fantasi.

For at læserne kan frydes over de pudsige tilfældigheder, som den fantastiske virkelighed kan udfolde sig med, skal det oplyses, at Niels Søndergaard faktisk oversatte filmen "Philladelphiaeksperimentet" til dansk.

Supplement 2.5D6

Niels Søndergaards nebulæ (N.S.N.)

For Søndergaard ligger fascinationen ved mange-verdener-scenariet i "den sjove tanke: hvad nu hvis?". Allerede da han læste Superman-blade som dreng, havde han denne alternative spekulation denne trang til at udregne konsekvenserne, hvis blot nogle få grundliggende stadevektorer forfalder anderledes, i første bind af sin tegneserie blandt andet verdener hvor Europa består af højteknologiske bystater, verdener hvor alle lever som hinduister, i andre bind findes verdener, hvor Danmark stadig har katolsk kirkestyre, verdener hvor den frie verdens forenedes stater, og så videre, - mulighederne synes uendelige.

En afgørende "krydsbegivenhed" blev altså - måske nok udfra Dick - anden verdenskrig. Teksten skal nedenfor beskrive andre sådanne krydsbegivenheder vigtige i UFOmiljøet, blandt andet Kennedy-mordene, King-mordet og det demokratiske partikonvent i 1968 e.v.. Men altså fantasimagernes forestillinger rummer ikke så meget teoretikernes spekulation om valget af den ene eller anden amerikanske præsident, men drejer sig ganske ofte om udfaldet af anden verdenskrig, en anden inspirerende klassiker Søndergaard nævnte i den beskrevne samtale: "Fatherland" af Robert Harris fra 1992 e.v., også i denne bog leges der med "hvad nu hvis"-tanker omkring anden verdenskrig.

"Fatherland" foregår i 1964 e.v. op til Hitlers 75 års fødselsdag, efter sejren i Rusland og freden med vesten. En politimand får til opgave at efterforske en mordsag, og ender med et cover-up - ikke et UFO-cover up, men: - massemordet på jøderne.

I et foredrag Harris holdt den 3/3-1996 e.v. brugte han udtrykket "What if" - Interfering with History ("Hvad hvis" at blande sig i historiens gang.) Og på Internettet fandtes der dengang en imponerende meget omfattende samling omkring dette emne, hvor hundredvis af fortællinger om alternative verdener og deres "what if": Kaldet "Net Alternate History List" blev samlet af Robert B. Schmunk.

Dog i år 2001 e.v. udkom der i Danmark under redaktion af Rasmus Dahlberg "En anden historie. Ni alternative Danmarkshistorier" hvor ni kendte historikere forsøgte sig i denne genre - 

- For fantasiarbejdet fandtes der altså her en ganske herlig teori, som gjorde det muligt at forestille sig næsten hvad som helst - også løsninger på UFOspørgsmålene. -:

UFOerne kommer fra avancerede dimensioner, rejser ikke over universets tilsyneladende uoverkommelige svælg, men kommer fra universerne ved siden af; - for når elektronerne ikke kan observeres danner de elektroner i den nærliggende verden, fantasien kender ingen grænser.

Blandt de nyere teoretiske forskere (nu arbejder han inden for new-age industrien) indskrev Fred Alan Wolf sig med bogen "Parallelle Universer" ("Parallel Universes"). Wolf forklarede hele kvantemekanikken op til slutningen af 1980´erne e.v., og populariserede flere af de mest betydningsfulde indviklede begreber (B.I.B.). For ham bliver også hukommelsen om fortiden vigtig, hvis der findes en hukommelse om før, vil der findes en fremtid. Ibid p. 273 skriver Fred Alan Wolf:

"Jeg tror at evnen til at huske fortiden er baseret på vores evne til også at huske fremtiden. Både fortiden og fremtiden må på en eller anden vis have eksisteret på forhånd for så vidt angår vores hukommelser. ... Men hvis fremtiden eksisterer; hvor er den så? I et parallelt univers, naturligvis.".

Men diskussionen kan bringes længere ud til forståelse, hvis læseren har (H.L.H.) mod på det? -:

Supplement 2.5D7

DobbeltSliskeDobbeltSindsDanseSpringet (DSDSDS)

Oprindeligt drejede det sig ikke blot om den stakkels kat, det rigtige eksperiment drejede sig om en dobbelt sprække. I sin omfattende ordliste over kvantemekaniske grundregler og mekanismer forklarer Wolf dette eksperiment, "Dobbelt-sprække-eksperimentet" som (ibid p. 323):

"Det afgørende fortolkningsmæssige eksperiment i kvantefysikken. I eksperimentet møder en serie partikler, hver udsendt fra en kilde een af gangen, en barriere som indeholder to parallelle åbninger. I følge de klassiske fysiske begreber må hver partikel passere gennem den ene eller den anden sprække, hvis den skal nå frem til en registrerende anordning på den anden side af barrieren. Nå men, optegnelsen af pletter, som kommer af at en partikel følger efter den anden, viser at hver partikel må have passeret på en bølgeagtig måde gennem begge sprækkerne samtidigt - hvis ingen holder øje med hvilken sprække, hver partikel passerer igennem. På den anden side, hvis nogen observerer partiklen passere gennem den ene eller den anden sprække, forandres optegnelsen af pletter. Således passerer en partikel som en bølge hvis ingen kigger, og den passerer som en partikel hvis nogen ser.".

Inde i sin bog forklarer Wolf om et eksperiment, som blev foretaget i College Park, Maryland i USA 1985 e.v., hvor man brugte spejle og fotoner, altså små lyspartikler i eksperimentet. Man ville undersøge Wheelers teori om målinger af "forsinkede valg". I følge denne teori betyder de valg, som mennesker tager, i det de oplever som deres nu og her i livet, at de samtidigt skaber hvad deres fortid have indeholdt og måske hvad deres fremtid vil indeholde.

De gjorde det muligt for fotonpartiklen at rejse gennem to kanaler, og observerede den nu, efter kanalrundfarten, når den kom ud, på to forskellige måder. Wolf forklarer (ibid p. 228):

"Ved at indsætte spejlet lige før end observationspunktet, kunne fotonet bringes til at kollidere med sig selv. Ved at udelade spejlet, ville fotonet ikke udsættes for sådanne forstyrrelser. Med spejlet på plads bekræftede deres data, at fotonet måtte passere gennem begge kanaler samtidigt. Ganske mærkværdigt, for der fandtes kun et foton.". 

Pointen bliver igen, at de faste partiklers sted ikke skal opfattes som eet sted, men som mange, og partiklernes fasthed berøres af usikerhedsrelationen: Når man ved hvor, ved man ikke hvor hurtigt; når man ved hvor hurtigt, ved man ikke hvor. Og samtidigt kan den menneskelige hjernes beydning for observationens afgørelse ikke udelukkes, hverken nu hvor beslutningerne som former fortiden og måske skaber fremtiden tages eller dengang.

Og senere eksperimenter har vist, at ikke blot spejle, men lysfølsomme skærme giver samme resultat (Wolf ibid p. 231):

"Skærmen oppe - fotonet passerer som en bølge gennem begge sprækker. Skærmen nede - fotonet passerer gennem den ene eller den anden sprække som en partikel.".

Om de store forsøg i 1985 e.v. konkluderer Wolf (ibid p. 228):

"De viste faktisk at deres beslutning i sidste nanosekund afgjorde på hvilken måde et foton rejser enten af begge veje eller af en af de to veje. Dette eksperiment bekræftede Wheelers "valg". Og det bekræftede at et valg taget i sidste øjeblik kan påvirke, hvad vi mener med fortiden."

Wolfs løsning: tidsrejser og parallelle universer, han giver også læseren den astrofysiske forklaring som sandsynliggør disse multiverselle virkeligheder.

Nå, spekulationerne holder altså for så vidt forskerne på felterne (F.P.F.), men hvad forstår man så heraf? -:

Supplement 2.5D8

Science-fiction filtret

Man forstår, at de ting, man ser nu, kan afgøre med sig selv, hvilken vej de vil have valgt for at nå til observationsstedet, man forstår også at partikler, bølger og materien kan eksisterer på mange forskellige steder samtidigt, og når der opstår et valg, så deler den sig måske i to, den former en dobbelt virkelighed, og når man ikke lige kigger befinder den sig alle mulige steder.

Heraf altså så tanken om at det mennesker opfatter som den faste materie - virkelighedens ting og sager, kroppens lemmer og livets gang, måske, nej, altså teoretisk set, højst sandsynligt - samtidigt danner virkeligheder af håndgribelig karakter, der hvor "hers mennesker" ikke lige ser (altså observerer) men hvor måske "ders mennesker" gør det. - Stadevektorerne falder så efterhånden sammen langst tidslinien og bliver til den fortid mennesker nu husker som dengang, de mulige universers mange tråde spindes efterhånden sammen igen, når de valgmuligheder, de forgreninger, der skilte dem, forfalder fra faktisk aktivitet til potentiale til informationsform fra forn.

Mange UFOforskere har over årene tænkt; at hvis den hele, sande og fulde forklaring på UFOfænomenet blot viser sig at rumme historier om interstellarere måske intergalaksiske rejsende, så har deres undren og fornøjelse ved dette mysterium ikke fundet fuldt udløsning. Mange-verdener-scenariet har givet nogle UFOforskere denne tilfredsstillende himmelflugt. Ikke blot millioner, men milliarder af ensliggende lignende virkeligheder, alle steder hvor menneskene kan forventes at eksisterer i parallelle alternative personer (P.A.P.) - der forsvinder som drømme og kommer tilbage i nye dage.

Forskerspekulation kunne visionere dimensionerne faktisk strukturelt fanget (F.S.F.) - som i et krystallinsk netværks kontaktpunkter (K.N.K.): Mellem linierne dannes så universer i multiversel strukturs massefylde (M.S.M.), universer som stadevektorfalder tilbage i kontaktpunkterne. Fra skæringspunkt til næste skæringspunkt forandres en tøddel eller måske to, sprækkerne fører ikke til helt samme verden, og jo mere man fjerner sig selv fra en udgangsverden, jo mere forandres måske forholdene (F.M.F.). Til slut fungerer liv i fjerntliggende universer i denne MultiverselMatriksMåling (MMM) måske slet ikke kulstofbaseret og i helt andre rum- og tidsmål end observeret heromkring med mikroskoper, sanser og teleskoper ... Ingen - det betyder faktisk så her: Alle - véd, for spekulationen råder suverænt (S.R.S.) - naturligvis.

Men mens fantasien let kan forestille sig, hvordan det hele hænger sammen, og mens teorien let kan forestille sig, hvordan det hele hænger sammen, bliver det straks sværere, når fantasi og forskning ønsker at materialisere konkret praktisk kontekst (K.P.K.).

Hvis man kan regne med at sende partikler non-lokalt af alle veje, må man igen tænke over, hvad man forstår ved rumfart, og hvad man forstår ved tid. Man mener; at der går millioner af år før fotonerne når frem (F.N.F.) til jorden fra den kosmiske suppe, nu ved man dog, at de tager mange veje, hvis man ikke lige ser på dem.

Det samme gælder UFOerne, de findes over alt, dog ser man dem sjældent. Hele spørgsmålet om UFOer hænger på, om man har set een eller ej, man tror eller tvivler på andres beretninger, når de fortæller at de har "set en UFO!". Når man tror på dem, ser man dem!/? - Måske, men UFOerne virker lige så flygtige og uhåndgribelige som drømmesyner.

Supplement 2.5D9

Hvem vandt/vinder krigen?

I teorien om mange mulige verdener regner man med at visse afgørende stadevektorer efterhånden forfalder, derefter vil en del parallelle dimensioner forsvinde, de forventes at gå i en langsom opløsning indtil det punkt hvor de aldrig har eksisteret. Efterhånden vil der så i en vifte af universer findes nogle generelle grundtræk som gælder: dette sprog, denne kultur får indflydelse, -: Expresso Johny besøger en by hvor han kan forstå det meste, selv om han staver sit navn "Xpresso Johny" og ikke "Exprezzo Joe", som i en hvis anden dimension.

Der eksisterer - for eksempel hos Montaukfolket - beregninger af en del dimensioner, som dem også danske science-fiction fortællere har oplevet og beskrevet: Dimensioner hvor den såkaldte anden verdenskrig afgjordes anderledes eller endnu foregår. Efterhånden vil et flertal af nærliggende dimensioners stadevektor forfalde, således at enten vinder tyskerne eller amerikanerne, hvis tyskerne endeligt vinder vil denne dimension gå i opløsning, enten i virkeligheden, eller i noget menneskers jordiske målinger (M.J.M.) og iagttagelsern i  afslutningsøjeblikket (og eventuel senere mikrohistorik) vil opfatte som en global katastrofe, der opløser dette univers for eksempel i en tredie verdenskrig en interplanetar kollision elle lignende, hvorefter trådene igen kan samles og energierne udledes i et nyt knudestykke af nærliggende dimensioner.  

Ifølge teorien kan der altså ganske gerne eksisterer dimensionelle universer, hvor tyskerne vandt og har skabt en bedre klode end den men her kender til, naturligvis kan man også beregne, at der må findes dimensionelle universer, hvor de allierede vandt og også har skabt en bedre klode end den man kender her.

Naturligvis kan det også gå sådan at man, hvis for eksempel tyskerne vandt, bringes til at betragte de mere end 50 års fred efter de allieredes sejr som en overgang inden nazismens endelige sejr. I et sådant tilfælde ville denne verden ikke forsvinde, men ville udgøre et område med en ret speciel udvikling. Dog efter S.M.S.-manifesteringstiden forsvandt anden verdenskrig efterhånden som et vedkommende eksempel -: Blev blot et - endnu et - rædselsminde fra en fjern fortid - nyere forfattere har taget udgangspunkt ,hvor forgreningen ind i et andet univers sker ud fra forskellige udfald af blandt andet store EU-beslutninger og så videre. Og det står fast, at S.M.S.-rullerne blev til i en verden, hvor de allierede endelig vandt krigen godt 40 år inden den store Harmoniske Konvergens - hvilket jo også fremgår af, at de i Bibliografien anførte værker overvejende trykkedes i det engelske sprog.

Supplement 2.5D10

UFO-flerfoldighed?

Hvor bliver UFOerne af i dette spil? De står eller flyver dels på de forskellige staters side i krigs- og ideologistridighederne, de betegner måske også en afgørende forskel på dimensionerne. Måske betegner det en forskel, om man i et univers ønsker at knytte kosmiske kontakter (K.K.K.) og derfor har UFOdrømme eller ej. Det vides ikke - teksten fremsætter ren spekulation i forbindelse med disse teorier, - dog, som psykisk forsker kan man ikke se bort fra nogle ligheder, som virker åbenlyse for eksempel altså en del (delvist uafhængig) digtning om universer, hvor en krig endte anderledes og et væsensforskelligt samfund derfor udfoldes.

Førte fantasi hinsides til det praktisk kunne rejser mellem dimensionerne bringe nye teknologiske indsigter, kulturelle værdier og forøget forståelse, måske skal alle dimensioner endeligt smelte sammen som teorien kan fortolkes til at måtte forudsige - spinde sammen som i sorte huller og spindes ud deraf igen - ligesom hvert enkelt univers med tiden teoretisk set vil forfalde til noget nær ingenting i et meget koldt og dødt rum.

Men det kunne også betyde en ny fare: Ville man regne liv og virkelighed for så vigtig, som de helligste løfter og humane forestillinger gennem tiderne har opfordret til, eller ville man, - hvis man havde absolut operativ adgang (A.O.A.) til vished om den multiverselle virkelighed, - tænke at denne ene verden blandt milliarder ikke betød noget?

Supplement 2.5Extro

KapitelEvalueringsKlumme (KEK)

Hele dette afsnit har vist; at virkeligheden rent faktisk kommer af menneskers hukommelse og tager form efter de beslutninger man træffer, når man udfolder sin bevidstheds evne til at vælge. Også her virker teorien fantastisk dragende med sin umiddelbare løsning på det interstellare beflyvningsproblem, som kun fantasiens UFOer, ikke virkelighedens beregninger eller maskiner, kunne overvinde i de for S.M.S. så manifesteringsrige gyldne år.

Skulle menneskeheden stille op i kapløbet til de fjerne stjerner, ville man stadig - altså ved slutningen af det 20. århundrede e.v., - officielt ikke kunne gøre det bedre end en sneglefart på 100.000´er af år, indtil man nåede kun lidt derud af - kun til himmellegemer i det nære solsystem kunne man realistisk drømme om at nå dengang. 

Hvis nu UFOerne kom fra nære dimensioner, som blot lå få sekunder, få bølgelængder, få lyssprækker fra denne aktuelle verden, fra dette hologram, dette simulerede mulighedsforløb, så ... ja ... Samtidigt virker det så uoverstigeligt at skulle helt til stjernerne for at nå de fremmede verdener, mens dimensionerne ligger ... lige om hjørnet.

Men udover de dimensioner, hvor stadevektoren ikke helt findes forfalden, de verdener som venter på valg og måske så forsvinder, må der også eksistere verdener som holder, altså verdener som ikke afhænger af valg og observationer mennesker løbende har foretaget i parallelle livsforløb, verdener som afhænger af en lang række historiske valg og observationer foretaget længe inden de historiske krige i det 20. århundrede e.v.. Verdener som stadig ligner denne, men som alligevel regnes så forskellige, at de ikke berøres af, hvem der vinder denne dimensions første, anden eller tredje verdenskrig. Verdener hvor Buddhaen for eksempel ikke forholdt sig ikke-voldeligt, og hvor hele kloden hurtigt blev et kinesisk område, efter at Buddhaen selv havde erobret Kina og taget kejsersædet og etableret et fredsrige.

Længere ude kunne man forestille sig, at livsformerne bliver helt fremmede, at forholdene ændres, -: måske ligner det dén bakke og dét hav, men luften indeholder for jordmennesker giftige gasser, og alt synes fremmed, endnu længere ude i matrissen kan mennesker måske slet ikke regne med at kunne observere og vælge i et for menneskeheden her forståeligt univers. Sådanne universer vil måske kun eksistere i kraft af deres uforståelighed: dimensioner hvor tiderne går baglæns, hvor væsener lever som sten i milliarder af år eller lever som lys (L.S.L.) i nanosekunder.

Det pragtfulde ved denne teori: Dens relativering af de ting man tager så utroligt tungt: Livets gang, menneskenes stilling i samfundet (S.I.S.), menneskers drømme om universet. -: I andre verdener udfoldes de andre muligheder, en dag, måske når man dør, tager man et valg, det valg bestemmer den fortid man oplever som nu, - og måske har menneskeheden her fravalgt at få en løsning på UFOspørgsmålet (?/!) - måske har de ikke et valg i de dimensioner, hvor der findes en måne.

Hvis UFOerne kom fra en anden dimension, behøvede de ikke at kunne klare rejsen ud i virkelighedens universelle version (V.U.V.) af en galakse, de kunne måske bare nemt skifte om på dimensionsknappen. for nogle kunne det forklare, hvorfor de ofte så pludseligt dukker op og forsvinder igen. For andre UFOforskere fandt enkelte sager måske en plausibel forklaring: Når nu de fleste observationer beskrev lynhurtige, runde, tallerkenformede fartøjer, passede det måske meget godt, at en observation af store klodsede firkantede lavtflyvende fartøjer skyldtes et interdimensionalt (u)held (eller lignende) og ikke behøvede at hænge sammen med den helhed, som man ellers fik rapporteret.

I første del af den store film under disse år "2001" genfødes helten i et indre psykisk univers, hvor han gennemlever død-fødsel-genfødsel og bliver et kosmisk hologram, på samme vis som de vise ledere i David P. Myers "Two-Thirds" manifesterer sig kun som hologrammer ikke i fysiske legemer. Her spekulerede nogle UFOforskere så på, om livet i en fysisk form tvinger een ind i de mange mulige verdener, som eksisterer mellem de mange forskellige verdener. Omridset til den kosmiske genfødsel og frelse kunne mske ses her: Mennesket forvandlet til et effektivt billede som kun eksisterer, når det nødsages til at handle (altså at observere og at vælge) og ikke længere befinder sig i en samlet, fortløbende tidsfornemmelse fra dag til dag eller mere abstrakt fra øjeblik til øjeblik.

Oplevelsen af dag til dag, ved man jo må forsvinde: Både under den lange/evige rumrejse og i rumkolonier vil man skulle vælge at opretholde et dag til dag system, hvis man beholder en tidsmæssig livsoplevelse - og der vil man studere de ritualer S.M.S. manifesterede som de absolut mest avancerede i den rituelle magiks historie, som fortidige levn, hvis visdom skal genfortolkes af mennesker, der hverken husker eller kender og kun svagt forstår idén om livet på Jorden under Solen og Månen.

Men netop spørgsmålet om tid dukker ofte op, når man læser mangeverdenerfortolkninger. Fortiden som skabes i nuets ihukommelse, fremtiden som kun måske eksisterer og afhænger af en række stadevektorer.

Det sidste teksten her her kun blot vil resumere fra denne fjerne og forgangne (F.O.F.) S.M.S.-gruppes forskning på feltet (F.P.F.):

[OP]