Index til UFOrullerne

Supplement 2.0A Indholdsfortegnelse til det andet S.M.S. Supplement kaldet UFOrullerne
Supplement 2.0B  Indledningen: UFO mega-mysteriet

Supplement 2.1

Galskabens Seriøse Grundlag (G.S.G.)

Supplement 2.1A Seriøse grundlag 1: Drakes ligning og SETI
Supplement 2.1B Seriøse grundlag 2: Graderne af (nær)kontakt

Supplement 2.2

Sælsomt Velunderbyggede Synsbedrag (S.U.S.)

Supplement 2.2A Den kendteste historie: Roswell
Supplement 2.2B Den vildeste historie: Philadelphia - Montauk

Supplement 2.3

Postulerede og Påviste Hemmelige projekter og planer (P.O.P.H.P.O.P.)

Supplement 2.3A Liste med få udvalgte anerkendte observationer og postulerede nedstyrtninger
Supplement 2.3B Liste med få tilståede & påståede klassificerede UFO-relaterede projekter

Supplement 2.4

Folks Forskellige Forklaringer (F.F.F.)

Supplement 2.4A Lidt om: UFO-abductionssyndromet & cattle-mutilation 
Supplement 2.4B Lidt om: kanaliserede UFO-kontakter

Supplement 2.5

Spekulative Videnskabelige Sonderinger (S.V.S.)

Supplement 2.5A ForklaringsScenarieForslag (FSF)

Supplement 2.6

Udredningens forsigtige overvejelser angående kildrernes anstrengelser

Supplement 2.6A Jimmy Sumans check-liste for fløjtespillere
Supplement 2.6B Pleiadian Exchange Program - et UFO-æventyr
Supplement 2.6C Perdita et centralt indledningsdigt af Aleister Crowley fra Dramaet Jezebel til afslutning 

Forord til UFOrullerne

De tre supplementer, der overlevede frem til denne S.M.S.-overlevering, handlede om emner som optog de mennesker, der levede dengang hvor S.M.S.-manifesteringen foregik, emner som folk købte mange bøger om, bøger som de læste og diskuterede. 

Faktisk gik startskuddet til dette nye emne indenfor den alternative verden godt 40 år før S.M.S.-manifesteringen gik igang altså i 1947 e.v. 

Dog, omend  et relativt nyt emne så udbredte interessen sig fra store dele af de psykiske, parapsykologiske og alternative aktivister til også at vække nogen opsigt selv i den verdslige almene offentlighed og afstedkom mange moderne mytedannelser. Man skal i den forbindelse nok ikke se bort fra, at end om end emnet opstod som "helt nyt" og "moderne" fra 1947 e.v., så drejede det sig i høj grad om "myten der genindsatte sigselv" - guderne, deres magiske redskaber, det udstrakte univers med solsystem, stjernehimmel og galakse.

Dog det gamle, velkendte emne altså nu i en ny fremstillingsform -: UFOerne medsamt forestillingen om at UFOerne medbragte UFOnauter -: Aliens, som de snart kom til at hedde på internationalt standardengelsk - dette emne handlede altså om; at Porten til Kosmos stod åben, at rumskibe fra andre stjerner og kloder i galaxen, ja fra andre galakser fløj over jord klar til at sige "pænt goddag"!

Og uden at nogle rumskibe eller alliens egentlig sagde nogen noget, bredte dén forestilling sig som en lynild, som en tsunami, og snart kendte hele verden til det scenarie -:

 Uidentificerede Flyvende Underligheder ( U.F.U.)  

Flyvende Tallerkeners Forjættelse ( F.T.F.)
Observerede Anormale Objekter (O.A.O.)
UFOernes Mystiske Univers (U.M.U.)
UFO MegaMysterium Update (U.MM.U.)

Interesen for emnet udviklede sig endvidere som en del af historiefortælling og underholdning - altså såkaldt Science Ficion (S.F.), der bevægede sig fra en randeksistens til et main-stream-emne. Og i det fyrretyvende år - altså under Konvergensen i 1987 e.v. - kom en tid, hvor emnet eksploderede og der udkom rigtig mange UFOrelaterede bøger, dokumentarfilm og vidensbyrd fra folk - såkaldte kontaktpersoner (contacties) - med faktiske eller for(e)stilte erfaringer. UFOrullerne beretter om den tid, da rumskibe og aliens solgte mange bøger, en tid der dog i nogen grad gik i sig selv igen, om end emnet da stadig kendtes, og fik sine lejlighedsvise repriser, der dog igen-igen kørte af sporet efterhånden som offentlig bevisførsel for fænomenets ægthed udeblev.

For de altså relativt mange, der faktisk orkede og overkom at sætte sig ordentligt ind i de forskellige sager, forblev emnet fascinerende, lærerigt og i nogen grad i god stil fra den psykiske forskning: Forhold der først forekom højst mærkværdige fandt ofte en logisk klar forklaring, både svindel og selvbedrag spillede ofte ind - ligesom i almen psykisk forskning - men faktisk også de fængslende uforklarlige fænomener (F.U.F.), som forskningen kun kan beskrive, måske spekulere over og helt sikkert give videre med håb om, at tiden vil vise, hvad der for tiden ikke kunne fattes.

Dog, selv om UFOfænomenet altså i nogen grad lignede den almene psykiske forskning og i praksis udsprang af fortidens stjerne- og gudemyter, så bragte det også nogle nye impulser i de åndelige, spirituelle miljøer, nemlig en militær teknologisk overbygning, der ikke svingede for godt med typisk fredsaktiv ophøjet folkelighed (F.O.F.) som jo normalt præger religiøst spirituelle retninger (R.S.R.) - og det kan derfor ikke undre, at der fra fænomenet fødtes undergrupper af mennesker stærkt optaget af  sammensværgelsesteorier inklusiv hadefuld, paranoid beskyldningsdannelse mod mere eller mindre (u)skyldige autoriteter og magthavere. -:

[TOP]