Supplement 2.0B1

Indledning: UFO MegaMysteriet

Supplement 2.0B2

+50 års usikkerhed

Supplement 2.0B3

Tro, tillid, tvivl - UFO-miljøets fløje

I årevis har man indenfor UFOforskningen sat starten på hele dette mysterium til den dag, hvor piloten Kenneth Arnold observerede og rapporterede en flyvende genstand, som han sammenlignende med en tallerken, hvilket pressen straks vittigt formulerede som "de flyvende tallerkener", noget de blandt andet blev kaldt, sammen med ord som "ildkugler" og "sølvskiver" og endelig kom så ordet UFO, Uidentificeret Flyvende Objekt, eller på engelsk: Unidentified Flying Object.

Alt dette skete den 24/6-1947 e.v.

Siden da har UFOforskere, både de aktive og praktiske, og de mere henholdende og teoretiske, skuet spændte mod himlen. En af de tidlige danske UFOforskere og en stor åndelig anerkendt mester, Poul Kastrup, kunne allerede i 1950´erne e.v. konstatere; at beskrivelsen af en flyvende tallerken, ideen om et rumskib, og de generelle måder man skulle observere det på, hele denne rutine, udbredtes kolossalt hurtigt over hele verden.

Selv 'primitive' folk forstod faktisk (F.F.F.) snart
hvad UFOfænomenet indebar -: porten til kosmos.

Alligevel kom der ikke nogen officielle anerkendelse. Hel- og halvofficielle (HO.O.HO) observationsgrupper opbyggedes allerede i 1950´erne e.v.: man holdt professionelt øje med himlen, blev noget usædvanligt observeret eller indberettet undersøgte man sagen nøjere, kritisk og sagligt - verden over. For det meste lykkedes det, at forklare fænomenet som skabt af naturlige årsager, men der vedblev med at findes en kerne, hvor forklaringen om et flyvende rumfartøj forekom den mest sandsynlige og logiske, - sådanne sager har S.M.S. samlet en del af nedenfor, og som med alle andre forhold indenfor det parpsykologiske, psykiske, magiske, spirituelle felt ekploderede UFO-sagen i de for S.M.S.-aktivisterne så begivenhedsrige manifesteringsår.

Men over årene op til den store harmoniske konvergens, der bragte S.M.S.-miraklet til verden, rejste sig der jo også spørgsmål, spørgsmål som: Hvordan vil "de" mon opfatte mennesker? -: Dem? Os? - Gennem årene har forfatteres ubegrænsede fantasi (F.U.F.) skabt fjerne universer og befolket dem; nu hvor himmelsporten til galaksen syntes åben, drømte mange om hvordan og hvorledes (H.O.H.).

Science-Fiction skriverierne (S.-F.S.) gik hurtigt fra at havde betydet meget for kiosklæsere i 1930´erne e.v. og 1940´erne e.v. til at betyde en del for biografpublikummet i 1960´erne e.v. og 1970´erne e.v..

Naturligvis havde man altid lavet fremtidsfilm og rumfilm, men med "2001" og senere storfilm som "E.T." "Star Wars" og så videre fremad, blev rumtematikken en del af massernes hverdag.

I romanerne og filmene (senere i videoerne og computerspillene) skete det som UFOfolket håbede på: "rumbrødrene" stak hånden frem: E.T. mødte mennesket og kosmiske harmonier, fred og samarbejde voksede ud af ideerne i for eksempel Steven Spielbergs storfilm "Nærkontakt af 3. grad".

Supplement 2.0B2

+50 års usikkerhed

Problemet over årene for UFOforskerne: at nærkontakten udeblev.

Efter mere end 50 år med UFOsagen, havde man lært, at hvis man vil føle sig sikker, bliver man nødt til at forholde sig usikker:

-: Usikker på om den og den (D.O.D.) nu havde set et virkeligt rumfartøj, usikker på om den eller den (D.E.D.) forfatter eller måske fremtrædende militær person nu virkelig havde set en UFO og virkelig vidste hvad det drejede sig om;

-: usikkerhed på om staten, militæret, politiet, og alle nationernes forskellige hemmelige politier og miltærpolitier nu virkelig talte sandt, om de og diverse magthavere blot løj, fordrejede, vildledte eller fortiede fakta eller igen som modtræk frit formulerede, opfandt eller postulerede nye fakta eller igen blot tav eller endelig igen svarede med trusler om eller endog direkte vold (som så ofte før):

-: Usikre både når deres frafaldne afslørede, usikre når de selv frigav deklassificerede dokumenter og papirer, usikre når de pure benægtede alt, - usikre hver gang man siden hen kunne se at de løj.

-: Usikkerhed hver gang man fangede dem i at lyve, usikkerhed hver gang man fangede kontaktpersoner og vidner til UFOfænomener i at lyve;

-: usikker på om den nyeste dille nu talte sandt, om den eller den (D.E.D.) af de kanaliserede mestre, ånder og rumbrødre nu havde ret, blot fremsvindledes eller virkeligt manifesterede sig;

-: usikker når man opdagede smarte pengemagere, usikker når man opdagede idealistiske mennesker, som snød sig selv;

-: usikker også når man endelig ikke kunne forklare det, ikke kunne bortforklare det og ikke kunne forholde sig andet end ret så usikker på sagen.

Sådanne usikre sager fra forskningen kommer her i dette supplement, for eksempel kontaktpersonen til Plejadernes Konføderation eller den kanaliserede kontakt til et folk hinsides stjernebilledet Svanen.

Sådanne sager opstod, man gennemgranskede dem, man fandt forklaringer, og som skrevet, hvis man ville føle sig sikre på noget som helst, havde forskerne altså lært at forholde sig usikre på, hvad der egentlig foregik.

Usikker på hvor det hele gik hen, usikre på hvordan man skulle forholde sig, usikker på om man nu kunne tro på at nogle, gode og rare mennesker et sted ønsker menneskeheden det godt, usikre når de dybt paranoide forskere talte om deres sammensværgelser, om det kommende slavesamfund, om den gradvise opløsning, usikre altså faktisk usikre helt sikkert: usikre.

Teksten her føler sig nu ret sikker på;
at læseren hermed har forstået det med usikkerheden.

Usikkerhedsrelationen (som teksten vender tilbage til) fastholdt jo; at man hverken kunne vide, hvor eller hvor hurtigt partiklerne eller bølgerne på det atomare og subatomare plan eksisterer. Ikke helt, men kun relativt, kunne man indse, hvor man befandt sig; ikke helt, kun relativt kunne man indse, hvor hurtigt det bar hen mod de næste mål og funktionen der kunne koordinere hastighed og position havde man ikke udregnet.

Men usikkerheden burde stoppe et eller andet sted: Alle UFOforskere huskede at kræve og at opfordre deres læsere til at kræve, at staterne og det militær-industrielle kompleks snarest offentliggjorde, alt hvad de vidste angående de udenjordiske og UFO´erne altså som IAC´er altså "Identified Alien Craft" (hvilket du kan læse om i UFO-ordlisten).

O.k. her opfordrer teksten fra disse begivenhedsrige år, - hvor UFO-sagerne nærmest oversvømmede de interesserede miljøer - læseren til at ønske sig en yderlig offentlig åbenhed omkring UFOspørgsmålet, de udenjordiske og lignende. Men husk dengang som nu: Kun nogle mennesker interesserer sig for dette emne, andre frygter det og andre igen finder det kedeligt. - Måske har de dårlige minder, måske har de andre også dårlige minder, måske, måske, måske.

Så efterhånden blev den sikre holdning altså at forholde sig usikker. Over årene havde man set dem komme og gå, for eksempel Orthon-bevægelsen i 1960´erne e.v., som sikkert vidste: At nú gik jorden endelig under, de vidste sikkert at dommedag snart kom, og så gik verden alligevel stille og roligt videre - som så ofte før ... og pudsigt nok blev alle bevægelsens danske medlemmer rige, da de siden hen solgte de mange materialer, som de havde købt for at bygge deres underjordiske bunkers, hvor de skulle overleve jordens undergang.

Med sikre mellemrum kom der een, som trode eller påstod at vedkommende vidste alt om UFOer, vedkommende snakkede gerne helt henrykket eller forfærdet om "snarligt forestående masselandinger" eller lignende. - Desværre har den ikke holdt - ikke endnu, da. - Der fandtes også en anden type:

De som mente, at have set en UFO, og haft kontakt med UFOnauterne, og siden så udgav blade, holder møder og foredrag omkring oplevelsen. Sådanne mennesker kunne leve meget positivt og optræde med arbejdsglæde og energi:

-: Om deres historie nu stemte overens med virkeligheden, kunne man noget nær aldrig virkelig få at vide, men deres budskab om kærlighed levede de selv ofte op til, og de tvivlede ikke selv et sekund på at have mødt rumbrødrene og at bringe deres budskab videre.

Så har man som UFOforsker også over årene mødt mængder af mennesker, som siger at de har set UFOer, og nogle gange bliver de sjovt nok også set af andre. Her kommer et eksempel fra folkemindeforskeren Pelle Bull, medstifter af S.M.S. og manden som i 1960´erne e.v. udforskede den nævnte Orthongruppe:

Pelle Bull arbejdede dengang for Danmarks Radio™ med en serie udsendelser om det overnaturlige, i en af dem fortalte han om sin UFOoplevelse og efterlyste vidner, han havde sammen med sine venner set en bil køre forbi med to kvinder i, troede han, da de begge havde langt hår.

Nu ringede deres nabo imidlertid og berettede at det unge par havde fortalt ham, at de havde set den meget store, stærkt lysende UFO, som hang godt 30 meter over dem inde over en mark. Senere efterforskede Pelle (som i parentes bemærket aldrig "troede på UFOer") så sagen og snakkede med de to unge mennesker.

Endnu en af de mange, mange - og en gang til: mange, mange beretninger fra flere troværdige vidner som - uafhængigt af hinanden og uden særlig grund eller overbevisninger desangående - observerede noget, de ikke vidste bedre at forklare end som store flyvende rumskibe med fantastiske egenskaber.

Supplement 2.0B3

Tro, tillid & tvivl - UFO-miljøets tre fløje

Tro, tillid & tvivl ganske ofte forholdt man sig så først entusiastisk, - og efterhånden faldt glæden til ro, der kom ikke mere ud af det denne gang (næ, hver gang). Nogle mennesker levede videre i normale liv men med den lille ekstra ting; at når snakken blandt mennesker gik om UFOer og slige sager, ja så kom de med deres lille beretning, om dengang de så noget de bedst kunne beskrive som rumskibe, flyvende tallerkener. - De følte sig ikke usikre på deres oplevelse, og de levede stille med den, ofte betød det ikke noget om forskeren tvivlede eller overhovedet interesserede sig for sagen: De véd, hvad de så.

Så fandtes der de mange professionelle løgnere, de som altid har set UFOer i massevis, blot man snakker om dem, ligesom de har reddet tigre i Indien og kameler i Sahara, man lærer ikke at tvivle på dem, så undgår man spild og splid. Der findes også de professionelle, som enten selv tror på deres fantastiske beretninger eller som branchemæssigt kører foredrag og foreninger med krævende medlemskabsregler. Det kan man kalde forretning som så meget andet, George Adamski regnes blandt den første af disse UFOprofeter, - forskningen har tvivlet på ham siden, og gør det stadig (du kan læse mere om ham her i UFU-rullerne).

Men hvad man ikke har kunnet tvivle på, hvor man kunne vide sig sikker: Alle "troede" eller "troede ikke" på UFOer. Ingen tvivl herom: de første 50 år bankede den flyvende tallerken ind i hvert moderne menneske bevidsthed, stærkt støttet af medierne og litteraturen og af os: UFOforskerne. Ordet som i starten korrekt kaldtes et UFO (nemlig et uidentificeret flyvende objekt) blev snart til det verdensvelkendte en UFO. Nogle UFOforskere kæmpede længe imod denne sprogforurening: "Det hedder da et objekt!" - Men visse ting lader sig ikke standse eller holde tilbage, - blandt disse UFOerne, i de for S.M.S.-manifesteringen så begivenhedsrige dage brugte de fleste UFOforskere fælleskønsformen en UFO en trend der fortsatte også længe efter S.M.S.-manifesteringsmiraklet.

UFOforskerne kunne man føle sig sikker på. UFOforskerne havde tjek på tingene (T.P.T.). De havde støvet de sidste nye observationer op, - om hver en UFO, -: man kunne altid læse om dem i UFObladene, og de skulle nok melde tilbage, når og hvis de har noget stof, de følte sig sikre på.

Her havde forskerne jo så det problem, at de følte sig sikre som usikre, - og man forlader jo ikke frivilligt det sikre her i livet.

Så seriøse forskere følte sig ikke ganske skråsikre på at: "De er her!" (som en af disse rullers hovedaktivister S.M.S.-grundlæggeren, Stig Agermose, formulerede det) men de følte sig kun lidt usikre på, at den S.M.S. ivrige læser og studerende havde brug for dette "UFO up-date" og med det indsigten i denne nye verdensomspændende kosmiske mytologi. og at man derfor ved læsning af det lille supplement her, vil kunne indse; at hvis ikke "De er her!", på lige dén ene måde, ja så kan man dokumentere, og det vil teksten gøre; at "De er her!", på mange andre måder, og nok også, - i den sidste ende, - på dén måde!

Masser af pålidelige observationers postulater (P.O.P.), masser af frigivne dokumenters fortællinger (F.D.F.) med meget mere (M.M.M.) end vage hentydningers vidnesbyrd (V.H.V.), viste i de år en mere og mere (M.O.M.) sammenhængende historie fra de forskere som virkeligt vidste: Jo, der skete noget!

-: I de sidste 15-20 år af det 20. århundrede e.v. kom der virkelig nyheder, faste holdbare beviser så længe man troede på de officielle præmisser, og de havde jo dannet standard fra starten (S.F.S.) for den seriøse UFOforskning.

Det den "troende" UFOfan ønskede fra "staten", kunne beskrives som en indrømmelse af, at der findes folk på andre planeter (P.A.P.), som har rumskibe, der kommer til vors planet. Altså en indrømmelse af, at der foregår et hemmeligholdt samarbejde med disse folk fra uhyre fjerne planeter og livszoner.

Det den "tvivlende" UFOfan ønskede: tja, -: man vidste at stensikre UFOsager (S.US.) blot gik over i mappen med stensikre sager, - flere sådanne stensikre sager (S.S.S.) flytter ikke bommen. Forskerne glædes hver gang medierne genfortæller historierne i film og lignende, så føler de; at sandheden kommer frem, eller at løgnene netop vises som løgne (altså som filmfantasier). - Og så har de jo i øvrigt travlt med de løbende sager.

UFOmiljøet består af to fløje, som skal beskrives nedenfor,
fløjene forholder sig enige om to forhold:

  1. Der foreligger absolut en mulighed for, at rejsende fra planeter andre steder i galakserne kan eksistere og muligvis lære at flyve her forbi.

  2. Det endelige bevis foreligger, når den amerikanske eller en anden toneangivende præsident en dag officielt til medierne afslører sandheden og foreslår en plan for planetfremtiden (P.F.P.) efter denne afsløring.

Blandt de professionelle UFOforskere findes der tre hovedholdninger:

  1. debunkerne

  2. de seriøse

  3. de troende

  1. Det engelske to debunk (udtales dibånk) betyder: at pille ned af piedestalen, at berøve glorien. Efter de bunk, hvor forstavelsen de her bruges for at betegne en benægtelse, en afvisning, og hvor bunk i dette tilfælde betyder: humbug, fup og svindel. Bunk står som en kort form af ordet bukum, der betyder svigefuld politikertale, pamperpræk. Efter en tale i USAs 16. kongres fra 1819-21 e.v., hvor en politiker, F. Walker, følte sig bundet til at tale for et område han blandt andet repræsenterede, Buncombe. - Så en debunker giver sig altså af med at afvise og benægte pamperpræk. Udsprunget af en politiker i USAs kongres.

Selvfølgelig forstod alle med interesse for UFOsagen, nu at debunkerne gerne bortforklarer observationer som vejrballoner, planeten Venus i bakspejlet, og fri fantasi hos småtbegavede og svindlere. - Det pudsige: At debunkerne støtter sig til og støttes af det officielle Amerika - altså blandt andet kongressen og dens politikere.

-: Deres argumentation, lige meget hvad sagen drejede sig om, førte noget nær altid frem til at bekræfte de officielle myndigheders udtalelser og standpunkt. (: De siges at afvise pamperpræk med afvisende pamperpræk!). Tekstens skrivere håber læseren virkeligt fatter vittigheden (V.F.V.).

Mange UFOforskere havde ironisk dog korrekt kunnet konstatere: Hvis bevisbyrden i den moderne verdens demokratiske retssale blev behandlet som bevisbyrden behandles af debunkerne i UFOsager, så ville man aldrig nogen sinde have dømt en eneste forbryder.

  1. De seriøse bestod af UFOforskere, som befandt sig et sted imellem den pure afvisning og den vilde tiltro. Selv svingede nogle heraf meget, når en ny "sikker sag" dukkede op. Først troede de så gerne at "nu sker der endelig noget!", indtil debunkerne havde gjort grin med det hele, og deres egen seriøse videnskabelige efterforskning begyndte at tvivle, - så gik de videre - til næste, nye sag.

I modsætning til debunkerne satte de seriøse sig generelt ganske grundigt (G.G.G.) ind i sagens omstændigheder, foretog omfattende vidneafhøringer, foretog opmålinger og sendte fotografier og andet materiale til professionelle laboratorieundersøgelser, samt lod sagen stå åben, hvor de ikke kunne konkludere, at den drejede sig om fejltagelser, misforståelser eller bevidst svindel. - Til debunkernes udtalte misfornøjelse og under deres protest, stod mange veldokumenterede og grundigt efterforskede UFOsager i disse år stadigt åbne.

  1. Endelig så de troende som debunkerne latterliggjorde med mange - ikke altid lige fine endsige forstandige - midler, og som de seriøse blidt bar over med eller ærbart søgte at argumentere med. De troende delte sig gerne i flere grupper:

3a. De troende som selv har observeret et UFOfænomen ofte nærkontakt af 1o eller 2o. De tilsidesatte gerne al tvivl - også angående andet UFOmateriale - udfra deres umiddelbare impulsive fornemmelse af at have haft forbindelse med UFOnauter fra rummet.

3b. De troende som følte sig sikre på en international, global sammensværgelse: Sammensværgelses­fans på engelsk kaldet: "Conspiracy-buffs" -: Staternes militærapparater i hemmelig broderpagt med alle mulige (og umulige) grupper: frimureri, Rockefellers & Rothschilds (R.&.R.) jøder & nazister, og naturligvis især med: virkelige ekstraterrestriske væsner (V.E.V.)! Der fandtes mange grader af paranoia og tvangstanker på området: Lige fra at menneskeheden stod under udryddelse (med nogle få undtagelser) til at de ældre vise brødre viste vejen til Paradis. Staternes militærtjenesternes ureglementerede opførsel og mange påviselige usandheder og unøjagtigheder havde naturligvis styrket disse troende i deres UFOopfattelse.

3c. De troende som har gjort en art religion ud af deres tro. Ofte mennesker der blindt fulgte en person, som hævdede, at vedkommende stod i forbindelse med rumvæsner, ofte gennem tankeoverføring, såkaldt "trancekanalisering" (se mangen andetsteds i S.M.S.-rullerne om dette fænomen). Her blev den kendte problemstilling med "beviserne" sat til side af den fra de fleste religioner velkendte tro/ikke-tro.

3d. De troende, som - ofte under hypnotisk trance - mindedes, at de havde haft nærkontakt af 3o og af 4o. Fænomenet kendtes som "abduktion", efter det engelske ord abduction, der betyder bortførelse, kidnapning og lignende.

Historien de tusinder af hypnotiserede fortalte, handlede om at blive ført - i sin krop eller blot i sit åndelige legeme - om bord på et UFO, blive undersøgt, få taget vævsprøver, få indsat forskellige små dimser, implants, i især hjernen men også i led og muskelvæv, aflevere sæd og ægprøver, blive befrugtet og aflevere fostre, blive udsat for oplevelser med fantastiske hologrammaskiner og rejser ud i rummet. Alt dette og meget mere blev så beskrevet som "slettet" af hukommelsen med stærk hypnose og måske chok, derfor huskede man det ikke, før man undergik hypno-terapeutisk behandling. Disse troende oprettede selvhjælpsgrupper, forsvarsværker og andet i kampen mod forfølgerne fra dunkle minders og tabte timers trængsler.

Endelig så det fra slutningen af århundredet - altså stadig under S.M.S.-manifesteringstiden - ud til, at en ny blandingsform af alle disse tre grupper opstod, en form som dels afviste mange beretninger og især deres forklaringer, en blandingsform, hvor man også tilsyneladende studerede sagerne grundigt, men dog også drog skråsikre konklusioner i stedet for at lade dem stå åbne. En mulig ny tradition som omfattede veldokumenterede observationer samt afsløringer af statsligt-militære forsøg på at mørklægge sagerne, og som dertil anvendte gamle, okkulte, magiske discipliner så som tankeoverføring, klarsyn og lignende.

Med tiden blev det måske slet ikke den amerikanske, men den japanske eller europæiske, den kinesiske leder, - man mente nu blot: De officielle ledere af samfundene måtte blive de endelige til at fastholde den sandhed mange, mange og teksten gentager: mange, mange forhold over årene antydede holdtes skjult. Teksten medtager en kronologisk liste over dels civile dels officielle militære UFOsager, samt de fleste nedstyrtningssager frem til enden på S.M.s.-manifesteringstiden, hvor også UFO-sagen - som så meget andet - i nogen grad gik i stå.

Det endte med at mediemogulerne lavede en fjernsynsserie, som faktisk viste dette forhold: De mange, mange sager som efterhånden fandtes ophobet og de mange, mange rygter. Man kalder det en "file" - "en sag" - og tv-serien kom til at hedde "X-Files". Teksten samler en hel liste med navne på postulerede såvel som verificerede ægte hemmelige projekter. Desværre bestod idéen mere i at kapitalisere på det stadigt voksende puplikum for disse spørgsmål; endvidere så det ud til, at folk, snarere end at kræve seriøs efterforskning i disse sager, efterhånden blev trætte af at høre om sådanne ting. (Ingenting ud af noget vigtigt -: en kendt mediemanipulationsformular).

Tro nu ikke; at sandheden findes i hvert et ord. Oplysningerne kommer fra gode, kvalificerede kilder, seriøse forskere forholder sig åbne over for dem alle, men påstår ikke at hvert ord og alle begreberne kan bevises (B.K.B.). Listen kan læses (L.K.L.) her i UFO-rullerne.

I de senere år (op mod slutningen af det 20. århundrede e.v.) blev Internettet en stadigt bedre kile for UFOforskningen; hvis og når den store anerkendelses dag monne komme, vil rygterne svirre sikrest og først i Nettet. - Men for at føle sig sikre måtte forskerne stadig forholde sig usikre: Usikre indtil landenes ledere eller et ny udenjordisk herskerfolk fortæller at folkene med sikkerhed kan tro det ene eller det andet (listen med links til Nettet fungerede da S.M.S. gruppen forlod manuskriptet den lykkelige dag (D.L.D.) udi fortiden/fremtiden og blev afskaffet som redundant altså nærmest overflødig under senere redaktioner).

Dengang for længe siden - der i slutningen af det tyvende århundrede e.v., i 1997 e.v., - sagde disse verdens ledere: bankfolkene, mediekonglomeraterne, vareproducenterne, politikerne, soldaterne, staterne, præsterne og de interesserede ja alle fastholdt de officielt:

at menneskeheden på planeten jorden med sikkerhed kan tro; at mennesker ikke har observeret rumskibe, at der ikke findes kontakt med folk fra rummet, og at der ikke foretages en omfattende hemmelig planlægning og styring af hele menneskeheden og jordkloden, hvor udenjordiske væsener deltager. Ja muligheden for interstellar transport foreligger ikke.

- Desværre følte befolkningerne sig ikke så sikre på deres ledere, når de udtalte dette; de så upålidelige ud, og UFOforskere havde gang på gang taget dem i at lyve herom eller i ikke at vide, hvad de snakkede om. UFOforskningen havde tusinder af beretninger fra troværdige mennesker, som - samstemmende og entydigt om end fuldstændigt uafhængigt - sagde; at der blev holdt noget hemmeligt og de mange beretninger fortalte dele af samme (sande) historie.

Derfor ville UFOforskere nok føle sig lidt mere sikre, hvis lederne først indrømmede at have nægte noget, som de nu gerne må eller kan fortælle om, og gav en forholdsvis troværdig forklaring (F.T.F.) - noget mange tænkte måtte komme 100 eller flere år efter de første kontakter, som UFO-myterne beretter om.

I mellemtiden florerede alle typer paranoia, - prøv denne overvejelse, bare for at få en snert af smagen:

Måske skal jordmennesker blot udryddes som kvæg uden at kende grunden, mens en lille elite rummennesker overlever og tegner fremtidens menneskehed. Sådan ville nogle slags jordmennesker gøre, hvis det drejede sig om en dyrebestand, hvorfor skulle jordens ledere og udenjordiske menneskevæsener og -arter tænke anderledes?

Måske skal jordmennesker blot forvandles som pupper uden at vide grunden, mens de alle genfødes og evigt overlever som fremtidens højere menneskehed. Sådan ville jordemenneskerne måske selv gøre, hvis det drejede sig om et samarbejde med disse kolossale udenjordiske kræfter (K.U.K.) og den der udledte ekstraterrestriske teknologiske erkendelser (E.T.E.).

Sådan gik blandt andet snakken i UFOmiljøerne i de år. - Modsat de, som troede at menneskeheden stod for udryddelse, fandtes der så de, som følte sig sikre på, at et nyt paradis vil oprinde på jord, et sted hvor mennesker og deres brødre fra rummet vil leve i kosmisk harmoni med Gud og hvermand. Også disse røster krævede mere åbenhed fra myndighederne, ønskede, at de måtte blive mere troværdige, mere værdige i forhold til det, som skal blive fremtidens idealer. Læseren vil møde begge holdninger i løbet af disse UFO-ruller, - og Læseren vil forhåbentlig forholde sig usikker, også selv om du nok skal blive orienteret så dybt og omfattende som overhovedet muligt i den fjerne fortid hvorfra disse ruller stammer, - se dét føler teksten sig ret så sikker på! - O.K.?

*

UFO-fænomenet havde - med nu mere end 50 års kraftig udbredelse verden over - vokset sig ind i selve arketypen på verdenssamfundet i overgangsfasen fra industrialisme til højteknologisk informatik.

En førende forsker Jacques Vallee udtalte; at han ville føle sig skuffet, hvis alle årenes ihærdige anstrengelser til slut blot viste sig at dække over udenjordiske væsners mere eller mindre hemmeligholdte besøg på og kontakt med jorden og dens folk, - det må findes mere ja meget mere vidtrækkende beviser og forklaring, hvis alle de uforklarlige data skal forstås - og skal de nu også det???

Som generalsekretæren ofte sagde i de år:

"Jeg foretrækker et godt mysterium frem for en kedelig forklaring!"

Hvor du end stiller dig i denne dengang under S.M.S.-manifesteringstiden stadig "moderne" strid, håbes det, at du får udbytte af disse rullr - her som allesteds, vil bedes læser om at checke sine referencer, dels inden de viderebringer, hvad der står her, dels inden læser kaster dig ud i tro - mistro eller afvisning.

De siger:

"Sandheden er derude!" 

men hvilke løgn lytter herinde???

[OP]