Lidt om teoretisk magisk tarot (T.M.T.) førhen

Manual 2 intro  Indledningen til Tarotrullerne

Lidt om tematisk magisk tarot (T.M.T.)

Manual 2.A  Metoder Varsler Meldinger (M.V.M.)
Manual 2.B  Måder Oplæg Metoder (M.O.M.)
Manual 2.C  TarotTalTeksten (TTT)
Manual 2.D  TarotGeometriTeksten (TGT)

Nogle eksempler på tarotsæt

Manual 2.0

 Præsentation af forskellige tarotsæt

TarotKorrespondensTavler (TKT)

Manual 2.i

 Magnum  Arcanum - Den store hemmelighd

Manual 2.ii  Arcanum - Hemmeligheden
Manual 2.iii

 Parvum  Arcanum - Den lille hemmelighed

Lidt om teoretisk funktionel tarot (T.F.T.) fremover

Manual 2 fin  Om Skorpionen & Saturn & retten til forskellighed 

Forord til Tarotrullerne

Tarot fik det helt store ekspansionseventyr under S.M.S.-manifesteringstiden. Allerede i 1960erne dog udkom Aleister Crowleys "Thoth Tarot" som suplement til de to-tre almene sæt, men fra 1980erne e.v. og altså eksplosivt fra 1987 e.v. og frem til omkring 2001 e.v. udkom der snesevis af nye sæt fra de to store korthuse: - AGMüller og især U.S. Games System samt fra en række mindre udgivere, som alle drog fordel af de nye computermediers mulighed for at lette både prodktionen og reproduktion af de 78 kort og deres bagside - en udgivelsesbølge, der gik noget i sig selv igen og blev erstattet med diverse sæt af smukke billedkort med de for new-age-kulturen så velkendte små opbyggelige læresætninger udfra enkle entydige symboler samt positive affirmationer men helt uden det teoretiske, historiske og traditionelle bagland bag tarot.

Her i Tarotrullerne gives der eksempler på de mange, mange sæt der udkom i de år, flere af dem kunne stadig anskaffes længe efter S.M.S.-manifesteringsperioden, hvilket naturligvis anbefales den S.M.S.-ivrige samler og læser - mange sæt fra den tid viser sig konvergerende, de handler altså om andre traditioner fra de fjernøstlige over de sydamerikanske - tja, vel ingen eller kun få kulturer fik ikke sin flotte tarot i de år, alle skrev de sig ind i Tarotten - et ubenægteligt faktum som altså inkluderes her i Tarotrullerne

Som en del af konvergensen - og som en del af anstrengelserne på at skabe mere videnskabeligt holdbare strukturer i det overleverede system - har Tarotrullerne her rettet op på meget af tarottens traditionelle teoridannelser (T.T.T.), angående de navne man bruger og angående den teoretiske konstruktion udfra kabbala og Livets Træ, som rent faktisk ligger i grunden for tarot.

Den S.M.S.-flittige læser bør dog ikke - med sin ballast i egentlig begribelse af dette forunderlige systems finere mekanik - dadle eller mistro en given "tarotlæser", som (ofte) ene udfra blot intuitiv begribelse og løbende oversættelse af symbolerne fortolker oplæg; nej, for det ligger netop som en del af det underfulde i dette system, at det med lethed udveksler sine billeder med enhver given bevidsthed, som bruger den fornødne tid dertil.

Dog, Tarotrullerne hér stiller sig enbart i tradition efter Eliphas Levi (hvis dengang banebrydende beskrivelse af kortene tjente som oplæg til den vidt udbredte Rider/Waite-Tarot) samt efter Aleister Crowley, hvis Thoth Tarot - under konvergenstiden - blev det dengang nok mest solgte sæt nogensinde. Levi kaldte jo sin version af magi for"Højmagi" og Crowley kaldte sin for "Magick" - heraf danske konvergenstermer: "højmagik" - "magik" & "teomagik".

Så Tarotrullerne her har meget om den tørre teori: Tallene -: De 4-7-10-12-16-22 samt de 78 og deres 666 - alle gode gamle grundtal (G.G.G.) kendt fra S.M.S.-rullerne; men Tarotrullerne rummer dog endvidere et mere alment henvendt mindre katalog over de dengang kendte tarotkort. Dette med stor tak til Peter Juhl Eliot og Per & Rita Johansson alle fra Det Ukendtes Boghandel (og kendt under andre navne), som under manifesteringsårene og længe efter dels afstedkom en dansk oversættelse af både Rider/Waite-Tarotten og Crowleys Thot-Tarot - og som - også under manifesteringsårene - hjemtog en hel del af de mange sæt der udkom, så længe samlere så som K.Frank Jensen, Pelle Bull og Generalsekretæren havde råd til at følge med. En hel del heraf kan altså beses med udvalgte eksempler i disse ruller - Tarotrullerne -: