Manual 2.D

Tarot Geometri Teksten (T.G.T.)

Manual 2.D1

Tarot med analog symmetri

Manual 2.D1

 Tarot med analog symetrik

Der findes flere måder at fremstille de 78 tarotkort på, én kaldes 'pyramideformen', de 78 kort danner en pyramide med 12 trin, hvor "Narren" eller "Tåben", kortet The Fool står øverst på en enkelt byggesten. Denne trinpyramide lægges altså med kortene i orden, fra det første, Tåben, til det sidste, 10 Mønter, eller 10 Disks, højre om fra oven, med ét ekstra kort pr. trin og således at sidste kort falder ved pyramidens venstre grundtrin:

 

S.M.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

9

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

10

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

11

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

12

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Nogle Tarot-brugere anvender ét sæt tarotkort lagt i orden og rækkefølge som grundskema og et sæt som blandes og tydes i forhold til hvordan kortene på de 12 trin vandrer under blandingen.

En anden måde at anskueliggøre hele sættet: at lægge en trappe, kaldet de 12 trin, også fra oven, men for nogle også fra neden, så at man kan beskrive "Narren"s vandring til Toppen:

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

[OP]

Begge disse fremstillinger for de 78 kort tager udgangspunkt i det forhold at tallet 78 kommer af at lægge alle tallene fra 1 - 12 sammen (: fakultet 12: 12!).

 

Men der findes mange andre symmetrier i dette sæt nøgler, hvis version ved Lady Frieda Harris og Aleister Crowley anbefales som grundsæt, ved siden af et eller flere af de mange andre gode sæt som står til rådighed i denne samtid hvor S.M.S. manifesteredes eller senere. Omkring år 2001 e.v. havde generalsekretæren foretaget en gennemgang af mest almindelige sæt på hjemmesiden for det Ukendtes Boghandel.

Kortene opdeles traditionelt i de 22 indledende trumfkort, kaldet Major Arcana, den Store Hemmelighed, og de øvrige 56 kort, kaldet "Minor Arcana", "Den Mindre Hemmelighed".

Bemærk; at der holdes nøjagtig balance mellem disse to Hemmeligheder i de to figurer, Pyramiden og Trappen, for så vidt at de dækker 6 trin hver, med en ekstra på 7. række (se meget mere om andre aspekter af denne Talmæssige Konsistente Tilfældighed (T.K.T.) her til bogs.

Således ligger 7. trin fra neden der hvor "Den Lille Hemmelighed" bliver til "Den Store Hemmelighed", ligeledes ligger 7. trin fra oven, der hvor "Den Store Hemmelighed" bliver til "Den Lille Hemmelighed". - Om end der altså kun findes 22 kort i "Den Store Hemmelighed" balanceres der nøjagtigt med de 56 kort i "Den Lille Arkana" (set som både serierne og hofkortene).

Traditionelt kaldes kortene i den "Store Arkana" for "TrumfKort", for "ATU"'er, de siges at omhandle åndelige ting, og traditionelt krediteres Eliphas Lévi æren for at have tilskrevet de 22 "TarotTrumfer" eller "Atu"'er til de 22 hebraiske bogstaver, han tegnede også et par af trumferne i sine bøger. Reelt danner hele Tarotten altså et billede på "Livets Træ".

"Den Lille Hemmelighed" deles i 2 * 4 grupper, svarende til de fire bogstaver i Guds Navn, eller de fire elementer. Der findes så "HofKortene" (4 * 4 kort), som danner den ene af de fire grupper, og der findes de 4 * 10 KortSerier fra Esset til 10'eren, som danner den anden.

De fire kortserier fra 1 - 10 repræsenterer hver et af de fire gange "Livets Træ" i de fire kabbalistiske verdener: Yetzirah, den formende i hvilken Luft; Briah, den skabende i hvilken Vand, Atziluth, den arketypiske, i hvilken Ild og Assiah, den materielle, i hvilken Jord, også kendt som de fire kortserier: Sværd, Kopper, Stokke, Mønter eller Swords, Cups, Wands og Disks.

På samme måde som den Store Hemmeligheds 22 rødder balancerede den Lille Hemmelighed på 12-Trinspyramiden & -Trappen (12-T.&.12-T.), kan de 22 Trumfer siges at balancere sig selv i fire aspekter, som stier for de 4 * 10 Kort, eller "Livets Træ" i de fire verdener.

I Coph Nia Correspondensen (C.N.C.) regnes endvidere de 16 HofKort, som et udtryk for de 16 bøjninger af Guds 4-foldige navne, og for elementernes sammensætning i traditionen, altså deres former som i den 4 * 4 elementære Tattvas, disse "HofKort" tilskrives nu de 16 Stier på "Duens Vej", i samme rækkefølge som den elementære Tattvas fra oven og ned, altså: luft, vand, ild og jord.

Som med de 22-Atu Rødder repræsenteres de 16 HofRødder som stier på de fire gange "Livets Træ" i de fire verdener, men hvor traditionen taler om trumferne som mere eller mindre venligt stemt overfor elementet og som mere eller mindre påvirket af elementet for et givent livstræ, ja så sker der en mutering af de 16 HofKort over Stierne i de fire verdener.

Hvis altså for eksempel de 16 HofKort eller 4 Elementære og 12 DobbeltDubletter, muteres ned på det tredie træ, Atziluth, den arketypiske verden i ildens slør, ja så sker det at de 4 ildhofkort emanerer, udflyder, fra Ketherpunktet, dernæst følger jord, siden så vand, og sidst luft. - På den vis permuterer de 16 i deres tilskrivninger til de fire træer, hvilket har betydning for arbejdet med det Store Pentagramritual.[i]

I Traditionen regnes Tarotten altså også for et billede på pentagrammet, med trumferne som ånd, og de fire serier jo som elementerne. I S.M.S. bruges termerne: "Den Store Hemmelighed" og "Den Lille Hemmelighed" om henholdsvis de 22 Aturødder eller trumfkort og om de 4 * 10 SerieKort, eller "Livets Træ" i de fire Verdener, mens termen: "Hemmeligheden" benyttes om de 16 HofKort og deres stier på "Duens Vej".

- Denne term ("Duens Vej"), uden denne forklaring, annammedes af Israel Regardies elev Robert Wang, som i sin højst anbefalelsesværdige kabbalistiske tarotbog har publiceret en skitse af "Duens Vej" (ibid p. 38) udfra en blyantsskite foretaget af Aleister Crowley. Weng har dog ikke tilføjet Fru Jacobsens forklaringer (F.J.F.), af hvilke nogle få findes i det foreliggende arbejde.

Nedenfor nogle nyttige opdelinger af TarotKortene som ovenstående skitseret, i en form og version approberet for brug af og under S.M.S. også i denne spredning:

Der findes mange andre mekanikker indbygget i Tarotten, blandt andet planeternes vandring i dekanatcirklen (se eventuelt her XXX).

Der findes altså endvidere i alle tre hemmeligheder indlagt en kalendercirkel, tre tidscirkler i ét, som anvendt også af grupper under Societas Montis Solis (S.M.S.) deriblandt andre AM FIS DU A/A (: Aktive Magikere For InterStellar DimensionalUniversel Afgang/Ankomst) i deres kronoskematikkongruens (KSK).

 

Fra forskellige studiegrupper findes en erfaring i S.M.S. at man kommer længst ved selv at mærke at afmærke de for een selv vedkommende korrespondenser tydeligt på sine kort.

Også regnes det for klogt at eje flere forskellige sæt, som man har gennemarbejdet med sine fortrukne analogier. Det anbefales at have mindst to sæt af samme (for eksempel Crowleys "Thoth Tarot") kort, et som man holder i orden og et som man holder blandet. [ii]

Endvidere måske dette eller andre sæt, med forskellige påskrevne personlige mærker.

[TOP]


[i]. Den olseniserede måde i omtalte C.N.C. system inkluderer endvidere oplæg som modelbyggeri. Udover de to omtalte figurer, Pyramiden og 12-Trappen, også en lang række andre dannelser, som f.eks.: chippen, Skibet, Sarkofagen, Søjlen og andre dannelser hvor en given idées form opbygges ved at de mindre delelementer (hvert enkelt kort) sammenføjes til at danne en meningsfuld helhed, på samme vis som ord i f.eks. tale/skriftsprog, som i DNA/R koden eller digitale koder. Denne måde kræver en given fast figur og et ekspertoverblik; en anden lignende måde, men med en frit voksende figur, kaldet Calvinomåden, efter Italio Calvino, et ægte litterært geni, som også har skrevet et lille tarotskrift 'The Castle of Crossed Destinies' (in Bibl.). Calvinomåden betragter de 78 kort som en art rammefortællinger. I Calvinos bog kommunikerer man stumt sin historie ved at bygge rækker med underrækker. - En ung mand som vil fortælle at hans kærlighed til videnskab har ført ham til at rejse til stjernerne og overvinde døden for at finde sin sjæleveninde i det hellige ægteskab, vil f.eks. lægge Hjerter Es ved siden af 6 sværd, med Stjernen under og med Døden under igen, delvis krydset af 6 stave - og i en ny række neden under de Elskende, Paven & Pavinden nedenunder samlet, og under dem igen f.eks. 6 skiver.

Efterhånden som den enkelte bevidsthed associerer stadigt mere (jvf. Appendiks 0.0.a. p. xx) til hvert kort, kan historierne antage omfang og kompleksitet, som udgør en mulighed for at skrive breve sammen. Disse to M.O.M. anbefales: Calvinomåden, som er introduceret som alternativ til spådom og varselstagning af Olsen, altså den såkaldte Mester Calvino MådeTaro (M.C.M.) optræner til de mere komplette & formelle systematiseringer i Magister Olsens MådeTaro (M.O.M. den såkaldte Maskinelle Tarot Magik (M.T.M.)).

  [TOP]

[ii].I denne note er det passende at tale om divinering, spådomstagning, en underkunst af TarotVidenskab. Livets Træ er ikke konstrueret specielt til profetering, men alle som arbejder seriøst med kortene over en årrække ved; at systemet kan bruges og fungerer præcist, med såvel de M.O.M. der er egentlig fremtidsprognosticering, som den mere individualiserede selvreflekterende problemløsningsmåde. Også MO (det tibetanske system, jvf. appendiks 1 p. xx - xx) og I-ching (samme appendiks p. xx - xx), IFA (det afrikanske system, jvf. appendiks 2 p. xx - xx) samt RuneRækkerne (pkt. 3, f.eks. p. xx, xx, xx) fungerer fint for KronoSynkron Spatial Kringkastning (K.S.K. en interskandinavisk S.M.S. term). Enhver BetydningsSamleBlok (BSB) vil kunne reflektere sine betingelser, vil kunne forventes at reflektere sine betingelser også i det krono-spatialt fremover kommende forløb; naturlovene og tallenes regelmæssigheder genoptræder overalt i universerne & dimensioneringerne under de Egoobservansielle Betingelsesegentlige Emaneringer (E.B.E.) som er human SC.S. Intelligensudfoldelse. På grund af denne de højere mystiske mysterier: naturlovenes og systemernes relativt veldefinerede stabilitet også i den kommende fremtid, siger troen, at systemerne kan vinke spejlende, reflekterende i forhold til spørgsmål i tid. - Divinering udfra mutationer af rimelig enkel art kendes i alle oldtidskulturer og fordømmes af mange nyere religioner. I S.M.S. arbejdet er divinering en sekundær aktivitet, ikke anbefales men op til den enkelte eller flere at foretage på passende steder & tider. De Magiske Systemers Matricer (M.S.M.) anvendes primært som sprog. I ValaRiten som kommunikationsmatricer med intelligente kontaktede indsigter (I.K.I.) og med arketyper. Det har endvidere vist sig at alle typer kanalisering og tungetale lynhurtigt får brug for tal og relationer hvis kommunikationen skal dreje sig om andet end banaliteter.

Spådom, divinering og anden traditionel lavere hekse- & præstekunst er altså op tilden enkeltes forståelse, hvor i mod Systematisk Tænknings Strukturalisme (S.T.S. også kaldet SystemTænkningsStruktur (STS)) er et universelt grundprincip, eller en naturlov. - Alle former for atom- & molekyledannelser er systematiske strukturer, alle former for Cerebralt Organiseret Celledannelse (C.O.C.) er udtryk for SystemTænkningsStruktur eller STS, som samlinger af "kohærent systematisk udgrunding" (jvf. Appendiks 0.1.f. p. xx) og udgør altså "et fundamentalt sprog".

[TOP]

[iii].Tarotkortene betragtes i denne appendiks 0-del af S.M.S., som det nyere system, kabbalaens rødder er oldtid, Livets Træ er enden på årtusindet og fra 1300 tallet e.v. dukker kortene frem, som en samling af de allerede kendte spillekort med de 22 trumfer. Bull-forklaringen indebærer at trumferne oprindeligt har været omvandrende maleres grundmotiver, malet på et stykke som kunne transporteres og fremvises for købmænd, bønder & kirkefolk som ville købe større mural kunst. - blandt disses motiver kendes flere i anden lignende kunst: den korsfæstede, retfærdigheden, hjulet og så videre og så videre. - På et tidspunkt, måske i Medici-tid, i den gryende del af bankvæsen og andre fremskridt, samlede igen måske en kabbalakyndig tarotten som et perfekt billede på Kabbalaen & Livets Træ, og som et perfekt billede af fakultet 12 (: tallene fra 1 til 12 sammenlagt). Siden er dette arbejdet blevet brugt i Lukkede Brøde Loger (L.B.L.) i (L.S.L.) og i L.B.L.) og med Eliphas Lévi's publikationer i 1860'erne til 1890'erne e.v. blev almenheden endelig nærmere bekendt med de mere udviklede motiver som Waites pioner-tarot (1905 e.v.) gør almindeligt tilgængelige. Med Crowleys sæt, der har været på markedet siden slutningen af 1960'erne e.v. udkom den første omfattende og kunstneriske tarot med en del anmærkede korrespondenser. I dette manifesteringstidsrum 15-20 år senere findes der hundredvis af sæt og i snesevis af bøger. Den gamle belæring fra Golden Dawn om at man bør tegne sit eget sæt følges af stadig flere. Med S.M.S. bøgerne det vil blandt andet skrive. Systemica Magica Selecta & Systemica Magica Structura bliver det gamle postulat om at Kabbala & Tarot, Livets Træ, er en struktur til hvilken alle andre strukturer kan tilskrives eller adresseres beviselig sand!

Læser som har Læst Kaperet Lært (L.K.L kaldes gerne L.K.L., L.K.L., L.K.L. for at accentuere det videnskabelige, bevidsthedsudvidende og evigt tilbagevendende L.K.L. arbejde under S.M.S. d.v.s. Societas Montis Solis (S.M.S.).

Læser med en rimelig L.K.L. indsats bag sig ønskes fortsat G.A.G.

[TOP]