Manual 2.A Metoder Varsler Meldinger (M.V.M.)

Dette afsnit behandler divinering, altså spådomstagning, en underkunst af TarotVidenskab.

Livets Træ blev nok ikke konstrueret specielt til profetering, men noget nær alle som arbejder seriøst (S.A.S.) med kortene over en årrække ved; at systemet kan bruges og fungerer præcist, med såvel de måder og måder (M.O.M.) der regner med en egentlig fremtidsprognosticering, som med den mere individualiserede selvreflekterende problemløsningsmåde.

Også MO (det tibetanske system, jævnfør Appendiks 1 XXX) og I-ching (samme Appendiks XXX), IFA (det afrikanske system, jævnfør Appendiks 2.2 XXX) samt RuneRækkerne (Appendiks. 3, for eksempel XXX) fungerer fint for KronoSynkron Spatial Kringkastning (K.S.K.) (en foreslået interskandinavisk S.M.S. term).

Enhver BetydningsSamleBlok (BSB) vil kunne reflektere sine betingelser, vil kunne forventes at reflektere sine betingelser også i det krono-spatialt fremover kommende forløb (F.K.F.); naturlovene og tallenes regelmæssigheder genoptræder overalt i universerne & dimensioneringerne under de Egoobservansielle Betingelsesegentlige Emaneringer (E.B.E.) som danner human sensocerebral seriel (SC.S.) intelligensudfoldelse.

På grund af denne de højere mystiske mysterier: naturlovenes og systemernes relativt veldefinerede stabilitet også i den kommende fremtid, siger troen, at systemerne kan virke spejlende, reflekterende i forhold til spørgsmål i tid.

Divinering udfra mutationer af rimelig enkel art kendes i nok noget nær (N.N.N.) alle oldtidskulturer og fordømmes af mange nyere religioner. I S.M.S. arbejdet er divinering en sekundær aktivitet, ikke anbefalet men op til den enkelte eller flere at foretage på passende steder & tider.

De Magiske Systemers Matricer (M.S.M.) anvendes primært som sprog. I ValaRiten som kommunikationsmatricer med intelligente kontaktede indsigter (I.K.I.) og med arketyper. Det har endvidere vist sig, at alle typer kanalisering og tungetale lynhurtigt får brug for tal og relationer, hvis kommunikationen skal dreje sig om andet end banaliteter.

Spådom, divinering og anden traditionel lavere hekse- & præstekunst lægges altså op til den enkeltes forståelse, hvor i mod Systematisk Tænknings Strukturalisme (S.T.S. også kaldet SystemTænkningsStruktur (STS)) regnes for et universelt grundprincip, eller en naturlov.

Alle former for atom- & molekyledannelser danner systematiske strukturer, alle former for Cerebralt Organiseret Celledannelse (C.O.C.) giver udtryk for SystemTænkningsStruktur (STS), som samlinger af "kohærent systematisk udgrunding" (jævnfør Systemata Magica Structoria (S.M.S.)  Appendiks 0.1.f. XXX) og udgør altså "et fundamentalt sprog".

[TOP]