Manual 2fin

Om Saturn og om Skorpionen og retten til forskellighed:

Inde i dekanterne lagt ind i de fire små hemmeligheder fra kort nummer 2-9

Denne pointe fremhæves her og andetsteds i S.M.S.. Det menes væsentligt at man indser; at med den Moderne Videnskabelige Meningsdannelse (M.V.M.) virker det absurd, at kalde hele perioder i kalenderen for 'onde':

-: Skorpionens stjernetegn kan opfattes problematisk: efterårets tid hvor dele af naturen dør hen, jævnfør at Skorpionen korresponderer til TarotTrumf nr. XIII, 'Døden' (se eventuelt her XXX).

Men i SkorpionPerioden har mennesket (som lever over flere sæsoner) høsten i hus og kan planlægge kommende arbejde, samt få fremstillet goder og husgeråd indendørs i vintertiden. De fødte i Skorpionens tegn blev befrugtede i den del, hvor vinteren hærger hårdest, hvor indendørsarbejdet nærmer sig fuldendelsen, hvor foråret rykker nær.

"Det er fuldbragt!"

Siger Mesteren i dødens fødsel til evigt liv.

Seksualiteten spiller jo en afgørende rolle her (som det fremgår af den traditionelle tolkning af dyrekredstegnet Skorpionen og af himmellegemet Saturn:

Skorpionen korresponderes traditionelt til de kønsmæssigt differentierbare kropsdele (K.D.K.) omkring hoftedelen, indeholder altså en nøgle til den eneste reelle forskel på mennesker, i det dengang for S.M.S. så manifesteringsrige miljø, nemlig: han- & hunkønsdelingen (HKD.&.HKD.), også blot kaldet hankøn & hunkøn (H.&.H.)).

Her bliver der beklageligvis i ovenstående nævnte S.M.S. miljø stadig gjort forfølgende forskel, også i dekanatcirklens tre Skorpionkort, (Bægre 5/6/7 se eventuelt også her XXX):

-: Traditionelt ses det mandlige, Mars i Skorpionen, som 'Skuffelse' ('Bægre 5'), det kvindelige, Venus i Skorpionen, som 'Fordærvelse' ('Bægre 7'), mens Solen i Skorpionen, det midterste dekanat, kendes som 'Nydelse', ('Bægre 6'), kan betegnes som noget nær det eneste positive Skorpiondekanatkort; nok mere fordi kortet repræsenterer Tipareth, det 6. punkt på Livets Træ (jævnfør her XXX).

-: I dette kort falder Solen som dekanatstyrer på sin egen plads (Tipareth) altså, og seksualitetens sande nydelsesvæsen fremtræder. For moderne tid er seksualmoralen forskudt, og Mars & Venus i Skorpionen, burde mere betegne den fyrige elsker & elskerinde (E.&.E.) forenet omkring nydelsen.

Saturn misfortolkes altså ligeledes i traditionen, også selv om der allerede sker store fremskridt (jævnfør for eksempel Lis Greenes saturnbog og henvisninger herunder samt som antydet her XXX).

Blandt 'negative' saturnstyrede dekanatkort der aktuelt ønskes revurderet i Tarottens lille hemmelighed disse:

Saturn i Vægten ('Sværd 3'), 'Kummer' engelsk: 'Sorrow':

-: Dette kort udlægges i sit højere aspekt som den 1. af Buddhaens Fire Noble Sandheder - dukkha : indsigten: "alt er sorg" (se eventuelt her XXX).

Dog Saturn, ikke som den onde barnesluger, Kronos, Uranos og så videre, men som gyldentidens globevogter (GT.G.) ville meget vel (aspekteret som styrende for midterdekanatet af Vægten) kunne tydes som et tidligt oplæg til julefestlighederne, som den sikre gave når tiden kommer: Saturn lig med PanFader, der ring-snurrende hænger i Vægten.

-: Hermed ikke skrevet, at Saturn ikke også, i Vægten, optræder som nøgleholder til den astrale dødeverdens arkitektur (A.D.A.).

Saturn i Tyren ('Mønter 7'), 'Fiasko' engelsk 'Failure'

-: Dette kort korresponderes til Saturn i sidste dekanat af Tyren, altså af perioden fra midt i maj, lige efter befrugtningsriterne. Tyren korresponderes til Tarot Trumf nr. V, 'Ypperstepræsten',

Saturn bringer her ikke forårskuldens sidste fiasko inden højsommer, sidst i Tyren; nej her fuldføres Ypperstepræstens mysterium og naturen folder sig ud, Saturn i dette dekanat bringer snarere Befrugtningens Mystiske Bærer (B.M.B.).

-: Hermed heller ikke skrevet at Saturn sidst i Tyren ikke også repræsenterer det højere aspekt af civilisation, hvor behersket fiasko kastes mod naturlige fælles fjender, for eksempel ukrudt og rovdyr, som truer i det sene forår og den tidlige sommer.

Saturn i Fiskene: ('Bægre 8'), 'Træghed' engelsk 'Indolence'

-: Dette kort korresponderer til Saturn først i Fiskene og sidst i februar, den tid hvoraf Skorpionbørn fødes 9 måneder senere, som omtalt ovenstående.

'Træghed' tolkes gerne som vinterens standhaftige seje udholdenhed, men Saturn i det tegn som normalt tilskrives Månen, i Tarot Trumf nummer XVIII, indeholder en noget anden historie end det ældgamle seje forhold 'Bægre 8' antyder, nemlig den der blev central i varianter af den ædle tidsalder under Thelema's Lov. For eksempel Fraternitas Saturnus (: Saturnbroderskabet, se eventuelt Flowers' 'Fire & Ice'). - Altså:

-: Den Solsystemare Planet Struktur (S.P.S.) synes, set fra Jordens synspunkt, at have Månen som vogter ud til SolSystemet, og Saturn som vogter for SolSystemets indre planeter og ud/ind til det uendelig rum.

Saturn, Satan, Loke, Lucifer som Lysets Engel (: indad mod Solen) og som Saturn, Mørkets Fyrste, Afgrundens Vogter, Udgårdsloke, Den Sorte Selv (: udad mod de ydre planeter og universet) rummer vigtige Saturnaspekter i dette den tilkommende tidsalders tabuleringsrevision (T.T.T.).

Principielt indser moderne S.M.S. 'tid/rum' som det opportune element i enhver konstellativ systematiserbar konfiguration (K.S.K.), og disse 'negative kort' vil finde deres rette om ikke tvunget 'positive' så konstruktivt processorienterede formulering med brugererfaringsudviklingens praktiske behovssituationer (B.P.B.).

To tarotkort og aspekter af betydning (både for Saturns Mytiske Struktur (S.M.S.) og for Historiske SaturnHologrammer (H.SH.)): de to forholdsvist positive ildaspekter for Saturn nemlig henholdsvis 'Stokke 5' og 'Stokke 10':

-: Magten & Kongedømmet som Saturn i Løvens første dekanat og Saturn i Skyttens sidste dekanat, kaldet 'Stræben' & 'Undertrykkelse'.

Saturn i Løvens start angiver 'Stræben' fra 'den indre Saturn', SMI2LE-længsel ud i det nære hjemlige verdensrum, de kolonisérbare 'livszoner' blandt de indre planeter (se eventuelt her XXX).

Hvortil så Saturn i Skyttens sidste, yderste dekanat, nu ikke længere angiver det uendelige rums uovervindelighed og uoverskridbarhed set som Undertrykkelse.

Nu bliver Skyttepilens mål mere sigtbart, og opfattelsen burde nu omfatte den ring- og måne-jonglerende Løvestræbens ildhu efter stadig større mål: for eksempel galaksens midte og hinsides, jævnfør også Saturns triumfkort i Tarot nummer XXI 'Universet'.

(: Der jo også afspejler dobbeltheden mellem det indre & ydre i Solsystemet gennem dobbeltkorrespondensen til såvel elementet jord som til Saturn selv).

Der henvises i denne note til Crowleys Thoth Tarot, og denne revurdering af Saturn & Skorpionen (S.&.S.) hænger altså sammen med den Seksuelle Revolution Såkaldet (S.R.S.), Kosmisk Bevidstheds Kommunikation (K.B.K.) & SådanSetSolarSituativ PunktPulsPlanetar SituationsSekvensSerielStruktur (SSSS.PPP.SSSS.).

[TOP]