Manual 2.B Måder Oplæg Metoder
Manual 2.B1 Måder
Manual 2.B1A

Magister Olsen Måden

Manual 2.B1B

Mester Calvino Metoden

Manual 2.B2 Oplæg
Manual 2.B2A

Oplæg i Livets Træ

Manual 2.B2B Penta- Heksa- Septa-grammer
Manual 2.B3 Metoder
Manual 2.B3A Olsnernes Magiske Ordinering (O.M.O.)
Manual 2.B3B Cartomanci: Dagens Kort

Manual 2.B1A

Magister Olsen Måden

Den olseniserede måde i omtalte C.N.C. system inkluderer endvidere oplæg som modelbyggeri. Udover de to omtalte figurer, Pyramiden og 12-Trappen, også en lang række andre dannelser, som f.eks.: chippen, Skibet, Sarkofagen, Søjlen og andre dannelser hvor en given idées form opbygges ved at de mindre delelementer (hvert enkelt kort) sammenføjes til at danne en meningsfuld helhed, på samme vis som ord i for eksempel tale/skriftsprog, som i DNA/R koden eller digitale koder. Denne måde kræver en given fast figur og et ekspertoverblik.

Manual 2.B1B

Mester Calvino Metoden

En anden lignende måde, men med en frit voksende figur, kaldet Calvinomåden, efter Italio Calvino, et ægte litterært geni, som også har skrevet et lille tarotskrift 'The Castle of Crossed Destinies' (in Bibl.). Calvinomåden betragter de 78 kort som en art rammefortællinger. I Calvinos bog kommunikerer man stumt sin historie ved at bygge rækker med underrækker. 

En ung mand som vil fortælle at hans kærlighed til videnskab har ført ham til at rejse til stjernerne og overvinde døden for at finde sin sjæleveninde i det hellige ægteskab, vil f.eks. lægge Hjerter Es ved siden af 6 sværd, med Stjernen under og med Døden under igen, delvis krydset af 6 stave - og i en ny række neden under de Elskende, Paven & Pavinden nedenunder samlet, og under dem igen f.eks. 6 skiver.

Efterhånden som den enkelte bevidsthed associerer stadigt mere til hvert kort, kan historierne antage omfang og kompleksitet, som giver en mulighed for at skrive breve sammen.

Disse to måder og måder (M.O.M.) anbefales: Calvinomåden, som er introduceret som alternativ til spådom og varselstagning af Olsen, altså den såkaldte Mester Calvino MådeTaro (M.C.M.) optræner til de mere komplette & formelle systematiseringer i Magister Olsens MådeTaro (M.O.M. såkaldte Maskinel TarotMagik (M.TM.)).