Manual 2 Indledningen til TarotBogen
Manual 2 Indledning A

Indledende om nomenklatur

Manual 2 Indledning B

Indledende om oprindelse

Manual 2 Indledning C

Indledende om fuldendelse

T A R O
A O R T
R O T A
O T A R
T O R A

Manual 2 Indledning A

Indledende om nomenklatur

Peter Juhl Eliot, der oversatte og publicerede Aleister Crowleys smukke tarotkort, Thoth Tarot, til dansk og publicerede dette sæt tarotkort på det skandinaviske marked, har udvirket følgende forsøg på at udrede de forvirrende og desværre 'forkerte' betegnelser, der almindeligvis anvendtes (frem til år 2012 e.v.).

På korrekt latin kan man altså ikke tale om 'Major Arcana' & 'Minor Arcana' udfra en en forklaring om 'den store hemmelighed' og 'den lille hemmelighed' som alment antaget og doceret fra de fleste tarotlærere og -mestre.

Herunder følger de mulige former med samt deres betydning (lær eventuelt mere grammatik i DanskBogen):

I nominativ & akkusativ
(som grundled & genstandsled) hedder det:

Singularis
(ental):

minus/maius arcanum
(lille/stor hemmelighed)

Pluralis
(flertal):

minora/maiora arcana
(små/store hemmeligheder)

 

I genitiv (i ejefald) hedder det:

Singularis
(ental):

minoris/maioris arcani
(: den lille/store hemmeligheds)

Pluralis
(flertal):

minorum/maiorum arcanorum
(små/store hemmeligheders)

 

I dativ (som hensynsled) hedder det:

Singularis
(ental):

minori/maiori arcano
(: til/med den lille/store hemmelighed)

Pluralis
(flertal):

minoribus/maioribus arcanis
(til/med/fra store & små hemmeligheder)

 

I ablativ (i fjernefald) hedder det:

Singularis
(ental):

minore/maiore arcano
(: fra den lille/stor hemmelighed)

Pluralis
(flertal):

minoribus/maioribus arcanis
(fra/ud fra store & små hemmeligheder)

Man kunne i øvrigt også tale om:

Manual 2 Indledning B

Indledende om oprindelse

Tarotten kendes tilbage fra middelalderens Europa. Pelle Bull, der har studeret tarot i en menneskealder, opkastede engang dén teori, at tarot, som vi i dag kender den, opstod en gang i middelalderen, hvor malere, kunstmalere, vandrede rundt fra slot til slot, fra storborger til storborger, fra bonde til bonde.

De tilbød da deres arbejde mod at få mad, husly, venskab, varme måske lidt sang, vin og kvinder, og når fyrsten eller husbond skulle beslutte sig, så smed kunstneren sine 'trumfi', sine trumfer, på bordet: her ser du 'retfærdighedens smukke halvnøgne gudinde', her ser du 'lykkens hjul' her har du 'den korsfæstede' her har du 'kejseren' og så videre.

Nu kunne kunden se, at kunstneren kunne noget, og kunne vælge det motiv kunstneren da malede på en væg, på glas, på lærred eller træ, hvad man nu enedes om.

I den tid spredte spillekortene sig fra den arabiske kultur der havde lært om dem i Indien. Og et eller andet sted fik en eller anden den idé at smelte den jødiske kabbala som opstod omkring Moshe ben Leon og hans Sohar Skrift især den del af Sohar der hedder Sepher Sephira: læren om 'Livets Træ', de toogtyve bogstaver eller stier som binder de 10 punkter sammen.

Manual 2 Indledning C

Indledende om fuldendelse

I hvert fald udtrykker tarotten - i dag - en perfekt form for denne kabbala. Livets Træ med dets 10 punkter vokser i de fire kabbalistiske verdener, og de fire serier fra esset til tieren afspejler denne del af systemet.

Ligeledes forbinder de 22 stier de 10 punkter og her genfinder vi de 22 hebraiske bogstaver eller det antal trumfer man regner med i tarot.

Traditionen siger at XXX Eliphas Lévi - med fare for sit liv - afslørede hvilke kort man tillagde hvilke bogstaver, samt beskrev motiverne. Det i mange år mest udbredte sæt tarotkort, Raider Waite Tarot, bygger overvejende på Levis beskrivelser af trumferne, samt de clairvoyance-teknikker Arthur Waite lærte i det magiske selskab The Golden Dawn (:Det Gyldne Morgengry)

Arthur Waite oversatte en del af Levis skrifter til engelsk, selv om Waite dog undlod at medtage de hebraiske bogstaver på sine kort. For at narre den uindviede og overfladiske havde Levi nu også byttet rundt på korrespondenserne, kun dén der virkelig ofrede tid og studie fik noget udbytte.

I moderne tid holdes intet gemt, men den søgende skal stadig selv  gide gøre sig anstrengelse for at opnå indsigt: Aleister Crowley, der senere oversatte Eliphas Levis' mere avancerede magiske manualer til engelsk, skabte jo det andet af de sæt der dominerede i den tid S.M.S. tog form: Thoth Tarot, hvor alle de 22 hebraiske bogstaver findes omhyggeligt påtegnet i nederste venstre hjørne på hver af de 22 trumfkort.

Udfra Crowley og andres oversigts-bog '777' har man i moderne tid haft en alment anerkendt traditionel korrespondering for de 22 'rødder' og 'stier'. Bogen '777' blev oprindelig skabt af mestrene i det ovenfor nævnte magiske selskab, The Golden Dawn. Herfra lærte Aleister Crowley den at kende og udbyggede den siden hen kraftigt. 

Træet og dets stier

Traditionelt har man anbragt de fire gange fire såkaldte 'hofkort' på de fire punkter man finder midt i Livets Træ - den såkaldte 'Gyldne Middelvej'.

-: Dog, udfra Inger Jacobsen og andres arbejde har S.M.S. valgt at trække de resterende mulige 16 stier på Livets Træ (som antydet af en forsigtig blyanttegning af Aleister Crowley i ovenfor nævnte manual '777') og dær lægge de 16 Hofkort, som S.M.S. altså blot kalder Hemmeligheden.

Tarot-traditionen har traditionelt brugt navnet 'Den Store Hemmelighed' 'Major Arcana'* om serien med de 22 trumfkort, der jo altså samtidigt svarer til de 22 traditionelle stier på Livets Træ, samt til de 22 traditionelle grundbogstaver i det hebraiske alfabet).

Samme tradition har brugt navnet 'Den Lille Hemmelighed' 'Minor Arcana' om de 40 kort (altså de 4*10) der repræsenterer Livets Træ i de fire verdener. 

For nu at anerkende og vedkende sig denne tradition har S.M.S. da, med sit udvidede Livet Træ valgt at kalde de 16 såkaldte hofkort for blot 'Hemmeligheden' 'Arcanum' .

Samtidigt har S.M.S. i demokratiets ånd og udfra en anerkendelse af det post-moderne gudsbegreb, valgt at udskifte de gamle navne for 'hofkortene': Konge, Dronning, Prins, Prinsesse i 'den royale familieserie'; eller Konge, Dronning, Knægt, Page i 'den royale hofserie', med blot Mand, Kvinde, Dreng, Pige i familieserien og Moden Mand, Moden Kvinde, Yngre Mand, Yngre kvinde i teamserien - navne eller forståelser, der jo overalt traditionelt overbragt (O.T.O.) bruges i fortolkningen af disse kort.

Hvad de øvrige korresponderinger til de 16 kort angår har S.M.S. blot videreført traditionen, kun det at de 16 korresponderes til de 16 'nye stier' kommer som noget nyt udviklet af og i S.M.S. og dette i øvrigt med respekt henvisning til følgende bemærkning fra Westcott citeret af Aleister Crowley i hans essay om kabbalistisk regnekunst Gemattria i '777' p. 11:

"Dette er det kabbalistiske 'Livets træ' på hvilket alt afhænger. Der er betydelig overensstemmelse mellem dette og træet Yggdrasil hos skandinaverne." *

Den traditionelle kabbalistiske opdeling i Shia, Ruach og Nephes, sind, ånd, og krop afspejles således i de tre serier kort, således at ånden findes i den store hemmelighed,. sindets beherskelse rummer hemmeligheden selv og kroppens, materiens mysterier findes i den lille hemmelighed.

1 Nephesch Krop Parvum Arcanum Elementarkort 4 * 10 kort 40 kort
2 Ruach Sind Arcanum Personkort 4 * 4 kort 16 kort
3 Neschamah Ånd Magnum Arcanum Trumfkort 22 kort 22 kort

Et sæt tarotkort på

i alt

78 kort

Tarotkortene betragtes i denne S.M.S.-manual, som det nyere system: kabbalaens rødder findes i oldtid, træfolksmyterne kendes overalt - selv i ørkener med kun få levende træer.

Livets Træ, som den præcist formede figur med 10 punkter og 22 stier, findes fra enden på årtusindet, men designet passer med sumerernes gamle livets træ fremstillinger, så man kan snarere formene at enten afsløredes den præcise figur der omkring det første kristne årtusindeskifte, eller (nok mere sandsynligt) på den tid præciseredes og forfinedes et oldgammelt system - et system vi siden genfinder i de store katedralers grundplan, det moderne kirkeskib. - Og overfor Kirken lå jo: Kroen!

Kroen hvor man blev beværtet mens man fordrev tiden med fornøjeligt spil: ordspil, spillemandsmusik, brætspil og kortspil.

Tiden går og fra 1300 tallet e.v. dukker tarotkortene frem, som en samling af de allerede kendte spillekort med de 22 trumfer - de ældste franske-italienske sæt - måske en indre hemmelighed i frimureriet som bredte sig efter kirkebyggerierne - i hvert fald med det romantiske og magiske 1800-tal e.v. blev de gamle franko-itallienske spille og spådomskort Tarocchi oplæg for Eliphas Levis magiske arbejde, der igen i 1900-tallet blev oplæg for de engelske magikere hvis to grundsæt, Raider/Wate og Thoth Tarot, danner skole for den rige mangfoldighed af moderne tarotsæt.

Bull-forklaringen indebærer; at trumferne oprindeligt har indgået i omvandrende maleres grundmotiver, malet på et stykke lærred, træ eller pergament som kunne transporteres og fremvises for købmænd, bønder & kirkefolk der ville købe større mural kunst (eller hemmeligholdt pornografi):

-: Blandt disses motiver kendes flere i anden lignende kunst: den korsfæstede, retfærdigheden, døden, magikeren, hjulet og så videre og så videre.

På et tidspunkt, måske i Medici-tid, i den gryende del af bankvæsen og andre fremskridt, samlede. igen måske, en kabbalakyndig tarotten som et perfekt billede på Kabbalaen & Livets Træ, og som et perfekt billede af fakultet 12 (12!: tallene fra 1 til 12 sammenlagt = 78).

 

Siden brugtes dette arbejdet i Lukkede Brøde Loger (L.B.L.) i (L.S.L.) og i (L.B.L.) og med Eliphas Lévi's publikationer i 1860'erne til 1890'erne e.v. blev almenheden endelig nærmere bekendt med de mere udviklede motiver som Waites pioner-tarot (1905 e.v.) gør almindeligt tilgængelige.

Med Crowleys sæt, der har været på markedet siden slutningen af 1960'erne e.v. udkom den første omfattende og kunstneriske tarot med en del anmærkede korrespondenser.

I dette manifesteringstidsrum 15-30 år senere findes der flere hundrede rimeligt udbredte og tilgængelige sæt og i snesevis af bøger. Den gamle belæring fra Golden Dawn om at man bør tegne sit eget sæt følges af stadig flere, se for eksempel XXX i bibliografien.

-: Med S.M.S. bøgerne bliver det gamle postulat om at Kabbala & Tarot, Livets Træ, danner en struktur til hvilken alle andre strukturer kan tilskrives eller adresseres beviselig brugbar - meget mere mangler dog før legene for alvor kan gå i gang!

Læser som har Læst Kaperet Lært (L.K.L) Altså: Læser med en rimelig L.K.L. indsats bag sig ønskes fortsat G.A.G. XXX

[TOP]

Fodnoter:

*Citat fra Wyn Westcotts 'Introduction to the Study of the Qabalah' bragt af Aleister Crowley i '777' p. 21 (også i The Equinox, Vol. 1, No. 5 p. 65 ff 'The Temple of Solomon the King (Continued)' (p. 81):

"This is the qabalistical "tree of life," on which all things depend. There is considerable analogy between this and the tree Yggdrasil of the Scandinavians."

Arcana Dette latinske ord betyder: 'hemmeligheder' i flertal, mens både ordene Minor og Major står i ental og betyder 'lille' og 'stor'. Som den latinkyndige S.M.S. konsulent bemærker: "... vedkommende har nok ikke hørt så godt efter i latintimerne og har haft for travlt med at ville være en stor magiker". .