TarotTalTeksten (TTT)

Der findes flere måder at fremstille de 78 tarotkort på, én kaldes 'pyramideformen', de 78 kort danner en pyramide med 12 trin, hvor "Narren" eller "Tåben", kortet The Fool står øverst på en enkelt byggesten. Denne trinpyramide lægges altså med kortene i orden, fra det første, Tåben, til det sidste, 10 Mønter, eller 10 Disks, højre om fra oven, med ét ekstra kort pr. trin og således at sidste kort falder ved pyramidens venstre grundtrin:

S.M.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

9

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

10

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

11

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

12

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Nogle Tarot-brugere anvender ét sæt tarotkort lagt i orden og rækkefølge som grundskema og et sæt som blandes og tydes i forhold til hvordan kortene på de 12 trin vandrer under blandingen.

En anden måde at anskueliggøre hele sættet: at lægge en trappe, kaldet de 12 trin, også fra oven, men for nogle også fra neden, så at man kan beskrive "Narren"s vandring til Toppen:

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Begge disse fremstillinger for de 78 kort tager udgangspunkt i det forhold at tallet 78 kommer af at lægge alle tallene fra 1 - 12 sammen (: fakultet 12: 12!).

[TOP]

Kortene opdeles traditionelt i de 22 indledende trumfkort, kaldet Major Arcana, "Den Store Hemmelighed", og de øvrige 56 kort, kaldet "Minor Arcana", "Den Mindre Hemmelighed" men altså i S.M.S. mere præcist bestemt som Magnum Arcanum - den store hemmelighed - & Parvum Arcanum - den lille hemmelighed -

Bemærk; at der holdes nøjagtig balance mellem disse to Hemmeligheder i de to figurer, Pyramiden og Trappen, for så vidt at de dækker 6 trin hver, med en ekstra på 7. række (se meget mere om andre aspekter af denne Talmæssige Konsistente Tilfældighed (T.K.T.) i ResonansBogen.

Magnum Arcanana: 0, i-xxi (i alt 22 kort)

Arcanum: Aa-Dd (i alt (4*4=) 16 kort)

Parvum Arcanum 1a-10d (i alt (4*10=) 40 kort)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1

*

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

12
2

*

*

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

11
3

*

*

*

 

 

 

+

 

 

+

 

 

10
4

*

*

*

*

 

 

+

 

+

 

 

 

9
5

*

*

*

*

*

 

+

+

 

 

 

 

8
6

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

7
7

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

6
8

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

5
9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

4
10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

3
11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

2
12

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1
  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

12* 12 som (1-12!=) 78 + (1-11!=) 66 = 144

eller med:

Magnum Arcanum: 0, i-xxi (i alt 22 kort)

Arcanum: Aa-Dd (i alt (4*4=) 16 kort)

Parvum Arcanum: 1a-10d (i alt (4*10=) 40 kort)

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1

0

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

12
2

i

ii

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

11
3

iii

iv

v

 

 

 

+

 

 

+

 

 

10
4

vi

vii

vii

ix

 

 

+

 

+

 

 

 

9
5

x

xi

xii

xii

xiv

 

+

+

 

 

 

 

8
6

xv

xvi

xvii

xviii

xix

xx

+

+

+

+

+

+

7
7

xxi

Aa

Ab

Ac

Ad

Ba

Bb

 

 

 

 

 

6
8

Bc

Bd

Ca

Cb

Cc

Cd

Da

Db

 

 

 

 

5
9

Dc

Dd

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

 

 

 

4
10

8a

9a

10a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

 

 

3
11

8b

9b

10b

1c

2c

3c

4c

5c

6c

7c

8c

 

2
12

9c

10c

1d

2d

3d

4d

5d

6d

7d

8d

9d

10d

1
  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 12
2 11
3 10
4 9
5 8
6 7
7 6
8 5
9 4
10 3
11 2
12 1
  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

[TOP]

Således ligger 7. trin fra neden der hvor "Den Lille Hemmelighed" bliver til "Den Store Hemmelighed", ligeledes ligger 7. trin fra oven, der hvor "Den Store Hemmelighed" bliver til "Den Lille Hemmelighed". - Om end der altså kun findes 22 kort i "Den Store Hemmelighed" balanceres der nøjagtigt med de 56 kort i "Den Lille Arcana" og i Hemmeligheden, Arcana.

Traditionelt kaldes kortene i Magnum Arcanum for "Trumfkort", for "ATU"'er, de siges at omhandle åndelige ting, og traditionelt krediteres Eliphas Lévi æren for at have tilskrevet de 22 "TarotTrumfer" eller "Atu"'er til de 22 hebraiske bogstaver, han tegnede også et par af trumferne i sine bøger. Reelt danner hele Tarotten altså et billede på "Livets Træ".

I Traditionen regnes Tarotten altså også for et billede på pentagrammet, med trumferne som ånd, og de fire serier (i hemmeligheden og den lille hemmelighed) jo som elementerne.

ALTSÅ: "Den Store Hemmelighed" Magnum Arcanum og "Den Lille Hemmelighed" Parvum Arcanum om henholdsvis de 22 Aturødder eller trumfkort og om de 4 * 10 SerieKort, eller "Livets Træ" i de fire Verdener, mens termen: "Hemmeligheden"  Arcanum benyttes om de 16 HofKort og deres stier på "Duens Vej".

Kort & Kalender (K.&.K.)

De tre kalendercirkler - Drømmetid - Psykotid - Fysisk tid

Der findes altså endvidere i alle tre hemmeligheder indlagt en kalendercirkel, tre tidscirkler i ét, som anvendt også af grupper under Societas Montis Solis (S.M.S.) deriblandt andre AM FIS DU A/A (: Aktive Magikere For InterStellar DimensionalUniversel Afgang/Ankomst) i deres kronoskematikkongruens (KSK).

Korresponderingen mellem elementerne, planeterne og zodiakken bliver som anført ovenstående beskrevet under indledningen til pkt. 3.1. (p. XXX).

Fra forskellige studiegrupper findes en erfaring i S.M.S. at man kommer længst ved selv at mærke at afmærke de for een selv vedkommende korrespondenser tydeligt på sine kort. Også regnes det for klogt at eje flere forskellige sæt, som man har gennemarbejdet med sine fortrukne analogier. Det anbefales at have mindst to sæt af samme (for eksempel Crowleys "Thoth Tarot") kort, et som man holder i orden og et som man holder blandet. 

Endvidere måske dette eller andre sæt, med forskellige påskrevne personlige mærker. Om Tarot se i øvrigt pkt. 1.3 skemaerne XXX - XXX, samt appendiks 1 skemaerne XXX, et nærmere studie af hofkortenes grundsystematik kan findes i pkt. 2.2 samt i ifa-grundskematikken Appendiks 2 XXX .

[TOP]