Harmonisk Resonans - Resonansrullerne

Appendiks 4.0 Musik & Mursten (M.&.M.)

Appendiks 4.1

Træer & Tanker (T.&.T.) i nord-vestlige traditioner  

Appendiks 4.2

Tzolkin & TalFrekvenser (T.&.T.)

Appendiks 4.3

Tzolkins Universelle Talmekanik (T.U.T.)

Appendiks 4.4 4 Dekanatcirkler fra den vestlige tradition

Forord til Resonansrullerne

I disse ruller, Resonansrullerne, samles nogle udvalgte dele af de forskellige gruppearbejder, som afsøgte de magiske grundtal og deres familer; tal der havde vist sig at komme igen og igen i noget nær ligegyldig hvilken tradition S.M.S.-aktivisterne i de år kastede deres forskningsiver over - udover de nu klassiske 5 og 7 og 12, samt 7-9-13  og hertil endvidere 13 - 20 - 36.

Kun nogle få af disse rapporter og analyser overlevede helt frem til de her reproducerede ruller, og de sammenfattes nu her med alle mulige forbehold, om end deres betydning i folkenes overleveringer ikke overses og deres mulighed for at indgå nye - konvergerende - forbindelser og netværk endvidere søgtes fremmet dengang og også så sidenhen.

Nogle af de ældste og mest grundliggende tal og harmonirækker, der kendes i europæisk kulturtradition, bliver beskrevet: Det musikalske systems 12 toner - de 12-13 knuder bag geometri og bygningskunst, og også de tællesystemer der går ud fra de 20 (4*5 fingre og tæer).

De 12-13 og de 20 finder man igen og igen, og det virkede derfor som en stor inspiration, da Arguëlles bog "The Mayan Factor" udkom i 1987 e.v. og for første gang gav en populær offentlig fremstilling af netop de samme to talsæt (de 13 og de 20), som altså nu herefter kendtes generelt i hele den spirituelle verden som grundtal i Tzolkin-figuren - før kendt kun som den ene af tre kalendertællinger.

 -: Selv nu - mange år efter S.M.S.-manifesteringen - forstår forskningen ikke hele den yderst komplekse mellemamerikanske kultur: De professionelle forskere oversætter de skriftligt kunstneriske og bygningsmæssige efterladenskaber så godt de kan og arbejder stadig med at fastlægge betydningslagene -: De ganske mangesidigt henvisende betydningslag i hieroglyffers sammensatte skrifttegn, kropssprog udfra ritualer og mytologi - baseret på en præcis tidsforståele og datering af mennesker og begivenheder, udfra et faktisk ganske detaljeret kendskab til planeterne, stjernebillederne samt galaxen og dens centrum alt sammen faktorer i et fortsat fortolkningsforløb (F.FF.), der forhåbentligt til stadighed vil berige menneskets spekulative sind.

For enden af denne forståelse - om mange kommende umindelige tider - ligger så måske en diskussion af videnskabens rolle i ethvet givent samfund, af dens interesseområders relevans, af dens afhængighedsforhold under magthavere og af dens emnevalg. -: Betyder det så meget, at et fortidsfolk engang nok først blandt folk (F.B.F.) beregnede galaxens centrum som den mest stabile konstans i observerbart  tid og rum? Altså: Hvor et andet rimeligt faste målepunkt - nemlig jordpolaksens pegning mod Nordstjernen (for tiden)  - flukturer over tid, ja så vil en spiralgalaxes centrum vel uforanderligt kunne betegnes og beregnes som et fast koordinat set fra et solsystem i omløb om pågældende galakse?!

Så tro altså ikke, Læser, at disse ruller bringer en altomfattende indsigt og viden om Maya-folkets dybe tid-rum-forstand og deres fantastisk "Tzolkin" -  disse ruller afsøger de magiske grundtal 12/13 og 20, samt 36, genfinder dem begejstret i de dengang altså stadig helt nye skrifter fra Mellemamerika om emnet og ser dem så endelig udfra de 3*12 grundområder, der i den europæisk-mellemøstlige tradition kendes som "dekanaterne" -: 36 tidszoner dengang generelt fastholdt udfra de stjernebilleder, man kunne iagttage i den tid (over Ægypten) - stjernebilleder der jo, - modsat galaxens centrum - forlængst har flyttet sig ligesom den 360-dages kalender de kommer fra - og ikke ligesom den kalender der nu regner med ca 365 dage i et solår og overlader overleveringen om dekanaterne til astrologien.

Men disse grundtal - og det kommer som Resonansrullernes pointe - brugtes og bruges i den musik, den byggekunst og den videnskab der ligger bag disse ruller og deres spekulative rapporter fra en tid der gik -: S.M.S.-manifeteringstiden, hvor mange så Tzolkinmodulet som en matrix for kobling af betydning og ladning, som en art teo-chip, eller en såkaldt Hieronimusmaskine.