Appendiks 4.1

Træer & Tanker (T.&.T.) i nordvestlige traditioner

Appendiks 4.1a 7 - 9 - 13 i nordvesten
Appendiks 4.1b

Amerginkvadet

Appendiks 4.1c Træalfabetet Ogham

Appendiks 4.1a

7 - 9 - 13 i Nordvesten

De 13 kendes også fra den senere vestligt-nordiske tradition, primært som de 13 månemåneder, med deres træ og Ogam-bogstav i  for eksempel den keltiske tradition -: For eksempel efter blandt andet Graves' "White Goddess" ibid p. 205ff og 271:

TræMåneder & TrylleFormularer (T.&.T.)

SMS

Nr

Dato

Træ

Formular

1

1

24/1220/1

Birk

Jeg er en 7takket hjort/Jeg er en 7kæmper-okse

2

2

21/1-17/2

Røn

jeg er en bred flod over sletten,

3

3

18/2-17/3

Ask

jeg er en vind over dybe våger,

4

4

18/3-14/4

Elletræ

jeg er en skinnende tåre fra solen,

5

5

15/4-12/5

Pil

jeg er en høg på en klippe,

6

6

13/5-9/6

Tjørn

jeg er bedårende blandt blomster,

7

7

10/6-7/7

Eg

jeg er guden som opflammer hovedet med røg,

6

8

8/7-4/8

Kristorn

jeg er et slagsmækkende spyd,

5

9

5/8-1/9

Hassel

jeg er en laks i søen,

4

10

2/9-29/9

Vin

jeg er en bakke af digtekunst

3

11

30/9-27/10

Efeu

jeg er et skånselsløst vildsvin,

2

12

28/10-24/11

(Tag)Rør

jeg er en havets truende brusen,

1

13

25/11-22/12

Hyld

jeg er en havets bølge.

Bemærk at der findes en skuddag, nemlig den 23/12, der tilskrives Misteltenen uden bogstav, og hvori formularen fuldendes. (Mere herom nedenfor).

Appendiks 4.1b

Amergin Sangen

Formularen, der kendes som "Amergin Sangen", blev skabt og sunget (S.O.S.) af barden med samme navn (eller: Amorgen), da han, som leder af milanesernes invadering af Irland, gik i land fra sit skib efter myten i 1268 før e.v., de år hvor, som følge af denne tidligere keltiske invasion, de sagnomspundne Tuatha de Danann, (det vil skrive DanaDameDyrkere (DDD)) forsvandt og blev de elverfolk engelsk overtro stadig kender (jævnfør for eksempel C. O'Brien ibid p. 131).

De ældste nedskrifter regnes naturligvis for langt yngre, men forskere har (jævnfør Graves ibid p. 205) regnet de 13 indledende formularer for noget lig en oldtidens trosbekendelse, eller som det kendes fra islamisk repetition af Koranens åbningsformular og de 7 bønner i Matthæus version af "Fadervor" ("Biblen" "Matthæus Evangeliet" (kapitel 11 vers 9ff, se eventuelt også Englerullerne) [i], formularen ender, i Graves mesterlige rekonstruktion (ibid p. 207f):

 "Hvem andre end jeg kender den ej rejste stendysses hemmeligheder?" a

Der findes endelig så 6 spørgsmål overleveret og en generel besværgelse i Amerginerkvadet, (inden selve teksten begynder), disse kunne ses som tilsvarende de 7 planeter/dage, og indgå sammen med formularafslutningen ovenfor og de øvrige månedstræer i træalfabetet, se nedenfor. Oversat fra Robert Graves (ibid) lyder de 6 spørgsmål og besvarelsen:

 1. Hvem glatner klippeknoldene? eller: Hvem andre end jeg kender selv opstillingen af kæmpedyssen på Slieve Mis Bjerget?)

 2. Hvem andre end jeg selv ved hvor solen vil gå ned?

 3. Hvem forudsiger månens aldre?

 4. Hvem bringer kvæget fra Thetras hus og deler det?

 5. Til hvem smiler Thetras kvæg? (eller: For hvem andre end mig byder fiskene i det leende hav velkommen?)

 6. Hvem skaber våben fra bakke til bakke?  

Påkald, Havets Folk, påkald digteren, at han må sammensætte en fortryllelse til jer.
For jeg, Druiden, som frembringer & staver Ogham,
Jeg som adskiller kæmpende,
Jeg vil nærme mig Sidhes ejendom for at søge en snedig digter, så at vi sammen monne hitte på fremmaninger.
Jeg er en havets vind. b

Thetras kvæg altså fisk, også stjernerne hvor en korrespondering til SMS-system kunne se sådan ud 1 = Lørdag og så fremdeles. Freyas dag bliver da den, hvor digteren bryder ud i selve formularen.

Appendiks 4.1c

Træalfabetet Ogham

Teksten vil her anføre hele træalfabetet, hvis 13 månepositioner, og 7 planetpositioner fremgår ovenstående. Træalfabetet (og med det Oghamskriften) omfatter normalt 20 bogstaver. 25, med 5 ekstra (for eksempel Graves, Bleakley og Murray) kendes dog også.

Mest almindelig regnes den traditionelle hellige 20 tælling, hvor de 13 månedtræer uddybes med 7 planettræer, altså i alt 20 bogstaver, hvoraf 15 konsonanter og 5 vokaler. Disse tælles på venstre hånd (for eksempel efter Graves p. 195 og Bleakley p. 93):

Oghambogstaverne 

B L F S N H D T C Q M G Ng Ss R A O U E I CH TH PE PH XI

 

Man kan også opstille de 20 bogstaver, træer, numre og tal skematisk som understående, de 7's planettræer midterstilles (som for eksempel efter Bleakley ibid p. 93 eller Graves ibid p. 165):

13+7 Ogham Træer og Rødder

SMS

NR

Træ

Bogstav

1

1

Birk

B (Beth)

2

2

Røn

L (Luis)

3

3

Ask

N (Nion)

4

4

El

F (Fearn)

5

5

Pil

S (Saille)

6

6

Tjørn

H (Huath)

7

7

Eg

D (Duir)

6

8

KristTjørn

T (Tinne)

5

9

Hassel

C (Coll)

4

10

Æbel

Q (Quert)

3

11

BromBær

M (Muin)

2

12

Efeu

G (Gort)

1

13

TagRør

Ng (Ngetal)

2

14

Slåen

Z/SS (Straif)

3

15

Hyld

R (Ruis)

4

16

Fyr

A (Ailm)

5

17

TornBlad

O (Onn)

6

18

Lyng

U (Ura)

7

19

Asp

E (Eadha)

1

20

Taks

I (Idho)

Med de 5 vokal-træer findes der endelig et sæt formularer, også udfra Graves geniale rekonstruktion (ibid p. 216):

SMS   vokal formular
1  

A:

 jeg er skødet i hver lund,
2   O:  jeg er glansen på hver bakke,  
3   U: jeg er dronning i hver kube,  
4

 

E:  jeg er skjoldet for hvert hoved,  
5   I: jeg er graven for hvert håb

[TOP]


Fodnoter til Appendiks 4.1

     a "I am a stag of seven tines,/ or an ox of seven fights,/I am a wide flood on a plain,/I am a wind on the deep waters,/I am a shining tear of the sun,/I am fair among flowers,/I am a god who sets the head afire with smoke,/I am a battle-waging spear,/I am a salmon in the pool,/I am a hill of poetry,/I am a ruthless boar,/I am a threatening noise of the sea,/I am a wave of the sea,/Who but I knows the secrets of the unhewn dolmen?"

     b "1. Who makes clear the ruggedness of the mountains?/ or Who but myself knows the assemblies of the dolmen-house on the mountain of Slieve Mis?/ 2. Who but myself knows where the sun shall set?/ 3. Who foretells the ages of the moon?/ 4. Who brings the cattle from the House of Thetra and segregates them?/ 5. On whom do the catle of Thetra smile?/ or For whom but me will the fish of the laughing ocean be making welcome?/ 6. Who shapes weapons from hill to hill?/ Invoke, People of the Sea, invoke the poet, that he may compose a spell for you./ For I, the Druid, who set out letters in Ogham,/ I, who part combatants,/ I will approach the rathh of the Sidhe to seek a cunning poet that together we may concoct incantations./ I am a wind of the sea.".

     a "A I am the womb of every holt,/ O I am the blaze on every hill,/ U I am the queen of every hive,/ E I am the shield to every head,/ I I am the tomb to every hope." Graves' kursiv.  


Slutnoter til Appendiks 1.1

[i]. De 7 formularer i Fader Vor-bønnen og dens ottende, halesluttende ord (Bibelen, Mattæus Evangeliet Kap. 11.9ff):

 1. Fader Vor, du som er i Himlen.

 2. Helligt er dit Navn, må dit Rige komme.

 3. Ske din vilje i Himlen og på Jorden.

 4. Giv os idag vort daglige Brød

 5. og forlad os vor skyld, ligesom vi forlader vore skyldnere.

 6. Led os ikke i fristelse, men fri af fra det onde.

 7. For Riget er Dit, magten og æren i al evighed.

 8. Amen.

I andre skanderinger regnes med en indlednings og udledningsformular:

0.   Fader Vor, du som er i Himlen. Helligt er dit Navn, må dit Rige komme.

 1. Ske din vilje i Himlen

 2. og på Jorden.

 3. Giv os dagens brød.

 4. Tilgiv vore synder,

 5. lad os tilgive vore syndere.

 6. Led os ikke i fristelse,

 7. frels os fra det onde.

8(0). For Riget er Dit, magten og æren i al evighed. Amen.  

 

 

ÅbningsFormularen fra Koranen (Frit efter Shakirs engelske (Original oversættelse efter noten)):

 ------------

 1. In the Name of Allah, the Benificent, the Merciful.

 2. All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.

 3. The benificent, the Merciful.

 4. Master of the Day of Judgement.

 5. Thee do we serve and The do we beseech for help.

 6. Keep us on the right path.

 7. The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.".

(Shakirs engelske oversættelse af Koranen). Se i øvrigt også: Englerullernes om  7-stjerneriten.