Appendiks 4.3

Tzolkins universelle talmekanik (T.U.T.)

Appendiks 4.3A

Lidt om Tzolkins TalTælling  
Appendiks 4.3B De fire hjørners summeringer
Appendiks 4.3C

Tzolkins fire StråleEnergiFelter:

Lidt om Tzolkins TalTælling

Appendiks 4.3A

 

Igen kan det stadig nu let indses, hvordan og hvofor tallet 36 fik så stor betydning hos oltidfolkene, og netop derfor besluttede de S.M.S.-ivrige førstegangsaktivister at indskrive to udførlige versioner af gode gamle dekantrækker i den tids mest opsigtsvækkende tabulering, Maya-folkets Tzolkin. Og da tiderne fylde kom, da Generalsekretæren udelod, bortskaffede og omskrev mange af den svundne storhedstids menneskeosende manuskripter, ja så bibragte en god ånd Generalsekretæren den oberbevisning, at denne øvelse i magisk korresponderingskunst skulle overleve ind i de overleverede rullers rækker, som Generalsekretæren ironisk bemærkede: Hvor passende at indskrive en kalender mennesket knapt nok bruger mere i en kalender, som mennesker knap nok forstod dengang - selv om den tids medieindustrier skam gerne gjorde et stort nummer ud af "Mayaernes tidstælling og det store år 0" - så forblev den egentlige astro-arkæologiske indsigt nok de professionelle Maya-tidstælleres: de såkaldte "dagholdere" (: day-keepers) - mens dét mirakel Argüelles bog og hans kæmpearrangement den 16-17 august 1987 e.v. "Harmonic Convergence" skabte blev en væsentlig del af S.M.S.-manifesteringstidens inspirative åndelige impulser (I.Å.I.).

Og Argüelles bog bragte netop den i dén tid herskende tanke om overensstemmelse, om "convergens", den idé at indskrive andre oldtidskulturers systematiske overleveringer i hianden. Så selv om det for eftertiden lidt lignede fjollede lighedstænkning i et samfund på overgangen til netværksbevidsthed, og selv om det understregende bør fremhæves at den grundmatrice, Tzolkin, der her anvendes også og primært har sin helt præcise anvendelse i en faktisk foregående tidsmåling stadi anvendt i Mellemamerika, men her benyttes som en "konvergeret" figur, der fungerer ved at systemets matematiske funktion til at overlevere minder om tidstællinger fra fjerne folk i de fire 6 * 6 mønstre, der danner grundmatricen for Tzolskins 4 "stråleenergifelter" - som Argüelles havde kaldt dem - med hver deres 36 strålingspulse;

I alle disse tidstællinger - og da især indenfor den absolut mest præcise og omfattende hos Maya-indianderne - har man haft en overordnet bekrivelse, en billeddannelse: "denne dag bringer" og ikke nødvendigvis som en spådom: "denne dag vil bringe" mere som en iscenesættelse af de astronomiske begivenheder, og med genkomsten -: det samme der indsætter sig selv igen-igen, har man kunnet kende og forholde sig med en deraf følgende indsigt i: "hvad denne dag bringer", "hvad den førhen bragte", "hvad den efterher vil genbringe" - og ligesom med så meget andet har systemet også virket den anden vej; for eksempel: Det klare flertal af herskere født på de for herskere bedste dage overstiger enhver mulighed for tilfædlighed.

Og især i det meso-amerikanske tidsmålingssystem og dets mindst to andre tidstælleværker har man endvidere kunnet forudbestemme en hel del forhold - også de der første til den vellykkede og smukke afslutningen på S.M.S.-manifesteringen fra sommer til vinter ved Vintersolhverv i 2012 e.v. Et tidspunkt der pudsigt nok vakte en del diskussion blandt professionelle fagfold indenfor Maya-forskningen i de år. - En manisteringstid hvis ekkoer lyder endnu også på de dage i den for nu fjerneste fremtid, hvor selv du, der læste disse ord nu, levede i en fortid - en fortid der - ligesom med den fremtid - kan bestemmes helt præcist.

Appendiks 4.3B

De fire hjørners summeringer

A. Øverste venstre hjørne:

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

SMS

Lodrette kolonne nummer  1-6
Vandrette kolonne 1-6

SUM
Lodret
1 1 2 3 4 5 6 21
2 8 9 10 11 12 13 63
3 2 3 4 5 6 7 27
4 9 10 11 12 13 1 56
5 3 4 5 6 7 8 33
6 10 11 12 13 1 2 49
SUM
Vandret
33 39 45 51 44 37 249

B. Øverste højre hjørne

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

SMS

Lodrette kolonne nummer 8-13
Vandrette kolonne 1-6

SUM
Lodret
1 11 12 13 1 2 3 42
2 5 6 7 8 9 10 45
3 12 13 1 2 3 4 35
4 6 7 8 9 10 11 51
13 13 1 2 3 4 5 28
6 7 8 9 10 11 12 57
SUM
Vandret
54 47 40 33 39 45 258

C. Nederste højre hjørne:

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

SMS

Lodrette kolonne nummer 8-13
Vandret kolonne 15-20

SUM
Lodret
1 12 13 1 2 3 4 35
2 6 7 8 9 10 11 51
3 13 1 2 3 4 5 28
4 7 8 9 10 11 12 57
5 1 2 3 4 5 6 21
6 8 9 10 11 12 13 63
SUM
Vandret
47 40 33 39 45 51 255

D. Nederste venstre hjørne:

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

 

SMS

Lodrette kolonne nummer 1-6
Vandrette kolonne 15-20

SUM
Lodret
1 2 3 4 5 6 7

27

2 9 10 11 12 13 1 56
3 3 4 5 6 7 8 33
4 10 11 12 13 1 2 49
5 4 5 6 7 8 9 39
6 11 12 13 1 2 3 42

SUM
Vandret

39 45 51 44 37 30 246

 

Appendiks 4.3C

Tzolkins fire StråleEnergiFelter::

Øverste venstre felt 249 (83*3)
Øverste højre felt 258 ((43*3)*2)
Nederste højre felt 255 ((17*3)*5)
Nederste venstre felt 246 ((41*3)*2)
De fire felter i alt 1008

Bemærk forskellen (3) på begge sider af midtersøjlen, for oven og for neden, og (9) på begge sider tværs hen over.

Uden nærmere at angive en grund herfor opdeler Argüelles (ibid p. 163) disse fire hjørnekvadrater i 4 lige store felter, altså (4(3 * 3)) felter. 

Når man isolerer disse felter i kvadrater på tre felter, opstår der to specielle forhold i de talrækker som kan opsumeres: Deres lodrette og vandrette sum bliver altid det samme, mens den midterste lodrette række og den midterste vandrette række (de tre gange tre felters indre kors) enten også vil danne samme sum eller vil danne to summer, hvis forskel bliver 13.

Som nedenfor med øverste vensre hjørne af Tzolkin, hvor  den lodrette midterlinje (8+9+10) og den vandrette midterlinje (2+9+3) danner henholdvis 27 og 14 med forskellen 13; 

Øverste venstre hjørne
øverste venstre felt

  Lodret  SUM

Vandret   

1 8 2 11
2 9 3 14
3 10 4 17
SUM 27 42

 

mens det nederste venstre hjørne af Tzolkin har en lodret midterlinje (12+13+1) og en vandret midterlinje (6+13+7) der begge summer til 26 (det dobbelte af 13).

Nederste venstre hjørne
nederste venstre felt:

  Lodret  SUM 

Vandret 

5 12 6 23
6 13 7 26
7 1 8 16
SUM 18  26  21  65

 

 

 

 

 

 

Dette mønster kan genfindes i alle disse kvadrater.

 

Selv om det altså ovenfor gøres gældende, at den traditionelle dekanatiske opdeling af de 36 ikke foreligger umiddelbart i kvadraterne, har Argüelles alligevel (måske ubevidst styret af traditionel konvention) muliggjort indskrivningen af de 4 * 9 dekanater i deres fire aspekter: - luft, vand, ild, jord - eller snarere 

En sådan forsøgsvis indskrivning stilles dog overfor problemerne dels generelt: hvilket af de fire hjørner svarer til hvilket dekanataspekt, dels hvilket af de i hvert hjørne indskrevne fire kvadrater svarer til henholdsvis ild-, vand-, luft- og jordtegnene?

I traditionen udskrives elementerne og zodiakken kvadratisk i for eksempel Svastika, kaldet Fylfot (for eksempel Regardie: "Golden Dawn", (Book 1 p. 131)), 

Her vil da ild-tegn optage øverste venstre felt, vandtegn øverste højre felt, lufttegn nederste højre felt og jordtegn nederste venstre felt. - Dette følger den traditionelle korrespondering af I H V H, (altså hebraisk):

Jod = ild He = vand Vau = luft He* = jord
Je ho va h

I S.M.S.-Tattvasforståelsen ombyttes altså 1. og 3. felt, således at øverste venstre felt bliver: luft; øverste højre: vand, nederste højre: ild og nederste venstre: jord (jævnfør for eksempel her og der i S.M.S.-rullerne). S.M.S har valgt at følge denne rækkefølge, let genkendt fra 4-formularen til Pentagrammets 5-fold. 

Læser som ønsker, at følge den anden tradition skulle ikke have svært ved at foretage omstillingen, når først afvigelsen til fordel for det indiske forstås.

For så vidt at læseretningen forblev højre - venstre for oven og venstre - højre forneden (cirkulært igen for så vidt at dekanaterne danner en såkaldt "DekanatCirkel") vil det endvidere virke logisk, at lade øverste venstre hjørne af Tzolkin repræsentere dekanaterne generelt, det øverste højre hjørne så dekanaternes opstigende position, nederste højre hjørne, deres top, samt endelig deres deklination, eller dekanaternes nedadgående position i nederste venstre hjørne.

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

3

10

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

4

11

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

5

12

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

6

13

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

Således placeres dekanaterne generelt overleveret via tarot og specielt overleveret via den astrologiske tradition foroven og forneden tilskrives de to sæt dæmoner (dag og nat) som indgår i "Goetiaen", også kaldet "Salomons Mindre Nøgle".

For læsere af "Goetia" og "777" gøres opmærksom på, at i disse skrifter fremstilles 1., 2. og 3. dekanat som: opstigende, nedstigende og toppende henholdsvis, mens de i dette skrift fremstilles som: opstigende, toppende og nedstigende, også her bør blot omstillingen fattes, så skulle den ikke volde anderledes tænkende besvær.

En nærmere undersøgelse af hver af de 4 felter i de 4 kvadrater, forkortelserne fremgår af Hjørne- og Feltbestemmelserne over skematikken:

For at illustrere de analoge punktmuligheder i denne kvadratcirkumfererings kronologi (KC.K) også kaldet KronoCirkumferens Kvadrering (KC.K.) skal, som et yderligere arbejdsredskab for de i tidligere ruller indlærte kabbalistiske kunster, med samt et velkendt (GK.O.GK. eller K.O.K. K.O.K. ) tilføjes her -:

De udvalgte korresponderinger for dekanaterne angiver traditionens ideer om de 36 dekanater, de 36 * 10 dage som betegner en art ideel cirkel eller kalender (((3 * 10o)12 = 360o). 

For tilhængere af slutnote 1 til Scripta Magica Selecta (S.M.S.) Kapitel  1 henvises til Crowleys 'Liber Tzaddi" vers 40 - 42 for eksempel i "Holy Books of Thelema").

Først engelvæsenerne: generelt & specielt (Tarot & Traditionelt (T.&.T.)), siden da, de fra den lille salomoniske nøgle ("Legemeton", også kaldet "Goetia") velkendte dobbelte sæt 'dæmoner': dag & nat og de 72 bøjninger af Shemhamphoraz.

Se for yderligere materiale i primærkilden, "777 Table V" generelt, især Col.'s CXLIII (LXVI)).

 

Disse Analoge Intelligensers Adresse (A.I.A.) står hermed introducerede i Tzolkinmodulet, læser kan selv (som flere P.S.P. grupper), udbygge med de nævnte 36-blads kortsæt også fra vestlig tradition (Grimaud, Mlle Leonormand og Piatnick i bibliografien) - se måske også i Mo-rullerne.

 

Dette altså med det forbehold at (4(3 * 3)) opdelingen ikke direkte danner 6 * 6 opdeling.

[TOP]