Anvendte S.M.S. ord i Resonansrullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.I.A.

Analoge Intelligensers Adresse (A.I.A.)

A.&.A.

Astronomi & Astrologi (A.&.A.)

Bb

Cc

Dd

D.P.D.

divinarisk predicativ divulgens (D.P.D.)

D.PSP.D.

Dobbelt PulseringsStrålePanorering Diagram (D.PSP.D.)

DDD DanaDameDyrkere (DDD)

Ee

Ff

Gg

G.N.G.

geometrisk numeriske gestaltningssymetrik (G.N.G.)

Hh

Ii

Jj

Kk

K.M.K.

knuder måler kosmos (K.M.K.)/(K.M.K.)

KMK

KonstruktionsMatriceKanter (KMK)

K.VK.

kredsformede viserkronometre (K.VK.)

KC.K.

KronoCirkumferens Kvadrering (KC.K.)

kvadratcirkumfererings kronologi (KC.K.)

Ll

Mm

M.K.M.

Mayafolkets Kalkulariske Mesterindsigt (M.K.M.

M.M.M.

matematisk musiske mønster (M.M.M.)

M.&.M.

Musik & Mursten (M.&.M.)

Nn

Oo

OSO

oldtidsstjerneobservation (OSO)

Pp

P.O.P.

predicativ observations præcisering (P.O.P.)

Rr

RPR

ResonansPotensRubrikken (RPR)

Ss

S.H.S.

Sande Hermetiske Skrifter (S.H.S.)

skabt og sunget (S.O.S.)

 

Tt

T.U.T. Tzolkins Universelle Talmekanik (T.U.T.)

T. & T.

Træer & Tanker (T.&.T.)

TræMåneder & TrylleFormularer (T.&.T.)
Tzolkin & TalFrekvenser (T.&.T.)/(T.&.T.)

 

Uu

Vv

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]