Indholdsfortegnelse: Kapitel 2 Grupperullerne

Kapitel 2.0 Myteastronomisk Magisk Mesterskab (M.M.M.) del a, b & c 
Kapitel 2.0.a

AstroArkæologiske Anskuelser (AA.A.)

Kapitel 2.0.b

Moderne orakulær mytologi (M.O.M.)

Kapitel 2.0.c Moderne Myteastronomisk Mesterskab (M.M.M.)
Kapitel 2.1-2.3  Fælles Verdensmæssige Forståelsesrammer (F.V.F.)  
Kapitel 2.1

7 Eksistensplaner i uni- og multiverserne 

Kapitel 2.2

Psychic Space Ploration (P.S.P.)

Kapitel 2.3

Valacrew. Skematiske Fremstillinger (Side 0-6)

Forord til Grupperullerne

Disse ruller, Grupperullerne, handler om den rolige trance, cool-headed trance - og de griber fat i traditioner, der kan genfindes hos alle folk til alle tider. De "løst strukturerede riter" der dog har så meget fast form, at de kan både beskrives og genkendes. De kendes fra alle religioner og deres mere strikte ritual, og de officerer der opfører dem, kendes også ved en række givne korrespondenser, der anføres sidst i disse ruller som "fælles verdensmæsige forståelssrammer" (F,V.F.).

Principielt går alle sådanne udfoldelser nok tilbage til det oprindelige "spisebord" -: Altså til overgangen fra lavere samlere og jægere til agerbrugende, husdyrholdende småsamfund, hvor især såning og høst samt avl og slagt blev pakket ind i ritualer, der på mystisk-mytemæssig vis forklarede kornets cykler, husdyrenes og menneskenes rolle og mere. Senere kom så måske den mere videnskabeligt udforskende himlens overbygning og dens myter og deres dogmatik, som der for eksempel kan erfares om i de mange ritualer, der efterhånden kendes fra den mellemamerikanske indianertradition eller den æyptiske og jo den nordiske  - og med dém det gamle verdensomspændende mundheld: "Guder har brug for mennesker - mennesker har brug for guder". Guder, mennesker og natur hænger uløseligt sammen.

Måske går denne rite endnu længere tilbage, helt tilbage til de lavere samlere og jægere, for ekempel neanderthalernes bål hen under aftenen, hvor stammens moder og leder, Ur-Vala, tryllebandt alle med en blanding af teater og poesi og magi. Hun fungerede så som fokus, mens de deltagende forsvandt ind i hver deres drømmeverden eller måske i et fælles drømmetidsrum. Det samme mønster kendes igen i senere tider: Shamanen senere præsten og deres skarer og senere blot det underholdende medie, der giver sin forbruger et anonymt hvil fra den kendte individuelle virkelighed og med det hvil en opfriskende fred i den større sammenhæng, som mennesker i almindelighed kun kendte gennem anelser, myter, drømme og oplevelser i trance - i dette tilfælde altså i den form for trance der kendes fra den afrikanske og også den afromellemamerikanske (AMA) tradition som "cool headed trance".

Lyset over denne form for hypnotisk trancebunden erkendelse kommer fra stjernehimmelen, observationssituationsoverblik (OSO), hvor de faste tidscykler i himmellegemernes bevægelser ikke blot blev grundlag for kalendervæsen men også i høj grad for gudefortællinger og for inspirationer, som med senere tiders præcise astronomi har vist sig mere end holdbare.

-: Som blot ét eksempel ved videnskaben vel, at de fleste mellemamerikanske oldtidfolk fra starten over højkulturperioderne og frem til denne tid byggede ja altså stadig bygger deres bål omkring tre sten, tre sten identificeret som: Alnitak (sten 1), Saiph (sten 2) og Rigel (sten 3) alle stjerner nederst til venstre i Orionbæltet. Derfra havde blandt meget andet traditionelt kanaliseret den viden, at hér fandtes den største energi bag de flammer, som de fangede i deres bål. Senere kunne astronomien bekræfte, at netop midt mellem disse tre stjerner kan man nu se "Hestehovednebulaen" (M42) i de år kendt som det sted i det observerbare univers, hvor flest nye stjerner skabes, og følgelig findes der dér mere energi end noget andet sted i det himmelrum, der kunne iagttages fra jorden , så ...

Og igen-igen skal det fastholdes, at en tilfældig læser, der surfer rundt i indholdsfortegnelser og forord og som dertil lige har læst ovenstående afsnit, og måske stadig finder korrespodensen mellem dette varme sted i det observerbare univers og milliarder af mellemamerikanske bålsteder gennem tiderne "tilfældig" eller "uden betydning for videnskab og menneskehed", så vid nu lige: At tror den læser at vide rigtig meget om Mayafolkets opfattelse af ild udfra den fremstilling med de tre sten, så, ja så passer den tro ikke, for disse folks overordentligt udbyggede "ild-ritualer" beregnes og opføres også i forhold til stjernen "Lokes Brand" - altså Sirius, "De 7 Søstre" altså Plejaderne kommer man heller ikke uden om og Solen selvfølgelig og med disse utallige andre korresponderede guder og ritualer udført med ophøjet ro.

Og i hvert fald valgte Generalsekretæren at samle og fastholde denne slags riter under navnet "Vala"-riter - riter udsprunget i den rolige, hyggelige, fællesskabsfølelse som fandtes og kan genfindes i alle disse og sådanne "løst strukturerede" forsamlinger og menigheder - og valgte endvidere så særligt (og i god overensstemmelse med en gyldig og stærk trend i de år under S.M.S.-manifesteringstiden) valgte altså envidere at undersøge tradition for "kanalisering" for "overnaturlig informationsudveksling", der igen og igen viste sig som del af en oprindeligt underliggende fællesmenneskelig shamanistisk fortidstradition (F.S.F.), hvor Idun med sit ulveskind - overvåget af heimdal og Bragge - går til underverdenen og tilbage igen for med fryd at kunne forkynde: "Hør mig alle hellige slægter øvre og nedre ætter af Heimdal, du jo, Valfader, vil jeg skal skildre folkefortid, hvad jeg først har set" (Frit efter Thøger Larsens oversættelse af Odins Ravne-Gjalder og Vølvens Spådom vers 1).