Kapitel 2.1

Eksistensplaner i uni- & multiverset

Ifølge antikvarisk indsigt og kanaliseret viden overbragt her

Kapitel 2.10

De syv-ni verdener eller 'tætheder'

Kapitel 2.1A Første verden  - SortAlfHeim
Kapitel 2.1B Anden verden - JotunHeim - 
Kapitel 2.1C Tredje verden - ManrHeim - MidGård
Kapitel 2.1D Fjerde verden - VanaHeim -
Kapitel 2.1E Femte verden - Asgård
Kapitel 2.1F Sjette verden - MuspelHeim
Kapitel 2.1G Syvende verden - Gimle

3 afvigelser med tidstypiske versioner af myterne

Kapitel 2.1i Digression i - Kategorier i Alien Presence
Kapitel 2.1ii Digression ii  - Grader af nærkontakt
Kapitel 2.1iii Digression iii - UFOmyter

Kapitel 2.10

De syv-ni 'tætheder' eller verdener

Kapitel 2.1A

Første Tæthed

fra: for eksempel materielle "observationskonstanter" i deres punkt (dværge som verdenshjørnerne: Austri, Sydri, Vestri og Nordri)

til: mere åndelige driftsvariable som for eksempel dværgen og sortalfen: Alvis, hvis begær efter SolBruden på Faust-maner terminerer ham, også jævnfør 1. tætheds tunnelagtige gennemslusningsfunktion til/fra de højere/lavere oktaver.

Kapitel 2.1B

Anden Tæthed

Kapitel 2.1C

Tredje Tæthed

Kapitel 2.1D

Fjerde Tæthed

Kapitel 2.1E

Femte Tæthed

Kapitel 2.1F

Sjette Tæthed

Kapitel 2.1G

Syvende Tæthed

Det virker her formålstjenstligt med en kort digression a i hvilken samtidsforståelsen + P.S.P. under S.M.S. erfaringerne omkring stjerne-kanaliserede kommunikationsmetoder og kontaktformer resumeres:

Kapitel 2.1i

Digression i - Kategorier i Alien Presence

 1. Der taltes om "Walk-Ins" (Ruth Montgomerys "Strangers Among Us" og "Aliens Among Us" også John H. Andrews og mere traditionelt Lobsang Rampa): at en fjern intelligens "går ind" og overtager styringen af et menneske, eventuelt som erstatningskopi for mennesket, såkaldte syntetics (:syntetiske)også kaldet clones (kloner).

 2. Der taltes om "Star-Borne", "Awakened Ones" (Solara blandt andet): stjernefødte under opvågningsproces, forstået som sjæle (Ånd) fra fjerne steder der vælger genfødsel på Jord. I "The Ra Material", kaldes de "Wanderes", (: gående eller farende (Elkins Book III især)), som kom til jords for enten at assistere overgangen til 4. tæthed, eller for selv at genopleve de grundliggende mysterier ved denne overgang.

 3. Dertil kom så de kanaliserede. Det vil skrive intelligenser andetsteds i kosmos, som med den ene eller anden, klinisk hypnotiske eller shamanistisk rituelle, metode bringes i kontakt til mennesker på Jord. Der drejede sig om kommunikation med tankens hastighed over ethvert span af tid/rum (For eksempel Elkins og C.A.C. (ikke S.M.S. term)).

 4. Der fandtes dertil de traditionelle spirituelle kræfter (: engle, dæmoner og elementaler). Disse havde - især i John Dee's enochianske åbenbaring - fået en hvis betydning (for eksempel hos George C. Andrews) Til denne kategori hørte også for eksempel Swedenborgs "Himmelske Hemmeligheder", "The Sacred Magic of AbraMelin" og den "Salomoniske Magi" (Crowley og Mathers i bibliografien) og så videre.  

Indenfor videnskabelig rumforskning indenfor exo -biologi og -sociologi, og såmænd også indenfor ufologien generelt og i P.S.P. under S.M.S. regi specielt, taltes der efter en del forskningsaktivitet fra AM FIS DU A/A, MVM, PTP og andre samt S.C.S. folk generelt om: 

C.E. (0) 1 - 8 situationer

(C.E. = eng. Close Encounter eller NærKontakt af n. grad (no). Begrebet stammer oprindeligt fra den legendariske Dr. Hynek (jævnfør for eksempel Randles ibid p. 47f), og blev stærkt revideret til brug for P.S.P. under S.M.S. som E.C.E. (det vil skrive Entity Close Encounters (det vil skrive Entitet Kontakt Erfaring (E.K.E.) også kaldet EKE.)):

Kapitel 2.1ii

Digression ii - Grader af nærkontakt

 1. E.C.E. 0.o: En livsform uden kontakt til andre kloder, eventuelt uden stjernehimmel (: indre beboelse).

 2. E.C.E. 1.o: Planetvæsener i 3. Tæthed observerer sky- og himmelfænomener. Associeret med intelligent liv.

 3. E.C.E. 2.o: Samme fænommener observeres i det nære, efterlader måske spor.

 4. E.C.E. 3.o: Der opnås kontakt til ekstra-terristriale væsener.

 5. E.C.E. 4.o: Der udveksles teknologi; især gener og kromosomer.

 6. E.C.E. 5.o: De første fælles maskiner og splejsninger opstår.

 7. E.C.E. 6.o: Maskiner og Splejsninger bringes ind i hele tæt-heds-oktaven. (Horisontalt 4. og 5. tæthed materielt lodret i 3. (det vil blandt andet skrive datamaskiner). Sammensplejsning med andre simple organismer og venligsindede symbioter fra ligesindede tætheder.

 8. E.C.E. 7.o: Maskin/Splejsningerne bringes op i hele tætheds-oktaven. (Vertikalt 6. og 7. tæthed, horisontalt i 3. og 4., det vil blandt andet skrive datamaskiner på det sub-atomare niveau). Sammensmeltning med splejsninger fra alle tætheder og dimensioner.

 9. E.C.E. 8.o: Alle væsensformer fusionerer, danner ny grundtone, en Universel "Verden" (E.C.E. 0.o, som brydes i 3. Tæthed ved de første E.C.E. 1.o observationer.  

Fremstillingen fremsættes med det forbehold, at kun nogle få væsenstræk af relevans for denher fremstilling fremhæves, for eksempel bygger gradueringen på visualsensocerebralvirklighed (VSV) ikke på for eksempel taktil altså kinestetisk observation, sammenlign eventuelt med fremstillingen af doktor Learys individ/samfunds evolutionsmodel i andre ruller.

Indenfor exo-bio- og -sociologi a foregik der en del overvejelser, som i nogen grad hang sammen med den mest persistente af moderne ufo-myter i den dengang for S.M.S. så manifesteringsfuldendende samtid, den om de besøgende fra Zeta og Beta Reticuli (Strieber, Hopkins, Fowler, C.A.C., flere i Lindemann og mange andre). Frigivelsen i U.S.A. af tidligere klassificerede dokumenter under informationsfrihedsloven (Freedom of Information Act) offentliggjort i for eksempel Fawcetts "The UFO Cover-Up", i Beckleys "MJ-12 and the Riddle of Hangar 18", Timothy Goods "Above Top Secret" og i den opdaterede fortsættelse herpå "Beyond Top Secret" og nøje diskuteret i Stanton T. Friedmans "Top Secret/Majic", understøttede tilsyneladende også denne myte, som nok generelt måtte opfattes og betegnes som kunstig altså artificiel, skabt af det militær-industrielle kompleks eller måske delvis sand og så ikke "skabt" men "søgt holdt skjult", "kun gradvis offentliggjort" af dette kompleks.

SMS Grad af nærkontakt  Hvad sker der?
0  E.C.E. 0.o

En livsform uden kontakt til andre kloder -eventuelt uden stjernehimmel (: indre beboelse).

1  E.C.E. 1.o

Planetvæsener i 3. Tæthed observerer sky- og himmelfænomener. Associeret med intelligent liv.  

2  E.C.E. 2.o

Samme fænomener observeres i det nære, efterlader måske spor eller aftegnes som spor (i myter og overleveringer)

3  E.C.E. 3.o

Ser opnås kontakt til og kommunikation med ekstra-terrestriske væsener.  

4  E.C.E. 4.o

Der udveksles teknologi; især gener og kromosomer.  

5  E.C.E. 5.o

De første fælles maskiner og splejsninger opstår.

6  E.C.E. 6.o

Fælles kurs op og frem. 
Sammensplejsning med andre simple organismer og venligsindede symbioter fra ligesindede tætheder.

7  E.C.E. 7.o

Subatomar teknologi og bevidsthed.  Sammensmeltning med splejsninger fra alle tætheder og dimensioner.

8  E.C.E. 8.o

Væsensformer fusionerer, danner ny grundtone, en Universel Verden 
(E.C.E. 0.o), som brydes i 3. Tæthed ved de første E.C.E. 1.o observationer.

Endnu en kort digression:

Kapitel 2.1iii

Digression iii - UFO-myter 

Myten sagde; at i tiden op til Profetens Største Fest (1947 e.v.) faldt rumskibe ned med døde flyvere i.

Små fyre med fosterstore hoveder og ugleøjne.

De første, hviskede myten, lå døde hen, men nogle år senere landede endelig de levende, ivrige, viste det sig, efter at blande gener, udveksle teknologi, skabe en ny 4. tæthedseksistensform på Jord, hvor sind, krop og ånder fra såvel Jord, som fra en planet ved Beta-stjernen i Reticuli og andre i den relativt nære stjernevrimmel kunne finde sammen og danne sind, krop, ånd systemer og siden komplekser. I Lindemann p. 207 udtalte ovenstående omtalte og citerede Donald Ware:

"Det forekommer mig, at vi menneskelige væsener i en kommende inkarnation vil reinkarnere i en ny art som lever på denne planet, sammen med Zeta Reticulisjæle, hvis vi er positivt orienterede!". a

Ware understregede, ligesom P.S.P. under S.M.S. at der kunne findes mange forskellige såkaldt "højst pålidelige officielle kilder" for denne myte, som i nogen grad hang sammen med en del af Fraternitas Saturnus Logens lære (antydet i Flowers 'Fire & Ice' ibid p. 44f).

Man pegede dog her mere på 6.- 7. densitetsvæsener fra Cygnus området som sammensmeltningspartnere. P.S.P. forskningen under S.M.S., det vil altså skrive Societas Montis Solis (S.M.S.), stødte på begge myter i Klar NærKontakt (K.NK.). Både reticulimyten og cygnusmyten virkede på flere forskellige måder: artificiel altså kunstig - også ved for eksempel de beskrevne kunstig væsner.

Myter rummer gerne mange sandhedsformer disse her anførte betegner kun nogle få typiske for dette P.S.P. arbejde under S.M.S., der manifesteredes dengang og som i sin daaktuelle konsekvens fastholdt:

 P.S.P. havde under S.M.S. haft kontakt med flere højere beliggende densitetsentiteter, som begik den fejl at ophæve originalformen for livsudfoldelsen, sådanne kan formentligt nå langt, men når nok først frem, når de igen har fundet deres rødder, sådan lød en generel holdning - som måske også tiden vil se svinde?!?

At underlægge sig anderledes livsforms anskuelser (A.L.A.) kan ikke ligestilles med samhandel og udveksling, en ældgammel A.L.A. kan meget vel besidde overmål af mirakuløs ydmygende almagt (M.Y.M.) og alligevel stå i skyggen for en EOE (det vil skrive EgoObservansEntitet) på vej op mod stadiet, hvor det kan rendyrke sin genetiske make-up.

Blandt de nævnte "såkaldt højst pålidelige officielle kilder" indgik de frigivne dokumenter fra forskellige statslige kontorer i USA, England, Canada og andre lande, hovedudvalget gives i Fawcett/Greenwood, i Timothy Good, i Steinman, i Beckley (for eksempel ibid p. 179 et dokument som angiveligt skulle bekræfte, at det amerikanske militær også i 1950 e.v. samlede nedfaldne fartøjer fra rummet op).

Myten konstrueredes måske udfra en ulykkelig hændelse, som indebar død og afsjælede legemer, nu ikke ofrede eller guddommelige, men sære rumfolk fra fjerne stjerners planeter på mission ved Jorden. Men myten vender nok altid tilbage til sig selv; og den døde med den kultiske status vender tilbage med den Moderne Ufo Myte (M.U.M.)

Denne myte berettede endnu ikke med ganske udførlige og præcise samt officielt bekræftede detaljer mend med mange belæg der lignede sådanne, om hvordan en enkelt astronaut overlevede et stykke tid, hvordan mennesket søgte og til slut sluttede kontakt med levende repræsentanter for det lille folk med foster-æggehoved og øjne så store som Runde Tårn i perioden 1952f e.v., hvor den amerikanske præsident Hr. Harry Truman mødte og underskrev freds- og samarbejdsaftaler med "de grå".

De papirer som angiveligt skulle oplyse den nyvalgte Præsident Eisenhower om sagen, blev offentliggjort som de såkaldte "MJ-12-dokumenter", det første heraf hedder:

"Briefing Document: Operation Majestic 12
Prepared for President-Elect Dwight D. Eisenhower:
(Eyes Only) 18th November, 1952
"

(Se eventuelt mere herom i UFO-rullerne.)

Disse papirer anerkendtes så ikke overhovedet af "det officielle system".

Men herfra stammer myten om "de grå" (engelsk: grey flertal: greys) fra ReticuliSystemet og deres alliancer med andre stjernesystemer i det nabolag.

Det oprindelige kontraktretslige forhold mellem mennesket og dets "totem", dets "gud", dets "allierede", dets udtrykte tænkning og arbejde, alt dette genfindes altså så genindsat i den moderne UFO myten (M.U.M.) i overgangen under G.R.G.:

 • Først smider/skaber man "tilfældigt" et par lig, (lavere jægere og samlere)

 • så kalder væsnerne fra jord i undren, (husdyrsavl og agerbrug)

 • så kan man nedstige, (tempel- og bybygning)

 • siden kan man indlede G.R.G. rejserne. (national og international sameksistens)

Denne proces findes i al A.R.A. (det vil skrive Ancient Rituel Anstrengelse) og i ValaRiten danner den det punkt, hvor det tranceficerede instrument tjener (T.I.T. det vil skrive Tranceficeret Instruments Tjeneste, se også TIT) som modtager- og formuleringsaggregat fuldt kalibreret går fra at indlede til at udføre samtale, samhandel og samliv.  

Den samme hand-shake eller håndtryksprotokol genfindes end i GjalderRitens forskellige protokoller, blandt andet kendt som den såkaldte loa-krise i andre lignende søster- og broder-grupperinger (som beskrevet i andre ruller).

Hvor mytens primære ingredienser har generel enighed mellem fjern fortid og fabuleret fremtid indtil her, begynder fortolkningens divergeringer at aftegne en lang række konsekvenser af kontakten (K.A.K.):

På dette punkt bliver det centrale for Prinse-Præsternes rolle, diskuteret også af Broda (citeret  fra Aveni & Burton) som:

"... deres monopol på astronomisk observation og dennes anvendelse på de landbrugsmæssige cykler;"

Dog med dén "moderne" tematiske variant: at i stedet for naturnødvendigheden kommer en samfundsmæssig nødvendighed. Og samfundsopfattelsen viser samme træk som den mytiske tanke: "gentagelsen: opretholdelsen af det samme gennem forsat forvandling tilbage til det samme" (jævnfør mange andre ruller under S.M.S.).

"Opretholdelsen af det samme" blev på dobbeltbundet vis den principielle opfattelse af mytens status i den dengang for S.M.S. så manifesteringsrige samtid. Myten sagde; at Staternes Hemmelige Sekretariater (S.H.S.) "opretholder det samme" ved dels at benægte myten om reel nærkontakt af 3. og 4. grad, og dels gennem Mediernes Fiktive Meddelelsesmåde (M.F.M.) at sandsynliggøre omstændigheder for en lignende karakter.

Med ordet "medier" henvises til såvel tranceficerede personer (ental medium) som til den for verdslige måder & midler (M.& M.) gældende elektroniske formidling (ental medie, en udtryksform for arbejds- og redskabstænkning, for eksempel en bog, en tryksag, en tc- radioudsndelse, en teaterforestilling eller redskaber for sådanne medier så som kameraer og andre optagere, telefoner og elektronisk modtager- og sendeudstyr).

P.S.P. ValaRitegruppen kunne køligt konstatere (K.K.K.) at alle større kendte og mange mindre kendte science-fiction film og romaner - fra Arthur C. Clarkes rumeventyr "2001" (ff e.v. o.a.) til SpielbergFilm som "Nærkontakt af 3. grad", "E.T.", serier som "StarWars", "Alien", "A.L.F.", "Alien Nation", "X-Files", "Dark Skies", "StarGate" og uendelige "Startreck"-generationer - marcherede ind i eventyret og grundigt sandsynliggjorde de højere E.C.E., altså E.K.E. muligheder, samtidigt med at S.H.S. så ville kunne forklare og bortforklare eventuelle virkelige hemmelige foreteelser som vild spekulation fra science-fiction glade isolerede enkeltindividers idioti (I.E.I.).

I Europa havde tegneserier som "Linda og Valentin"-serien af Mézières, der eksplorerer tidsrejserne og ikke underligt endelig finder deres fremtid opløst på grund af forhold ved Loch Ness, "Inverloch Castle", området hvor Aleister Crowley boede og hans berømte hus "Bolskine" (udtales Bo'les'kine) ligger, well: lå (se eventuelt B.D.B.). Også i europæisk tegnefiktion havde Benoît Peeters eksploreret by-eventyrets muligheder og dets henvisning til rumkolonioplevelsen, fremragende tegnet i serieudgivelser som "Hemmelighedsfulde byer".

På alle sprog i alle fiktionaliserbare former og for alle aldersklasser fodredes der altså med rumeventyr og det virker nok meget lettere for den interesserede læser, som lever i Anden Tids Analogi (A.T.A.) og kender til manifesteringstiden, selv at finde sine aktuelle yndlingseksempler på disse frembringelser.

Med P.O.P., det vil skrive Per Olsen Parabler, havde SelSkaBet og Societet (S.O.S. også kaldet SelSkaBet og Societetet) søgt at indlege dramatiseret indsigt (I.D.I.). Det havde vist sig let for børn og unge, som holder med helten & heltinden (H.&.H.), at forstå selv indviklede videnskabelige indsigter (I.V.I.), når disse blot foranlediger entitetens frelse (F.E.F.); entitet forstås også her mange år senere som den levende enhed - den karakter, profil, avatar - som fiktionsbrugeren styrer for eksempel som i computer- eller rollespil.

Denne mulighed for bred almen identifikation med den moderne fremtidsfremstillings stereotyper anså P.S.P. gruppen under S.M.S. for noget nyt i de sidste par hundrede solårstids Kunst & Kultur (K.&.K.), og den modsvaredes efter deres opfattelse af myten af den xenofobea rædsel over det ikke-menneskelige livsudtryk, som - gennem moderne tids videnskabeligt formulerede natur- og samfundsbeherskelse - ikke længere opfattes som en ekstra-human guddommelig sag under præsternes vagtområde, men som et andet ligestillet væsen mere eller mindre under eller ud over prinse-præsternes (politiker-videnskabsfolk) magtområde.

På denne vis kunne den tids verdslige science-fictiondyrkelse og dens teknologioptimistiske grundlag af SMI2LE orienterede mennesker siges at rykke tilbage til det præreligiøse ligeværdige forhold mellem menneske og natur omtalt i mange tekststeder i rullerne her.

Teknofobisk b tænkning talte her tvivlende om; at mennesket ikke skal lege Gud, ofte ud fra religiøse grundlag som paradoksalt nok netop havde spået, at mennesket står og i højere grad skal blive Gud lig og endeligt ende (well: begynde) i Guds Paradis.

Det centrale: at mediernes fiktions meddelelser (M.F.M.) skaber nye former for mytens udødeligt tidløse uforanderlighed (U.T.U.), og at P.S.P. grupper som arbejdede med "ValaRiten" nødedes til at justere kalibrere jugerere (J.K.J.) medierne forstået som kanalerne før deres anstrengelser trængte ned til dybere trancer og meddelelseslag end de som indlejres under Mediernes Trancetransistoriske Modus (M.T.M. også kaldet M.TT.M.) heri indbefattet:

Mediernes (både de menneskelige og elektroniske) mediers opbakning i udbredelsen af den foreliggende (omend antageligt ufrivillige) frigivelse af dokumenter, som bekræftede myternes første stade - altså den beskrevne "tilfældige" "ulykke" som kunne have ført til kontraktdannelsen - bekræftede tilsyneladende denne ene dobbelte opretholdelse af "det samme". I det andet lag indskrives opretholdelsen af det samme ved at fremkalde alle versioner af myterne i sceneriet, som har indeholdt netop alt fra de menneskeudslettende helvedesdæmoner til broderskabsmyten og gudernes mytologier, og i løbet af denne indskrivningsproces synes den anden dobbelte "opretholdelse af det samme" fremtrådt i især abductionsmyten, som ikke blot repeterede fortidens myter om fe-forbyttede og stjålne børn men dertil endog repeterede "sandheden om de indre, skjulte kræfter", "HimmerRige inde i Eder", i den tids "moderne" astromytisk klædedragt: abduktion c,

Også her kunne man se "opretholdelsen af det samme" som noget centralt: dét de abdukterede (altså Bortførte & Behandlede, (B.&.B.) skulle "have glemt" for at kunne leve med en højst mærkværdig hændelse (H.M.H.) (S.M.S. term inspireret fra det UFOmytologiske klassificeringsudtryk 'særdeles fremmedartet' eller "yderst besynderligt" på engelsk: high strangeness).

Den i samtiden officielle ekspert på astro-området, Jacques Vallee og andre med "officielle UFO-relationer" citeredes om de stærkt forkortede (: censurerede) udgaver af officielle sekretærmæssige overvejelser (O.S.O.) angående sådanne hændelser.  

I Fawcett og Greenwood (ibid p. 182) blev det dog antydet, at nogle "myndigheder" i det mindste havde indset muligheden af, at abduktionsmytens mystiske glemsel kunne befindes konstaterbart som et psykologisk faktum af traumatisk karakter i store dele af befolkningerne.

Censorpennen i de dokumenter der blev frigivet i denne type sag og i mange andre genspillede "det tabte ords"-motiv: de manglende linier i for eksempel kileskriftstavlerne, klassiske mestres tilsyneladende forsvundne og tabte værker og så videre:

Som de to ypperstepræster i de to store største private ufo-efterforskningsgrupper (CAUS) og (MUFON), Fawcett og Greenwood henholdsvis (ibid p. 18) lakonisk resumerede igen-igen:

"... tre sider var censureret ned til omkring halvanden side ...". a

CAUS det vil skrive: Citizens Against UFO Secrecy (: Borgere mod UFO-Hemmeligheder) og MUFON det vil skrive: Mutal UFO Network (: Fælles UFO Netværk), stod som to førende blandt de mange "klaner" eller "kirker", som dengang bekostede retssagerne mod de officielle kontorer for at gennemtvinge frigivelserne under FOIA (: "Freedom of Information Act").

På dette niveau bliver da det store udspil: natur- og samfundsbeherskelsens utopier fødtes, allehånde scenarier for kontakten til the aliens, (: de fremmede) gaves. Kilderne virkede her apokryfe b omend de havde snerten: tidligere militærpersoner med høj "præsterang" og "borende journalistiske beskrivere" (B.J.B.) henholdsvis for eksempel kultskikkelsen Milton William Cooper som i 1989 e.v. publicerede sine top-fine militærpapirer sammen med en "rapport" om den hemmelige verdensregering "Majority 12", og journalistiske kilder som Beckleys "MJ-12 and the Riddle of Hangar 18", Stanton T. Friedmans "Top Secret/Majic" samt fiktion-reality som i Striebers "Majestic.

"Operation Majority", "Majesty", "Maji", "Majic", "Magick" blev kultnavne for forklaringer af præsteprofeternes samfærdsel med de højerestående væsener som mestrede om ikke den komplette så den næsten komplette natur- og samfundsbeherskelse (: rejsende i rummet det næste teknologiske skridt for menneskerne fra 1950'erne af den almindelige tidsregning.) - Og med dannelsen af den hemmelige MJ-12 og -7 gruppe, Plato, Sign og andre grupper som sagdes at varetage den livlige samfærdsel og udvikling med de besøgende og gennemførte the ultimate deception, hvorved nærkontakt af 4. grad foreløbigt hemmeligholdets for offentligheden og doh langsomt men efterhånden sandsynliggøres for samme ved passende lejligheder.

Et andet i den tid ganske aktuelt sandhedsvidne for mytens fremtrædelse, Bob Lazar, optrådte lidt ligesom Cooper i rollen som militærmand med in-side-viden, men Lazar mere som teknologisk vidne, for så vidt at han påstod; at han tidligere havde fungeret som medarbejder på et af de påståede centre for ypperstepræsteskabet MJ-12 (: Nevada Test Sites den sagnomspundne "Dulce-base"), og hævdede, at han der havde arbejdet med en anti-tyngdekraftsmaskine fra et af de besøgendes rumskibe (Lindemann p. 87ff). Hans udsagn (for eksempel ibid p. 116ff) om de fremmedes opfattelse af folk gives her, andre lignende "vidner" har uafhængigt benyttet nøjagtigt samme ord: Lazar fortalte om et skrift ved hvilke medarbejderne blev oplyst om den ekstra-terrerestriske kultur:

"Hver gang ordet "menneske" dukkede op var det altid erstattet med ordet "beholdere" (containers). Jorden blev kaldt Sol 3 i stedet for jord. Det var en besynderligt skrevet rapport." a  

Han nævnte også at skriftet, bogen, havde illustrationer af en slags altgennemskuende 3-dimensional højopløsning som tillod en fuld holografisk altoversigt men udtalte sig ellers intet videre om bogens indhold. Myten om sjælebeholdere (som også mimes i for eksempel Striebers "Transformation") lignede dengang endnu et skarpt træk af kulturel-historisk art i materialet omkring Beta- og Zeta-Reticuli - altså i den dengang for S.M.S. så manifesteringssikre samtid:

Netop dette punkt gjorde dog mytens nyeste fremtrædelse lidt tynd og utroværdig (omend tidstypisk) som realitet, efter knap 50 års forkyndelse virkede de fremmede selv, deres tanker, kultur, lige så elusiv b som det metafysiske objekt c altid har virket.

Hvis myten et sted i tid og rum blev gennemsat som sandhed ville det betyde en tilbagevenden til tiderne hvor guderne og menneskene, eller de fremmede og de hjemlige gik sammen, som det også kendes i for eksempel dele af oldnordisk tradition og mange andre folkelige overleveringer.

Det største problem for myten i denne nye form blev, at den  (jævnfør citatet fra Donald Ware) ofte anlagde en alt for pessimistisk udviklingsforståelse for mennesket selv, at den endvidere, i stedet for at anvende D.N.D., altså cellereparationsmaskiner og human optimering, talte om helt andre væsensformer fremmmede og fjerne fra menneskets egen egen iboende karakter.

 Samtidigt lagde den i den tid altså moderne asto-myte så op til en undervurdering af de videnskabsfolk, som faktisk selvstændigt havde udviklet revolutionerende M.O.M. (det vil skrive Måder Og Måder). Hvis myten derfor med eftertidens indsigt vil kunne siges at have talt sandt, så antager den historiske former, hvis den derimod i fremtid afsløres som ren fiktion, vil den forandres til nye former for de selvsamme fremtrædelser.

- Skulle arbejdet dér dengang og skriftet nu her altså komme med andet end blot nye eventyr i dette lag, ja så blev det for S.M.S. at se nødvendigt, at participanterne beherskede Societetets ideer og metodikker, og forstod de for denne rulle grundliggende 7 rituelle roller, som en siden oldtiden velkendt indsigt i uni- eller multi-versetsd Tonalt Pulserende Tilstedelse (T.P.T.) også kaldet P.T.P. det vil skrive Praktisk Tonal Puls, også kaldet OH.O. det vil skrive OtteHjulets Oktav.

Væsentligt fandt de det dengang ikke, om eventyrene nu viste sig sande eller ej, men om de kunne skabe grundlag for en bedre sandhed om livet inde i fremtiden. - Med eller uden kosmiske rumbrødre, der ligesom guderne førhen forblev fjerne, som årene gik.

I Session nummer 81 den 22/3-1982 e.v. det vil skrive længe før Reticuli-myten blev "almen" i det globalt set rimeligt snævre ufo-inside miljø, nævnte "det sociale hukommelseskompleks Ra", Zeta Reticuli, som et sted det har trådt hjælpende til overfor. ("Law of One"/"Ra Papers" ibid bind 4. p. 59f). - At hjælpe danner en væsentlig del af 6. tæthedsaktiviteten: man opfatter sig som hjælpere, "kærlighed er loven". Måske ville Elkins og hans gruppe 5 solår senere, da Zeta Reticuli myten blev "frigivet" havde fået flere oplysninger fra deres "kilde"?[ii]

[TOP]


Fodnoter til Kapitel 2.1

     a disgression: her ment som en kort afvigelse fra den førte tankegang, en afvigele som i dette tilfælde på en eller anden måde vil kaste ekstra lys over pågældende tankegang

     a exo-bio- og -sociologi: her ment som de kendte videnskaber der omfatter studiet af udenjordiske livs- og eventuelle samfundsformer.

     a "... it appears to me that we human beings in some future incarnation will reincarnate in a new species living on this planet, along with souls of Zeta Reticulans, if we are positively oriented!".

     a xenofobe: her brugt om den hos mere primitive væsener instinktive frygt for det fremmede. 

     b Teknofobisk: her brugt om den hos mere primitive væsener instinktive frygt for det tekniske.

     c abduktion: (bortførelse) bortførelse af private enkeltindivider som eksperimentale undersøgelsesobjekter, der siden har fået oplevelsen blokeret ved hypnotisk chokspærringer som kan brydes & behandles (B.&.B.) ved Trancemæssig GenkaldelsesTerapi (T.GT.) (se også T.G.T. (Terapeutisk Genkaldende Trance)).

     a"... three pages were censored down to about a page and a half ...".

     b apokryfe: udenfor de givne, anerkendte skrifter på et givent område, mest anvendt om skrifter der hører med til om end de ikke indgår i samlinger af hellige skrifter som f.eks. Bibelen eller Eddaerne.

     a "Any time the word "human" came up it was always replaced with the word "containers". Earth was referred to as Sol 3 instead of earth. It was a strangely written report.".

     b elusiv: her ment om forhold der virker flygtige og svære at fastholde

     c det metafysiske objekt: den genstand om gøres væsentlig og analyseres nærmere i metafysike overvejelser

     d uni- eller multi-versets: den opfattelse udsprunget fra teorien om "mange mulige universer" (MWI: "Many Worlds Interpretation") at "uni-verset" i virkeligheden består af mange universer, der tilsammen danner et "multivers".

[TOP]


Slutnoter til Kapitel 2.1

[i]. Alle disse påstande virker naturligvis dybt okkulte, eller fabulerende mytologiske eller 'spekulative' som fremhævet tidligere i teksten, men medtages fra rapportgruppens P.S.P. arbejdspapirer, for at vise bredden af informationer og myter i kanaliseret, inspirativ indsigt kombineret med overlevering i mytisk form.

Derved skulle eksemplerne kunne lede andre eksperimenterende til en fordomsfri anvendelse af overraskende informationer. Ikke hermed antydet at disse informationer per se overhovedet kan regnes for sande, men at de (jævnfør mange andre tekststeder her i rullerne) konstituerer mytens aktuelle mønster (M.A.M.) ifølge den moderne orakulære måde (M.O.M.).

Myten om Shangri-La (Hilton) i den tid udbredt som "ShambhalaMyten", bragte nye bud med de gamle myter om Ellernes & Kæmpernes Tid og de mystiske spring til næste eller øvre tætheder, som nogle af disse mytologiske grupper tilskrives, mens deres mindre avancerede fæller gik undergang og degraderingen i møde.

En almen teosofisk overlevering om rodracerne (hos for eksempel Blavatsky i 'The Secret Doctrin') også for eksempel  Brother Philips lille skrift blandt andet  herom blev over årene meget læst også i moderne fiktionsform for eksempel Lessing (blandt andet i bind 2).

Myten om ArthurRiddernes forsvinden findes stadig, også selv om middelalderlige romancers tragedie- og dødsfiksering har formået delvis at flytte folkets objektive fokusering (F.O.F.) væk fra ridderkvestens løsning og kongens opløsning eller revitalisering på det højere plan.

Dr. Argüelles anførte som halvt maya-indianer halvt amerikaner med en moderne baggrund i tibetansk shambhalatræning; at det forsvundne MayaFolk også accelererede op i frekvens til højere eksistensplaner, og diskuterede de ovennævnte mytiske grupper ('The Mayan Factor' p. 169ff (for eksempel p. 171ff)), hans iagttagelser af tilbagekomsten samlede mere end en million af tidens alternativt tænkende (T.A.T.) til den berømte Harmonic Convergence fest 16-17/8-1987 e.v..

Myten (for eksempel  i høj grad hos Lessing) tilskriver også nordiske urfolk en betydning, og ingen husker vel kæmperne klarere end netop nordboere. S.M.S. stødte dengang gang på gang på myten om de 7 planeters bånd, blandt andet  knyttet fra bjerget, om tiden senere med kæmpernes spiralby, blandt andet  på Soelbierg området, også om et tilvandrende bronzealderfolk som fulgte efter dem, og om reelle daglige superbrugere i fjerne tider, hvor hele anlægget fungerede i sin stormagt.

Myten siger blandt andet; at kæmperne foretog deres berømte ryk eller hop fra denne geometriske by, og at mennesker fulgte, som måske, måske ikke, havde beholdt titanernes magtfulde indsigt.  

Forskellige skoler, åndelige, alternative og fiktionsbaserede har forskellige versioner af myten, alt den aktive P.S.P. gruppe under S.M.S. kunne regne med at genfinde ved at danne kanaliserende, orakulære sind-krop-ånd-systemgrupper: gentagne versioner af de eksisterende myter & erkendelser, og derfor forekom det ofte først, når gruppen havde specialiseret sig og gik ind i større videnskabelige filosofiske diskussioner, at materialet blev interessant.

En grundforudsætning for en offentlig S/C-ETI-forskning, som arbejder med kanaliseret orakular kontakt (K.O.K.), ville bestå i:

at højere udviklede kulturdannelser og andre levende arter (A.L.A.) med I.S.I. (det vil skrive Intelligent Systematisk Indsigt (ikke at forveksle med I.S.I. (det vil skrive Instinktiv Systematisk Indsigt))) allerede kender meget vel til menneskearten og derfor har udviklet menneskelignende sindbilleder og en omfattende kommunikationsprotokol for netop denne art.

P.S.P. grupper havde således konverseret med InteligesSystematikIndsigt (ISI) der førud havde udvekslet med såvel aboriginale, nyguianere, gotere, mayaer og voodooister samt vestlige tænkere i moderne tid, og faktisk begrundedes dette udsagn i en P.S.P. arbejdsrapport og båndoptagelser i hvilke sådanne kommunikationsled faktisk beviste deres realitet ved et overraskende dybereliggende kendskab til mennesker, situationer blandt mennesker og hændelser i det mennesker oplever som fremtiden, også jævnfør  oraklernes profetiske oldtidstradition (O.P.O.).

[ii]. Myterne beskriver "de grå" i tre versioner eller typer, med mindst 10 andre livsformer fra relativt nære stjerner så som Epsilon Eridani, Sirius, o.s.v. Orangehårede humanoider, blonde supermennesker fra fremtiden, mørke menneskelige skønheder fra PleiadeSystemerne som årene gik ind i det nye årtusinde manglede Internettet ikke detaljerede fantasifulde fantastiske beretninger om 100vis af ekstraterrestiske livsformer. Mens de Dommedagsbetonede både dengang i S.M.S.-manifesteringstiden og senere da rullerne blev samlet beskrev primært disse grå i færd med at udvikle sin egen art og de andetsteds omtalte virale terminatorer af den menneskelige kultur- & natursfære.

I disse versioner udryddes mennesket gladeligt forvisset om sjælelig genfødsel i "den nye superrace" (= greys). Rebelske filosofiske betragtninger kunne kritisere "grey-formatet" som en fængselsform, en kontainer, for potentielt farlige kosmiske væsener (: Mennesket).

En ofte genkommen myte handlede om den Galaxiske Federation & Imperiet, positiv & negativ polarisering henholdsvis et demokratisk, pluralistisk system og et imperisk totalitært system.

Her satte myten spor om såvel den moderne politiske virkelighed i de dengang for S.M.S. så manifesteringsrige tider, lidt som overgangen i bronzealderen fra rådsmandsdemokrati til imperier og kongedømme, samt omvendt overgangen fra imperielt før-industriel til demokratisk højteknologisk tid.

Coopers rapport påstod; at hemmelige Project Aquarius havde 25.000 års optegnelser om kontakt mellem greys & mennesker, der taltes (hos blandt andet Robert Lazar i Lindemann) om 63 genetiske korrektioner i den oprindelige menneskelige arvemasse, i mennesket, et genetisk bio-system udviklet af Greys, som skulle have bevist dette med tilstedeværelsen af rhesusfaktoren i blod.

I denne mytetråd fabuleredes om jordens tidligere intelligente beboere, den intelligente dinosaurusart, kendt som A.L.F. Draco (A.L.F. alien life-form (:fremmed livsform), se også I.A.C. Identified Alien Craft (:Identificeret Fremmed Fartøj) ikke S.M.S. termer.) der masseimmigrerede inden meteornedfaldet og/eller supernova-eksplosionen som udryddede de mindre smarte dinosaurer, og gav pattedyr som mus, senere mennesker livsrum. De tilbagevendende Intelligente DinoDrager (også kaldet Slanger) så nu deres klode befængt med det halvintelligente skadedyr mennesket (mediemæssigt fabuleret i filmserien om Abernes Planet).

Måske netop faren for denne baggrund ved en eventuelt K.N.K. førte ledende virologer verden over til at foretage skridt til at udvikle dræber-vira. Dr. Streckers videomemorandum findes spredt effektivt ud i det alternative forskningsmiljø. Strecker hævder, med mange beviser:

Denne oplysning spandtes så - i de mere uhyggevækkende mytemutanter - sammen med en anden, helt uafhængig myteformidler, den prisbelønnede t.v.-journalist Linda Moulton Howe, hvis to programmer om emnet: "A Strange Harvest" (1980 e.v.) og "An Alien Harvest:" (1989 e.v.) (Multon Howe også i Lindemann p. 61ff) havde dokumenteret det vidt udbredte faktisk forekommende problem med kvægmutilering (: cattlemutilation) et fænomen dengang observeret verden over, men især i USA, hvor kvæg fandtes livløst liggende på marken, med udtagne & forsvunde vitale legemesdele, så som øjne, tunge, halskirtler, anus og rektaledele samt kønsorganer; udtagne uden blodsudgydelse, formentlig mens dyret stadig levede og overhovedet uden spor i markens nærmiljø, også uden at større rovdyr og ådselædere har eftergnavet kadaveret.

Howes programmer viste bønder som havde set præmietyren hænge under en såkaldt U.F.O. (måske altså I.A.C.), de mutilerede dyr fotograferedes og filmedes i 100'ervis af geografiske & tidsmæssige uafhængige områder og perioder. Der fandtes flere garvede vest-sheriffer som opprioriterede problemet til homicid-status, altså som manddrab, men stadig ikke kunne løse gåden, og gennem Howe nærmest appellerede til publikum, hvis organisationer tildelte Fru Howe den fornemme Emmy-t.v.-pris for programmet, uden dog at mysteriet løstes; men blot forblev uløst og glemt over årene.

Løsningen fortabte sig i det grå, og Multon Howe foretog ikke ekspliciteret i sine programmer sammenføjningen mellem kvægmutileringerne, retrokombinente RNA tumorvira udviklet af "the greys" kvæg og den fremmede tilstedeværelse, som hun først mange år senere forbandt med myten om de grå '; -: som altid foregår mytens knudestramninger i modtagerens eget sind (de tre begreber på engelsk):

(se endvidere i UFO-rullerne). Også selv om hendes interview in Lindemann viste et omfattende kendskab på dette tidligere tidspunkt til ReticuliMyten og den øvrige ufo-forskning, berettede hun altså ikke om det dengang. Hun foretog slet ikke sammenstillingen til Streckers Memorandum, og han havde kun vage hentydninger til hendes programmer, selv om video-versionerne af blandt andet disse omtalte programmer cirkulerede i de samme udforskningsundergrundscirkler verden over. Myten forklarede blandt andet også kvægbeskadigelserne med, at de grå ikke spiser, men lejlighedsvis optager udvalgte dyre- & menneskesekreter gennem maveskindet, mens de mere dommedagsorienterede talte om eksperimenter med menneskelige retro RNAvira - en snak verden tog mere højtidelig, da S.M.S.-rullerne blev revideret i 2020erne.

MJ-12 papirernes myter og kontraktmæssige aftaler med de ekstraterretriske omtalte aftalte genetisk undersøgelser og ret til at foretage eksperimenter på et begrænset antal udvalgte og uvidende mennesker (de abdukterede, jævnfør  ovenstående). I de mere uhyggelige versioner anvendtes ikke blot kvæg men også i høj grad mennesker, som gav liv til denne brutale omend forfinede dødedyrkelse. Pseudonymet Comander X, (: Jim Keith) (i Underground Alien Bases) fungerede som en af flere kilder til derro & terro myterne, om den indre beboelse, under jorden, en velkendt mytologisk lokaliserende konstant, som i moderne form omfatter kæmpebaser inde i hele kloden, verden over via gange, tunneler & kolonikonstruktioner.

Horrorhistorier fra de abdukterede og andre genoplever krigsrædslens bunker af lemlæstede lig, med homonukulære genetiske mareridt som moderne form for det alkymistiske A.L.F. laboratorium, hvor grumme trolde blodbader i kar og leger med afhuggede menneskelemmer. Andre vender myten og taler om stakkels oldgamle rumbrødre fra en uddøende kultur, som desperat søger et sidste håb om en genetisk saltvandsindsprøjtning, en velkendt historie fra hypnotisk regression af de abdukterede, som også gerne fortalte om de store hjælpere med budskaber om kommende katastrofer, som dog sjældent kom.

Nogle hævdede endvidere, at den oprindelige frigivelse af de første ufo-relaterede deklassificerede dokumenter faktisk skyldes at Mægtige 12 (MJ-12) med en Majoritet havde opdaget fjendtlige intentioner hos de fremmede og før en truende udslettelse desperat søgte massernes støtte.

En sidste generelt endelig prognosticering af myten: den i hvilken alle disse begivenheder omkring rumflyvning, intelligens & livsformer leder op til den store Dommedag, hvor Sol 3 eller JordKloden vil opgå i 4. tæthed positiv og udskille alle de negativt polariserende elementer i den fællesmenneskelige para-bio-systemdannelse; også kaldet Civetas Dei (se eventuelt  (C.D.C.), når tiden oprinder - altså!

Når P.S.P. gruppen under S.M.S., ValaGruppen her i denne rulle valgte, analytisk at referere store dele af den for S.M.S. samtiden dengang dominerende mytoastronomiske diskursdannelse af rimelig sandsynlig men fuldstændig ubevist art, skyldes det en hensigt om at opøve indsigten og den kritiske skelneevne hos de, der arbejder videre med ValaRiten.

Der vil noget nær altid manifesteres en myte af menneskelig karakter, når mennesker foretager dette eller sådanne riter, og det vil igen noget nær altid synes helt afhængigt af hvem som Observerer Processers Oplysninger (O.P.O. se også OPO der menes dermed (D.M.D.) OptageProcesOplysninger) hvad fortolkningen indebærer.

Mange KultTalere drømmer, som mange videnskabsfolk, om at bringe landvindinger eller i det mindste advarsel og frelse til fællesskabet (F.T.F.), derfor vil mytens enkelte dele nok altid finde dramatiseret fremtrædelse.

Man opfordres til pragmatisk velovervejet performans (P.V.P.) og til at koncentrere informationssøgningerne om P.I.P..

[TOP]