Nogle af de Anvendte S.M.S. ord i ValaRiteVejen

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.T.A.

Aktive Thelemitters Anskuelser (A.T.A.)

AA.A.

AstroArkæologiske Anskuelser (AA.A.) - (AA.A.) (AA.A.)

A.OA.

astronomisk observationsaktivitet (A.OA.

A.BA.

aktive boganskaffere (A.BA.)

Bb

B.O.B.

bliver og blev (B.O.B.)

Cc

Dd

D.U.D.

Den udvidede Drakeformular (D.U.D.) (D.U.D.)

digitaliseret computermæssig databehandling (D.C.D.

Drexlers Nano Dimension (D.N.D.)

Ee

ET.E.

ekstraterrestriske entiteter (ET.E.)

Ff

F.S.F.

fiktionaliserende seriøse forskere (F.S.F.)

F.L.F.

Forventet Levetids Faktor (F.L.F.)

F.F.O.F.F.

fælles fred og fælles fremgang (F.F.O.F.F.)

fingerforarbejdet præcisionsteknologisk finmaskinel (F.P.F.)

fremtidsvurdering fra fortiden (F.F.F.)

Gg

G.F.G.

Geometrisk Filosofisk Grubleri (G.F.G.)

G.S.G.

geometrisk sakrale grundplan (G.S.G.)

G.R.G.

Gylden Rumalders Gry (G.R.G.)

Hh

Ii

Jj

Kk

 

K.&.K.

konjunktioner & konstellationer (K.&.K.)

K.BK.

kompleks begrebskonstruktion (K.BK.

K.R.K.

komplette rumfartøjs konstruktionssæt (K.R.K.)

Kunstig CelleKorrektion (K.CK.)

kunstig cellulær korrektion (K.C.K.)

Ll

Mm

M.T.M.

Mellemliggende Tidsrums Manifestation (M.T.M.)

M.A.M.

moderne aktuelle mytevarianter (M.A.M.)

M.O.M.

Moderne orakulær mytologi (M.O.M.) - (M.O.M.) - (M.O.M.)

M.M.M.

Moderne Myteastronomisk Mesterskab  (M.M.M.) (M.M.M.)

Myteastronomisk Magisk Mesterskab (M.M.M.) - (M.M.M.)

MA.M.

mytoastronomisk mesterskab (MA.M.)

Maskiner på molekyleplanet (M.P.M.)

Nn

Oo

O.AO.

Olderdags AstronomiOkkupation (O.AO.)

offentlig organiseret officiel (O.O.O.)

Pp

P.S.P.

Psychic Space Penetration (P.S.P.)

Psychic Space Ploration (P.S.P.) - (P.S.P.)
Psykisk Spatial Penetrering (P.S.P.)

prognosticerede eller profeterede (P.E.P.)

Rr

Ss

S.O.S.

Sakral orakulær signifikans (S.O.S.) - (S.O.S.)

SC.S.

SensoCerebrale Sensorer (SC.S.)

SFS

SynkronForløbStudier (SFS)

SCS

SensoCerebralSeriellet (SCS)

S.M.S.

såre manifesteringsrige samtid (S.M.S.)

såre manifesteringsskråsikre samtid (S.M.S.)

spreder & samler (S.&.S.)

Tt

T.G.T.

Tid Geometri Tal (T.G.T.) - (T.G.T.)

T.K.T.

Talmæssige Konsistente Tilfældighed (T.K.T.)

Uu

Vv

VMV

VerdensMultiVrimmel (VMV)

verdslig socialoffentligheds virkelighedsopfattelse (V.O.V.)

væseners levende væv (V.L.V.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]