Kapitel 2.2.

Psychic Space Ploration (P.S.P.) - ValaRiteVejen (VRV)

Kapitel 2.2a De første regulære fremskridt (F.R.F.) 
Kapitel 2.2b De 7 Participanter 
Kapitel 2.2c Resumarisk forløb af ValaRiten

3 former for civiliseret rituel centrering

Kapitel 2.2c.i Den Gnostiske Messes Måde
Kapitel 2.2c.ii Varjayogini 7-foldig renselse
Kapitel 2.2c.iii Hørgen som kommunikationsmodel

ValaCrew

Det gælder:

Det foreliggende arbejde blev hurtigt en støbeske til den dengang stærkt opblomstrede side af interesserne hos Aktive Oldforskere (A.O.), det vil skrive Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores (D.A.I.) og Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive Curatores Rerum Antiquarum Alii (C.R.A.A.), hvilket netop førte til manifesteringen af Societas Montis Solis (S.M.S.), og under dette P.S.P. blandt andet som Psychic Space Ploration (P.S.P.), og Psychic Space Penetration (P.S.P.).

Det gælder også; 

Husk afslutningen af Messens kollekt:

"... eller at opnå arbejde og heltemod ved inkarnation på denne planet eller en anden, eller i en anden Stjerne, eller hvad som helst, til dem blive det givet at udføre deres Viljer. AUMGN. AUMGN. AUMGN."

(kursiv tilføjet, angående Messens tekst se under Crowley for eksempel i "Magick" (p. 423ff).

Kapitel 2.2a

De første regulære fremskridt (F.R.F.)

Det blev allerede på det præliminære stade klart for arbejdsgruppen; at der burde dannes en bredere gruppe og baggrund end blot parapsykologisk, hypno-terapeutisk aktiv-passiv subjekt-objekt relation i kommunikationen, Ra-sessionerne (Elkins) havde påpeget det magiske sprog som kommunikationsredskaber og indholdsform.

Velkendte krav fra UFOkanalisering, mystik og så videre om at skulle svinge med på "universets puls", "planetens hjerne", "jordens rytme", også henvisninger til aboriginale stammefællesskaber og klassiske oldtidsfolk indebærer en større gruppe.

KommunikationsApparaturet blev udvidet til i alt 7 participanter: som den urgnostiske syvfoldighed. - Denne syvfoldighed vil P.S.P. under Societas Montis Solis (S.M.S.) derfor beskrive afsluttende her nedenstående, samtidigt med at denne klassificeres som participantlisten inklusiv gøremål for det lukkede, uofficielle, frit strukturerede ValaRite under Societet Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.).

Der vendes i øvrigt sidst her i rullen kaldet Scripta Magica Selecta (S.M.S.) tilbage til den indledende 7-foldighed.

S.M.S. vil her i starten af Kapitel 2.1 tage udgangspunkt i nogle linier fra Digteren Aleister Crowleys digt: "The Senvenfold Sacrament" (i "Olla" eller i "Selected Poems" p. 25 eller i "Blue Equinox" p. 187 oversættelsen i fodnoten):

"Nor is it given to any son of man
To hymn that Sacrament, the One in Seven,
Where God and priest and worshipper,
Deacon, asperger, thurifer, chorister,
Are one as they were one ere time began,
Are one on earth as they are one in heaven;
Where the soul is given a new name,
Confirming with an oath the same,
And with celestial wine and bread
Is most delicately fed,
Yet suffereth in itself the curse
Of the infinite universe,
Having made its own confession
Of the mystery of transgression;
Where it is wedded solemnly
With the ring of space and eternity,
And where the oil, the Holiest Breath,
With Its first whisper dedicateth
Its new life to a further death." a

Kapitel 2.2b

De syv participanter

Hele dette klimaksafsnit af digtet citeres her, da det opsummerer dette underpunkt. Til den afsluttende praktisk betonede overvejelse behøves blot at håndplukke de 7 roller og oversætte dem ind i P.S.P. som Psychic Space Penetration (P.S.P.) under S.M.S. situationen, set bagfra bliver der da tale om:

 

SMS  ValaCrew Tekst Funktionær
1 Sol * * * Korleder
2 Måne * * * Røger
3 Mars * * * Sprinkler
4 Merkur * * * Diakon
5 Jupiter * * * Tilbeder
6 Venus * * * Præst
7 Saturn * * * Gud/Kanal

1. Korleder:

Rytmer, magiske ord, lyd-kompleks vibrationer bruges som grundliggende nøgler til dybere lag af kommunikationen, og til at frisætte materie-energi bundet i de jordiske stjerne-depoter, det vil skrive helligstederne og deres energier.

 Korleder ved at anvende underlægningsrytmer "i puls med jordens frekvens" "i harmoni med universet" "på hjernens svingning" vil forbedre frekvenserne og finjustere de forvrængningsniveauer, som for mennesker skaber ordnet betydning.

Samtidigt vil disse indvirke afgørende på at stimulere Instrumentets og de øvriges tranceficering og koncentrationsfiksering.

Der findes "lyd-nøgler" (se her & der), disse, og hvad der monne tilkomme, bør stå i Korleders Bog og anvendes med sans for det foregående.

Koret går i tre led, fra:

  1. kun KorMester, MikroKoret
  2. til KærneKoret (KorMester, Røger Sprinkler og Diakon)
  3. til alle, (måske minus Instrumentet): OmniKoret

KorMesters Bog omfatter endvidere rytme-ord, mønstre og sange for hver af de øvrige i 7-foldigheden, også for alle man møder i kommunikationerne. - Vedkommende holder orden i og uddeler af et sæt Trommer, FløjteInstrumenter og lignende til alle; - har et større sæt til sig selv.

2. Røger:

Der røges med blandt andet

I spiraler over Instrumentets hoved, også i et centralt, behersket RøgKar. Heri forskellige urter, blandt andet Træstumper af mange slags træ, (se eventuelt om keltisk trævidenskab andetsteds her i rullerne) endvidere alkaloider i behersket mål, for eksempel:

RøgMester ruller også eventuelt joints og cigaretter, frembyder symbolske fredspiber (F.S.F.) sørger også for opsætningen af Levende Lys og disses vedligeholdelse. RøgMester (duft) bestrider også Sværdet og Dolken, afgør tvivlsspørgsmål som ombudsmand, og uddriver rensende ved Ild om nødigt. Røgmester har overblik over alle ud- og indgange. Inklusiv sine udluftningsmuligheder, hvis der skal skiftes duftbillede. I sættet indgår røgelsesposer, vifter og røgslanger, også lys og stager, samt lygter udgør RøgMesters område.

3. Sprinkler:

Sprinkleren står for:

og lignende. Æteriske, essentielle samt syntetiske olier bruges som central olfaktorisk stimulus, påsmurt under næsen og på nære genstande, også i stærkere koncentration holdt lige foran olfaktoriske receptorer i korte Stærkt Stimulerende SansningsSituationer (S.S.SS. under S.C.S.). Citrus- og frugtdufte, enkle olier eller sammesatte parfumer efter participanternes egenskaber (E.P.E.) duftvand spredt gennem forstøvning, jævnligt, eventuelt på aftalte steder i Riten og som fortætter af ild-røgen. Sprinkleren står for drikkelsen:

Heraf også kar, kopper (vand til at slukke eventuelt brand), urteafkog, eliksir, essens og andre væskeudtrukne vækster (VU.V.). Ideelt bør sprinkleren vogte de mikro-biologiske miljøers ind- og udgange, praktisk ved for eksempel også at administrere terapeutiske doser olie (for eksempel æteriske spiseolier i råsukker eller honningopløsning), og for eksempel væskeopløste medikamenter og molekylemaskiner, hvis sådanne anvendes. Endvidere koppen med væske ved hvilken Instrumentet traditionelt hilses ved sin tilbagevenden fra KommunikationsSituationen.

4. Diakon:

Diakonen eller kirketjeneren har flere formål i foreliggende situation.

Diakonen optræder primært som den der kender til hele kommunikationsmetodens set-up, det vil skrive dens dokumentationsredskaber:

 

5. Tilbederen:

6. Præsten:

7. Guden:

Ideelt kan nogle menneskelige og programmerede intelligenser, altså: InstrumentKompleksers Indstilling (IK.I. også kaldet IKI, det vil skrive InstrumentKompleksIndstilling) trænes psyko-sensorisk til stadigt finere følsomhed og minimeret forvrængning. Der bliver i mange P.S.P. under S.M.S. sessioner anvendt :

hver gang inden sessionen indledes. Der anvendes omvendt

ved Instrumentets tilbagevenden fra trancen.

Kapitel 2.2c

Resuméarisk forløb af ValaRiten

Ritens forløb findes implicit inkluderet i de ovenstående beskrivelser, nedenfor nogle forløb ved hvilke den kan afstedkommes.

Der foreslås altså her for eksempel disse traditionelt fokuserede tre praktikker, som hver for sig kan danne udgangspunkt for en Rite.

Kapitel 2.2c.i

Den Gnostiske Messes Måde

De 7 participanter fordeles med 6 siddende i asana på gulvet/jorden 3 i en trekant opad, 3 i en trekant nedad, og den 7., Instrumentet, som ligger mellem de andre, med fødder i den opvendte trekant, og hoved i den nedvendte, som understående:

Med de 7 i Båd-Opstillingen. Og numrene 1 . 7 plus funktion, plus fond og højalter, og astronomisk orientering.

Sprinklers replik:

"Lad Jordens Salt formane Vandet at bære VerdensHavets Vælde"

Røgers Replik:

"Lad Ilden og Luften forsøde verden"

Diakonen:

Forlæser et af Messens Kollekter eller anden kort velegnet tekst.

Den besprinklede og -røgede:

"Ingen del af mig er ej af gud"

Præstens Replik:

"Sådan!"

"Sådan skal det være!"

eller anden lignende passende beseglingsformular.

Kapitel 2.2c.ii

Varjayogini 7-foldig renselse

Den buddhistiske tradition har en lang række belæringer fra Buddhaen, som dækker forskellige områder. Buddhismens Tantra Begreb (B.T.B.) definer tantra som højere esoterisk lære samlet i et skrift eller/og en praktik. Tantra betyder altså ikke, som i Hinduismen, direkte seksuelle kropsteknikker i Buddhismen.

VarjaYogini danner, som navnet antyder, en kvindelig guddom, en højere tibetansk buddhistisk fremtrædelsesform for hinduismens Moder Kali: nøgenbrystet nådesløs nedtramperske (N.N.N.) med kraniehalskæde, men i Buddhismens stil, ikke med vilde våben, men med Buddhaens NektarKrukke og Konkylien i hånden (se eventuelt andetsteds her i Scripta Magica Selecta (S.M.S.)).

Hun symboliserer "absolut alt" og bliver den, der bringer sin udøvende tilbeder til de højeste magiske himle (H.M.H.) (: Nuit, Babalon, Frey, Frigg, "Herrens lyksagelighed".). Hendes Navn består af ordet for kvindelig yoga-udøver: yogini og af varja (se eventuelt her og der i Sytemicæ Magicæ Structuræ (S.M.S.) om Varja).

Varja

Varja som håndtag på skær

Varjaer

Varja og forståelsen af Varja, diamanten, lynet, det lille dobbelte sfæriske håndvåben, står som central i højere østlig religion, og varja yoga udøvelse regnes for en af de højeste, den magiske med meget thamaturgisk siddhi eller underværkers mirakuløse kræfter. Hendes Mandala eller cirkulære figur, består blandt andet af et flammehjul med 13 venstrespiraler og 8 varja'er, otte billeder og i midten et hexagram, nedenstående sat op med og for de 7 participanter i ValaRitens VarjaYogini-version: VarjaYogini Mandala.

Hver af de første 6 participanter sidder i asana inde i de 6 trekanter hexagrammet danner, bemærk hvordan VarjaYoginaMandala med de fire svastika-kors antyder at positionerne 2, 6, 3, 5 betegner de som direkte knyttes til kommunikationen, mens henholdsvis 1 styrer forbindelsen til en eventuelt forsamling og 4 styrer hele sceneriet.

Renselsen kan forløbe således, at man tager plads og brummer et mantra eller to, men man meditativt søger indad. Nu starter nummer 1. og siden de øvrige på tur med at tale en guided meditation om den for positionen gældende renselse. Når vedkommende har givet sin slutbemærkning svarer de andre bekræftigende, når alle 7 har renset kan Riten begynde, eventuelt efter et fælles-mantra:

1. Korleder-yogi

Taler om at uddrive negativitet fra oven og nedad. Om følelserne af vrede og ærgrelse og beslutningen om ikke at udløse negative handlinger i fremtiden. Så koncentreres på Mantra, sagt 7 eller flere gange, så nedstiger det klare lys, som nektar fra oven: vasker alt urent ud nedad helt til jordens dyb.

2. Sprinkler-yogi

taler om at uddrive negativitet fra neden og opad ved at mindes tidligere skabt fortrydelse, beslutsomhed og tiltro til NegativitetsUddrivelsesPraktikken. Mantra 7 gange eller mere, så opstiger det klare lys og alle negative handlinger, sygdom, lidelse og forblændelse rejser sig nedefra og forsvinder op ad ud af åndedrætsorganerne.

3. Røger-yogi

taler om at ødelægge hjertets negativitet. Om den dårlige karma, sygdom, lidelse som et sort lys i hjertet. Så om forsagelse, beslutning og tiltro. mantra 7 gange eller mere, så visualiseres lyset fra oven gennem issen indtil nektarlyset fylder hjertet med Lys.

4. Diakon-yogi

taler om renselse ved at modtage Vasens Styrkelse. Taler om Guruen og Mestrene og ihukommer forsagelse, beslutsomhed og tiltro. Om lyset og nektar der fylder kroppen og uddriver negative følelser som lyst til drab og tyveri og så videre. Så skabes fryd & fred (F.&.F.), hvoraf springer reproduktionens sædekorn og Buddhaens Strålelegeme.

5. Spørger-yogi

taler om at modtage den Hemmelige Styrkelse. Velsignelser Guru Tales Godere (G.T.G.). Om lyset og nektar der fylder kroppen og uddriver hårde ord, løgn og skænderier. Heraf springer stor fryd som indebærer den hemmelige styrkelse. Heraf springer igen så modningen af illusionslegemet og Buddhaens Nydelseslegeme.

6. Præste-yogi

taler om renselsen ved at modtage VisdomsMudra Styrkelsen. Taler om forsagelse, beslutsomhed og tiltro; fremfører mantra, taler om lyset der som nektar fylder kroppen og udrenser negative handlinger fra sindet, så som onde tanker, forkerte synspunkter, manglende tiltro og manglende respekt for hellige væsener. Heraf springer så stor fryd og kraften til at realisere det klare lys og Buddhaens Sandhedslegeme.

7. Instrument-yogi

taler om renselse gennem at modtage Ordets Styrkelse. Om de tre betingelser af forsagelse, beslutsomhed og tiltro; siger mantra og visualiserer visdommens lys, lader nektar fylde kroppen og udrenser fiaskoer, brudte løfter og svigtede eder og svorne løfter til Boddhisattva'erne og i Tantra. Heraf nedstiger Guru legemets Tale og Sind med stor fryd og gammen. Heraf springer Foreningen af den Nødvendige Indlæring med Foreningen af Ikke Mere Indlæring (I.M.I.)

 

Her efter kan alle eventuelt fremsige en passende bøn. I Gyatso, G.K. gives traditionens grundform (G.T.G.) hvoraf ovenstående praksis (R.I.R. det vil skrive Ritens Indledende Renselse) udvikledes, i samme værk (for eksempel ibid p. 247) findes der hymner bønner hyldester (H.B.H.) til Moderen, til Hende.

Kapitel 2.2c.iii

Hørgen som kommunikationsmodel

Endelig bør HørgRiter nævnes. Laumann Jørgensen, den aktive amatørarkæolog, - der i den dengang for S.M.S. så manifesteringsrige samtid, dels kæmpede for at få den professionelle arkæologi til at anerkende og kræve fredning af Harreskovens rillesten, dels (jævnfør andre ruller) havde udgravet (eller delvis frilagt) Hørgen ud til Fægyden i HørgSkov (altså: Harreskov) - anførte (ibid p. 8) "HyndlaKvadet" som kilde til forståelse for Hørg-apparatet (strofe 10 i Thøger Larsens bind i p. 71 og strofe 11; bind iii p. 11 i Magnusens oversættelse). Den gamle tekst lyder:

HQRG HANN MER GQRDI HLAD INN STEINOM

(:Hørg han mig gjorde lagt i sten)

Thøger Larsens oversættelse af hele strofen (bind 1 p. 71):

"Alter han gav mig af Offerstene -
festligt straaler nu Fjældets Skærver -,
farved i Oksers unge Blod det,
troede altid paa Asakvinder."

Replikken kommer fra Freya, hun lovpriser Ottar sin unge fyr, en fyr, som har dummet sig og har indgået en kundskabsdyst med Angartyr (som hverken Magnusen eller Larsen ved at forklare noget om), de har vædet om arveguld og Freya føler sig bekymret for sin unge ven. Derfor ridder hun med HildeSvin til Hyndla, jættekvinden, som går i tågen og drømmer. Hele denne del af strofen, af FreyaFruens replik, lyder hos Magnusen, så:

"Et alter han mig satte,
Opfört af Stene -
Nu ere de Klipper
Blevne til Glaar -
Med Blod af ni Öxne
Bestænked han det.
Altid troede Ottar
Paa Asynier.".

I sin fodnote forklarer Finn Magnusen HQRG (sin oversættelses: "alter") med synonymet "Tempelkreds". For ordet STEINOM (sin oversættelses "Klipper") givet han synonymet: "Billedstötte" med en henvisning til sine anmærkninger (ibid p. 25f (anmærkning ibid p. 11)) hvori han blandt andet bemærker; at der nok skrives om et "Steenidol" eller "Alter opsat i en Steenkreds". Sin oversættelses: "Glaar" forklarer han:

"Ved ofte gjentagne Besprængelser af Offerdyrenes Blod og Hjerne, fik Stenen en saadan Glassur, hvortil Digtets Ord hensigte."

Laumann-Jørgensen har delvis frilagt den Hørg som ligger nord-øst for FæGydens højre stengærde i retningen væk fra Harreskov lige før den brede rillesten i gærdet, nedenstående optegnet af udgraveren (ibid p. 9):

Magnusen gør en del ud af at få sine læsere til at :

"... lægge Mærke til, at Menneskeoffringer ikke ommeldes nogensteds i de eddiske Sange eller Skrifter."

(S.E.S. Sange eller Skrifter S.M.S. term frit efter Finn Magnusen)

De islandske Amledversioner beskriver dog mandeslagt og i Grettis Saga bekæmpes en usling som praksiserer menneskeoffer endvidere kendes romerske beretninger om det gotiske nier-blot, men ellers og generelt melder nordens Sange Og Skrifter (S.O.S. se også Danske SangSkrifter Danudaformularen D.SS.D.) ikke meget om menneskeoffer.

Der blev dog måske og med tiden tale om et legimiteringsbehov a, ved hvilket dette emne blev modgået, dels for at hævde fornefolket, når almenhed opfattede dette som barbarisk, men også for at hævde det faktum: at menneskeofringer ingensinde findes i kilder og overleveringer som centralt eller typisk for den nordlige tradition, der netop ikke har fundet "barbariske udtryk" i de faser, hvor kvadene blev en større samlet sagnskat, selv om fornefolket i norden da naturligvis også har kendt dette fænomen - der i sin forfinede form: det familiesamlende spisebord og med det "bordets glæder" faktisk i høj grad kan gøres gældende både om nordens overlevering og dens i de år aktuelle fremtrædelse.

Hørgen, slagte- eller blotestedet repræsenterer jo typisk et arbejdsredskab af en høj civilisatorisk grad: Den lavere samler og jæger i stenaldertiden må forestilles lyst-morderisk altslagtende, når chancen gives, mens bondestenalderen har kendt til den form for tortur og drabskontrol som plantedyrkning og husdyrhold medfører. Slagtegårdene kendes også i ægyptiske tempelanlæg og har udgjort en vigtig kontrol af det økonomiske kulturelle liv, og der har givetvis i overgangen fra jæger- til bondestenalder fundtes vigtige totemistiske vektorer (V.T.V. også kaldet V.TV.) for hver enkelt i forbindelse med disse handlinger, blandt andet den Olrik og Ellekilde bemelder (jævnfør noten her): at hvert medlem af det religiøse "Samlag" havde en sten i Hørgen, vedkommendes egen private og personlige (P.O.P.) sten, et udtryk for den sociale naturbetingelses pagt, for fødegrundlaget (:retten til at bide med) og med oplevelsen af Døden og Overlevelse gennem ernæring.

SlagteKvinderne i Hørgen har efter visse Alternative Oldforskeres formening hærget og har i salig drabs- og blodrus forkyndt fra ekstaser som lidt efter lidt har ført det primitive jagtinstikts drabslyst over i en mere beregnende og mindre voldsom samfunktion, hvor stammens medlemmer, efter blot og sejd riten, har kunnet kommunikere ideer, samtidigt med at Hørgen altså har udgjort det med agerbrug og husdyrhold velkendte slagtested, har den altså, som alle kilderne anerkender dannet en art helligdom, samt endvidere, ifølge nævnte Aktive Oldforskere indenfor S.M.S. også udgjort et muligt stammespisebord, en kirkesal, -: det sted hvor fællesdrømme drømtes og myterne fra Stjernerne Over Skoven (S.O.S.) formidles. Kvæg, fæ, regnedes længe synonymt med Rigdom (se Feu-runens betydning i alle Futharker, for eksempel her i Rune-rullerne) og slagtemarked har måske nok givet mulighed for den den børs, hvor rigdommens fornøjelser blev fuldført (F.B.F.).

Det blev dengang naturligvis primært Alternative Antikvarer ikke Aktive Oldforskere som så dengang og nu her i rullen fremlægger den oprindelige slagteformular, - og dens madtilberedning under ritualitet, spisning, fest & falbeladeformular (F.&.F.), - som mulig model for ValaRitens grundform, - der siden så udvikles ind i den høviske hoffærdighed, som vi genfinder senere i eddakvadene, hvor netop fællesspisning danner en væsentlig del af Hof- og Adelssystemets styringsmidler.

Med denne handling bringes fællesskabet sammen om livet og med mæthed melder sig trangen til drømmens fantastiske dimension (D.F.D.). Alternative Psykiske Aktivister (A.Ps.A.) har opstillet de fortolkninger som tilføjes Laumann Jørgensens HørgSkitse.

Med 500 til 1000 sten på hjernestørrelse, samt en snes større sten, kan enhver bygge sig sin Hørg, som Freyas Flotte Fyr (F.F.F.) har bygget, og der findes i nedenstående skitse en absolut mulig model for en RiteAfvikling af ValaRitualitet med måltidsdeltagelse.

Her peger denne formulering af ValaRiten frem mod næste rite, under Scripta Magica Selecta (S.M.S.) "GjalderRiten", idet en hvis aktivitet kan blive nødvendig, og trancestaderne ikke altid optræder som indadvendte og afslappede. Alligevel ligner HørgModellens Rite primært et orakulart, cool-headed, passivt tranceforløb som følge af drabs- og fortæringsmættelsen. Det synes da også typisk, at offerdyr i den caribiske Voodoo kultur ikke fortæres fuldt i forbindelse med selv riten. Nedenfor den alternative gruppes Hørgmodel:

De Syv ( Ni) Hærgere

Andre måske ikke helt Vanvittige Alternative Vrøvlere (V.A.V.) har på grundlag af Fru Jacobsens tyske skrift om, hvorfor verden bedre kan leve videre uden mænd end kvinder (se eventuelt Jacobsen og Bachofen) talt om den gynækokratiske a grundhørg, hvor 5. positionen, tilbederens plads, indtages af en haseskåret eneste overlevende avlshan, generelt jævnfør Frey som (ham med) den dumme, samt naturligvis kønsfordelingen i enhver avlsbedrift siden starten på bondestenalderen og frem til "moderne" tider.

Det danner en naturlig indsigt, ifølge denne feministiske forskningskreds, at jagtteknikkernes delvis nedprioritering og indsigten i dyretæmmerkunst som grundlaget for industriel avl, har ført Vala til at synliggøre den gamle hemmelighed (om manden i hulen) og vælge den fra oldtidsretten velkendte tremandsformular for hov, hof eller gård: en ung dreng, en yngre mand og en ældre.

Drengebørn født udfra Frey eller Phal ritualetets kunstige befrugtninger i neanderthalkvindeklanens gynækokrati gik i denne fortolkning direkete "Til Hørg!". Eller havde i andre tider, hvor hemmeligheden om "hulemanden med hale og horn" ikke opretholdtes så stringent, ligesom med kyllinger, kalve, og pattegrise kun en begrænset opfedningstid indtil efteråret blev til vinter. Frey bliver altså i denne, nok ret så radikale feministforstand, det sikre dødsoffer, som i spisningssituationen (nøjagtigt ligesom omend med omvendt kønspolaritet med Sjahrazad i "1001 nats eventyr") endnu engang har undgået slagtning, og som i kraft af at stå som den eneste mand skal stille spørgsmål så at 6, eventuelt en levende version af 7, kan svare brillerende herpå.

På denne vis afspejler dialogen ved middagsbordet en gynækokratisk model af husdyrholdets og klanplejens mere langsigtede fængslingssituation. Omend de fleste (også kvindelige) i den dangang moderne tid følte sig noget skeptiske over de gynækokratiske stammers klanpleje, findes der ikke almen tvivl om, at et "hørg-stadie" af en eller anden art har dannet en uomgængelig oldtidsforudsætning for prinse-præsteskabets beherskelse, og selv om bondestenalder og senere bronzealder bringer kalkularisk Astronomisk Kalendervæsen (K.A.K.) ind som et yderligere beherskelsesredskab (beskrevet i indlednings-rullerne), forbliver fællesspisning og rituel trance væsentlige i kulturen, også efter at bondestenalderens husbyggeri og bronzealderens svingpander fører til adskillelse af slagtehal, køkken, spisesal og stald og den oprindelige ekstatiske tranceformidling bliver til mytefortælling og kunst.

Om BlodsBlot i moderne vestlig tradition se for eksempel Crowleys "Magick" kapitel 12, hvor han med ironisk præcision beskriver det perfekte mandeoffer som så lig med Jesus, at man også hos ham forstår den civiliserede tilgang til dette ømtålige emne (ibid p. 217ff) og "Lovens Bog" for eksempel III:12 og III:21-29.

Det anbefaldes altså derfor under disse omstændigheders forstandige applicering, at den "ValaRite" praktiserende gruppe, som ønsker at anvende Hørg-modellen, starter Riten op med at tilberede og i fælleskab fortære et passende offerdyr eller to, for eksempel en kalkun, en and, en gås, en pattegris, en kalv eller en okse eller et offerlam.

For at undgå for mange kokke kan nogle kokkerere andre bygge og forbedre det nødvendige paraphernelia, altså bygge videre på Hørgen. På denne vis kan en gruppe bygge en Hørg over 5 - 20 Riter. Måltidet bør afholdes i højstemt sindsro og udbudet findes mere end rigeligt, ikke bugnende men velbelagte fade og tomme krus men opfyldte kander bør stå tilbage, når alle føler sig mætte og veltilpasse. Forret nu en dug med det store kolde bord, og lad stege syde på varmesten og find plads i systemet efter opstilling som ovenstående. Lad alle fylde små bakker med lækkerier og lad bakkerne blive suppleret af 1 og 3 eventuelt 4. Begynd så Riten en af de nævnte eller en variation af de ovenfor nævnte Måder og Måder (M.O.M.).

For seriøse praktikanter og kuriøse teoretikere findes der i den afsluttende rulle samlet en række skematiske oversigter over 7-foldigheden i mange traditioner. For komplethedens skyld medtages også en mængde 8- og 9- foldigheder i en tre-tælling (jævnfør oven- og omstående om dobbelttællingsprincipper).

[TOP]


FODNOTER til kapitel 2.2

     a "Ej heller er det givet nogen menneskesøn / at prise det Sakramente, det En i Syv, / hvor Gud og præst og tilbeder, / kirketjener, sprinkler, røger, korsanger / er et som de var et før tiden begyndte, / er et på jord som de er et i himlen; / hvor sjælen gives et nyt navn, / bekræfter dette med en ed (eller: konfirmerer med en ed derpå o.a.) / og med himmelsk vin og brød, / bliver bespist på det lækreste, / (og) dog lider i sig selv forbandelsen / i det evige univers, / idet den har gjort sin egen tilståelse / af overskridelsens mysterium; / hvor den højtideligt bliver gift / med rummets og evighedens ring, / og hvor olien, det Helligste Åndedrag, /med sin første hvisken dedicerer / sit nye liv til en kommende død."   

ang "overskridelsens mysterium" at synde, at skylde, at gå over grænsen og som følge heraf at søge tilgivelse samt selv at tilgive - også når man krydser fra det dagligdags ind i den guddommelige virkelighed

     a legimiteringsbehov: altså et behov for at vise, bevise sin rets- og lov-mæssige ærlighed og redelighed 

     a gynækokratiske: kvindestyrede

[TOP]


SLUTNOTER til Kapitel 1.2

[i]. Det har vist sig problematisk at spørgeren repræsenterer alle mennesker. Jill Tarter, som er ledende videnskabskvinde ved NASA SETI-programmet (ikke S.M.S. termer) har udformet et papir udfra astronomen Peter Boyce og andre, samlet af Michel Michaud, underskrevet af blandt andet de Forenede Nationer, (F.N.) omkring kommunikationen med intelligens udenfor jorden, (Michaud, M i Bova & Preiss p. 259ff.) kaldet

"Deklaration om principperne angående aktiviteter påfølgende Detektion af Extra-Terrestrial Intelligens", [*]

til denne erklæring er appendikseret en:

"Foreslået protokol for at sende Kommunikationer til Extra-terristrial Intelligens" [**]

(Se eventuelt originaltitel efter noten).

Naturligvis skrev forfatterne disse papirer ene med henblik på interstellar kommunikation via radiobølger i det berømte mikrobølgevindu  "vandhul" (Howard Blum eller Bova & Preiss p. 144ff); men alligevel har problemet vist sig når der kommunikeres med sind, krop, ånd- systemer & komplekser, i det disse kan have svært ved at forestille sig en verden hvor de enkelte egoobservanser ikke har fuldstændig indflydelse på de øvrige. Utallige grupper har fået almene praktisable løsninger på alvorlige problemer for hele menneskeheden og har haft et feed-back problem, når løsningerne ikke var blevet realiserede senere. Sind, krop, ånd -systemer og komplekser kan have svært ved at forestille sig en verden, hvor de enkelte egoobservanser ikke har fuldstændig indflydelse på alle de øvrige, ene fordi intelligens dannet af flere individer kan have glemt det enkelte læsehoveds SC.S. som en afgrænset proces, det minder om mentalitetsforskellen hos et kube- eller flokdyr som med Bierne og enspænderen Panda.

Det synes derfor et problem, at skulle repræsentere hele menneskeheden; man kan få svært ved at udføre projekter, som et horisontalt, parallelt multiprocessuralt fællesskab umiddelbart vil eksekvere, hvis blot én af de parallelle processorer får koden. - P.S.P. under S.M.S. har derfor valgt at dissentere fra dette punkt i Protokollen, Spørgeren og Gruppen repræsenterer kun artsindividuelt menneskeheden som sådan, repræsenterer kun i almindelighed P.S.P. ideer, hvis de arbejder under S.M.S., og repræsenterer i høj grad deres egen og egne P.I.P. & F.I.F..

- S.M.S. dissenterer derfor officielt fra de første 4 punkter i Tarters 7-punkts protokol, som alle afspejler den fondsfinansierede forsknings håbløse konkurrence og nationalegoistiske forvrængninger, omend S.M.S. der menes dermed: Societas Montis Solis (S.M.S.) generelt kan tilslutte sig deres generelle tendens, nemlig at ingen specialgruppe skal benytte ekstra-terrestrial kontakt til at dominere andre grupper, og at alle forhold desangående skal foregå i fuld videnskabelig offentlighed, med repræsentanter fra alle interesserede nationer og transnationale interessegrupper.

Grupperne tilkendegav enighed om de sidste 3 punkter, hvoraf det 12 underpunkt lange punkt 5 nævner:

(S.M.S:-term herefter V.N.V. der menes dermed (D.M.D.) Viden Nysgerrighed Visdom se eventuelt også i Scripta Magica Selecta (S.M.S.)).

Det virker ikke tilfældigt; at denne protokol, for omgang med eventuelle ekstra-terrestriale eksistenser, ekkoer myternes 7 og 12, planeterne og stjernetegnene, idet det jo ikke kan regnes for et tilfælde, at myten altid vil genindsætte sig selv uanset hvilken fremtrædelsesform den antager (jævnfør citatet i Systemicæ Magicæ Structuræ (S.M.S.)). 

Tarters 6. & 7. punkt angår tilbageholdelse af vital information af sikkerhedshensyn og pligt til at underrette FNs sikkerhedsråd om mulig fare.

Men på samme vis som databaser har en "håndslags-protokol", før, under & efter (også kaldet DND (der menes dermed: DaNuDa)) kommunikationen har alle kontaktede og kontaktende kanal-intelligenser deres Operandus Modus, og Spørgerens opgave & arbejde består i at finde de evindelige oprindelige enestående måder og måder (M.O.M.) grundliggende for parterne i Riten og dermed grundlæggende i kommunikationens indledningsfaser hvor netop grundlaget lægges.

[TOP]

--------------------

"Declaration of Principles Concerning Activities Following the Detection of Extraterrestrial Intelligence".

"Proposed Protocol for the Sending of Communications to Extraterrestrial Intelligence."

Begge in Bova & Preiss p. 258ff.

[TOP]