Indholdsfortegnelse IdeGrundlagsIndledninger (IGI)

Kapitel 1.0 Indledning til S.M.S.
Om Forbundet, Organiseringen, Societetet og Selskabet samt Skrifterne

Kapitel 1

Om Forbundet, Organiseringen, Societetet og SelSkaBet

Kapitel 1.1 Forbundet Aktive Oldforskeres Anskuelser (A.O.A.)
Kapitel 1.2

Organiseringen Alternative Antikvarers Anskuelser (A.A.A.)

Kapitel 1.3 Idegrundlag for societet Societas Montis Solis (S.M.S.)
Kapitel 1.4 Idegrundlag for SoelbiergSelskabet