Indholdsfortegnelse IdeGrundlagsIndledninger (IGI) - S.M.S.-rullernes indledning

Kapitel 1.0 Indledning til S.M.S.

Kapitel 1

Om Forbundet, Organiseringen, Societetet og SelSkaBet samt Skrifterne i rullerne

Kapitel 1.1 Forbundet Aktive Oldforskeres Anskuelser (A.O.A.)
Kapitel 1.2

Organiseringen Alternative Antikvarers Anskuelser (A.A.A.)

Kapitel 1.3 Idegrundlag for societetet Societas Montis Solis (S.M.S.)
Kapitel 1.4 Idegrundlag for SoelbiergSelskabet

Forord til S.M.S.-rullernes indledning

Disse ruller - S.M.S.-rullerne - blev til i Danmark et lille, relativt rigt og frit land med en god, lang tradition for dannelse af forbund, organiseringer, societeter og selskaber. Sådanne sammenslutninger danner danskere indenfor stort set alle interesseområder ofte med henblik på at varetage disses interesser og nogle gange også for at sprede kendskabet og øge interessen for det givne område.

Pelle Bull, en af initiativtagerne til S.M.S.-skrifterne, deltog for eksempel i sine yngre dag i en forening med det formål at samle på, at bygge og at kende til modeljernbanetog og togvæsen som sådan. Den forening blomstrede og som kronen på værket overtog og istandsatte den et rigtigt, gammelt lokomotiv, selvfølgelig i samarbejde med professionelle, der med glæde så denne prægtige maskine få et værdigt efterliv.

Per Åstrup Olsen, generalsekretæren for S.M.S.-skrifterne, deltog også for eksempel allerede som barn i det sekretær- og redaktørarbejde hans mor, Anni Olsen, i en årrække udførte i den danske afdeling af Selskabet for Psykisk Forskning via selskabts tidskrift "Psykisk Forum", der udkom på Strubes Forlag i 1950-50 erne e.v.. Da hun trak sig tilbage, introducerede hun sin søn både til Peter Juhl Svendsen og Pelle Bull, der begge - også i en årrække - havde gjort sig fordelagtigt bemærket i miljøerne omkring den i tiden eksplosivt voksende interesse for emnerne under den psykiske forskning, som Per agtede at gøre til studieobjekt i en specialiseringsgrad, han på universitetsplan ønskede at aflægge og senere aflagde indenfor "esoterisk symbolteori".

I forbindelse med det arbejde mødte Per så den sidste af de oprindelige initiativtagere bag S.M.S.-fænomenet, Stig Agermose, i Universitetsbibliotekets katalogværelse, hvor Stig, - mens han med et smæld smed Wallis-Budges "The Book of the Bee" i bordet, - spurge, om han havde den fornøjelse at tale med Anni Olsens søn. - Det havde han.

Det specielle ved det forbund, den organisering, det societet og det selskab, hvis arbejder kan nås herfra, ja det kan altså ikke lige koges ned i resumarisk form, men husk én ting blandt flere: Vi gjorde det for sjov!

Fordi vi interesserede os for emnerne og fordi der kom mange gode ting ud af anstrengelserne, både til glæde for de enkelte deltagende og til glæde og gavn for det lille, danske almenvælde som arbejderne sprang af.

Men altså for især Pelle, Peter og også Per, - der havde deltaget i og iagttaget snesevis af foreninger og partier også fra politisk venstrefløj og anarkisme men især fra utallige åndelige, spirituelle grupperinger,-  ja for dem blev det sjovt at konstruere en "populistisk" set "dødkedelig" oldnordisk gruppering, der i det skjulte (og kun røbet herfra) bevidst undlod at gøre alle de fejltagelser, de fleste interessegruppers foreninger indenfor åndsvidenkab, esoterika, okkultisme og magi ender med at gøre; samtidigt med at denne her gruppering rent faktisk formidlede egentlig magisk tradition rodfæstet ikke blot i traditionen selv men med et rekonstrueret funktionelt oplæg til de kommende tiders helt nye menneskehed og situation i verden.

Blandt de "fejltagelser" S.M.S.-grupperne: forbundet, organiseringen, societetet og selskabet dengang, nu og gerne altid undgik skal i flæng nævnes tre forhold - der ikke skal forstås som uvilje mod disse ting - især jo ikke indenfor mere almen interessegruppedannelse - men blot som ikke nødige i det arbejde, der dengang kunne udfoldes i det lille, rige og frie Danmark og som her og nu foreligger via elektronisk informationsbehandling:

  1. man kan stadig ikke blive medlem af S.M.S. og står altså som læser ikke i hierarki
  2. man kan stadig ikke betale eller indgå økonomiske relationer til S.M.S.
  3. der figurerer hverken én lære eller én mester i S.M.S.

Og ser dét ikke fint ud???

Og sådan gik det altså til:

Så det forholder sig altså sådan:

Alt i alt:

Og så lige angående det historiske: Fascinationen ved oldtid og forhistorie. Ja, se dén delte alle de fire igangsættere og på hver sin måde medvirkede de til at åbne op for en i den tid nutidig forståelse af fortiden. - Og ligesom med nordboere, der interesserer sig for modeljernbaner, så betragtedes denne deres interesse for det historiske og det åndelige som god dansk skik og brug i et samfund, hvor selv troldfolk kunne udøve deres kunst uden forfølgelse.

Under 1960erne e.v.'s kulturrevolution - hvor de fire grundliggende grundlæggere alle havde rødder - havde ordet "oldnordisk" en nedladende uvenlig overfladebetydning: Når folk ville kalde et eller andet "gammeldags", "untrendy", "umoderne" og lignende kunne de finde på at bruge ordet "oldnordisk" en naturligvis både politisk ukorrekt ja ligefrem racistisk anvendelse af et ord, som jo egentligt betegner noget skønt og godt, nemlig den største skat nordens folk har: Det oldnordiske.

Efterhånden blev det også tydligere og tydeligere, at egentlig begribelse af mange oldtidsfænomener førte til en nødvendigvis praktisk begribelse af det sprituelle, det rituelle og det magiske ... alt det Læser læser om her i S.M.S.-rullerne; det som S.M.S.-initiativtagerne kendte fra de alternative, magiske miljøer i det rare, lille, rige land, Danmark i det tyvende århundrede af denlmindelige tidsregning: En svundet tid som den historisk vakte læser kan finde beskrevet i gamle bøger så som J. Anker Larsens "De vises sten" og Hans Scherfigs "Idealister". -: Slutningen på det århundrede og begyndelsen på det næste kommer her - med kyshånd.

Men altså: Vi havde ret til at gøre, hvad vi gjorde; vi gjorde det godt i fredfyldt samarbejde med de bedste på felterne og vi havde det alle sammen sjovt hele vejen på en spændende, forunderlig, lykke- og helsebringende og meget magisk rejse. -: Fryd i begyndelsen. Fryd undervejs. Fryd ved enden. Fryd længe efter ja fryd og fred til vore dages ende. AMN HO

 

Generalsekretæren står ene for ufrivillige fejl og mangler dog også bevidste dyder og fordele - og angående 1-2-3 overstående har han intet ansvar, ingen forpligtelse overfor enhver given læser, som ikke har noget krav eller nogen fordring, for så vidt at Generalsekretæren overholder og overholdt de i Danmark, dengang og sidenhen gældende love angående publicering og ytringsfrihed inklusiv copyright. Disse ruller alle copyright Seriøs Manuskriptmæssig Service (S.M.S.) 1987-2012 e.v. samt 21/12-20 til 12/8-21 samt for al eftertid.
Fra 21/12 2020 e.v. til den 12. august 2021 e.v. blev materialet gennemlæst og bragt i en første eftertidsanvendelig form. Generalsekretæren kunne dydigt drømme om, at også bibliografierne og de mange S.M.S.-termer ved senere revisioner færdigrediges og hele rullesamlingen derfra bringes op til endnu en ny tids "moderne" internetformat - omend MSS også herfra overgår til private samleres dataregistre. Hilsen og Hil her fra nu hvor vinduet lukker igen -: København, Amager den 12/8-2021 på 190 årsdagen for Madame Blavatskys fødsel :-)