Kapitel 1.iv

 Det praktiske arbejde i SoelbiergSelskabet

Kapitel 1.ivD Lokalhistoriske undersøgelser.  Frederiksberg. SolBjerg
Kapitel 1.iv.i Lokale kulturhistoriske impulser. Frederiksberg
Kapitel 1.iv.ii En moderne syntese

Som det fremgår oven- og omstående dannede Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) altså. Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores; Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) altså: Curatores Rerum Antiquarum Alii, og Societas Montis Solis (S.M.S.) altså. SoelBiergSelSkaBet et Forbund, en Organisering, et Societet, et Selskab, hvis arbejdsområde omfattede endog meget store pensa indenfor stort set alle højere videnskaber. Kun den mindre del, der direkte relaterer til de udarbejdede Riter, medtages i denne fremstilling af udvalgte skrifter: Scripta Magica Selecta (S.M.S.).

Det kendes af enhver redaktør og tekstproducent; at den endelige fremstilling netop kun berører et givent og begrænset sæt af elementer i den større teoretiske og praktiske konstruktion.

Overhovedet arbejdet med aktivt, alternativt og socialt at realisere praktiske resultater af den teoretiske forskning udgjorde hjørnestenen i Selskabets arbejde. SoelbiergSelskabet havde, da tiden løb ud, i høj grad konkretiseret og skabt fysiske rammer for Forbundets, Organiseringens og Societetets idéer og teorier.

Udfra den genfundne respekt for oldtidens folk havde Selskabet studeret sakral geografi og arkitektur, ikke blot teoretisk, men ved at finde og undersøge et konkret kendt HelligSted, nemlig Solbjerg, også kendt som Frederiksberg, nærmere bestemt Valby Bakke, området ved Frederiksberg Have blandt andet og Søndermarken, Zoo, byens vildeste sted, Carlsberg, Fasanvej, Andebakkestien, Roskildevej og så fremdeles.

Udfra den genfundne kontakt til oldtidsfolkets enhedskultur havde Selskabet endvidere arbejdet med at konkretisere, at finde "indsigtsbeviser" for disse foreløbige teorier om en kollektiv bevidst kode.

Soelbiergselskabet havde med udvalgte repræsentanter indfundet sig på de rette steder til de rette tider i den samme geografi og kalender, og havde dels erkendt, dels iværksat nye samt restaureret gamle sensocerebrale serier (SC.S.) i en moderne syntese som omfattede kunst & kultur (K.&.K.) samt sakral og verdslig anstrengelse i århundrederne op til manifesteringstidspunktet.

*

Arbejdet omfattede såvel oldforskning som nyere historie, og kilderne havde rigeligt, dels bekræftet tidlige, dels inspireret til yderligere teoridannelser.

Metodikkerne omfattede både de for den verdslige videnskab almene, samt de for alternativ og sakral tænkning anvendelige. I tilknytning hertil arrangerede Selskabet ekskursioner, udstilling, foredrag, radio- og tv-udsendelser i sit emne og område primært under 2. Dispersion efterårs- og forårssemestre i årene 1991-2 e.v..

Soelbiergselskabet havde endvidere til stadighed sørget for at aktivere og direktionere kraftsteder og nøglepunkter i sit sakralt geografiske nærområde. - På alle tider af døgnet - i en række forskellige konstellationer af Sol, Måne, Jord, Tid og Bevidsthed - opførte Soelbiergselskabet Riterne og andre passende rituelle handlinger udsprunget af det indre arbejde i Societas Montis Solis (S.M.S.).

Ja, det har udgjorde et mål for Selskabets folk at medvirke aktivt, alternativt og socialt i det for disse Magiske Mystiske Manifesteringer (M.M.M.) som fælles opfattede SystemTidsSamfund (STS) - i den dengang nye tid, hvor disse arbejder blev udført.

Allerede tidligt rettedes for eksempel intense spirituelt ladede energier mod det system ved hvilket Det Kinesiske TheHus i Frederiksberg Have lå afsondret fra publikums besøg af en aflåset bro - endelig åbnede hendes majestæt dronningen da porten, og vinkede royalt venligt (V.R.V.) til opmødte aktivister. - Porten til Øen holdes nu regelmæssigt åben og TheHuset har man restaureret, - sakrale handlinger blev udført dér af Soelbiergselskabet i al borgerlig legitimitet.

Et andet udmærket eksempel på aktiviteter i den tid skabt ved Soelbiergselskabet: planerne om overgivelsen af Frederiksberg Slot til almennyttige kulturformål. - Mange aktivister mente at: når Hærens OfficerSkole først forlod Slottet, ville der opstå helt nye energifelter i langt dybere overensstemmelse med Bjergets Væsen. Soelbiergselskabet så derfor til det sidste succesrigt og ekspansivt på sin indsats, og havde en række planlagte aktiviteter under udarbejdelse, - herunder også uddrivelsen af Carlsbergfabrikkens alkoholproduktion fra Bjerget, - og alt dette ikke blot i fortsættelse af men i fuldendelse af det hermed fremlagte arbejde og dets riter, under anden og tredje og endelig denne sidste fjerde offentligt tilgængelige disperseringer.

1. Dispersering af S.M.S.

2. Dispersering af S.M.S.

3. disperseringen af S.M.S. via Internet! Venlige Ven Via Vor Vej Vidende Velset!

4. Dispersering af S.M.S.

De sidste rulleretningsrunder (RRR)
 inden tekstens overgik til sit efterliv

Grundliggende dog gav Soelbiergselskabet det konkretiserende praktiske udslag af aktiviteter fra Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) altså: Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores; fra Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) altså: Curatores rerum Antiquarum Alii; og fra Societas Montis Solis (S.M.S.), således at disse, gennem Selskabets Skat: Bjerget, kunne give forstandens lys den smule massefylde, der gør det øjensynligt og håndgribeligt for den menneskelige energi i enhver given samtid.

Kapitel 1.ivD

Lokalhistoriske undersøgelser. Frederiksberg. SolBjerg

Det fremgår ovenfor, at Aktive Oldforskere i disse år følte sig i stand til at forklare beliggenhed og "kosmiske indstilling" for flere af oldtidens bygningsværker. Af observationsmæssige grunde danner breddegradsområdet fra Irland, StoneHenge og Skandinavien det optimale for præcis krono-spatial sensocerebral serielt arbejde med Solens Cykler.

Soelbiergselskabet mente det rimeligt bevist; at en del af kæmpehøjene spredt over Solbjerg indgår i et sådant system af SoliagttagelsesCentre, orienteret efter diverse himmellegemer (især Solen, men også Månen og Stjerner) i specifikke tidsmæssige konstellative situationer, den endelige rekonstruktive kortlæggelse findes men indgår ikke i dette arbejde, hvis arbejder, Generalsekretæren, koncentrerede sig om "sikre steder", her i blandt "Syd-" eller "7'erHøjen", som traditionen kalder denne Høj, der ligger lige ved Bjerregaardsvej i Søndermarken også kaldte (S.I.S.) samt kaldt (S.I.S.).

Denne Høj repræsenterede ifølge Aktive Oldforskere syd- eller zenit positionen, middag, og var, før Bjergets delvise bortgravning samt  bevoksning og bebyggelse (B.O.B.) et udsigtspunkt over hele KøbenhavnsOmrådet over mod især NØ til SØ horisonten, i klart vejr, til Havet & Hinsides (H.&.H.).

Alternative Antikvarer lyttede til myterne hvisket om og fra Bjerget. FolkeTroen siger; at lige SydHøjen omgives af 7 beskyttende kraftringe. Selskabet har konstateret disse 7 cirkler om Højen med KrystalPenduler, FjederPendul og ArkitekPendul. Synske har set "store hvide katte" som "racer rundt" om denne høj i de 7 cirkler.

Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) manifesterede virksom magikraft (M.V.M.) både her og andetsteds.

Med ordet "andetsteds" når fremstillingen naturligt til det lokalhistoriske: et område af uendelig vigtighed i forståelsen af ethvert sakralt områdes natur. -: 

- Ethvert sted har et sæt tilknyttede fortællinger; -: lokalhistorikeren har ofte den fortryllende ingrediens som løfter bryggens potens.

Udover lokalhistoriske arkiver, egnsbeskrivelser, samt de tilknyttede billed- og kunstkilder, findes der andre væsentlige tilgange:

For SoelBierg dets traditionelle tilknytning til fest, finkultur & forskning (F.&.F.) som det fremtrådte i blandt andet:

samt mange andre byggerier og anlæg alle dengang beliggende indenfor Bjergets umiddelbare energimønster.

Ethvert Bjerg, ethvert sted for SolHøjden, enhver urhøj har denne beskæftigelsesmæssige nøgle. Et andet vigtigt kildemateriale som ikke bør overses: folkemindeforskningen. Folkemindevidenskaben sorterede ikke (især ikke på for eksempel Grimm-brødrenes og Grundtvig-familiens tid) deres kilder lokalt. - Beretteren Sorte Else i Odense (jævnfør Kjær p. 81/85 ) ses ikke som Odenseaner, men som en generel dansksproget folkekilde til en historie, efter at Andersen har udsendt sin mesterlige Klods Hans. Ved at læse folkemindevidenskaben lokalhistorisk kan en ubetydelig variant i en udbredt overlevering blive nøglen som oplukker endnu en del af det pågældende steds vidunder.

Endelig den tredje altafgørende væsentlige kilde som ingensteds bør overses i de udførlige lokalhistoriske undersøgelser (U.L.U.):

En sikker grundkilde allerede i de indledende lokalhistoriske anstrengelser: Stedets RådHus, og især Kirken & Kroen (K.&.K.).

Med Kirken har man ofte fundet selve HelligStedet, jævnfør til eksempel DrageSporet tværs over England og både tidlige og senere kirkebyggerier ofte med pli anlagt på funktionelle helligsteder (for eksempel Miller og Broadhurtst, Alfred Watkins eller John Michell).

Lad det endelig om lokalhistoriske kilder blive kendt; at Soelbiergselskabet følte sig fuldt klar over; at Selskabets Bjerg stod blandt de nok bedst bevarede, bedst dokumenterede, samt mest kraftfulde og velfungerende krono-spatiale lys-masse og energifelter i SolSystemet, også selv om, eller måske snarere i kraft af at dette Bjergs "TroldeKraft", knytter an til alle sådanne Bjerge i miljømæssig materiemanifestation (M.MM.) i hele systemet og hinsides såvel som inde i hver mand og kvinde.

 

Nøgternt fastholdt: SoelBierg, FrederiksBerg, danner et ganske velbevaret, integreret og moderne suni-luna-stellart instrumentelt og fuldt operationelt kraftcenter, som soelBiergSelSkaBet op til årtusindeskiftet af den almene tidsregning aktiverede og formulerede ind i en ny omvæltningstid for mennesker på kloden

Kapitel 1.iv.i

Lokale kulturhistoriske impulser. Frederiksberg

Det anførtes i foregående afsnit, hvor rigt og omfattende materialet bugner angående det udvalgte lokalområde for Soelbiergselskabet. Bjergets Skat rummer blandt andet de kulturhistoriske impulser ved hvilke Bjerget manifesteres. -:

"H.C. Andersens Æventyr" bærer verden over H.C. Andersens fortryllede billede af Bjerget (B.A.B.), af dets steder, af dets Gudinde i Andersens Tid, Kamma Rahbek (af somme kaldt Sankt Kamma). - Ikke på dette tekststed bør nævnes hver enkelt i det tusindtal af store & små (S.&.S.) kunstnere og videnskabsfolk, som sprang fra eller til Bjerget og berigede Danmark med dets formidable lyssind og fornøjeligt elskværdige fremgang (F,E.F.).

Navnet forfatteren Tom Kristensen gav til Frederiksberg Have: "Drømmenes Have" siger halvdelen måske, Troels-Lunds drømmesyn af "Vækstinspektøren" antyder måske den anden halvdel.

Overalt hvor mennesker har boet i årtusinder vil forholdene fremstå sådan; at stedets Genius Loci (stedets åndelige energier) fremtræder i Kunstens DrømmeSyn, en helt kom måske herfra eller hertil, en poet skrev for Stedets Borgmester eller borgfrøkener, - og ikke mindst: alle UrHøje over Globen står forbundet til alle andre sådanne Steder og bærer del i sine nære forbindelsers historie.

Således så dengang mange aktive oldforskere SoelBiergSystemet som en mere teoretisk, holistisk arneplads end de på Gotland forefindende mere bombastiske energier. - Der findes lignende korrespondenser til centrene omkring Bispebjerg, Charlottenlund, Harreskov, Dyrehaven, Frederikssund og for eksempel Hjørring og så videre og så videre fra SoelBierg - For eksempel OrgelpibeKirken på nabobjerget -: BiesseBierg:

Solbjerg danner - på de fleste måder indenfor den sidste tids for eksempel 500 solår, - et centrum for kulturelle, demokratiske, forbedrende milde og gavmilde kræfter, som ønsker fred og velstand samt forstand til alle; - som Vækstinspektøren implicerer til Troels-Lund virker Bjergets gudekraft: nøjsom og døjsom, det regnes for op til Bjergets Børn selv at forholde sig fornøjede ('Bakkehus og Solbjerg' ibid bind 1 p. 21).

Udover at der findes en enorm litterær og kunstnerisk overlevering omkring Bjerget, har et flertal af verdens førende musikalske kunstnere i moderne tid optrådt indenfor Bjergets KraftFelt: K.B. Hallen, RialtoKomplekset med FalkonerCentret, RadioHuset, Forum, Tivoli, Tivolis Koncertsal og Tivolis Glassal og så videre.

Et af de ganske geniale træk ved netop dette sakrale konstruktionsværk: at det vokser fuldstændigt sammen med en moderne storby, et knudepunkt mellem norden og syden, østen og vesten. - Stedet findes samtidigt relativt uspoleret i det allerede Kongerne i Nyere Tid anlagde parker og naturligt indpasset byggeri, en politik senere tider nænsomt (styrket af Vækstinspektøren?) har fulgt.

Soelbiergselskabet opfordrer enhver Læser i enhver tid til aktivt at deltage i bestræbelserne på at bevare HelligStederne, at give dem tilbage til folket for fri & gratis afbenyttelse, i den forbindelse støttede Selskabet aktuelt en fondspolitik som kunne give gratis adgang og gerne udvidet åbningstid til Zoologisk Have samt væsentligt medvirke til at forøge Dyrenes fredelige integrering i Bjerget - blandt andet som vugge for truede dyrearter.

Men som skrevet skal stå: ånden flyder over af begejstring ved disse helligsteder, og før som nu samt sikkert også siden findes der et intimt samhør mellem de idéer og mønstre kunsten reproducerer og de energimønstre Stedet aktiverer.

Det virker ikke tilfældigt, at Niels Bohr drømte atomets model (som siden regnedes for temmelig mangelfuld) i sin æresbolig på Bjerget og at kvanteteoriens berømte Københavnerfortolkning (som også siden regnedes for temmelig mangelfuld) også udgik fra Bjerget. AM FIS DU A/A og BL.A. bl.a.-grupperne, samt visse P.S.P.-grupper under Societetet og i forbindelse med Selskabet arbejdede med netop disse ting.

Fra den tid hvor de ældste moderne bebyggelser på Bjerget kendes (:SoelBierg og HuanLøse landsbyerne fra ca. 1100 tallet e.v. jævnfør for eksempel "Gyldendal Egnsbeskrivelse" "København" ibid p 39f) og især efter nyere bebyggelses tid i 1600 tallet e.v. synes historien stærkt repræsentativ for Bjergets Impulsmønsters Bombardementer (B.I.B.).

B.L.A. bl.a
Bianco Lunos Allé
BrødreListerne Andægtigt

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) altså: Curatores Rerum Antiquarum Alii kendte mange, mange myter om dette lokalområde, myter tilbage til kæmpernes tid, også heftige astro-myter inkluderende nærkontakter af mange grader & arter og så videre. Soelbiergselskabet havde skabt sit perspektiv og sin energipuls ved en række såkaldte comando-raids: aktive teurgiske ritualer i marken - det vil skrive: på angivelige steder i lokalområdets masse af frossent lys; - i forbindelse med sådanne aktioner kunne latente "lokal-immanente" ubevidste impulser overføres i, manifesteres i det folkeligt sociale fællesskab (F.S.F.) i hvilket Forbundet, Organiseringen, Societetet og Selskabet manifesteredes.

Kapitel 1.iv.ii

En moderne syntese

Da tennis kom til Danmark, blev der anlagt tennisbaner foran Bakkens stejle fod, da fodbold kom, blev K.B.'s baner anlagt. Senere dyrkede folk Tai-Chi & Yoga på Bjerget, Joggere løb, HundeHoldere spadserede, SolBadere brunede, WalkMen summede, som bier der brummede, inden de blev erstattet med nyere tiders apparater og biernes overlevelse blev sikret gennem initiativer som "ByBierne".

--- Kun få tænkte i de fordums dage på Robert Storm Petersens Vagabonder, hvis fattigdom kun humor og velvilje kunne forbedre i årene, hvor arbejderklassen slog sig op, blandt andet på Carlsberg, dengang en byens største arbejdspladser. - Senere fungerede Carlsberg fuldautomatisk og arbejderklassens veteraner lå i deres grave og urner, mens deres efterkommere sad velnærede i familiehaverne eller i kvartererne over mod Valby, Hvidovre, Vesterbro (V.H.V.).

-- Kun få tænkte i de endnu fjernere dage, på de fattige kunstnere & idealister som kæmpede for borgerskabets sag, dengang Konge & Kirke (K.&.K.) kontrollerede alt. senere regnede man maleriet af Heibergs farvel til Kamma og Knud Rahbek på Bjerget et skattet kulturminde om en kamp, der dengang måske kunne vindes (: Heiberg blev jo ikke fængslet eller dræbt men "kun" landsforvist for at gå ind for blandt andet pressens og offentlighedens borgerlige tale- & trykkefrihed T.&.T. også kaldt TF.&.TF.).

- Kun få tænker i senere dages velstand på, hvor fattigt disse idealister levede, mens de lunkne mæskede sig, og også dén fattigdom blev kun overvundet med humor og velvilje. - Humor og velvilje virker som Bjergets måde at optræde nøjsomt og døjsomt på (dette og et sort konfliktfyldt opgivende humør, som tilsyneladende rammer de utro hårdt).

I den tid, hvor disse ruller kom for dagen, havde først mentale revolutioner siden teknologiske revolutioner svøbt kloden i en ny fremgang, og der kom et nyt folk på Bjerget, en ny moderne syntese syntes ved at manifestere sig.

Allerede i 1918 e.v. kunne Vækstinspektøren se denne nye tid komme, og dét i en tid hvor en verdenskrig havde set stort på det almenmenneskelige kærlighedsbånd og en pest havde set stort på det almenmenneskelige overlevelsesbehov. - Inspektøren kunne se; at også den dengang lurvede arbejdsmand ville komme til hæder & værdighed, som i sin tid den store borgermand, for eksempel Brygger Jacobsen - som skabte Carlsberg.

Vækstinspektøren spåede til Professor Troels-Lund om kommende generationer, med ordene ('Bakkehus og Solbjerg' bind 1 p. 20):

"Først lærer alle mødrene deres børn modersmålets ord. Men så tager usynlige magter fat og forvandler ordene til tanker i de unge"

& (ibid p. 21):

"... og hvad mere er, netop din ufuldkommenhed vil bidrage til, at dit eksempel vil smitte og vække lyst hos dem, der kan, til at gøre det bedre en du.".

For flere i Selskabet betyød dét Han må have set komme, en generation af mennesker relativt frisat fra det hårde ødelæggende daglige slæb motiveret af økonomisk tvang, et enkelt menneske stemt for naturen, balance i universet, kærlighed, det højere, frugtbarhed, - et menneske i pagt med sig selv, sin krop & sin verden - en evigt moderne drøm der spøgte hos de aktive under de år SoelBiergSelSkaBet fandtes i virkeligheden.

I den tid flokkedes unge & ældre mennesker med netop disse ambitioner overalt på Bjerget og somme kunne høre Inspektøren, Væksinspektøren, klukle et sted i tid.

Frederik den Sjettes statue ved hovedindgangen til Frederiksberg Have fanget i den smukke forårssolnedgang

Han selv blev i mellemtiden - med den økologiske globale landsbyforståelse - til VækstHusInspektøren. Mange så Ham som en fremtrædelse kun, for sin end helligere kone: Væksten selv! (jævnfør citatet fra Tom Kristensens digt anført i foregående slutnote).

Og under disse synlige fremtrædelser havde teorien taget en moderne global-syntetiseret karakter. - Bort svandt Oehlenschläger-generationens romantiske forståelse af de Oldnordiske Guder, nu fuldt manifesterede; bort svandt indviklet kristelig metafysik mellem unge studenter med forfrosne blækblå fingre (F.BB.F.) og Fedtede Sorte Frakker (F.S.F.), nu dyrkdes indernes, kinesernes, indianernes og de sortes fornøjelser på lige fod med de gamle danske og Grundvigs Hvide Gud (G.H.G.): Kristus.

Inderkredsen om den hemmelige lære vil altid bestå intakt på Bjerget (ligesom læren selv), også selv når og hvis alt hvad Forbundet, Organiseringen, Societetet og Selskabet: Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI), Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), Societas Montis Solis (S.M.S.) og Soelbiergselskabet, vidste at vide blev udtrykt i humanoidt 5-sanseligt S.C.S. format. - Ingen tvivl om den sag!

Men alligevel lykkedes det, for første gang, ikke blot i Danmark, men i Teurgiens, Magiens Nyere Historie, at fremlægge et komplet sæt Riter og Fester for Tiderne og Elementerne, udtrykt i og med folkets egne præmisser: vor ældste kulturarv. Samtidigt lykkedes det at koble disse Riter ind i en alment anvendelig og kompatibel form, brugbar over alt og i høj grad udfra den tilgængelige og overleverede erfaring.

Fra at indse det trance-rituelle lag i oldtiden og til at realisere rammerne for en revitalisering af dette lag ligger en indføring i hvad rituel magisk kunst egentlig betyder.

For at kunne fungere og kommunikere i disse højere trancetilstande synes det højst nødvendigt, at den enkelte træner og styrker sit legeme, sine sanser specielt og sin hjerne og ånd især. Selskabet har valgt at fremlægge et sådant træningssystem i Appendiks 1 til denne indlednings Kapitel 1 i Scripta Magica Selecta (S.M.S.), altså inden det præsenterer sine riter, appendikserne findes i skriftet Systemicæ Magicæ Structuræ (S.M.S.).

Således ville Soelbiergselskabet selv - samt såvel Forbundet Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) altså: Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores; såvel som Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) altså: Curatores rerum Antiquarum Alii samt Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) og Selskabet - til hver en tid kunne imødegå kritikere af denne selvskabeligt forbundne organiserede sociale adfærd , - (når disse typisk ikke sensocerebralt kunne/kan registrere, hvad der foregår, og blot afledes fra tekstens tydning af mangelfundt trænet sproglig formåen) - med en opfordring samt en reel mulighed til og for at optræne sig.

Det håbdes at eftertidens studerende og aktivister ville kunne udbygge systemerne med relevante "komputerprogrammer", "databaser", "hypertekst" som nogle af den tids "boozwords" lød forskningsrapporter og så videre - jævnfør netudgivelsen først op til år 100 efter Lovens bog og år 2000 efter den almene tidsregning samt så siden disse ord fra de længst forgange tider, hvis menneskers menneskeligheden kun få sidenhen fattede.

Nogle pløjer let tusinder af ord og mere igennem og med godt udbytte, andre anbefales at læse ved hjælp af krydshenvisningerne, indeks opslag og så videre; igen andre anbefales at læse de for vedkommende relevante ruller; alle anbefales at arbejde seriøst ansporet (A.S.A.) med de rundt om i rullerne fremstillede M.O.M. (det vil skrive Måder Og Måder (M.O.M.)). Bogens Regelmæssige Brugere (B.R.B.) finder hurtigt hver deres relevante PersonInteressePuls (PIP) og dens smutveje.

En grundig beherskelse af krop, sind og ånd, samt et udvidet kendskab til de menneskelige muligheder, anså man dengang og sikkert også sidenhen som en nødvendig forudsætning for at den hermed fremlagte kundskabsforståelser (F.KF.) ikke blot forbliver kuriøs teori.

Den S.M.S. interesserede Læser
i enhver given tid herefter
ønskes god fornøjelses gavn (G.F.G.)!

[OP]