Anvendte S.M.S. ord i S.M.S.-rullernes indledning

* SMS-ORD*

Det lille skrift Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.A.A.

Alternative Antikvarers Anskuelser (A.A.A.)/(A.A.A.)

A.M.A.

aktuel moderne almenbevidsthed (A.M.A.)

antikvarer med aninger (A.M.A.)

A.O.A.

Acerrima Occupatio Animorum (A.O.A.) se også (P.S.P.)

Aktive Oldforskeres Anskuelser (A.O.A.)/(A.O.A.)
aktive oldforskeres anstrengelser (A.O.A.)/(A.O.A.)

A.V.A.

arbejdets videre anstrengelser (A.V.A.)

A.&.A.

aktive & alternative (A.&.A.)

aktivt & alternativt (A.&.A.)

A.K.A.

akausal kronospatialt korresponderet aktivitet (A.K.A.)

Bb

B.FF.B.

Berømte fiktionsforfatteres beretninger (B.FF.B.)

B.T.B.

barbariske trommeceremoniers buldren (B.T.B.)

B.R.B.

Bogens Regelmæssige Brugere (B.R.B.)

Cc

Dd

D.M.D.

der menes dermed (D.M.D.)

D.E.D.

divisionerede enkeltstående differentieringer (D.E.D.)

D.&.D.

da & derpå (D.&.D.) se (F.J.F.) (N.&.N.) (DND)

DND

DANUDA (DND) se (F.J.F.) (D.&.D.) (N.&.N.)

Ee

E.SE.

Enkeltkommende SandsynlighedsElementer (E.SE.)

E.T.E.

eksistensens tilfældigheders eventualitet (E.T.E.)

E.O.E.

eventuel oprindelig enhedskultur (E.O.E.)

Ff

F.E.F.

folk eller fæ (F.E.F.)

forandringens evindelige forekomst (F.E.F.)
fordømme eller forstå (F.E.F.)
Forjættede Ekstatiske Fornemmelse (F.E.F.)

F.&.F.

fanges & fremstilles (F.&.F.)

fjerne & forne (F.&.F.)
forbedret & forstærket (F.&.F.)
formulerer & formidler (F.&.F.)

FTF

FortidsTroldFolk (FTF)/(FTF)

F.S.F.

Filosofiske Spirituelle Forestillinger (F.S.F.)

F.O.F.

forskere og formidlere (F.O.F.)

fællesmenneskelige overbevisningers filosofier (F.O.F.)

FGF

fællesglobalforhold (FGF)

F.F.&.F.F.

forskningens frihed & fede fylde (F.F.&.F.F.)

F.KF.

fremlagte kundskabs forståelser (F.KF.)

F.DF.

Fri DrømmeForm (F.DF.)

F.F.F.

forøgede foreløbige frisættelse (F.F.F.)

F.H.F.

folk har fungeret (F.H.F.)

F.Y.F.

faste ydre formål (F.Y.F.)

F.J.F.

forblev ja forbliver (F.J.F.)

foregik ja foregår (F.J.F.) se (D.&.D.) (N.&.N.) (DND)

F.P.F.

fremlagte praktisable format (F.P.F.)

F.M.F.

Forbindende Menneskeligt Fællesskab (F.M.F.)

Gg

G.&.G.

grænse- & grundbetingelser (G.&.G.)

G.O.G.

genfindes og -opføres (G.O.G.)

G.M.G.

gik med Guden (G.M.G.)

G.A.G.

giver altså grunden (G.A.G.)

G.Æ.G.

Gudeligt Ægte Gerninger (G.Æ.G.)

Hh

H.I.H.

historierne i Historien (H.I.H.)

højt i himmelblå (H.I.H.)

H.S.H.

hinsides stjernernes hærskarer (H.S.H.)

Ii

I.&.I.

intelligente & indsigtsfulde (I.&.I.)

IGI

IdeGrundlagsIndledninger (IGI)

I.P.I.

individuelle potentialeudviklingers interessepuls (I.P.I.)

Io Pan Io (I.P.I.)

Jj

Kk

K-S.K.

Krono-Spatial Kongruens (K-S.K.)/(K-S.K.)

krono-spatialt kongruent (K-S.K.)

K-G.K.

kromosom-genetiske kombinationstrukturer (K-G.K.)

KSK

kileskriftskyndige (KSK)

KronoSpatialKongruensen (KSK)

KS.K.

KundSkaben Kører (KS.K.)

K.K.K.

kronospatialt korresponderet kongruent (K.K.K.)

Ll

Mm

M.E.M.

mere eller mindre (M.E.M.

Moral Etik Mytologi (M.E.M.)

M.H.M.

mestrede høje mentaltstader (M.H.M.) - (M.H.M.)

M.&.M.

mysterier & mere (M.&.M.)

måder & måder (M.&.M.)

M.O.M.

mytiske og mægtige (M.O.M.)

Måder Og Måder (M.O.M.)

M.M.M.

Mange myter melder (M.M.M.)

M.K.M.

Mytisk Kultisk Matrix (M.K.M.)

M.D.M.

med disse måder (M.D.M.)

Nn

N.&.N.

naturlige & nødvendige (N.&.N.)

nu & næstefter (N.&.N.) se (F.J.F.) - (D.&.D.) - (DND)

Oo

Pp

PIP

PersonInteressePuls (PIP)

P.S.P.

Potent Spirit Possession (P.S.P.) se også (P.S.P.)

Potent Spirituel Posesession (P.S.P.) se også (P.S.P.)

Potentissima Spiritualis Possessio (P.S.P.) se også (P.S.P.)

Psychic Space Penetration (P.S.P.) se også (P.S.P.)
Psychic Space Ploration (P.S.P.) se også (P.S.P.)

Psykisk Spatial Penetration (P.S.P.) se også (P.S.P.)

Psykisk Spatial Ploration (P.S.P.) se også (P.S.P.)

P.T.P.

Porte til Planerne (P.T.P.)

Rr

Ss

S.O.S.

Sprogværktøj Og Spredning (S.O.S.)

S.R.S.

samtidigt rimeligt sprogværktøj (S.R.S.)

S.A.S.

Samfundet af SolHøjen (S.A.S.)

S.M.S.

Samtidens Moderne Syntese (S.M.S.)/(S.M.S.)

S.V.S.

sensocerebrale virkelighedssystematiks serialiteter (S.V.S.)

SC.S.

SensoCerebral Serielitet (SC.S.)/(SC.S.)

S.&.S.

Sagn & Sange (S.&.S.)-(S.&.S.)

selv & sammen (S.&.S.)
skønhed & styrke (S.&.S.)

SCS

sensocerebralsekvenseringen (SCS)

SensoCerebralSerialerne (SCS)
SensorCerebralSeriel (SCS)
SensoCerebralSerielt (SCS)

S.C.S.

Sensoriske Cerebrale Sekvenser (S.C.S.)

sensoriske cerebraliserende serier (S.C.S.)
Strikte Ceremonielle Strukturer (S.C.S.)

SK.S.

SensoKorporelle Serialitet (SK.S.)

S.F.S.

Sproglige Fællesskabs Samhørighed (S.F.S.)

Tt

T.R.T.

teurgiske rituelle teknologier (T.R.T.)

tid rum tænkning (T.R.T.)

T.ET.

timelig eksistenstilvirkning (T.ET.)

T.V.T.

tiltrækkende videnskabelige teorier (T.V.T.)

Uu

U.&.U.

uformulerbare & uberegnelige (U.&.U.)

Vv

V.&.V.

vigtig & væsentlig (V.&.V.)

væsentlige & vigtige (V.&.V.)

V.P.V.

verdsligt profane videnskabssprog (V.P.V.)

V.O.V.

viden og vished (V.O.V.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]