Thelema

Liber Al vel Legis

sub figura XXCC

The Book of the Law

Lovens Bog

Lovbogen

The Book of the Law - engelsk tekst ved profeten af den smukke Stjerne, 

Chapter I verses 1-66

Chapter II verses 1-79

Chapter III verses 1-75

The Comment

The original in the Handwriting of the Beast (Originalen i Dyrets håndskrift)

Lovens Bog - en dansk oversættelse ved Per Olsen

Hvordan Lovens Bog blev til - af Per Olsen

Kapitel I vers 1-66

Kapitel II vers 1-79

Kapitel III vers 1-75

Comentet

Lovbogen - en dansk oversættelse ved Inger Jacobsen

Hvordan Lovbogen kom hid - af Inger Jacobsen

Paragraf 1 stykke 1-66

Paragraf 2 stykke 1-79

Paragraf 3 stykke 1-75

Kommenteringen

Ni epistler om Thelema af Mester Therion 

Mester Therions Epistler  om Liber Al vel Legis - The Book of the Law

Liber Legis Concordance to the Works of The Prophet by Martin Krogh Poulsen

Chapter I /Kapitel 1

Chapter I /Kapitel 2

Chapter I /Kapitel 3

index