Thelema

Liber Al vel Legis

sub figura XXCC

The Book of the Law

Lovens Bog

Lovbogen

The Book of the Law
- engelsk tekst som modtaget profeten af den smukke Stjerne,
Edward Alexander Crowley 
- kendt i det gamle grå land som: Aleister Crowley, To Mega Therion

Chapter I verses 1-66

Chapter II verses 1-79

Chapter III verses 1-75

The Comment

The original in the Handwriting of the Beast (Originalen i Dyrets håndskrift)

Lovens Bog - en dansk tekst ved Per Olsen
Hvordan Lovens Bog blev til - af Per Olsen

Kapitel I vers 1-66

Kapitel II vers 1-79

Kapitel III vers 1-75

Comentet

Hvordan Lovbogen kom hid - af Inger Jacobsen

Paragraf 1 stykke 1-66

Paragraf 2 stykke 1-79

Paragraf 3 stykke 1-75

Kommenteringen

The Liber Legis Concordance
to/with the Works of The Prophet by Martin Krogh Poulsen

Chapter I /Kapitel 1

Chapter I /Kapitel 2

Chapter I /Kapitel 3

index

Mester Therions Epistler omkring Liber Al vel Legis - The Book of the Law