Appendiks 1. 4

Ceremoniel Magiske Centrering (C.M.C.)

Appendiks 1.4A

Teurgisk TeoMagisk Taumaturgi (T.T.T.)

om traditionelt overleveret (O.T.O.) HøjMagisk Heksekunst (HM.H)

Appendiks 1.4A

  LEVEL A. Begynder til let øvet: Ceremoniel Magiske Centrering (C.M.C.)  
Appendiks 1.4A1

Det lille Pentagramritual (i traditionen og efter S.M.S.)

Appendiks 1.4A2

Det store Pentagramritual (i traditionen og efter S.M.S.)

Appendiks 1.4A3

Lille og Store HexagramRite (i traditionen efter S.M.S.)

Appendiks 1.4A4 VåbenIndvielsesRiter (inklusiv amulet, meginstein. vii og levested)
Appendiks 1.4A5 Sol- og Tids-Riter
Appendiks 1.4A6 IndvielsesRiter - Sabath Messe Sjæleomsorg (S.M.S.)
Appendiks 1.4A7

Individuelle Fælles Indvielser (I.F.I.) & Fælles Individuelle Fester (F.I.F.)

Appendiks 1.4A 8 Nøgler til Level A  Systematisk Strukturelle Skematiseringer (S.S.S.)
Appendiks 1.4B Level B. Øvet til Mester - ritualtraditionsrekonstruktion (RTR)  Teurgisk Magisk Taumaturgi (T.M.T.)

Før overgangen fra læsende, kontemplerende sensocerebral koncentrationstræning (K.S.K.) til agerende rituel aktivitet (A.R.A.) findes der en vigtig præmis, som skal indses:

En blå cirkel udgør ikke duftsansen, kan på ingen måde kaldes 'det samme', den 'er, var og vil aldrig kunne være' hverken luft eller duft, eller noget anden af alle de analoge punkter i korrespondenskontinuummet som den tilskrives. nej den udgør blot og bart (B.O.B.) repræsentationsformer i det menneskelige bevidsthedsapparat.

På præcis samme måde som bogstavkombinationen 'a-b-r-e' ikke 'er' et træ og end ikke kan kaldes et symbol der ligner et træ, og for mennesker - som ikke taler fransk - heller ikke betyder 'et træ' - hvad ordet dog gør på fransk. Netop dette ord brugte lingvisterne som eksempel på den påpegede vigtige pointe (P.V.P.): at blot mennesker enes om at lade deres valgte repræsentationsformer indeholde denne eller hin betydning, så vil sproget, deres samtale kunne fungere og i relativ høj grad kunne indeholde kundskab (K.I.K.)

Jævnfør første del her i Systemata Magica Structoria (S.M.S.)  danner både selve begribelsen af et punkt i analogierne, til eksempel Tattvas, ligesom begreberne 'myte' og 'totem' blot kunstige artificielle klassifikationer (K.A.K.), samtidigt med at (jævnfør Lévi-Strauss' citatet):

Aleister Crowley udtrykker det helt klart, analogi punktmønstrene i korrespondenskontinuummet danner et sprog, - for eksempel i "A Brief Essay upon the Nature and Signification of the Magical Alphabet" (i "777" p. xviii):

"... det er klart nødvendigt at etablere et fundamentalt sprog.". a

Det sprog Crowley og hans forgængere og medarbejdere (se også for eksempel Regardies "Golden Dawn" volume 1. ibid p. 22) konstruerede blev grundlagt på kabbalaen, omfatter det meste af de folkelige traditioner og blev i kraft af buddhistisk videnskabelighed og hinduistiske termer og praktikker tæt sammenspundet med den østlige tråd.

Nå, når dette stade opnås, hvor analogierne og punkterne så småt bliver til sproglige udsagn via symbolsk handlen, på det sted bliver det tid at tage skridtet ind i den Selvformulerende Handlende Symbolskhed (S.H.S.) eller rituel magi, også kaldet teurgi & taumaturgi b (T.&.T.).

Det første lille pentagramritual danner en dramatisering (D.E.D.) af afslutningen på det kristne "Fadervor", det kendes og bruges almindeligvis hos frimurere, rosenkreutzere, Golden Dawn, Aleister Crowley, Regardies Ritual Bog og så fremdeles. Det indgår i stort set alle moderne grundbøger i magi (For eksempel King og Skinner, Regardies "Ritual" og "Golden Dawn" volume 1 p. 105ff, Crowleys "Magick" p. 451ff og så videre).

I Crowleys udgave udføres ritualet i 21 punkter (i - xxi), som med deres resultat (0 eller 22) udgør et billede af de 22 hebraiske bogstaver altså igen kabbalaens grundlag. Ritualet kaldes 'Det Lille PentagramRitual', eller:

'Det Lille Bandlysende Pentagramritual'

 

 

[TOP]


     a "... it is clearly necessary to establish a fundamental language.".

     b teurgi & taumaturgi: Teurgi kaldes den slags rituel magi, der på det lavere plan fremmaner ånder og på det højere plan forener magikeren med det guddommelige. Taumaturgi kaldes den slags rituel magi, der på det lavere plan skaber blandt andet underfulde begivenheder og helbredelse og på det højere plan skaber mirakler og vidunderlig virkelighed. - I teurgi fører magikeren ofte ordet, mens ordet ofte overtages af ånder eller kanaler i taumaturgien.

[TOP]