Anvendte S.M.S. ord i Englerullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.F.A.

artens fælles anstrengelse (A.F.A.)

Bb

B.F.B.

babyloniske fangenskabs budskaber  (B.F.B.)

B.S.B.

berømte symbolske billedtale (B.S.B.)

B.D.B.

beherske dem behørigt (B.D.B.)

Bibel og Barnetro (B.O.B.)

Cc

Dd

D.O.D.

dedikerede og dygtige (D.O.D.)

D.S.D.

Dommens Skønne Dag (D.S.D.)

Dommens Store Dag (D.S.D.)

D.I.D.

dør indtil Dommedag (D.I.D.)

D.M.D.

dækker maskerede dæmoner (D.M.D.)

Ee

E.F.E.

endelige fyldige ende (E.F.E.)

EBE

EngleBogsEventyret (EBE)

E.G.E.

Evangeliernes Guddommelige Engle (E.G.E.)/(E.G.E.)

Ff

F.O.F.

forklarer Opstandelsesmirakelets Forunderlighed (F.O.F.)

fra Olderdags forestillingsverden (F.O.F.)
fryd og fred (F.O.F.)

F.B.F.

Fredslys bryder frem (F.B.F.)

F.F.F.

flittigt finurligt fromme (F.F.F.)

flyvende frydefuld fornemmelse (F.F.F.)
Frelserens forunderlige fødsel (F.F.F.)

F.FF.F.

fredens frydefulde fylde (F.FF.F.)

F.H.F.

for hans fod (F.H.F.) se (S.U.S.)

F.Ø.F.

forlader ørkenens fangergreb (F.Ø.F.)

F.S.F.

forskellige semitiske fortællere (F.S.F.)

fællesskabets store fremtidsmål (F.S.F.)

F.L.F.

frugtbar livgivende fylde (F.L.F.)

F.I.F.

fjerner Israels fjender (F.I.F.)

F.T.F.

fuldkomne tætte forståelse (F.T.F.)

Gg

Hh

H.H.H.

helligt højt hævede (H.H.H.)

H.E.H.

Herrens engle hjælper (H.E.H.)

H.V.H.

hyrderne ved højen (H.V.H.)

H.M.H.

højere magters herlighed (H.M.H.)

H.T.H.

højeste tings herlighed (H.T.H.)

H.S.H. hjemlige sfæres herlighed (H.S.H.)

Ii

Jj

Kk

K.I.K.

kommet i kontakt (K.I.K.)

K.M.K.

koglende magisk karakter (K.M.K.)

K.BK. Kristeligt Bibelkyndig  (K.BK.)

Ll

L.P.L.

lag på lag (L.P.L.)

L.D.L.

løser dødens lænker (L.D.L.)

L.J.L.

lærde jødiske lægfolk (L.J.L.)

Mm

M.SM.

magiske stormester (M.SM.)

MSM

mesterstormagikeren (MSM)

M.L.M.

menneskenes livsverdens manifestationsformer (M.L.M.)

M.T.M.

Mesopotamiens tidligste mennesker (M.T.M.)

M.J.M.

milde Jesus Mester (M.J.M.)

M.S.M.

Muhammad så MørkeDødsMesteren (M.S.M.) se (MDM)

MDM

MørkeDødMesteren (MDM) se (M.S.M.)

M.G.M.

Menneskesønnen General Mesias (M.G.M.)

Nn

N.V.N.

nævnes ved navn (N.V.N.)

Oo

O.R.O.

ortodokse rabbinske  overhoveder (O.R.O.)

Pp

Rr

Ss

S.T.S.

Salomonisk Traditions System (S.T.S.)

S.O.S.

salige og skønne (S.O.S.)

semitiske oldtidsmennesker stod (S.O.S.)

S.G.S.

semitisk gudsopfattelses samfundssyn (S.G.S.)

S.TS.

semitiske tankesystemer (S.TS.)

S.U.S.

styret under Slangestaven (S.U.S.) se (F.H.F.)

S.A.S.

styret af storkonger (S.A.S.)

SS.S.

syndssonende sacrificium (SS.S.)

SyvStjerneSymbolikken (SSS)

Tt

T.F.T.

tanke fra tiden (T.F.T.)

T.O.T.

teoretisk orienterede troldfolk (T.O.T.)

TST

tyngdestedstid (TST)

Tora og Tradition (T.O.T.)

Uu

U.T.U.

Urkristne teologiske uoverensstemmelser (U.T.U.)/(U.T.U.)

Vv

V.O.V.

vidunderligt og virkeligt (V.O.V.)

V.E.V.

vingede englelignende væsener (V.E.V.)

V.V.V.

vingede vidunderlige væsener (V.V.V.)

vingede væseners verden (V.V.V.)

V.Å.V.

vingede åndelige væsener (V.Å.V.)

V.H.V.

vidunderlige himmelske vogtere (V.H.V.)

V.A.V.

vigtigt at vide (V.A.V.)

V.F.V.

virkelighedens fysiske verden (V.F.V.)

V.FV.

vor frelserven (V.FV.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Ø.B.Ø.

ørkensandets brændende ødemark (Ø.B.Ø.)

Åå

[TOP]