Supplement 4.4

Engle for de 7 himle, planeter og dage

Engle i forhold til 7-tallet

Supplement 4.4 De 7 Engle
Supplement 4.4i Syvtallet i 'Bibelen'
Supplement 4.4ii Syvtallet i Bønnen
Supplement 4.4iii Syv paladser i Livets Træ
Supplement 4.4iv SyvStjerneSymbolikken (SSS)

De syv engle for ugens syv dage:

Supplement 4.4a  Søndag
Supplement 4.4b  Mandag
Supplement 4.4c  Tirsdag
Supplement 4.4d  Onsdag
Supplement 4.4e  Torsdag
Supplement 4.4f  Fredag
Supplement 4.4g  Lørdag

Supplement 4.4i

Syvtallet i Bibelen

7-tallets betydning for jødedommen og kristendommen kan ikke underdrives, en S.M.S.-ivrig Kristeligt Bibelkyndig  (K.BK.) læser kender til:

Der findes også i "Johannes Åbenbaringen"::

Mangen en bibelforsker har bevist, at "Bibelen" - såvel de hebraiske som de græske originale manuskripter - gennemsyres af 7-tals mønstre i grammatikken, antallet af ord og bogstaver og så videre.

Supplement 4.4ii

Syvtallet i Bønnen

- Der findes også versionen af Fader Vor med 7 dele. ("Matthæus 6:9-13") og Åbningsformularen fra den gyldne skrift kaldet "Al-Koranen":

SMS  For Kristne: Fader Vor  For Muslimer 
1  Vor Fader i himlen,
dit navn regnes helligt.
I Allahs Navn,
den Godgørende, den Nådige
2  Lad dit rige komme. Al hyldest til Allah,
Verdenernes Herre.
3  Lad din vilje ske,   Den Godgørende, den Nådige.
4  i himmelen og også på jorden. Mester på Dommedag.  
5  Giv os i dag vort daglige brød;

Dig tjener vi og beder om hjælp.  

6  og tilgiv vor skyld,
ligesom vi har tilgivet vore skyldnere
Hold os på den rette vej.
7  Og før os ikke ind i fristelse,
men fri os fra ondt.
 Vejen for dem som du har vist gunst. 
Ikke vejen for dem
som har nedkaldt din vrede over sig,
ej heller for de vantro.

Slå man op i "Bibelen" og i et godt bibelleksikon under søgeord som: syv, syv gange, halvfjerds og så videre vil man indse; at 7 tallet har overordentlig stor betydning i den jødisk-kristne tradition, og de syv formularer bør fremsiges hver dag af rettro, ikke for ingenting har "Salme 34:7" dette at melde:

"Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.".

Supplement 4.4iii

Syv Paladser i Livets Træ

En anden traditionel størrelse alle kender til: de 7 himle. Folkelig tale kender til "at være i den syvende himmel" og kender også til størrelsen: de himmelske paladser."Livets Træ" inddeles traditionelt i 7 himle eller paladser:

De Syv Paladser på Livets Træ

De Syvpaladser Tegning: Carla Iacobone Design: Per Olsen

De 7 himle og Livets Træ:

SMS  Navn Glans Engel Livets Træ Betydning
1  Evige Have Gul koral Raphael Malkuth Kongedømme
2  Edens Have Rød Perle Gabriel Yesod Fundament
3  Paradis Rødt guld Camael Hod - Netzach Pragt - Sejr
4  Fredens Hus Rød rubin  Michael Tipareth Skønhed
5  Lystens Have Hult kobber Zadkiel Geburah - Chesed  Strenghed - Nåde
6  Nydelsernes Have  Hvid diamant Haniel Binak - Chokmah Forståelse - Visdom
7  Pragtens Hus Hvid perle Zapkiel Kether Kronen

Supplement 4.4iv

SyvStjerneSymbolikken (SSS)

Traditionen siger; at i dette system har englene deres hjembase, men man synes ikke enige om den 7. himmel eller den 1. ligger henholdsvis øverst og/eller nederst på "Livets Træ". Her i de 7 himle holder både englene og deres faldne kolleger til.

Når de står organiserede i Ordenerne og Hierarkierne relaterer de til menneskene: De levende menneskers verden. I himlene omgiver de sig med ånder - de fødte så vel som de ufødte.

Altså ikke blot almindelige engle holder til i de 7 himle, her har alle spirituelle kræfter deres højere, hjemlige sfæres herlighed (H.S.H.). S.M.S. har dog valgt at lade Engles privatliv udenfor denne tekst. Hvis læseren føler sig meget interesseret i at få et overblik over hvilke engle, som holder til i hvilke himle vil S.M.S. anbefale Gustav Davidsons glimrende engleleksikon.

Man ved at månekalenderen har rundt regnet 7 dage mellem hver af de fire månefaser. Oprindeligt talte man tiden i måner, heraf ordet måned. Man mener, at kunne spore 7 dagesugen tilbage til akkadernes tid for mere end 4000 år siden, inden Babylon den skønne oldtidsby kom til storhed og fald, mens den spredte 7-dages ugen til hele den dengang kendte vestlige verden.

Den danske historieprofessor, Troels-Lund, bemærkede for snart et århundrede siden (jævnfør andetsteds her i S.M.S.-rullerne); at netop 7-stjernens filosofi nok stod som verdens mest udbredte, og havde sejret over verdensreligionerne med sin magiske 7-dages uge, 12 måneders dyrekreds og andre astrologiske kunster.

Den traditionelle 7-stjerne trukket i en streg for eksempel fra søndag (den øvre spids til venstre) over mandag (den nedre spids til højre) frem til næste søndag:

SyvStjerne Tegning: Carla Iacobone Design: Per Olsen

Selv om kristendommens verden synes gennemsyret af 7-tallets symbolik, blev det til stadighed de gamle førkristne guder i 7-gudekredsen som kom til at betegne dagene. I såvel sydens Europa som i norden holdes de gamle guder stadig i hævd med ugedagenes navne.

Engle har medvirket i begge lejre, både den hvor guderne helligholdes og den hvor de traditionelle 7 planeter dyrkes. Der findes altså engle for såvel ugedagen, dens gudelegende som for dens planet. Planeterne har i mange traditioner - for eksempel den salomoniske eller hos Emanuel Swedenborg - ganske store hierarkier af engle, ånder og intelligenser.

I de følgende ruller samles nogle traditionelle og mindre traditionelle oplysninger om hver dag: Blandt andet deres guddom, deres planet, deres plads i de 7 skabelsesdage, deres plads på "Livets Træ" og på Stierne, deres bogstav og rodlyd samt dens betydning, deres traditionelle Ærkeengel, dyr, fugl, fisk, metal, træ, sten, plante og duft.

Da mange læsere formodes at have interesse ikke blot i jødiske og kristne symboler, men også i generelle new-age begreber, tages nogle enkelte 7-tals symbolikker fra andre religioner med, for eksempel de hinduistisk-buddhistiske chakrasystem inklusiv lyd-mantra, de nordiske dagsnavne (se i øvrigt skematikkerne rund om i de øvrige S.M.S. ruller og bibliografien, for eksempel Crowleys "777" og Parfitts "Living Qabalah".

[TOP]