Manual 5i

Geomanci og Grundmønstre (G.O.G.)

Manual 5iA

Om geomanciens Grundmønstre  (G.GM.)

Manual 5iB Societets SlangeSystem (S.SS.)
Manual 5iC FigurGenereringsFremgangsmåder (FGF)
Geomantisk Kvadrogramisk Grundmatrice (G.K.G.)
Manual 5iD Husenes traditionelle betydning
Manual 5iE Golden Dawn Husallokering

Videre herom

Manual 5.1E De 16 tegn i de 12 huse

Manual 5.iA

Om geomanciens grundmønstre (G.GM.)

Skinner havde - under de for S.M.S.-manifesteringstiden så begivenhedsrige år - i sin bog om Geomanci: a "Terrestrial Astrology" dokumenteret, at det arabiske raml, eller "sandprikkeri" dannede oprindelsen til det system, Europa har kendt siden middelalderen som geomanci eller 'Punktér Kunst' (udtalt: "punktér").

Der findes i alt 16 geomantiske figurer alle muteret over en fireliniet søjle i tre koloner, med enten én eller to prikker i hver linie, enten i henholdsvis inderste eller yderste kolonne:

Punktérrektangel:

0

VenstreSøjle
(Lige1)

MidterSøjle
(Ulige)

HøjreSøjle
(Lige2)

S.M.S.
 linietælling

1

0 - *

I - *

0 - *

Toplinie

2

0 - *

I - *

0 - *

2. linie

3

0 - *

I - *

0 - *

3. linie

4

0 - *

I - *

0 - *

Bundlinie

De 16 figurer repræsenterer alle mulige kombinationer under de nævnte regler.

Mikro/Makro Geomantik

n n n n   n
n n n n
n n   n
n n   n

Mindst

Størst

4 ulige

4 lige

Vej

Folk
VIA POPULUS

Manual 5.iB

Societets SlangeSystem (S.SS.)

Den orden figurerne opstilles i oplyses forskelligt i kilderne, S.M.S. fastlagde den benyttede og almindelige orden af rent geometrisk topografiske grunde (G.T.G.).

I denne opstilling forordnes de 16 figurer altså fra "Dragens Hoved" til "Dragens Hale" - præcis som et vikingeskib - og denne opstilling - talt forfra fra 1 til 8 og bagfra fra H til A - bruges almindeligvis i disse S.M.S.-ruller:

De 16 figurer:

Ud over de traditionelle navne og betydninger anføres endvidere Dahomy versionernes navne og betydning (Skinner ibid p. 249 og Karade 'The Handbook of Yoruba Religious Concepts' ibid p. 11ff):

1 Caput Draconis 
2 Puella
Acquisitio
Fortuna Major
Albus
Tristitia
7 Conjonctio
8 Populus
Via 
Carcer 
Loetitia
Rubeus 
Fortuna Minor 
Amissio
Puer 
Cauda Draconis 

Caput Draconis

n

  n
  n  
  n  
  n  
SMS Figur Europæisk navn
Afrikansk navn
Traditionel betydning
1 n   n

Caput Draconis 

Dragens Hoved: 
Man må holde op med at søge vanheld.
  Man må holde op med at skade sig selv  
  n  
  n     OSA - Sort Magi  
(Ondt tegn) 
  n  

Mere om Caput Draconis

Puella

  n  
n   n
  n  
  n  
   2      n  

Puella  

Pigen: Hvor stærk end ond,
ret dog lukker den mund.
  Falskhed svinder, sandhed vinder   
n   n
  n     OTURA - tale, munde  
  n  

Mere om Puella

Acquisitio

n   n
  n  
n   n
  n  
   3    n   n

Acquisitio

Opnåelse: Tal ej om de syge
i sind og forkrøblet krop.
  Tal ej heller ondt om staklernes trop   
  n  
n   n  OFUN - Hvidt Moderligt princip  
  n  
Mere om Acquisitio

 

Fortuna Major

n   n
n   n
  n  
  n  
   4    n   n

Fortuna Major

 Stort held: At lære og kunne lide,
at følge venneråd blide,
   at tage mod råd, at styre sin verdens båd.   
n   n
  n     OWORIN - Sygdom  
  n  

Mere om Fortuna Major

Albus

n   n
n   n
  n  
n   n
   5   

 

n   n

Albus

Hvid - Lys: Guderne siger:
'Lav aldrig bøvl og ballade!'
  Vej vel dine ord og undlad at hade   
n   n
  n   OTURUPON
 - Graviditet, buler  
n   n

Mere om Albus 

Tristitia

n   n
n   n
n   n
  n  
   6    n   n

Tristitia

Tristhed - Sorg
Indse stædighedens mén
- lyt handl' ikke sen
 Hør ej egoismes jeg,
  nej gå selvets slagne vej   
n   n
n   n   OKANRAN - Tvillinger  
  n  
Mere om Tristitia

Conjonctio

n   n
  n  
  n  
n   n
   7     n   n

Conjonctio

Forbindelse - Konjunktion:
Dine børn vokser op i trange kår,
  hold dog ud og bring dem til trygge år   
  n  
  n     IWORI - Vilde dyr, syd  
n   n

Mere om Conjonctio

Populus

n   n
n n n
n   n
n   n
   8(0)   

 

n n n

Populus

Folket - Mængden:
Den der bange bander i surhed og vrede
 skaber sig mange problemer lange og brede   
n   n
n   n   OYEKU - Nat, Mørke, vest  
n   n

Mere om Populus

Via 

n n n
  n  
  n  
  n  
  H     n  

Via

Vej: Velsignet de vise
der lever i nuet,
  og ikke følger en viden forskruet  

  n  
  n  

 0GBE  

  n  
Mere om Via 

Carcer

  n  
n   n
n   n
  n  
   G       n  

 Carcer 

Binding - Fængsel:
Tragisk dør den unge blot,
   vi be'r: 'lad os leve længe og godt'  

n   n
n   n

EDI

  n  

Mere om Carcer  

Loetitia

  n  
n   n
n   n
n   n
   F      n  

Loetitia

Glæde:
Lev ej glad i fattigdoms bånd,
  nej gå på: bliv rig i pung og ånd   

n   n
n   n

  OBARA  

n   n

Mere om Loetitia

Rubeus

n   n
  n  
n   n
n   n
   F    n   n

  Rubeus  

Rød - Rødligt:
  Brug IFA ofte og gerne, du hjerne;  
ja forstå du og styr så livets kerne

  n  
n   n

IKA

n   n

Mere om Rubeus 

Fortuna Minor

  n  
  n  
n   n
n   n
   D      n  

   Fortuna Minor   

Lille Held:
Søg i verden ære, værd og goder
  og bliv en højagtet forfader-broder   
  n  
n   n

IROSUN

n   n
Mere om Fortuna Minor

Amissio

  n  
n   n
  n  
n   n
   C     

n

 

  Amissio  

Tab: Pas på!
Husk at skelne vel eller
   mist det lykkebringende held   
n   n
  n  

OSHE

n   n
Mere om Amissio

Puer

  n  
  n  
n   n
  n  
   B     

n

 

Puer

Dreng: Pas på
den selviske klovn, der
   ene må bærer byrden uden vogn   
  n  
n   n

  IRETE  

  n  

Mere om Puer

 

Cauda Draconis

 

  n  
  n  
  n  
n   n
   A   

 

  n  

  Cauda Draconis 

Dragens Hale:
Vrede gjorde ingen godt,
  tålmods langliv gør dig flot   
  n  
  n   OGUNDA
n   n

Mere om Cauda Draconis

 

 

I denne lidt anderledes opstilling, som vender den sidste slange "haleslangen" om, repræsenterer de 16 figurer en dobbelt-spejlet slange, eller Da og Ai-Da.

HovedDragen:

SMS  Plads Figur Europæisk navn
Afrikansk navn
Traditionel betydning
1  1 n   n

Caput Draconis 

Dragens Hoved: 
Man må holde op med at søge vanheld.
Man må holde op med at skade sig selv  
  n  
  n   OSA - Sort Magi
(Ondt tegn) 
  n  
2  2   n  

Puella  

Pigen: Hvor stærk end ond,
ret dog lukker den mund.
Falskhed svinder, sandhed vinder
n   n
  n   OTURA - tale, munde  
  n  
3  3 n   n

Acquisitio

Opnåelse: Tal ej om de syge
i sind og forkrøblet krop.
Tal ej heller ondt om staklernes trop
  n  
n   n  OFUN - Hvidt Moderligt princip  
  n  
4  4 n   n

Fortuna Major

 Stort held: At lære og kunne lide,
at følge venneråd blide,
at tage mod råd, at styre sin verdens båd.
n   n
  n   OWORIN - Sygdom
  n  
5  5 n   n

Albus

Hvid - Lys: Guderne siger:
'Lav aldrig bøvl og ballade!'
Vej vel dine ord og undlad at hade
n   n
  n   OTURUPON
- Graviditet, buler  
n   n
6  6 n   n

Tristitia

Tristhed - Sorg
Indse stædighedens mén
- lyt handl' ikke sen
 Hør ej egoismes jeg,
nej gå selvets slagne vej
n   n
n   n OKANRAN - Tvillinger
  n  
7  7 n   n

Conjonctio

Forbindelse - Konjunktion:
Dine børn vokser op i trange kår,
hold dog ud og bring dem til trygge år
  n  
  n   IWORI - Vilde dyr, syd  
n   n
8(0)  8 n   n

Populus

Folket - Mængden:
Den der bange bander i surhed og vrede
skaber sig mange problemer lange og brede
n   n
n   n OYEKU - Nat, Mørke, vest  
n   n

HaleDragen:

SMS  Plads Figur Europæisk navn
Afrikansk navn
Traditionel  betydning
1  A   n  

Cauda Draconis

Dragens Hale:
Vrede gjorde ingen godt,
tålmods langliv gør dig flot
  n  
  n   OGUNDA
n   n
2  B  

n

 

Puer

Dreng: Pas på
den selviske klovn, der
ene må bærer byrden uden vogn
  n  
n   n

IRETE

  n  
3  C  

n

 

Amissio

Tab: Pas på!
Husk at skelne vel eller
mist det lykkebringende held
n   n
  n  

OSHE

n   n
4  D   n  

Fortuna Minor

Lille Held:
Søg i verden ære, værd og goder
og bliv en højagtet forfader-broder
  n  
n   n

IROSUN

n   n
5  E n   n

Rubeus

Rød - Rødligt:
Brug IFA ofte og gerne, du hjerne;
ja forstå du og styr så livets kerne

  n  
n   n

IKA

n   n
6  F   n  

Loetitia

Glæde:
Lev ej glad i fattigdoms bånd,
nej gå på: bliv rig i pung og ånd

n   n
n   n

OBARA

n   n
7  G   n  

Carcer

Binding - Fængsel:
Tragisk dør den unge blot,
vi be'r: 'lad os leve længe og godt'

n   n
n   n

EDI

  n  
8(0)  H   n  

Via

Vej: Velsignet de vise
der lever i nuet,
og ikke følger en viden forskruet

  n  
  n  

0GBE

  n  

Manual 5iC

FigurGenereringsFremgangsmåder (FGF)

Det oprindelige dannelsesprincip, regneteknikken bag systemet gik ud på; at man lod en stav 'danse i støvet' (og senere en pen på papir (P.P.P.)) og derefter talte mærkerne eller prikkerne: lige eller ulige, ved at lade par af prikker gå ud mod hinanden; for eksempel 16 prikker som bliver lige idet alle prikker parres, eller 15 prikker som bliver ulige på grund af én sidste enlig prik i støvet (eller på papiret), når de andre ligger parret.

Hvis en runde med prikkeri og parring (P.O.P.) bliver lige, regnes to prikker i øverste linies ydre koloner, hvis en sådan runde blive ulige, regnes en prik i øverste linies midterkolonne, og så fremdeles 4 runder for hver figur.

I traditionen, som den kendes fra Europa, danner man nu først fire figurer, de fire mødre, hvor udfra man danner i alt 8 til 12 ekstra figurer (for eksempel  Skinner, Grimaud, Regardies "Complete Golden Dawn" og K. Frank Jensen).

De fire moderfigurer danner de fire døtre, ved at mødrenes fire øverste linier bliver til den første datters fire linier - fra moder 1 til 4 fra oven og nedad  - og så fremdeles indtil den 4. datter dannes af de 4 mødres nederste linie.

Man har nu 8 figurer i én række, og dem parrer man nu lige eller ulige parvis, først Moder 1 og 2, sidst Datter 3 og 4. Parringen foregår fra linie til linie i de fire par, hvis resultatet bliver lige indskriver man to prikker, hvis resultatet blive ulige indskriver man én prik. De otte mødre og døtre danner således parvis de fire nevøer.

I nogle traditioner taler man nu om disse tolv figurers pladser som "de tolv huse", hvert hus tillægges en betydning, som modificeres af, hvilken af de 16 figurer der falder i det pågældende hus.

Man udvikler endvidere ofte endnu fire figurer, kaldet højre og venstre vidne samt Dommeren og Dommen.

Højre og venstre vidne udvindes ved at parre lige eller ulige mellem de sidste såkaldte 4 nevøer, 1. og 2. nevø danner højre vidne, 3. og 4. nevø danner venstre vidne.

Af de to vidner dannes nu på samme vis Dommeren, og endelig dannes Dommen ved at parre Dommeren samt den 1. moder, også kaldet den som ligger i 1. hus.

Af 4 tilfældigt genererede grundfigurer dannes således via systemets interne logik 12 figurer til.

Manual 5iD

Husenes traditionelle betydning

De 12 huse og 4 domsmænds traditionelle betydning (frit efter Grimaud p. 21ff og  Regardie 'Golden Dawn' Vol. 5 p. 68)

De 12 Huse

SMS

ModerHusenes Betydning:

1 Mor

1. Hus:

Spørgeren. Starten

2 Mor

2. Hus:

  Strukturerede magiske systemer (S.M.S.)  

3 Mor

3. Hus:

 Naboer & Nærmiljø. Småture

4 Mor

4. Hus:

Fader. Arv. Grav

SMS

DatterHusenes Betydning:

 1 Datter 

5. Hus:

 Børn. Kærlighed. Fornøjelser

2 Datter

6. Hus:

Tjener Onkel/Tante. Skavank

3 Datter

7. Hus:

Mand og Kone. Partnere

4 Datter

8. Hus:

Død. Testamente. Forandring

SMS

NevøHusenes Betydning:

1 Nevø

9. Hus

Videnskab. E.S.P. Lang rejse 

2 Nevø

10. Hus

Moder. Position. Skæbnen

3 Nevø

11. Hus

Venner. projekter. Hjælp

4 Nevø

12. Hus

Prøvelser. Sygdom. Fjender

SMS

DomsHusenes Betydning:

1. H

Højre Vidne

Fortiden

2. V

Venstre Vidne

Fremtiden

3. D1

Dommeren

Resultatet

4 D2

Dommen

Om resultatet realiseres

Manual 5iE

Golden Dawn Husallokering

I nogle traditioner (for eksempel "The Complete Golden Dawn", Regardie ibid p. 69f) lægger man ikke figurerne i Huset umiddelbart som de falder under genereringen, man skaber først de 12 eller 16 figurer, og fordeler dem således:

Golden Dawn HusAllokering:

1. Moder

Hus nummer 10

2. Moder

Hus nummer 1

3. Moder

Hus nummer 4

4. Moder

Hus nummer 7

1. Datter

 Hus nummer 11

2. Datter

Hus nummer 2

3. Datter

Hus nummer 5

4. Datter

Hus nummer 8

1. Nevø

 Hus nummer 12 

2. Nevø

Hus nummer 3

3. Nevø

Hus nummer 6

4. Nevø

Hus nummer 9

Og siden middelalderen har man tegnet husene i et kvadrat, (jævnfør for eksempel Regardies Blå Golden Dawn bog p. 70).

Fodnote til Manual 5

     a Geomanci: Spådomskunst ved hjælp af jorden (: geo: jord; manci/mantik: spådomskunst altså: divinering)

[TOP]