Anvendte S.M.S. ord Ifa-rullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

Bb

Bare børn ler blandt børn (B.B.L.B.B.)

Cc

Dd

Ee

Ff

Fest & Farver (F.&.F.)

FigurGenereringsFremgangsmåder (FGF)/(FGF)

forskning & fred (F.&.F.)

fæ & fold (F.&.F.)

Gg

geomanciens Grundmønstre  (G.GM.)/(G.GM.)

Geomanci og Grundmønstre (G.O.G.)/(G.O.G.)/(G.O.G.)

Geomantisk Kvadrogramisk Grundmatrice (G.K.G.)

geometrisk topografiske grunde (G.T.G.)

God i god (G.I.G.)

God for gevinst (G.F.G.)

God for Goderne (G.F.G.)

God med godt (G.M.G.)

gods & guld (G.&.G.)

Hh

Hoved- & HaleDrage (H.&.H.)

Ii

Jj

Kk

kan bringe kassekonsolidering (K.B.K.)

KraftCirkelKvadranten (KCK)/(KCK)

Ll

Mm

Nn

Oo

ondt for ondt (O.F.O.)

ond i ond (O.I.O.)

Ond med ondt (O.M.O.)

Pp

prikkeri og parring (P.O.P.)

Rr

Ss

Societets SlangeSystem (S.SS.)/(S.SS.)

Tt

til rette tid (T.R.T.)

Uu

Vv

VoodooVejens Visdom (VV.V.)/(VV.V.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]