Index til Manual 5: Geomanci  Ifá-rullerne

Manual 5i De 16 geomantiske figurer og deres system 
Manual 5ii

De 16 geomantiske figurer i de 12 huse

Manual 5iii Ifá - version S.M.S.

Oversigt over Grundmønstrene i traditionel geomanci

Manual 5.A De 16 grundfigurer og de 12 huse
Tilvalg til grundmønstrene i udvidet geomanci 
Manual 5 De 256 Ifá figurer

 Fortolkningsnøgler

Manual 5.2a1 De 16 grundfigurers grundelementer
Manual 5.2a3 Lodrette og Vandrette Fortolkningsnøgler

Indledning til Ifá-rullerne

Geomanci og Grundmønstre (G.O.G.)

Systemet der beskrives her i Ifá-rullerne havde sit egentlige gennembrud indenfor den vestlige traditions magik under og op til S.M.S.-manifesteringstidens år. Før da kendte den europæiske såvel som den arabiske kultur til de 16 figurer, som man fra middelalderen e.v. og frem gav navne som "geomanci", "jordastrologi" "punktérkunst" eller "raml". Araberne, der lærte europæerne denne magiske, mantiske kunst, havde selv lært den i Afrika, hvor man længe havde kvadreret de 16 grundfigurer og altså arbejdede med hele 256 figurer.

Stephen Skinner gav med sin bog "Terrestrial Astrology" allerede fra 1980 e.v. statskuddet til, at den vestlige tradition blev bekendt med det mere avancerede system bag de traditionelle 16 "priktegn" og godt 10 år senere, da konvergensen havde taget form, udgavn Awo Fá'Lokun Fatunmbi de første skrifter, der gik tættere på den afrikanske tradition - og gjorde det klart for den konvergensglade esoteriske verdensoffentlighed i de år, at også afrikanerne hermed trådte ind i på den højere esoteriske teoretiske og praktiske vedensscene med et fuldfunktionelt matematisk grundet symbolsystem -: Ifá.

Ligesom de sydamerikanske Tzolkin-brugere oprindeligt talte dage men efterhånden udvidede anvendelsen af deres "spilleplades" 260 felter til at omfatte al verdslig og hellig tradition, så vidste man dengang, at afrikanerne havde brugt deres "spilleplades" 256 punkter - de 256 Ifá-figurer - som et kategoriseret kundskabskatalog (K.KK.) over hele deres kendte univers fra planter, dyr, vejrlig og nærmiljø til idéer, historie, myter: Mennesker og Guder.

Man vidste dengang i konvergensårene med S.M.S.-manifestationen, at hver af de Ifá-udøvende præster havde sit sæt af vers og remser, som fulgte hvert enkelt tegn. Som alle sunde esoterikere vogtede de efter sigende omhyggeligt denne store skat, også overfor rodsøgende sorte fra andre lande. S.M.S.-gruppen omkring Ifá enedes dog hurtigt om, at respektere den holdning, som nok kun kan forbedres med virkeligt demokratis velstand (V.D.V.) i regionen, og når dét så sker, vil vel også de - ligesom Nordboerne bag S.M.S.-manifesteringen - indse, at hvor venligt, politisk korrekt og deltagende udenforstående end ønsker at tage del i en given kultur, ja så kan man ikke forlange, at de skal kunne overkomme at sætte sig grundigt ind i de mange, mange myter og sagn, som nordboere jo selv kun kender i større eller mindre ofte ikke komplette stumper og stykker.

Dog som værn imod det væld af information fortiden rummer, har den højmagiske teomagik jo netop brugt talmæssige størrelser og geometriske samt tredimensionale figurer - og dér kom Ifá-systemet altså "indover" under S.M.S.-manifestationstiden og blev snart en kilde: Et "kategoriseret kundskabskatalog", der kunne bruges både som traditionelt, hvor geomancien brugtes til spådomstagning og astrologisk videnskab, og i den nye tids ånd, hvor de 256 figurer blandt andet gav rytmer, der i høj grad kunne bruges i Gjalder-riten og i tidens ny techno-musik, en brug de sådan set havde haft (i et begrænset udvalg) siden den første jazz og blues, der opstod i New Orleans og Saint Louis.

I tradition efter Skinner og Fatunmbi bringer disse S.M.S.-ruller det nødvendige fremskridt, at alle 256 tegn anføres og beskrives med diverse traditionelle og S.M.S.-indførte korrespondenser. En af de absolut mest mirakuløse begivenheder, der "for altid" forandrede vilkårene for den esoteriske, magiske tradition under S.M.S.-manifesteringstiden, kom jo af det forhold, at hvor en trykt bog, med en beskrivelse af alle 256 figurer, hurtigt ville svulme op og gøre det meget dyrt for de få interesserede købere og brugere, ja så havde det "Internet", der voksede frem under konvergensen, jo "masser af plads" - så -: