MO i S.M.S.version

Manual 3  Skematiske tilvalg til de 36 MO-figurer
MO 1-36 

36 Mulige MOmønstre - Tilvalg åbner på siden

MO 1-36 36 Mulige MOmønstre - Tilvalg åbner nyt vindue

 

Systematiske tilvalg til de 36 MO-figurer
MO 1-36 De 6 gange 6 = 36 muligheder
MO 1-6 AH Det Opnåede. Healing
MO 7 - 12 RA Sindets Ønsker og Begær
MO 13 - 18 PA Glæden ved Hjem og Ejendom

MO 19 - 24

TSA Budskaber. Informationer
MO 25 - 30 NA Lokalområdet. Miljøet. Landet
MO 31 - 36 DHI Det endnu ikke påbegyndte

 

Ved at indsætte 12 fortolkningsmuligheder udfra Pratitya Samutpada i hver af de 36 figurer havde S.M.S. allerede bragt dette system såvel et skridt videre frem som tilbage til sin oprindelse, hvor Mipham's tekst i Goldbergs oversættelse giver tolkninger mere i traditionel divinatorisk stil (tabte objekter og så videre).

Omstående altså alle 36 figurer fortolket udfra Pratitya Samutpada, KausalNeksusKæden (KNK), i en forsøgsvis ForståelsesUdlægningsFremgang (FUF også kaldet 666):

Mulige MOmønstre (M.MM.)

Tilvalg åbner på siden

AH-AH RA-AH PA-AH TSA-AH NA-AH DHI-AH
AH-RA RA-RA PA-RA TSA-RA NA-RA DHI-RA
AH-PA RA-PA PA-PA TSA-PA NA-PA DHI-PA
AH-TSA RA-TSA PA-TSA TSA-TSA NA-TSA DHI-TSA
AH-NA RA-NA PA-NA TSA-NA NA-NA DHI-NA
AH-DHI RA-DHI PA-DHI TSA-DHI NA-DHI DHI-DHI

Mulige MOmønstre (M.MM.)

Tilvalg åbner i nyt vindue

AH-AH RA-AH PA-AH TSA-AH NA-AH DHI-AH
AH-RA RA-RA PA-RA TSA-RA NA-RA DHI-RA
AH-PA RA-PA PA-PA TSA-PA NA-PA DHI-PA
AH-TSA RA-TSA PA-TSA TSA-TSA NA-TSA DHI-TSA
AH-NA RA-NA PA-NA TSA-NA NA-NA DHI-NA
AH-DHI RA-DHI PA-DHI TSA-DHI NA-DHI DHI-DHI

 

De 6 gange 6 = 36 muligheder

Der dannes nu altså en af 36 figurer ved at gange disse 6 grundfigurer med sig selv og hinanden idet man følger mantra: 6 * 6 = 36. Nedenstående de 36 grundfigurer i deres 6 grupper med generelt navn og betydning tilvalg åbne et nyt vindue:

MO 1- 6: AH

0 OM

AH Det opnåede, healing

1 AH-AH 1 Den skyfri himmel
2 AH-RA 2 Solens FlammeStråler
3 AH-PA 3 Månens NektarStråler
4 AH-TSA 4 Den Klare Stjerne
5 AH-NA 5 GyldenGrunden
6 AH-DHI 6 Vajra-Lynets Tone

MO 7 - 12: RA

0 OM Sindets Ønsker og Begær
1 RA-AH 7 Den Klare Lampe
2 RA-RA 8 Smørfodre LueBrand
3 RA-PA 9 Dødens Dæmon
4 RA-TSA 10 Magtens Konge
5 RA-NA 11 Det udtørrede Træ
6 RA-DHI 12 Døren til LykkeVarsels Visdom

MO 13 - 18: PA

0 OM Glæden ved Hjem og Ejendom
1 PA-AH 13 NektarVasen
2 PA-RA 14 KildeLøse Sø
3 PA-PA 15 NektarHavet
4 PA-TSA 16 Plage Ånden
5 PA-NA 17 Den Gyldne Lotus
6 PA-DHI 18 Den Nektaragtige Medicin

MO 19 - 24: TSA

0 OM Budskaber. Informationer
1 TSA-AH 19 Lykkens Hvide Paraply
2 TSA-RA 20 Det store FlammeVåben
3 TSA-PA 21 Tømt for intelligens
4 TSA-TSA 22 Berømmelsens Banner/Vimpel 
5 TSA-NA 23 Totalsummernes MaraDæmon
6 TSA-DHI 24 De Gode Tidenders Hus

MO 25 - 30: NA

0 OM Lokalområdet. Miljøet. Landet 
1 NA-AH 25 GyldenBjerg
2 NA-RA 26 HimmelSønnens Dæmon
3 NA-PA 27 JuvelBesat OverFlodsKar
4 NA-TSA 28 Det Spredte SandBjerg
5 NA-NA 29 GuldHuset
6 NA-DHI 30 JuvelSkatteKammeret

MO 31 - 36: DHI

0 OM Det endnu ikke påbegyndte
1 DHI-AH 31 Manjushri dukker op
2 DHI-RA 32 Den endeløse lykkeknude
3 DHI-PA 33 Den Gyldne HunFisk
4 DHI-TSA 34 Den Hvide Konkylie
5 DHI-NA 35 Det gyldne Hjul
6 DHI-DHI 36 Det juveldækkede SejrsBanner