Sekstallet & Sekssiden & MOMantraMeninger (MMM) 

Manual 3ii

Korrespondenser bag MO kubus system
Manual 3iia 

Mo: Sekstallet & Sekssiden

Manual 3iib De 6 væsensklasser
Manual 3iic De 6 opløftende handlinger
Manual 3iid De 6 karmaklask
Manual 3iie De 6 sind-krop-ånd dualiteter
Manual 3iiz Juvelen i Lotusblomsten

 

Nogle grundliggende MOMantraMeninger (MMM) 
Manual 3iiA Typiske aktiviteter
Manual 3iiB Elementer
Manual 3iiC Krop
Manual 3iiD Sanser
Manual 3iiE Retninger
Manual 3iiF Farver
Manual 3iiG Former
Manual 3iiH BuddhaFamilier
Manual 3iiI BuddhaLærdomme

Mo: sekstallet & sekssiden

Kun i Buddhismen og de ældre orientalske, fjernøstlige kilder, den trækker på, regner man med talstørrelsen 6 * 6 som SensoCerebralSeriel  (SCS) PsykoSystemPatent (PSP) .

I noget nær alle andre kulturer har dyrkelsen af syvtallet (som anført i adskillige S.M.S.-ruller) 'revideret', 'opgraderet' eventuelt oprindelige sekstalssystemer, selv den vestlige traditions heksagramritualer (: sekskantsblot) bruges til beherskelsen af de syv (traditionelle "planeter", farver, formularer og så videre).

Dog østens kæmpebank af omhyggelig overleveret indsigt har en logisk matematisk, filosofisk numerisk symbolteori omkring de fleste lavere heltal, også de 6 med dette tals fakultet og især kvadrat (henholdsvis 21 og 36).

Og så må i den forbindelse endelig Kuben ikke glemmes her altså terningen: 

Kubus, der med sine 6 sider kendtes og anvendtes over alt i den for S.M.S.-manifesteringens aktive mennesker så virkelige verden selv den hvor 7-tallet ellers dominerede og også i det fjerne højtliggende Tibet, hvor Mipham - en hellig, lærd tibetansk munk - udviklede Mo i 1800-tallet e.v. 

0 OM Talterning Prikterning
1 AH 1 1
2 RA 2 2
3 PA 3 4
4 TSA 4 3
5 NA 5 5
6 DHI 6 6

 

-: Sekssiden anvendtes altså faktisk overalt, hvor noget sattes på spil med et resultat gradueret på en skala fra 1 til 6 eventuelt ganget med 2 til 6 yderligere terninger.

I MO anvendes dog kun en eller to terninger, hvis to tilfældigt generede gradueringer tilsammen angiver et koordinat i 6-kvadratet 36. 

Der findes altså 36 MOfigurer, der alle har lige stor mulighed for tilfældigt at opstå, hvis to terninger kastes.

Netop tallet 6 og dets kvadrat 36 (62) angiver grundmatricen her i MO-rullen og bygger altså på oprindelige 1-6 gradueringer (terninger) der parvis sættes sammen i en kausal neksus, altså en årsagsbærende sammenhæng (: at man har kastet terningerne og at de derfor vil angive én og kun een af de 36 mulige figurer).

Nedenfor nogle af tibetanernes 6-foldighedsstratificeringer altså deres lagdelinger af observerede fakta i overskuelige grupperinger:

De 6 væsensklasser

For eksempel ifølge Tsogyal's 'DakiniLærdom' de 6 væsensklasser, som kan modtage det Oplyste Sinds Opholdning (O.S.O.), det vil skrive Buddhaens belæring om Dharma, den rette handlen i væsenssamhørighed, det vil skrive Sangha det åndelige fællesskab.

0

De 6 Væsener:

1

HelvedsHunde 

2

Sultne Gespenster

3

Dyr 

4

Mennesker

5  HalvGuder
6 Guder

 

De 6 opløftende handlinger

Der findes også 6 transcenderende handlingstiltag (T.HT.), i buddhistisk terminologi: paramita i Dharma:

0

De 6 Dyder:

1

Gavmildhed

2

Disciplin

3

Tålmod

4

Flid

5 Koncentration
6 Visdom

(: discriminating knowledge);

De 6 karmaklask

Disse dyder modsvares af de 6 klasha'er:

0

De 6 Synder:

1 Begær
2 Had
3 Forblindelse
4 Selvglæde
5 Misundelse
6 Nærighed

De 6 sind-krop-ånd dualiteter

Hans højhellighed Naropa indførte i Tibetansk tradition læren om:

0

De 6 Stadier:

1

tumu (indre varme) 

2

gyulü (kroppen som illusion)

3

milam (drømmestadet)

4

ösel (opfattelsen af det klare lys)

5 bardo, (stadet midt imellem)
6 phowa (overførsel af bevidsthed) 

Juvelen i Lotusblomsten

Der regnes endvidere med de 6 stavelser i det klassiske buddhistiske mantra, blandt andet oversat:

"Oh Juvelen i LotusBlomsten"

eller i seks stavelser:

"Om Lotus Juvelen"

eller:

"Om åkandeblomsten"

eller:

"Om ÅkandeKronen"

Altså:

"Om mani padme hung"

Almindeligvis udtalt i seks stavelser:

"OM - MA - NI - PAD - ME - HOM"

"OM - MA - NI - PAD - ME - HUNG"

eller:

 

0

De 6 Mantra stavelser:

1 OM
2 MA
3 NI
4 PAD
5 ME
6 HUNG

 

Nogle grundliggende MoMantraMeninger (MMM)

Der kan fra Mipham's arbejde (p.16ff) citeres følgende MoMantra Meninger (MM.M.):

Typiske Aktiviteter:

0 OM

Typiske Aktiviteter:

1 AH

Gennemtrænger alle aktiviteter

2 RA

Magt- og Underlæggelsesaktivitet

3 PA

Fred- og Renselsesaktivitet

4 TSA

Volds- og ødelæggelsesaktiviteter

5 NA Voksen- og fremgangsaktivitet
6 DHI Fremragende aktiviteter

Elementer:

0 OM

Elementerne:

1 AH Rum
2 RA Ild
3 PA Vand
4 TSA Luft
5 NA Jord
6 DHI Visdom

Krop:

0 OM

Kroppen:

1 AH Øre
2 RA Øje
3 PA Tunge
4 TSA Krop
5 NA Næse
6 DHI Sind

Sanser:

0 OM

Sanserne:

1 AH Lydindtryk
2 RA Formføl
3 PA Smagsindtryk
4 TSA FøleFlader
5 NA Duftindtryk
6 DHI Tanker

Endvidere regnes den mentale sans for den 6. sans tillagt de 5 øvrige, en generel østlig idé som skal inkorporeres yderligere noget senere i disse og andre ruller.

Retninger:

0 OM

Retningerne:

1 AH Center (op)
2 RA Vest
3 PA Syd
4 TSA Nord
5 NA Øst
6 DHI Center (ned)

Farver:

0 OM

Farver:

1 AH Neutral - ingen særfarvelå himmel
2 RA Rød
3 PA Hvid
4 TSA Grøn
5 NA Gul
6 DHI Mangefarvet - også blå

Bemærk at farven 'blå' ikke findes eller først kommer sent til de fleste oldtidskulturers sprog - også de nordiske, hvor man længe brugte sort om blå, der betragtedes som usynlig: Blåt hav men ufarvet vand, blå himmel men usynlig luft og lignende. Heraf så også en del af grunden til blå som den første (den nye) farve i Tatvas-systemet, som kendt fra mange S.M.S.-ruller.

Former:

0 OM

Former:

1 AH Ingen special form
2 RA Trekant
3 PA Cirkel
4 TSA Halvcirkel
5 NA Kvadrat
6 DHI mangeformet

BuddhaFamilier:

0 OM BuddhaFamilier:
1 AH Tathagata Folk af Vairocana
2 RA LotusFolket af Amitabha
3 PA JuvelFolket af Ratnasambhava
4 TSA KarmaFolket af Amoghasiddhi
5 NA Vajra Folket af Akshobhya
6 DHI Heruk Folket af Vajradhara

Disse og de første 3 sæt, danner blot nogle få af de 6 ovenstående, se eventuelt in Mipham for mere.

Den tibetanske Nying-Marpa tradition melder endvidere om de 6 tantras eller BuddhaLærdomme, kontinuiteter eller fortsættelser; - Rinpoche (ibid p. 262) beskriver de tre ydre Tantra'er og de tre indre tantra'er således: 

BuddhaLærdomme:

 BuddhaLærdomme

Ydre tantraer:
1 AH kriya - ret opførsel
2 RA upa - mental opfattelse
3 PA yoga - fysisk handlen
Indre tantraer:
4 TSA mahu - skabende stade
5 NA anu - fuldendende stade
6 DHI ati - det ekstraordinære stade 

Rinpoche forklarer (op. cit.) om kriya, upa og yoga, eller (ibid p. 254): renlig & renfærdig (R.&.R.) opførelse (kriya); om begge de to ydre tantra'er kombineret (upa) altså også den mentale opfattelse (yoga), der i tibetansk opfattelse står i modsætning til kriya, som omfatter den fysiske handlen.

De tre indre Tantra'er: mahayoga eller det udviklende, skabende stade (maha); anuyoga eller det fuldendende stade, mandala-niveauet indeholdt i mesterdiamant-planet (anu); og atiyoga, Boddisathva-niveauet, den ekstraordinære yoga, eller altså mentale opfattelse, hvorfra Droje først belærte om stader hinsides årsagernes form.Se eventuelt in Mipham for mere.

 

[TOP]