Anvendte S.M.S. ord i MO-rullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

FUF ForståelsesUdlægningsFremgang (FUF)

Gg

Hh

Ii

I.P.I. Instrumentets jegpersons idémæssighed (I.P.I.)

 

Jj

Kk

K.I.K. kategorier i korrespondensen (K.I.K.)

KNK KausalNeksusKæden ( KNK)/(KNK)/(KNK

K.3.K. Kinesernes 36 Krigstrategier (K.3.K.)/(K.3.K.)

KMK kommunikationsmediekode (KMK)

KronoSpatial Kørsel (KS.K.)

kronospatial kongelighed (KS.K.)

Ll

Mm

MMM MOMantraMeninger (MMM) - (MMM)

M.MM. Mulige MOmønstre (M.MM.)

M.&.M. Måder & Måder (M.&.M.)

manifesterer uanelige mirakler (M.U.M.)

ManipulativPolariseringsMudra (MPM) se (PMP)

Nn

Oo

O.S.O. Oplyste Sinds Opholdning (O.S.O.)

Pp

PSP PsykoSystemPatent (PSP)

PotenseringsManipulativPolarisering (PMP) se (MPM)

Rr

Ss

SCS SensoCerebralSeriel  (SCS)

S.G.S. struktureret givent system (S.G.S.)

S.S.S. systemets semantiske strata (S.S.S.)

Seks Grundliggende Strategier (S.G.S.)

synkronospatialsammenhæng (SKS)

Sagnriget Kaldet Shambhala (S.K.S.)

Tt

T.HT. transcenderende handlingstiltag (T.HT.)

T.M.-T. Tzolkins MO-tal (T.M-T.)

TST TzolkinStrålingsfeltsTilskrivning (TST)

Tzolkin Stråleenergi Tavler (T.S.T.)

Uu

Vv

viden viderevises (V.VV.)

virker ovenud vigtigt (V.O.V.)

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]