Supplement 2.3B

Liste med tilståede og påståede
militære-udenjordiske projekter og begreber

Supplement 2.3B1 Lidt om kilder og troværdighed
Supplement 2.3B2 Tilståede og påståede militære-udenjordiske projekter og begreber

Supplement 2.3B1

Lidt om kilder og troværdighed

Kilden her: hovedsagelig William Coopers "Operation Majority", "Behold a Pale Horse" og hans tekster på Internettet op til årtusindeskiftet e.v.. Om end Cooper havde indrømmet bevidst at have spredt misinformation på forsvaret opfordring, regnedes hans generelle udblik og oversigt for korrekt, hvis man overhovedet antog ideen om "Alien Presence" (A.P.). Cooper virkede i en årrække som den type TOP SECRET klassificerede mennesker, der læser dokumenter og fremsætter dem i korthed for deres travle overordnede. Han fremlagde hele sin stak af fremragende soldaterpapirer, da han udsendte sin første "Majority File", idet han vidste, at det første modtræk fra officielt hold ville indebære, at han blev gjort til en "ikke-person", som ikke ville kunne bevise sit tilhørsforhold til militæret (som det skete med for eksempel L. Ron Hubbard og Bob Lazar). Han blev beklageligvis dræbt i en skududveksling i begyndelsen af det nye årtusinde - alle detaljer kunne let findes i velassortederede søgemaskiner.

Cooper kom fra en gammel amerikansk familie med tilhørsforhold til hæren og det demokratiske parti. 
Bill Coopers fremstillinger fremstod således sammenhængende og enslydende fra gang til gang, og hans grundholdning, som altid kom frem, bestod i, at mennesker skal kende grundloven og tvinge politikerne til at leve op til dens bogstav. 

Cooper henviste ofte til en anden garvet TOP SECRET mand, som også havde fortalt om "Alien Presence", Bill English, (William S. English 'The GRUDGE/BLUE BOOK Incident') hvis papirer,som samlet af John Lear teksten her også bygger på.

 - Endvidere interviews i Lindemanns 'UFOs and the Alien Presence' (Multon Howe og Lazar især). Se i øvrigt under Vallee, Jacques i bibliografien for mere almene henvisninger til UFOlitteratur.

Dertil har teksten hentet en del oplysninger i John Marks' berømte bog "The Search for the "Manchurian Candidate"", som især fremstillede hemmelige men nu frigivne dokumenter om eksperimenter udført af CIA under projekt MKULTRA med at kontrollere menneskers tanker og virkelighedsopfattelse. Mange som mente, at UFOsagen ikke blot kunne opklares med at staterne for eksempel indrømmede enten at have kontakt eller ikke at have kontakt med udenjordiske væsener, mente endvidere, at netop hemmelige grupper, som arbejder med at kontrollere folks opførelse og tanker oplagt let ville kunne bruge UFOsagens sammensværgelsesmiljøer som et dække for deres aktiviteter.

Dette sidste synspunkt kendtes endvidere fra Jim Keiths skrifter (flere heraf under navnet Commander X, som teksten her også hentede informationer til denne liste i) og fra David Ickes bøger - samt naturligvis fra Internettet der voksede frem, mens UFOrullerne blev til -  En anden diger grundbog: "Matrix" (nummer I, II, III og IV) af Valdamar Valerian, regnedes også for uomgængelig indenfor dette emne, og  synes over årene blevet den mest klassiske og legendariske mesterudgivelse indenfor alle typer oplysninger af denne art: Valdamar Valerian og de murstenstykke "Matrix" i-iv fotokpoierede bøger. - Hvor disse kilder, samt de kilder man kan komme frem til ved at studerer dem, suppleres med andre skrifter, der anføres de under de enkelte punkter,

- Fremstillingen mærker officielt kendte og anerkendte ("tilståede") projekter med en lille stjerne: "*"
de ("påståede") projekter anføres blot ved navn uden stjernemarkering

Supplement 2.3B2

Anerkendte og postulerede militære-udenjordiske projekter og begreber

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U W X Y

Her altså, med en del gran salt:

A

A.P. 

Alien Presence. Påstanden om at der findes udenjordiske væsner, som med den hemmelige verdensregerings samtykke - men stadig delvis skjult for offentligheden - har slået sig ned på og i planeten og andre nære himmellegemer.

AIL

* Airborne Instrument Laboratories (AIL). Med tre projektområder: hemmelige, kommercielle og forsvarsrelaterede. Overtaget af Forsvarsministeriet i USA omkring 1988 e.v.. Arbejde i otte projekter med våben mod EBEarter, blev opdaget af ORION-gruppen og delvis ødelagt i 1989 e.v.. Siges at have et tæt samarbejde med flere EBE grupper, blandt andet K-gruppen. Se DREAMSCAN, MOONSCAN og MINDWREAKER

ALF

* Alien Life Form, altså fremmed livsform, et andet, mindre politisk korrekt, ord for EBE og ET se disse

ALTERNATIVE 001, 002 & 003

Kaldtes i 1990´erne e.v. et bevidst svindelnummer, der som al anden misinformation delvis byggede på sandhed. Det kendte engelske videnskabelige fjernsynsprogram "Science Report" den 1/4-1975 e.v. lancerede denne myte måske maskeret som aprilsnar, senere forskning synes dog mere af bekræfte end at afkræfte myterne, og programmet cirkulerede stadig som video i mange år. ALTERNATIVE 001: skab "skorstene" i stratosfæren med atombomber (se ARGUS og HAARP) stands drivhuseffekten. ALTERNATIVE 002: skab underjordiske byer hvor en del af jordens befolkning kan overleve, mens overfladeforureningen  og så videre damper af (se blandt andet TBM). ALTERNATIVE 003 flyt eliten til måne- og marsbaser, lad resten dø ud og start en ny højere menneskehed på jord (eventuelt genetisk kombineret med udenjordiske folk (se M)). Mange værker om emnet se blandt andre: Leslie Watkins. Se også FEMA, LUNA og SIGN

AOC

* Project AOC (Army Optical Countermeasures), altså Hærens optiske modforanstaltninger. Arbejder med laserteknologi, som kan såvel opbrænde mennesker (såkaldt spontan selvantændelse) som skabe kunstige syner og realiteter samt flytte ting med stråleteknologier (teletransport)

AREA 51

Det sagnomspundne hemmelige flyvevåbentestcenter i Nevada. Et over- men især underjordisk kompleks i mange lag, hvoraf de nederste sagdes at tilhøre de udenjordiske. AREA 51 anvendtes i følge kilderne til testflyvning af hybride maskiner mellem udenjordisk og jordisk teknologi, og overvåges fra en enkelt ugenert udsigtspost af jublende UFOentusiaster en gang om ugen. Se også DREAMLAND. En af de fire hjørner i underjord-/-havssystemet. Se DULCE - Hovdværket om Area 51 i tiden blev skrevet David Darlington og tt kendt værk om teknologien bag underjordiske basebyggerier blev skrevet af Richard Sauder

ARGUS

* Project ARGUS affyrede "rainbow-bombs" i den øvre atmosfære i 1950´erne e.v. og 1960´erne e.v.. Atombombesprængninger som skulle give oplysninger om og påvirke jordens magnetfelter og strålebælter se også HAARP

ARTICHOKE

* CIA styret gruppe, udsprunget af BLUEBIRD. Mind control, eksperimenter med stoffer, hjernevask, inplants og lignende. Artificial Reality Tunnel Inductive Cognitive Healing Or Killing Entity, altså individ med kunstig virkelighedstunnelinduktions indsigt til helbredelse eller drab - efter temmelig upålidelig efterretning. Se MED og MKULTRA

AQUARIUS

* Et projekt som sammenfatter jordens historie, dens sammenhæng med den kosmiske virkelighed og menneskehedens udvikling.

B

BI-PASS

Et projekt i DREAMLAND

BLONDES

En art EBE som efter myterne kontaktede regeringerne i 1950´erne e.v.. Har meget stor lungekapacitet og kobberbaseret blod (ikke hæmoglobin), fra en tør planet med lidt vand, hvorfor de næsten ikke udskille væske, men faktisk modsat optager det gennem huden, urin tyktflydende som olie, ekskrementer tørre piller. Hjertet sidder hvor jordmenneskers lever findes. Et ekstra øjenlåg gør dem i stand til at se ultraviolet lys. Har telepatisk udviklede hjerner. Kvinder kan altid få børn, men mænd kan kun levere frugtbar sæd en gang om året. Minder ellers meget om mennesker fra jorden, kaldes også SWEDES, NORDICS og lignende.

BLUEBOLT

Projekt som arbejder med anti-tyngdekrafts teknologien. Et DARPA projekt styret af REDLIGHT

BLUE BOOK

* Startede som luftvåbnets indsamling af UFOdata. Udsendte en afvisning af sagen efter lidet arbejde, virkede styret af bestemte hensigter om at holde UFOsagen for nar. Kendere siger, at den ikke anerkendte "GRUDGE/BLUE BOOK Report no. 13" indeholdt vitale informationer, som både William Cooper og Bill English uafhængigt har set (blandt andet en del af navnene og definitionerne i denne liste). Se eventuelt YELLOW BOOK

BLUE TEAM

Det første hold luftværnet samlede, da det skulle indsamle nedbragte rumskibe og deres besætning. Deres rapporter kendes som PROJEKT BLUE PAPER. Se eventuelt BLUE BOOK

BLUEBIRD

* CIA projekt, arbejdede med kontrol af hjerner, at få afhørte til at fortælle alt, sandhedsserum og stoffer. Hvert hold med en psykiatrier, en hypnotisør med løgnedetektor og en teknikker. Godkendt som TOP SECRET 20/4-1950 e.v. af CIA direktør Hillenkoetter (MJ/J-1). BLUEBIRD blev siden til ARTICHOKE

C

CASTIGATE

* En operation CIA og den amerikanske flåde udførte sammen på især tyske ofre i stil med ARTICHOKE. Oprettet for at teste den "gale" professor Wendts "ultimative sandhedsserum"

CETI

* Communication with Extra-Terrestrial Intelligence, altså kommunikation med udenjordiske intelligenser. Det arbejde som forestår hvis SETI (se dette) lykkes, eller det arbejde som påbegyndes hver gang SETI opnår kontakt. Se også OZOMA og SIGMA

CHATTER

* Den amerikanske flådes forsøg på at komme ind på BLUEBIRD feltet i slutningen af 1947 e.v.. Stoffer som får selv hærdede spioner til at fortælle deres dybeste hemmelighed. At udslette fri vilje i udvalgte ofre. Blev til CASTIGATE operationen og forsvandt så - efter sigende.

CODE EVA

Et projekt i DREAMLAND formentligt om human-alien-hybrider, genetik afstamning for tidligere og kommende livsformer

COLD EMPIRE

Et projekt i Dreamland, se eventuelt EMPIRE, som dette projekt måske har noget at gøre med

COUNTRY CLUB

The Country Club.   Det officielle (men hemmelige) mødested for MJ-12 (se dette) i Nordamerika. Omfatter bopladser og arbejdsrum for hele MJ-12 og deres inviterede medarbejderskare. Kun adgang for folk med TOP SECRET/MAJIC papirerne i orden, se eventuelt MAJIC

D

DANBURY

Et hermed overleveret gammelt navn for Mars. Se SILBURY

DARPA

* Defence Advanced Research Projects Agency. Forsvarskontoret som koordinerer og administrerer mange avancerede forskningsprojekter, også efter kilderne de hvor militær og udenjordiske arbejder sammen.

DELTA

Den del af NRO (se dette) som tager sig af alle sikkerhedsopgaver. Inkluderer efter troværdige vidner sorte helikoptere, såkaldte DELTA task-forces. Se også FEMA

DIBI

Disposabel Biology. Menneskelig slaveart udviklet i DULCE, levende biomaskineri uden jeg og hukommelse styret med RHIC (Radio-Hypnotic Intercerebral Control) altså radio-hypnotisk kontrol inde fra hjernen og EDOM (Electronic Disolution of Memory) altså elektronisk hukommelsesopløsning. Se også HUNIMALS

DISCO

* Defence Industrial Security Command Office eller Operation, altså kontoret for eller operationen bag forsvarsindustriens sikkerhedskommando. Sidder efter sigende på nedsmeltningen af udenjordisk teknologi til jordisk. Styres efter sigende kraftigt af mafiaen. Hed oprindeligt kun DISC

DRACO

Et krybdyrvæsen, en ALF eller EBE som siges at have haft stor negativ indflydelse i jordens historie. En kunstig "meteorplanet" DRACO skulle i starten af 1990´erne e.v. ankomme til en jord underlagt kommunisme og psykiatri med en kynisk drabsglad penge- og magtelite. "Planetoiden" blev dog efter myterne nedskudt i den såkaldte Golfkrig (1990-91 e.v.), og kommunismen faldt i slutningen af 1980´erne e.v.. DRACO selv regnes i dette mytekompleks for svorne fjender af GREYS, men nogle GREYS arbejder for andre reptiloider, altså krybdyrvæsner. Portrætteret i tv-serien "V"

DREAMSCAN

Projekt fra omkring 1977 e.v. til 1979 e.v.. Formål: at opnå teknisk mulighed for at gå ind i personers drømmeverden og få dem til at dø. beskrevet i filmen "Dreamscape". MJ-12 styret under NSA. Jimmy Carter standsede det, da han opdagede det. Alt udstyret siges dog at findes andetsteds. Se MOONSCAN og MINDWREAKER

DREAMLAND

Data Repository Establishment And Maintenance Land, altså dataopbevaringsmagasinsforvaltnings og vedligeholdelsesland. Et DARPA projekt under jorden ved AREA 51. Især data om og til brug for hjernevask, adfærdsstyring, alternative realiteter og lignende, Phil Patton skrev et af tidens store bøger herom

DULCE

Dulce-basen i New Mexico den ene af de kendte fire nedgange til de udenjordiskes underjordiske og undersøiske tunnelsystemer efter en udbredt almen opfattelse blandt UFOforskere, de andre: Nevada, Colorado og Arizona - fredet indianerland. I de øverste lag arbejdes der med genetik. På fjerde kælderetage arbejder man med alt om drømme, hypnose, telepati og menneskelige energifelter. 5 etage bor GREYS og arbejder i 6. og 7. Der findes måske flere lag, ingen vidner ved det. Se også HANGAR 18, AREA 51 og DREAMLAND

E

EBE

* Extraterrestrial Biological Entity, altså udenjordisk biologisk væsen. Det navn man efter sigende gav til den første levende udenjordiske fange, som overlevede et af de tidlige UFOstyrt. Se KRLL

ELMINT

* Electromagnetic Intelligence. Beskæftiger sig med hjernebølger, elektromagnetisk af- og indlæsning, inplants af denne type, samt på de højere planer med intelligensvæsener af rent elektromagnetisk karakter. Beliggende i DREAMLAND

ELOHIM

En gruppe meget gamle EBE. Siges at komme fra de tidligste galakser og universer. Forholder sig passive men positive overfor mennesker. Kendes gennem historien, deres beretninger genfortælles i mange myter og religioner

EMPIRE

Myen om den oprindelige galaksecivilisation som kom fra en galakse fra en galakse og så videre. EMPIRE genopstår igen-igen i den foregående galakse, består af mange typer ALF og EBE samt robotter og androider, som milliarder af års videnskabelig udvikling og erobring har afstedkommet. Egentligt i de fleste faser et rimeligt samfund, som dog i hvert univers stivner for eksempel under magtsyge herskere, stive bureaukratiske systemer, samt den forkerte grundidé: At nogle få skal fremmes mere end andre (især kejserfamilien).  Så rebellerne - de demokratiske republikanere med drømme om en bedre verden - går hver gang til tidernes ende og skaber et nyt baby-univers, som de befolker med sig selv i fred, indtil the EMIRE så indfinder sig og så kører møllen igen-igen. Rundt omkring på EMPIRE planeter og livszoner, hvor bureaukratiet ikke kan eller gider følge med mere, respekteres levende væseners rettigheder slet ikke, og det hele forsviner jo til slut efterhånden som de ældste universer og deres galaxehobe svinder ind. 

ENDGAME

* Den del af det hemmelige amerikanske atombombeprogram (SIOP: Standard Integrated Operational Plan, altså standard integreret operationsplan), som fra rummet kan ødelægge alt liv på jorden i een affyringssalve med kun to specielt "coboltdækkede" atombomber. Se ALTERNATIVE og MAINCHANCE

ET

* Extra-Terrestrial, altså udenjordisk. En populær betegnelse for væsener som, hvis de fandtes, stammer fra andre planeter eller livszoner end jorden. Se EBE og ALF

ETH

* Extra-Terrestrial Hypothesis, altså den udenjordiske hypotese. Teorien om at UFOfænomener skyldes væsner fra andre planeter eller livszoner end jorden. Tankerne om at disse rumvæsner eksisterer og interesserer sig for jordens udvikling. Se OZOMA, SETI, CETI, ET, ALF, EBE, SIGN og SIGMA

EXCALIBUR

Navnet på et våben som skal kunne ødelægge de udenjordiskes hemmelige dybdebaser under vand- og jordskorpen i et tilfælde af krig. Efter sigende udviklet af Oppenheimer, som også udviklede atombomben. Standardværket herom skrevet af Thomas E. Bearden

F

FEMA

* Federal Emergency Management Agency. Ideen - fra 1969 e.v. i Ronald Reagans Kalifornien - blev realiseret af Jimmy Carter i 1970´erne e.v.. Officielt et samarbejde mellem forskellige overordnede regeringskontorer og lokale statslige autoriteter samt militære og politimæssige afdelinger koordineret under katastrofesituationer så som storme. Drejer sig efter mangen myte om befolkningskontrol - officielt altså kun under samfundstruende katastrofer - men også i overgansscenarier og under undtagelsestilstand. En sådan kan dog let erklæres. Og sammensværgelsesteoretikere påpegede gerne, at FEMA havde fået gennemført et lovgrundlag, som gjorde det muligt at overtage alle dele af samfundet, fra penge og energi til produktion og informationsformidling herunder mange typer "lockdown" scenarier. Havde i de mest paranoide fremstillinger bygget koncentrationslejrlignende fængsler overalt i USA, og regnedes af sådanne conspiracy-buffs for den kommende magtudførende gruppe, der skulle sikre elitens privilegier herunder alskens uhygge fra at gennemføre "racehygiejne", henrette "kriminelle", "smittede" og afvigere samt i det hele taget "os alle sammen". Se også ALTERNATIVE, M, MAJORITY og KING ALFRED PLAN.

G

GARNET

Et projekt som søgte kontrol over og arkiveret adgang til alle dokumenter og data i project AQUARIUS

GLOBAL 2000

En hemmelig plan under elitens sædvanlige udspil med planer om fornyelse af jorden, som her - siger myten - gennem en storslået masseudrydelse af uønskede, ucivilisérbare, fattige og forkerte folk. Skulle anvende AIDS-virus, EBOLA, SARS og en lang række andre kunstige eller naturlige virale og patogene agenter, oprindelt udviklet som våben i krig men også som led i befolkningskontrol - klassikeren indenfor konspirationskredse om dette emne blev skrevet af doktor Leonard G. Horowitz ('Emerging Viruses'). Se også KING ALFRED PLAN, M, FEMA og ALTERNATIVE

GREYS

De grå, den mest almindeligt beskrevne art udenjordiske væsen, de 1-1½ meter høje, æggehoveder med ugleøjne, sprækkemunde, stive lemmer, fire fingre, telepatisk kommunikation og så videre, kan skifte farver til blå-grønne og hvide gerne beskrevet som en art bio-robot-andoider. Den art EBE, ET eller ALF som MAJORITY har skrevet en kontrakt eller fredstraktat med, findes i flere forskellige varianter og størrelser og har formentlig haft interplanetare lokale stationer i umindelige tider; også forestillingen om "intellingent dinosaurs" ser dem som genetiske mutanter af de intelligente dinosauerarter, der undslap (eller selv skabte) den katastrofe, som gjorde en ende på deres mindre intelligente artsfæller. Se også DRACO, BLONDES, ORANGE, EMPIRE og PLEIADS og i moderne tid de mange - ofte vildt fantasifulde - oversigter over denne type EBE på Internet. 

GRUDGE

* 16 bind dokumenter indsamlet i USA under den første interesse i 1940´erne e.v. for UFO og IAC. Alle videnskabelige, teknologiske, medicinske og efterretningsmæssige informationer indsamledes og katalogiseredes - oprindeligt finansieret gennem CIAs såkaldt "sorte fonde" beretter kilderne.

H

HAARP

* High-Frequency Active Auroral Research Project, altså det højfrekvente aktive nordlysforskningsprojek. Hovedstationen ligger i Alaska med transmissionsstationer over hele kloden. Regnedes af journalister for den mest underreporterede nyhed i 1994 e.v. og af mange samme siden som premiere på idéen om slet ikke at lade medierne meddele noget om et givent emne. Vil skyde enorme mængder energi op i stratosfæren og forvandle den til en kæmpestor antenne. Vil - siger myterne - kunne standse tankeprocesser, standse alle kommunikationssystemer, forandre vejret, forandre dyrs frie bevægelighed, og omprogrammere dna/rna strukturen hos levende væsener. Et skjold i den øvre atmosfære af accelererede elektroner skabt med radiofrekvenser, som beskrevet i flere bøger af Nick Begich og mange andre senere. Se ARGUS og ALTERNATIVE 001.

HANGAR 18

* Den berømte/berygtede hangar i Wright-Patterson Air Force Base med avancerede køleanlæg, hvor såvel lig som nedbragte UFOer påstås opbevaret. Skulle omfatte 9 etager over og 11 etager under jorden. Omend det hævdes, at der ikke findes noget særligt i denne hangar, kan selv ikke mennesker med TOP SECRET papirerne i orden komme ind, og de forskere som har prøvet at få besøgstilladelse, må ikke medbringe kameraer, båndoptagere eller sige hvilken bygning de kom ind i, i øvrigt kommer de aldrig videre end til pressechefens kontor

HIS

PROGRAM HIS (Hybrid Intelligence Systems). Kemiske og bakteriebaserede våben. Et projekt i DREAMLAND

HUNIMALS

Dyr med menneskelige gener indsat. De første "hupigs" krydsninger mellem mennesker og grise. På "menneskebondegårde" og "opfedningshuse" afsløret i Honduras og Guatemala, handles der efter sigende også med organer, ofre til dødbringende eksperimenter, sadistiske lystmord og lignende

I

IAC

Identified Alien Craft, identificeret udenjordisk fartøj, kendte moderskibe og deres mindre fartøjer på registrerede ruter

IRIS

Infrared Intruder System. Det infrarøde indtrængersystem, som gør det muligt over satellit at følge de fleste menneskers handlinger og tankemønstre. Perfektioneret i DREAMLAND. Handler - siges det - på de højere planer om de livsformer, som holder til i det infrarøde univers, hvis masse, man mener, regnes større end det univers mennesker kender og kalder (K.O.K.) synligt lys

J

JEZEBEL

Projektet som efter sigende bragte passende våben fra 1980´erne e.v. tilbage til 1940´erne e.v. og fik UFOerne til at falde. Jævnfør bibelmyten om Jezebel. "Like leaves that fall" som det hedder i indledningen til Aleister Crowleys gendigtning af "Jezebel" og det endelig kunne iagttages med de ellers uovervindelige uforklarlige lysende himmelfænomener

JOSHUA

Projektet som udviklede lavfrekvente pulsgeneratorer, som med lydbølger og lignende kunne få UFOer til at falde ned, materialet opnået gennem JEZEBEL, se dette

K

KAMAGOL II

En gruppe EBE som skulle have opbygget et kartotek under Gizapyramiden i fortiden. Kartotekets metalplader opbevares nu - siger amerikanske kilder - i USA

K-GROUP

En gruppe menneskelignende EBE/ET. K står for KONDRASHKIN. De beskrives som blege i huden med en letter grøn farvetone og næsten uden hår. De farver deres hud og går med paryk, når de arbejder med mennesker fra jorden. Kendes både som stærkt negative og positive. Siges at have deltaget i hemmelige amerikanske projekter siden 1933 e.v.

KING ALFRED PLAN

Kendes som en beredskabsplan og en "endelig løsning" for Amerikas sorte befolkning. Jim Jones massakren - formentlig udført under MKULTRA - regnedes for et eksperimentalstadie af denne plans uhyggelige racehygiejne. Det viste sig jo, at stofsløvede og gennemhypnotiserede sorte med ingen eller kun ringe uddannelse (hovedparten af indbyggerne i Jonestown) let lod sig koste rundt med, lod sig dræbe af bevæbnede hvide og begik selvmord på ordre. I tilfælde af udbredte raceuroligheder menta man at denne plan skulle træde i kraft. Se også FEMA, M og ALTERNATIVE

KRLL

(Krill, Krøl, Kraell) Navnet på den EBE som blev udvekslet med mennesker under de første runder i indgåelserne af aftalerne med de udenjordiske i 1950´erne e.v.. Døde i fangenskabet, men gav grundlaget for YELLOW BOOK. Staves på mange forskellige måder, ofte med forbogstaverne O.H. (Original Hostage, altså: det oprindelige gidsel) efter disse myter havde Krøl en laaang officiel videnskabelig og adelig titel, det man skulle have forhortet til "O.H."

L

LEVERONS

En gruppe EBE som skulle have deltaget i såvel MONTAUK som i andre projekter

LUNA

Månebasen med ind- og udflyvningsveje for de udenjordiske interplanetare moderskibe og intergalaxiske krydsere på den mørke side og levezoner i hele kernen. se ALTERNATIVE 003

M

M/MASTER

* M projektet blev startet af den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt som en "mester geopolitisk plan" for de 30 millioner mennesker, man mente ville blive hjemløse under anden verdenskrig. Står efter senere fortolkninger bag mange indvandrings- og koloniseringbølger ofte med mere krig til følge. På de højere planer skulle M handle om rumimmigration. Se eventuelt ALTERNATIVE

MAIN/MAINCHANCE

* Den del af det hemmelige amerikanske atombombeprogram (SIOP: Standard Integrated Operational Plan, altså standard integreret operationsplan), som fra "platforme" i rummet kan ødelægge alt liv på jorden med konventionelle atombomber. Se også ENDGAME og ALTERNATIVE

MAJESTY

Regnedes for kodeordet i den gruppe som vurderer, hvor meget de forskellige amerikanske præsidenter får at vide om A.P., David Icke hævdede, at de fleste blot fortælles om nogle udenjordiske med problemer, som de løser, mens de giver teknologiske gaver. MAJESTY kaldes også et desinformationskontor for MAJI

MAJI

MAJORITY AGENCY for JOINT INTELLIGENCE omhandler efter sigende informationer, disinformationer og efterretninger og underretninger angående de udenjordiske, UFOer og lignende. Regerer efter sigende suverænt over NSA, CIA, DIA og alle andre arter af militær, politi, sikkerhed medsamt kriminelle organisationer. Se også MAJORITY

MAJIC

Betyder kontrolleret af MAJI. TOP SECRET/MAJIC regnes for klassifikationen angående alle områder af udenjordisk, kosmisk aktivitet

MAJORITY

OPERATION MAJORITY den overordnede styring bag alle udenjordiske affærer. Kaldes den skjulte verdensregering og meget andet. Se MAJESTY og MJ-12

MALTA

Montauk Alsace-Lorraine Time Archive. Kontrol med tid, parallelle verdener, menneskehedens udvikling. Eksperimenterer med massekontrol, hjernekontrol (både mennesker og dyr), teleportation og tidsrejser både på jorden og i rummet efterretninger gør dette arkiv til en forlængelse af og et grundlag for Montauk

MED 

Molecular Electronic Device, altså molekylær elektronisk anordning, det efter flere kilder almindelige navn i regeringskredse for inplants og stavet implants, altså "metal-" eller "biochips" som indsættes i ofrets hjerne eller andetsteds i kroppen og enten måler og sender resultater af målingerne, eller/og modtager og sender impulser ud i ofrets hjerne og nervesystem. Fungerer også som overvågning og kan rumme dødelige gifte der slippes løs, hvis ofret ikke arter sig

MIB

Men in Black, altså mænd i sort. Beskrives med orientalske ansigtstræk, altid klædt i sort, med sorte briller, i sorte biler. Oprindeligt kendt for at true og plage UFOvidner, konfiskere materiale, sagdes også at stå bag mange UFOdrab. Sommeren 1968 e.v. regnes for den værste MIBperiode nogen sinde. Regnedes for interdimensionale væsener, som kun bruger en krop, når de behøver det. Blev over årene forklaret som en underafdeling af MAJI og senere kom en komisk filmsserie over et lignende tema. Se dog også DELTA, DIBI og MONTAUK BOYS

MINDWREAKER

Et postuleret projekt under AIL som skabte teknisk mulighed for at lamme menneskers sind og handlinger. Udarbejdet med K-gruppen. Se også MOONSCAN og DREAMSCAN

MJ-12

Kaldes den hemmelige kontrolgruppe bag MAJORITY. Den øverste ledelse af denne gruppe består i følge mange uafhængige enslydende kilder af 12 medlemmer, som afgører alt med flertalsafstemninger (heraf navnene MAJORITY og MJ-12). De enkelte medlemmer kaldes ved deres nummer, nogle kilder siger af for eksempel forsvarsministeren Forrestal kaldtes MJ-3 andre at koden blot bruger J-3. MJ-12 menes at arbejde gennem udvalgte millionærgjorte robber-barons i big-tech og blandt politiske, videnskablige og kunstneriske kendisser og også i akademiske loger og klubber så som Jason Society, Skulls and Bones, samt det udenrigspolitiske nævn (Council of Foreign Relations), Romklubben, Bilderbergergruppen og andre indflydelsesrige internationale råd. Familien Rockefeller skulle have skænket MJ-12 mødestedet COUNTRY CLUB

MKDELTA

* Oprettet i 1952 e.v. af CIA for at kontrollere kemiske og bakteriemæssige våben også virale agenter. Blev i 1953 e.v. den operationelle del af MKULTRA

MKNAOMI

* Projektet som finansierer og kontrollerer CIAs og andres produktion af CBW (Chemical Bacteriological Weapons) altså kemiske, bakterievåben. Se SOD og TSS

MKSEARCH

* I 1964 e.v. blev MKULTRA til MKSEARCH. De mere uhyggelige projekter som handlede om psykologisk krigsførelse, chikanering af udvalgte borgere og lignende gik tilbage til CIA. MKSEARCH arbejdede videre med stoffer, mikroskopiske smittestoffer, seksuel kontrol, stress, sygdomsfremkaldelse og lignende

MKULTRA

* Fortsættelsen af BLUEBIRD, ARTICHOKE se også MKDELTA. Igangsatte bland andet de siden berygtede LSD eksperimenter, hvor mennesker uden at vide det blev forgiftet med dette stof. Arbejdede intensivt med sandhedsserum og alle andre typer stoffer som forandrer sindet, også hukommelsesspærringer, hypnose og lignende. Målet: en soldat/spion som kan kontrolleres på afstand og som ikke kan huske, hvad vedkommende har gjort, stod beviseligt bag lsd-eksperimenterne på Frederiksberg Hospital i 1960'erne, og formentlig bag eksperimenter med BZ-stoffet (ironisk nok anvendt i Ungdomshuset på 'Bz'ere'). Grundigt beskrevet udfra frigivne dokumenter af John Marks. Se også MKSEARCH

MONTAUK

* Opfølgningen på RAINBOW. Lille by på Long island i USA med militærbasen blandt andet kendt som Camp Hero. Modtog efter overleveringerne de tidsfarende fra Philadelphia. Arbejdede med kontrol af tanker, tid og begivenheder. I de dybere lag måske kilden til alle UFOfænomener, især UFOnedstyrtninger, se JEZEBEL og JOSHUA. Efter den endelige lukning af lejren i 1983 e.v. overflyttet til MALTA. Grundigt beskrevet overordnet hos Peter Moon og i mange detaljer hos forfatteren som kan findes i bibliografien under Berlitz 

MONTAUK BOYS

Blåøjede, lyshårede drenge af "arisk oprindelse" indfanget med løfter om heltedåd i MONTAUK-projektet især i 1970´erne e.v. og 1980´erne e.v.. Udsat for hjernevask med de groveste MKULTRAmetoder (se OFTEN), sendes efter myterne på tids -missioner (se BLONDES som måske har at gøre hermed). Perfekte dræbere uden familie, baggrund eller tilhørsforhold (se DELTA, SPELLBINDER og MIB). Fungerer også som agenter der infiltrerer diverse grupper og venter på yderligere ordre - over årene også forstået som menneskelignende HUNIMALS og kloner sendt gennem tidstunneler til tusinder af verdener både som forsøgsdyr og som værdige ambasadører. Kun hanner for ikke at gøre dem avlsberedte på deres forskellige destinationer (genfortælles i en noget anden form i film og især tv-serien StarGate, hvor "ambassadørerne" dog vender tilbage) 

MONTAUK CHAIR

En stol som forbinder menneskehjerne og nervesystem med elektroniske apparater, radar, magnetfelter og lignende. Udviklet fra ITTs tankelæsermaskiner i 1950´erne e.v., færdigdesignet til MONTAUK projektet med hjælp fra negative SIRANERE. Gør det muligt at skabe tids-tunneler ud fra den som sidder i stolen, hvor man kan sende personer og ting frem og tilbage. Udarbejdet i løbet af 1970´erne e.v. og fuldt operationel i 1979-80 e.v. frem til lukningen af MONTAUK-lejren i 1983 e.v.

MOONSCAN

Projekt fra omkring 1987 e.v. til 1989 e.v.. Mind control udstyr opsat på månen, hvorfra alle mennesker på jorden kunne bruges som forsøgskaniner. Et projekt forbundet med negative EBE-projekter. Kørt af Airborne Instrument Laboratories (AIL), som efter 1988 e.v. blev overtages af Forsvarsministeriet i USA. Se også DREAMSCAN og MINDWREAKER

N

NORDICS

Se BLONDES

NWO

New World Order, den nye verdensorden. Plan om at samkøre alle nationale regeringer, økonomier og militærer under een verdensregering (se MAJORITY). At afskaffe kontanter og dermed kunne overvåge alle økonomier med computersystemer. At masseudrydde "kriminelle" (se KING ALFRED PLAN), at oprette koncentrationslejre til "afvigere" (se FEMA) og at sikre eliten (se ALTERNATIVE). Skal sælges til befolkningerne som mindsket risiko for krig, bekæmpelse af kriminalitet (især narkokriminalitet) samt sundheds- og forbrugersikkerhed. Inkluderer den berygtede "håndtatovering" eller indsprøjtede bio-chip i stedet for elektroniske plastikkort

NRO

National Reconnaissance Organisation (eller noget lignende) sikkerhedsorganisationen bag disse projekter, hovedkvarter efter sigende i Fort Carson, Colorado. Se DELTA

O

OLD NEW MOON

* Et projekt som skulle udforske UFOer inden BLUE BOOK og over årene kom til at handle om månen som en kunstig satelit for en interplanetarisk EBE-kultur, der også holder til inde i mange andre planeter, måner og meteorer i solsystemet 

OFTEN

* Projekt fra 1968 e.v. og frem. Fortsatte der hvor MKULTRA opgav efter sin afsløring. Brugte nu ikke blot sex, stoffer, magi, hjernevask, chok- og smerteterapi, psykologisk krigsførelse og parapsykologi i arbejdet med hjernevask, men "space-age technology". Se også MONTAUK, MONTAUK BOYS og ORD

ORANGE

Et udenjordiske folk som antager en ganske menneskelignende form. Mange virker, siges det, rødmossede, heraf efter myterne navnet, firskårne, hårdtarbejdende. Portrætteret i tv-serien "Alien Nation"

ORD

* Office of Research and Development under CIA. Elektronisk hjernekontrol, hjernevask af alle slag. Kontrollerer project OFTEN. Bio-elektronik, psykotroner, radiostimulering, stereotaxiske indgreb, mikrobølger, ultralyd og lignende. Se også MALTA

O.H. 

Original Hostage, efter Roswell-forskerne den første levende krigsfange. Se Krll

ORION

Orion-gruppen består ifølge flere kilder mest af reptilvæsener, som specialiserer sig i kontrol med tanker, følelser og lignende. Regnes generelt for meget negative, men kan levere meget teknologisk legetøj. Orion Konfederationen betegnes som hovedkraften bag den negative PLEJADE-gruppe. Kontrollerer GREYS, der virker som deres slaver, ønsker at erobre og skabe slaver. Smidt ud med andre DRACO i 1990´erne e.v.

OZOMA

* Doktor Frank Drakes projekt til at søge efter extraterrestriale intelligenser gennem radioastronomi. Se SETI og CETI. Startede i delfinklubben i 1950´erne e.v. og gik i gang den 8/4-1960 e.v.. Har efter sigende ikke endnu opnået kontakt, men alligevel fortsatte projektet stadig over mange år også med mange private computere tilsluttet Internettet. Se om Drakes ligning og dens senere revisioner her

P

PAPERCLIP

* Projektet som skaffede de tyske videnskabsfolk og efterretningsagenter ind i den amerikanske rumfartsindustri og CIA efter anden verdenskrig. Kørte efter sigende videre helt frem til begivenhederne i 1973 e.v.. Skabt af Allan Dulles senere CIA

PHOENIX

*Projekt som fortsatte RAINBOW (se dette) og undersøger parapsykologiske, psykiske energier, så som Reichs "orogon" og lignende, især med henblik på vejrkontrol, tids-låse og tidsrejser. Startede i 1940´erne e.v., kom under von Neumann til Brookhaven laboratorierne i New York. Se også MONTAUK

PINBALL

* Et projekt i Alaska som skulle spore UFOer ved hjælp af radar

PLATO

Det projekt som siges at skulle opretholde diplomatiske forbindelser med udenjordiske folk

PLUTO

Projekt som siges at skulle vurdere alle informationer fra u- og identificerede flyvende objekter angående rumteknologi

PIQUE

Operation PIQUE, sagde man, arbejdede med Tesla-teknologi, Reich-metoder, ELF (ekstremt lavfrekvente stråler) og også psykotroner i et forsøg på gennem ionosfæren at destabilisere den gamle østbloks mennesker, især de som arbejde på atomkraftværker så som Tjernobyl

PLEIADS

EBE/ET-gruppe. Almindelige mennesker, ofte lidt større, har langliv, fred, velstandssamfund uden økonomi og kriminalitet gennem årmillioner, enorm viden og samarbejde med alle væsensformer. Den første pionergruppe fra den foregående galakse, hersker nu over galaksens centrum. En udbrydergruppe af EMPIRE. Kaldes også KONFEDERATION, konfederationen af planeter. Omgives i galaksen af en ring NEGATIVE PLEIADS, drabs- og krigslystne, højteknologiske mennesker, som i evige indre stridigheder søges styres af en EMPEROR i EMPIRE stil. - Der fandtes meget og meget variet litteratur herom blandt andet en hel "Semjase"-kult omkring denne underskønne kvinde, også en abduktionskult og den nok mest opsigtsvækkende, der kom fra Billy Meier, som beskrevet/afsløret af Kal. K. Korff - mere herom i senere ruller

POC

* Project Orbiter Committee, projekt kredsløbskomitéen. Flådeprojekt i 1950´erne e.v. som modtog og undersøgte, samt fremstillede yderligere eksemplarer af Allendes første tre sæt noter til Jessups bog. Se RAINBOW, PHOENIX, MONTAUK og MALTA

POUNCE 

Projektet som siges at indsamle alle nedbragte fartøjer og deres besætninger. Oprindeligt blot en studiegruppe ved Kirtland basen

PSI CORP

* Den del af efterretningsvæsnerne som arbejder med parapsykologiske, psykiske emners udnyttelse i informations- og manipulationsbrancherne. Arbejder ikke i så høj grad som MALTA med radio-, magnetisme, elektronik og udenjordiske teknologier, beskæftiger en del mennesker med reelle psykiske evner klassiske navne at søge på fra den tid: Ed Dames og Ingo Swann

R

RAINBOW

* Projekt som arbejdede med elektromagnetiske beskyttelsesskjolde, radar- og reel usynlighed. Startet ved Princeton universitetet og flyttet til flådens havn ved Brooklyn. Stod ifølge mange vidner bag Philadelphiaeksperimentet 22/7-1943 e.v. og 12/8-1943 e.v.. Blev i en årrække opsuget i PHOENIX. Se også MONTAUK og MALTA

RAINBOW CITY

Den by som kolonisatorer på jorden, for to en halv million år, efter sigende anlagde ved sydpolen. Forbundet til 6 andre oldgamle underjordiske og undersøiske byer, indirekte beskrevet af H.P. Lovecraft i flere noveller.

REDLIGHT

Projektet som siges at søge at forstå og at flyve de opsamlede fartøjer fra project POUNCE, holder efter myterne til i AREA 51

REPTILES

Et projekt i DREAMLAND der ogå arbejder med menneskets såkaldte "reptilhjerne" samt forskellige blodtyper, endvidere inderfor konspirationsteorier et indpodet gen i diverse elitegrupper af menesker, men også ofte blot en negativt fremstillet ALF, se DRACO

S

SAINT

* Satellite Inspector and Satellite Interceptor. Satellite inspektør og indfanger, et satellitvåben som undersøger indkomne objekter med optiske, infrarøde og andre sensorer, og eventuelt missilødelægger dem. Luftværnsprojekt især fra 1959-1962 e.v..

SBMCD

Spherical Biological Monitoring and Control Devices. De god 3 millimeter store inplants, som især GREYS og regeringen siges at indsætte i ofrenes hjerner gennem næsebor eller tårekanal. De danner ifølge myterne en organisk forlængelse til hjernens synapser, og kan både kontrollere og overvåge nervesystemet

SETI

* Search for Extra-Terrestrial Intelligence, altså søgen efter udenjordisk intelligens. Radioastronomiske målinger efter signaler fra andre civilisationer i rummet. Påbegyndt i 1960 e.v., se OZOMA, CETI og SIGMA og eventuelt rullen herom her i UFOrullerne

SIGMA

* Det projekt som vil skulle etablere og fastholde kommunikation med udenjordiske. Grundprojekt for dannelsen af NSA, National Security Agency, det nationale sikkerhedsvæsen, der hurtigt blev den mest magtfulde og friest stillede efterretningsgruppe i USA efter MAJI (se dette)

SIGN

* Det oprindelige projekt som skulle undersøge om de udenjordiske betød en fare for menneskeheden eller ej. Arbejder med disse problemstillinger, har måske meget at sige i vurderingen af hvornår og hvordan oplysninger spredes. Se JEZEBEL, JOSHUA og EXCALIBUR

SILBURY

Et hermed overleveret gammelt navn for jorden. Se DANBURY

SIRIANS

Godt 2 meter høje, menneskelignende, men i ledtog med ORION-gruppen og stærkt negative - sådan siger mange beretninger. Dette skulle skyldes deres forkærlighed for masseorganisering og for store projekter. Slulle arbejde sammen med regeringer verden over. beskyldt for at anvende blandt andet seksuelle implant-teknikker, trusler og mind control. Stjernen Sirius findes i mange folks overleveringer for eksempel i Norden (Lokes Brand) og i Ægypten, hvor stjernen indgik i årets høstsystemet, blev i perioden kendt fra Robert Temples bog "The Sirius Mystery" om den afrikanske stamme "Dogonerne" og deres præcise kendskab til dette stjernesystem århundreder før videnskaben kunne se det. 

SNOWBIRD

* Kaldes et dække over REDLIGHT. skulle have Bygget de kendte jordiske "flyvende tallerkener", som stadig udstilles i USA

SOD

* Special Operations Division fra hærens biologiske forskningscenter Fort Detrick, Maryland. Producerer bakterievåben og kemiske våben, siges at stå bag produktionen af HIV-virus, Hepatitis C-virus og andre dræbervira under project MKNAOMI (efter myterne blev denne produktion i øvrigt besluttet i 1976 e.v. ved et møde afholdt af det danske cancerregister) se ALTERNATIVE, KING ALFRED PLAN, NWO og TSS - Den mest oplysningstunge om end sidenhen stærkt kritiserede kilde i samtiden: 'The Strecker Memorandum', der som videofilm gik sin sejrsgang fra sidst i 1980erne e.v.

SPELLBINDER

* Den del af CIAs programmer under MKULTRA og lignende, som specielt arbejdede med at opfinde en "sovende morder" også kaldet "en manchurisk kandidat", altså en drabsmand som ledet af post-hypnotiske ordrer uden eftertanke myrder og glemmer alt om hvor, hvordan og hvorfor. Siges anvendt i drabet på Robert Kennedy, John Lennon og andre

SWEDES

Se BLONDES

SYNTHETICS

Den opfattelse at de udenjordiske og deres samarbejdspartnere i den hemmelige verdensregering erstatter kendte men besværlige personer med dobbeltgængere, såkaldte "organiske robotoider" udviklet ved universitetet i Utah i 1977 e.v., senere produceret i Portland, Oregon. Sammensværgelsesfolk mener, at i hvert fald Jimmy Carter, Henry Kissinger, David Rockefeller, Leonid Breznev og Bill Clinton erstattedes med SYNTHETICS. Se også DIBI, HUNIMALS, DULCE og MONTAUK BOYS

T

TBM

* Tunnel Boring Machines. Tunnelmaskiner findes udviklede i mange versioner ifølge myterne. Flere patenter og maskiner kendes. Nødvendige i under- eller indenjordiske byggerier. De fleste amerikanske militære grene har officielt undergrundsbaser. Se også henvisningerne under HANGAR 18, DULCE og DREAMLAND

THIRD  CHANCE

* Den amerikanske hærs forsøg på at eftergøre eksperimenterne i MKULTRA med især anvendelse af LSD. Projektet blev opdaget og afsløret og ofrene sagsøgte hæren for millionbeløb

TSS

* Technical Service Staff, arbejder med tekniske spørgsmål, også indenfor stoffer, bakterier, vira og kemiske komponenter. TSS projekter havde en overgang navnet MK- foran projektnavnene, se disse

U

UFO

* Unidentified Flying Object, et uidentificeret flyvende objekt, kan altså betyde noget som senere identificeres, for eksempel uventet meteornedfald. Her i UFOrullerne bruges navneordet UFO både som "en UFO" og "et UFO". Der henvis jo til "et objekt" og ordet burde derfor efter gældende dansk sprognorm regnes for intetkøn (neutrum) igen altså "et UFO", men formen "en ufo" blev over de første årtier af ordets eksistens hurtigt i almen tale og forstand til "en UFO" (utrum) - begge former anvendes uden skel her i UFO-rullerne. Se IAC

W

WHIRLWIND

* Et projekt ved MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, som i 1949 e.v. skulle undersøge UFOfænomenet

Y

YELLOW BOOK

Den hologramstyrede multi-media-bog som både fra den ene ende beretter om menneskenes planet samt dens historie og fra den anden ende om de udenjordiskes hjemplanet og deres historie, kultur og tilværelse. Se eventuelt KRLL og BLUE BOOK

YELLOW LODGE

Efter mangen kilde den del af MAJORITY som især arbejder med den nye verdens orden (NWO), kontrol med den asiatiske race og lignende. Nogle siger at navnet blot hentyder til MAJORITY

[OP]