Kapitel 4.2a

Om Indvielsesriten

Kapitel 4.2a0  Indledende om IndVielsesRiten
Kapitel 4.2b  Om Circlens Opbygning (O.C.O.)
Kapitel 4.2c  Om Ritens Participanter
Kapitel 4.2d  Om Ritens Paraphernelia
Kapitel 4.2z  Indvielsesriten i Societas Montis Solis (S.M.S.)

Kapitel 4.2a.0

Indvielsesriten i Societas Montis Solis (S.M.S.)- Præliminær:

Hariuha Odin-Brakteaten

Denne Rite fungerede som Indvielsesrite; det vil skrive: mennesker, som ønskede at blive indviet i SoelBiergSelSkaBet, blev ført gennem denne rite for at opnå den ønskede indvielse, som rigtig mange modtog i de gyldne år dengang.

Ritens symbolik bevæger sig fra Påkaldelse af "alle hellige slægter" og beskrivelsen af universets opståen, som den fremgår af Vølvens Spådoms indledende vers. Dette primære univers beskrives indtil SkæbneMøerne ankommer og den gyldne tidsalders Paradis forsvinder. - I det næste punkts Anråbelse beskrives det kendte univers med de ord, man anvender i de befolkede verdener for: jorden, himlen, månen og solen (Uddraget fra AlvisMal).

Hvor de 2 allerede indviede Goder har hjulpet de 2 uindviede kandidater med påkaldelsen, overlades de her i anråbelsen til sig selv, og punktet ender med, at de 2 kandidater mødes og "vies", som de to oldbrødre/søstre eller mand/kvinde, måne/sol, men i førstningen kun i det ubevidste aspekt.

Med Maningerne hæves indvielsens kandidater op til det bevidste plan, imens de i godt 5 min. vandrer i spiral og maner henholdsvis: "Mani - Mani" og så fremdeles for mænd/drenge, og "Sunna - Sunna" og så fremdeles for kvinder/piger. Goderne benytter "Odins RuneSang" fra "HavaMal" til at op- og fremmane indvielsens kræfter og RuneKundskaben & Runerne (R.&.R.) selv, den Yngre Futhork, eller 16 runerækken, som repræsenterer de indviedes Kundskab: Stavene & Sproget (S.&.S.).

Efter disse maninger over de to uindviede bliver de klar til deres andet møde, i det bevidste aspekt af de to kandidater; først formanes de, siden formæles de. På dette tidspunkt får de hængt deres amuletter om halsen og kan teknisk set nu regnes for indviede, dog skal de inden gennem fortsættelsen & fuldbyrdelsen (F.&.F.) før Riten kan betegnes som komplet og korrekt (K.O.K.) gennemført; dette gøres ved hjælp af afslutningen af "Vølvens Spådom", først i Finn Magnusens, siden i Thøger Larsens oversættelse.

Princippet i "IndvielsesRiten" bliver altså, de to Brødre/Søstres sammensmeltning i stort & småt (S.&.S.), koordineringen af venstre/højre hjernehalvdel, af fortid & fremtid (F.&.F.) og af det mandlige/kvindelige i såvel underbevidstheden som i jeget. Den Indviende Herre står som Odin selv og hans redskaber udgør den rette handlen indset gennem belæringer samt sproget: det nordiske fællessprog medsamt det magiske system af tegn og gerninger.

Alle ordene hentes fra den oldnordiske "Edda" og omspænder traditionens fremstilling af verdens skabelse og genfødsel, samt af det højere ideelle guldaldermenneske fra fortiden, samt det kommende ideelle menneske efter RagnaRok; kvadene omfatter endvidere de dele af det kendte univers alle tiders traditioner dyrker: Jorden, Himmelen, Solen og Månen, samt altså nøglerne til traditionernes dyrkelse: bogstaverne (: runerne), det vil skrive: Sproget og dets Kvad.

Goderne formidler disse faktorer, kandidaterne til indvielsen bliver dels ved hjælp af de magiske handlinger og replikker, dels ved hjælp af trancen i maningen, hvirvlet fra det profane univers ind i forståelse af den rette handlen via belæring og via sprogets tegn ind i det sakrale univers, det vil skrive: de bliver helliggjort, eller indviede i S.M.S. -: Societas Montis Solis (S.M.S.) altså.

Hariuha Odin-Brakteaten

Kapitel 4.2b

Om Cirklens Opbygning (O.C.O.)

Cirklen tegnes ved at vælge et centrum (udendørs på en høj for eksempel eller indendørs i et stort lokale) og et stykke tovværk som kan give en radius på minimum 2 meter gerne 5 - 7 m. Én holder nu tovets ene ende i centrum, én holder enden ved cirkelperiferien og starter i Øst højre om hele vejen rundt, men med en lille port åben i Østen, en port som først lukkes når Riten begynder. Udendørs bruges kniv eller plovskær eller tovværk, det regnes for vigtigt at cirklen afmærkes ordentligt, indendørs bruges kridt og/eller tovværk.

Cirklen orienteres i retningerne: nord-syd og øst-vest, der kan, men skal ikke, dannes et SolKors trukket fra verdenshjørnerne over centrum; udendørs med fure, bånd eller for eksempel korn og gryn; indendørs med for eksempel bånd eller kridt, helst rødt og hvidt. MidterKorset regnes ikke for absolut nødvendigt, men anbefales, det skal tage hensyn til at de to kandidater til indvielsen skal kunne vandre deres spiralgange under op- og fremmaningen. (Det gør ikke noget at kridt udviskes af handlingerne).

Nu opdeles cirkelperiferien i ialt 16 afsnit, ved først at halvere SolKorset til det 8-foldige SolHjul, siden igen at halvere ned til de 16. Alle 16 punkter afmærkes, oprindeligt i S.M.S. i det mindste med kviste, siden med et sæt specialfremstillede RuneStave, 16 ialt, hver med den passende rune påtegnet og en spids så de kunne bankes ned i jorden. Skematisk fremstillet:

S.M.S.

RUNE

NR

BETYDNING

RETNING

1

FE

1

ejendom, kvæg

syd

2

URR

2

urokse

syd-syd-vest

3

TURS

3

kæmpe, jætte

syd-vest

4

OSS

4

Asagud, Odin

vest-syd-vest

5

REID

5

ridt, rejse

vest

6

KEN

6

lys, byld

vest-nord-vest

7

HAGAL

7

hagl

nord-vest

8 (0)

NAUD

8

nød, trang

nord-nord-vest

 

S.M.S.

RUNE

NR

BETYDNING

RETNING

1

ISS

9

is, jern

nord

2

ASS

10

år, Aser

nord-nord-øst

3

SÔL

11

sol, sejr

nord-øst

4

TYR

12

Tyr, ære, ret

øst-nord-øst

5

BIRK

13

birk, gro, forår

øst

6

LAGU

14

vand, pøl

øst-syd-øst

7

MAN

15

menneske, liv

syd-øst

8 (0)

YR

16

elg, taks, død

syd-syd-øst

Kapitel 4.2c

Om Ritens Participanter

Der indgår 4 aktive participanter i "IndvielsesRiten", plus helst lige så mange vagter ved verdenshjørnerne (og døren hvis indvielsen foregår indendørs), også gerne et antal tilskuere, helst samlet omkring cirklens nord-øst til dens øst­punkt.

Inden for cirklen, under arbejdet, findes der dog kun 4 deltagere: 2 goder og 2 kandidater, kandidaterne eller aspiranterne af henholdsvis han- & hunkøn (H.&.H.) (også kaldt (HK.&.HK.), Goderne kan komme fra begge køn, men fremstiller generelt Odin og aspekter af Odin.

Stemmen som taler i "VølvSpaKvadene" i "IndvielsesRiten"s indlednings- og afslutningspunkt kommer fra en kvinde (Vølve eller Vala) og alle 4 fremsiger fælles disse replikker.

Men maningerne, som danner Godernes hovedarbejde, udføres af disse som henholdsvis Odin og GangleRad eller GangleRi. Navnet GangleRad angiver et navn - en kending - for Odin som "den gående"; det bliver da også OdinGoden i centrum, som maner runeversene, mens GangleRadGoden går cirklen rundt og tegner samt fremmaner runerne med sin stav.

Goderne fungerer derfor som to aspekter af samme sag, også når de - som for eksempel i formælingen - lader GangleRad fremsige jætten Vaftrudnirs svar til Odin, som i dette kvad ("VaftrudnirsMal") fungerer i et GangleRadAspekt (: Gavnraad).

På samme baggrund bør kvinder forstå, hvorledes de ved indvielsen dels generelt symboliserer SolGudinden, Sunna, samtidigt med at de i anråbelsen svarer for mørkemanden Alvis, dværgen, som håber at opnå SolGuden som Brud.  

Ligeledes manden ved indvielsen må indse; at han først symboliserer VingThor, lysets snu kraftkarl, siden Mani, månemanden.

- Modsætninger mødes og ophæver gensidigt hinanden: al sand indvielses væsen rummer afbalanceret indsigt.

Godernes magiske cirkel formulerer en praktisk realitet omkring de to kandidater, - deres dobbelte forening fremstiller de nødvendige handlinger for at bringe et menneske fra 00o til 0o i S.M.S. -: Societas Montis Solis (S.M.S.), altså, som de kaldte sig disse skandinaviske magikere fra forlængst svundne tider.

Kapitel 4.2d

Om Ritens Paraphernelia

Udover RuneStavene, TovVærket og lignende omtalt under punkt 3.2.1. findes der i centrum opsat en MidterPæl, og ved den et FyrFad med et velforordnet letantændeligt bål (udendørs) og et sæt StearinLys eller en lille indendørs grill (indendørs); der anbringes endvidere et FyrTøj ved dette bål.

Ellers har "IndvielsesRiten" ingen nødvendige paraphernelia, men Societetet kunne finde på at have opstillet Faner i verdenshjørnerne, eller hvor det passede; og omkring cirklen kunne allehånde manifestationer af vid og indsigt tænkes. Hvis musikere medtages anbefales Bankere & Brummere (B.&.B.) diskret således, at de nye kandidater ikke overdøves men støttes.

Goderne bærer våben: begge Goderne har passende RuneStave, OdinGoden har endvidere de to amuletter i lædersnor som Sunna og Mani skal have påhængt i punkt 4, Formælingen. - Det tillades naturligvis de deltagende at medtage våben og andet, som de ønsker opladt ved handlingen. Hariuha Odin-Brakteaten

Under S.M.S. manifesteringssamtiden anvendtes det danske Nationalmusæums dengang aktuelt kurante altså gældende og gangbare (G.O.G.) reproduktion i sølv af OdinBrakteaten fra ca. 400-600 e.v. med et billede af Odin ridende på Sleipner den 8. benede og sit spyd i hånden, og en runetekst som i Musæets oversættelse lyder:

"Jeg kaldes Hariuha, den ulykkesvise, jeg bringer lykke."

(Se eventuelt "Mange Mægtige Mål"). - Oldsagskopier anbefales generelt som amulet, ligeledes en amulet der produceres således, at der findes rigeligt med reproduktioner til interesserede deltagere.

Alle kan have, og de som søger indvielse skal have, et OpførelsesEksemplar af "IndvielsesRiten", som kandidaterne har gennemlæst grundigt inden handlingen med kyndig vejledning.

Goderne kan vél have lært "IndvielsesRiten" udenad, men OdinGodens foredrag af "RuneSangen" skal gerne komme "fra bladet" - eller på anden vis fremholde skrift og skriftlæsning (: runernes væsen).

[OP]