<%@ Language=JavaScript %>

OM EDDAGAL

Ordet EDDA kommer vistnok af det oldnordiske ord ódr, som betyder digt. Snorre Sturluson skrev i 1200-tallet sin lærebog i digtekunst, som vi nu kalder "Den Yngre Edda". I denne bog henvises der til en samling af digte, nu kendt som "Den Ældre Edda", efter sigende skrevet i 1000-tallet, men udfra en ældgammel mundtlig tradition.

Ordet GAL har flere betydninger på dansk, og bruges her ikke som: sindssyg, vred, forkert eller uheldig, men kun i den form som afledes af oldnordisk galinn, gale, at synge tryllesange, galdre. I denne sammenhæng kan ordet GAL, anvendes som navneord: en god gang gal, eller: det var ikke hanegal, men eddagal, vi hørte. Ordet GAL kan dog også anvendes som udsagnsord: at gale god galder, eller: gal mig mer Eddagal! 'Gal du gode galdre for mig', "Groas galder" vers 5 linie 1 - Eller i Finnur Magnusens oversættelse med KærneKoret

Ordet EDDAGAL betegner altså såvel en sang fra Den Ældre Eddas digte, som det at synge en sang fra "Den Ældre Edda"s digte, -: nøjagtigt hvad EDDAGAL drejer sig om.

Såvel "Yngre Edda", som "Ældre Edda" er gennem tiderne blevet genoversat til moderne nordiske sprog. I 1926-28 udgav digteren og mytegranskeren Thøger Larsen sin, siden højt berømmede, version, med støtte fra Kulturministeriet. Thøger Larsens gendigtning genudkom i 1960'erne på Gyldendal, blev snart udsolgt og genudkom i 1995 på SphinX Forlag, redigeret af Stig Agermose, Sphinx trykte 2. oplag

Tekstmateriale, - Thøger Larsen Translationen (T.L.T.)
med forklarende fodnoter

Eddagalmusikoptagelser

Om musikere i EDDAGAL