Eddagalerne

 

Komponist arrangør og primære aktivist Per Olsen

Genudsendelsen af Thøger Larsens Edda-oversættelser

  Pelle giver Heimdal gåden - Per lytter

Nordboerne og beherskelsen af det sublime

Eddagals Gjaldervig

KærneKor og Eddagalere - kor og orkester

Gudrun Victoria Gotved - Gydjan dukker op

Morten Holm, alternativ radio-formand bliver musikproducer

Rasmus Hansen giver Eddakvadene rigelig plads på Internet

De første eddagalere forsvinder 

Komponist arrangør og primære aktivist Per Olsen

Eddagal blev grundlagt i 1990 efter flere års tøvende tilløb. For Per Olsen startede kærligheden til Snorre Sturlasson og Thøger Larsen da han som 18årig blev introduceret til dem via danskundervisningen i gymnasiet. Siden da stod og står Snorre, som en af de dygtigste og bedste digtere Per Olsen kender, og hans Skjaldeskabslære har fulgt Per Olsen gennem årene.

Genudsendelsen af Thøger Larsens Edda-oversættelser

Da Per Olsen og Stig Agermose i 1980 en kort overgang blev venner, blev noget af det første de planlagde: at plage deres fælles ven, udgiveren Peter Eliot Juhl fra SphinX forlag, til at genudsende Thøger Larsens gendigtning af Nordens gamle Eddakvad. Dengang gjorde Stig meget ud af, at han havde fundet de samme grundtal i alle mytologier, og at især den meget gamle nordiske mytologi, gjorde det muligt ret så præcist at udregne mange ting angående tidens gang. - Ja, Stig havde dato og klokkeslæt på hele det store indiske tidsaldersystem, yuga´erne, på Atlantis´ dommedag og meget andet, som man kunne læse om i hans lille blad "Mjodvittner" (Måletræet: Ask Yggdrasil).

Det lykkedes i 1995 e.v. at få Peter til at genudsende eddaerne, som det sidste han gjorde inden han solgte sit forlag og sin forretning og begyndte på sit liv som æventyrer. Men først havde Peter, for at sikre lidt interesse om projektet, tre år tidligere opfordret Per til at skrive nogle melodier til de gamle kvad. Stig elskede ideen, og ville gerne synge med - sammen fandt Per og han på navnet 'Eddagal'. - Men de havde ikke andet end to små tryllesange at have det hele i.

 

  Pelle giver Heimdals gåde - Per lytter

Faktisk først da Pelle Bull kom med en nøgle til arbejdet, gik Per i gang. -:
Pelle mente at melodierne lå gemt i ordene selv, han forudsagde: at de ville springe ud af teksterne,
så snart de fik chancen. Dette viste sig at passe
 

Pelle Bull

Pelles edsring

Per Olsen har da også ved flere lejligheder hvor Eddagal spillede, fastholdt; at disse melodier - i modsætning til så meget andet han har skrevet - ligesom ligger i og tilhører traditionen.
Derfor burde penge der tjentes på Eddagals forfatter- og komponistrettigheder faktisk bruges til at finansiere yderligere edda-projekter - og vi nåede at fortælle Larsen-museet og andre om musikken inden vi udsendte Eddaerne.
Men altså penge betyder ikke noget videre i og omkring Eddagal ... og mange har godt gang i Edda-oversættelser - for eksempel Vanadisdottir

 

Nordboerne og beherskelse af det sublime

Et synspunkt over projektet som Per selv tillagde disse tre gode menneskers inspiration stammede fra hans årelange kærlighed til Snorre.

For Per at se kan man ikke betvivle, at nordens store første latinerbogstavsskrivende personligheder i 1200-tallet ikke blot ville fastholde deres gamle tradition som noget kuriøst og primitivt, men at de tværtimod ville fremholde denne tradition som noget fremragende og dybsindigt - hvor meget de end i den tid vendte sig til kristendommen -,  så tænk over det ... du dansker ...

Per Olsen mener som en forlængelse heraf; at både gendigtning og musik først og fremmest (men ikke eksklusivt) bør foregå i tidens moderne formsprog, og helst på tidens og sprogets højeste niveau - og heraf igen: at selv om aktive oldforskere og alternative antikvarer og mange andre med interesse for det historiske, finder det rigtigt at klæde sig efter gammel tids skik og at tilbede de gamle guder og kræfter efter gammel skik, så skal dog de mange, moderne, almindelige nordboere, som blot finder asatro naturligt og 'etnisk, psykologisk, politisk korrekt' ikke glemmes eller regnes for mindreværdige asatro.

 

Trods alt har netop sådanne mennesker holdt eddaerne i live gennem århundreder, om de nu - som Grundtvig og Oehlenschläger - digtede i sagnstoffet - eller kaldte deres fabrik for 'Völund', deres produkt for 'ymer', deres barn for 'Balder' deres hund for 'Fenris' eller deres hus for 'Gimle'.

 

Udtrykt som en parole: Asatroen kører stadig på højeste gear og 'state of the art' - og Per Olsen ville lave den bestilte musik mindst lige så flot og godt, smart og moderne, som tegneserieskaberen Peter Madsen og hans fremragende 'Valhalla'-serie.
 

Eddagals Gjaldervig

Per Olsen gik nu til sin konservatorieuddannede ven og musiklærer, der optræder under navnet John Anon Smith, og forelagde ham sagerne, sammen prøvede de at udskrive de første løse melodistumper (også kendt som Mange Mægtige Mål og indspillet af Kærnekoret) i MIDI-arrangementer.  - Efterhånden indså han, at hele funktionsharmonikken måtte indgå for at få skuden op til 'state of the art'; men også hellige, gamle takter såsom 2/4, 3/4 og 6/8 måtte indgå, for at skuden overhovedet kunne kaldes en vikinge-skude - især de to første taktarter høres/spilles ret sjældent i moderne populærmusik, mens både Stig og Pelle leverede belæg for at de brugtes førhen - og samtidigt fik Per Olsen et pudsigt problem.

 
Som en af de forbigående faser i sin brede, nysgerrige stræben fik hans datter M3 mod på guitarspillet. - Han vidste, det ville blive en kort periode, hun har helt andre kvaliteter, hun selv vægter mere end sin udmærkede musikalitet og kærlighed til musik. Alligevel opstod ideen om at skrive en guitarskole, senere udfra samarbejdet med John Anon Smith, en generel musikskole knyttet til mestringen af et sæt sange - i dette tilfælde af etnisk kulturel værdi, - (og M3 fik da også lært de to letteste sange (Hymirkvadet og Alvismahl)).
 
 - Her opstod altså ideen, hvor netværkeriet konnektede dels det med at vikingerne ville yde det ypperste 'akademisk rigtige', da de nedskrev kvadene i de nye, moderne latinerbogstaver, dels det med, at vejen til eksperternes ekspertviden kræver skoling - den skoling Snorre gav sit bidrag til med 'Skjaldeskabslæren'.
 
Guitaristen som lærer alle sangene kommer hele funktionsharmonikken igennem for alle 12 akkorder/toner i dur, mol, dim, aug og sept; lærer altså også både 2/4, 3/4 og 6/8 ved siden af 4/4-delstakt, samtidigt spilles og synges der altså i alle tonearterne, så guitaristen lærer at beherske disse.
 

KærneKoret og Eddagal - kor og orkester

 
- Så gik Per Olsen ellers i gang med at skrive musikken, først til Tryms-Kvadet siden til Hymir-kvadet, og da de to bind med Thøger Larsens gendigtning udkom i 1995 e.v. havde han skrevet musikken til 9 af kvadene, og dette arbejde deltog også Lone Pilegaard Hansen i, især med udarbejdelsen af de ret så mange, svære skanderinger af versene, andenstemmer, variationer og lignende. Også Martin Krogh Poulsen, Bo Krogsgaard og andre sang med på producerede demoer og lignende.
Ud fra ideen om at hæve vor gamle tradition til højeste moderne niveau, søgte Per Olsen ud blandt sine bekendtskaber i rock-miljøet, og til hans glæde gad hans gamle ven og medmusiker fra Dig & Mig & SolSkin, Søren Berlev (jo også kendt fra Gasoline' og TMB) samle nogle kompetente folk, blandt disse især Finn Valentin og Harald Juhl (dengang Champion Bluesband), Lannie Moe og andre, ja, selv så kendte danskrockgiganter som Stig Møller og Peter Ingemann viste interesse for projektet, - især jo hvis det kunne få professionel støtte fra et pladeselskab - en naturlig forudsætning for professionelle levebrødsmusikere.
 
Her lå og ligger jo et problem: De færreste professionelle folk i underholdningsbranchen kunne/kan se de helt store kommercielle muligheder i et kæmpeband musikere og sangere fra relativt unge til midaldrende mennesker, hvis sange har op til 60 vers, og dårligt nok kan klemmes ned på en CD. - Men ... men ...
 
Takket Haralds utrættelige energi smed Københavns Kommune til slut en pose penge i Eddagals første officielle optræden, Eddagal-Festival 95 på 10-øren Amager, København. Den aften bestod bandet af Per (guitar & sang), Stig (sang), Søren (trommer), Finn (bas), Harald (første solo-guitar) og Lannie (anden solo-guitar), og du kan downloade tre numre her fra Eddagals hjemmeside. - Nogle folk kunne faktisk ret godt lide det show (hvad du også kan høre på optagelserne), selv retro-vikinger, som helst så sangene opført på oldnordisk og med drejelire ...
 

Gudrun Victoria Gotved - Gydjan dukker op

Den aften traf det sig at Gudrun Gotved mødte op, ikke blot til festen, men også til musikernes bord. Hun mente at bandet skulle have hende til sangerinde, og det mente bandet også, så ikke blot hendes egne smukke nordiske solo-sange og det berømte/-rygtede 'Vølveskrig' men også hendes eddagaleri blev en del af vikingemiljøet i Norden, for Viktoria regnes blandt de fremmeste blandt asatro.

På sin egen hjemmeside skriver Vanadisdottir (Victoria): At Harald hoppede af  - hun burde måske tilføje, at netop Harald Juhl, som den eneste blandt de professionelle rock-folk faktisk 'hoppede på' vikinge-miljøet og har markeret sig afgørende der blandt andet i Jomsvikingerne, så nogen udveksling kom der da med 'de professionelle'.

Den aftale Per Olsen og Harald Juhl (og Finn Valentin)  havde gik mere på at se tiden an og vente på jobs, trods alt havde rock-bandet trænet i mere end 6 måneder og kan faktisk stadig stille og spille op - men selvfølgelig mod en solid tarifmæssig betaling. Levebrødsmusikere skal jo nu engang leve, derfor gider de de gode jobs med de gode kroner ligesom alle andre - og så længe det ikke vrimler med tilbud fra store rock-spillesteder, så ligger det store elektriske Eddagal brak. De akustiske versioner (inklusive Søren Berlev på diverse 'banke-medier'), derimod:

Den alternative radio-formand bliver musikproducer

Også den aften med Eddagal-Festival '96 kom Morten Holm, den mangeårige formand for Radio Lotus. Han optog en udsendelse og tilbød bandet at komme i studiet hos dem i en mere modereret akustisk version. - Til den serie udsendelser som nu blev sendt hver mandag i seks måneder, sammensatte Eddagal et akustisk band, først og fremmest kom Jens Thorning Hansen med sit sublime guitarspil i forgrunden, Victoria sang, Per spillede guitar, og ind i mellem medvirkede også Søren, Martin og Lone. De fleste optagelser med Eddagal stammer fra denne periode og blev produceret radio-live af Morten Holm, som også producerede optagelserne fra Eddagal-Festival 95. Du kan teletage (: downloade) nogle af dem af dem fra Eddagal Downloadpage

Rasmus Hansen giver Eddagal rigelig plads på Internet

Med tak til gode vikinger og frænder fik vi mulighed for at 'net-lægge' en hel del musik, hil Victoria og Rasmus Fenrir Hansen