Eddagal - at synge fornedags sange (S.F.S.) 

Ekshibio 1 Nogle tonesatte Eddakvad 

Grundlag for tekst og musik i Eddagal

Ekshibio 1.1 Om teksterne til Eddagal 
Ekshibio 1.2 Om musikken til Eddagal

Tidsbilleder fra manifesteringsårerne

Ekshibio 1a

Eddagalere i den tid

Ekshibio 1b Eddagalning i den tid


Forord til Eddarullerne

Ordet EDDA kommer vistnok af det oldnordiske ord ódr, som betyder digt, almindeligvis afleder vi det som "oldemor" - fornefolkets fortællinger. Snorre Sturluson skrev i 1200-tallet e.v. sin lærebog i digtekunst, som nu kaldes: "Den Yngre Edda". I denne bog henvises der til en samling af digte, nu kendt som "Den Ældre Edda", efter sigende allerede nedskrevet i 1100-tallet e.v. men udfra en ældgammel mundtlig tradition.

Ordet GAL har flere betydninger på dansk, og bruges her ikke som: sindssyg, vred, forkert eller uheldig, men kun i den form som afledes af oldnordisk galinn, gale, at synge tryllesange, galdre. I denne sammenhæng kan ordet GAL, anvendes som navneord: en god gang gal, eller: det var ikke hanegal, men eddagal, vi hørte. Ordet GAL kan dog også anvendes som udsagnsord: at gale god galder, eller: gal mig mer Eddagal! -: 'Gal du gode galdre for mig', "Groas galder" vers 5 linie 1.

Ordet EDDAGAL betegner altså såvel en sang fra Den Ældre Eddas digte som det at synge en sang fra digtene i "Den Ældre Edda" -: Nøjagtigt hvad EDDAGAL drejer sig om -: her i Eddarullerne samles tekster og noder til et pænt udvalg af de gamle eddakvad så enhver med kund- og kendskab til musik kan eddagale. 

Såvel "Yngre Edda", som "Ældre Edda" vil gennem tiderne blive genoversat til moderne nordiske sprog, for de nordiske sprog udvikler sig så hurtigt, at kun de få, der har lært det, formår at læse de oldnordiske sprog, som kvadene oprindeligt blev sunget og fortalt i og endelig nedskrevet i omkring 1200-tallet e.v.. 

I 1926-28 e.v. udgav digteren, astronomen og mytegranskeren Thøger Larsen med støtte fra Kulturministeriet og en række af tidens førende fornedagsforskere sin - siden højt berømmede - udvalgte version af både den ældre og den yngre Edda.Thøger Larsens gendigtning genudkom i 1960'erne e.v. på Gyldendal, blev snart udsolgt og genudkom i 1995 e.v. på SphinX Forlag redigeret af Stig Agermose. 

Sphinx trykte flere oplag og bogen indgik som "trosmaterialet", da foreningen Forn Sidr opnåede statsanerkendelse af asatroen i de gyldne år under S.M.S.-manifesteringen. Den således markedsførte version af Thøger Larsens to binds oversættelse samledes siden i ét bind, de fleste af henvisningerne går dog stadig til den oprindelige udgave af Larsens oversættelse.

Efter ankomsten af Internettet og afslutningen af S.M.S.-perioden samlede www.heimskringla.no stort set alle de kendte udgaver af eddaerne, sagaerne, heltesagnene og andet fra den norrøne og tilstødende traditioner frit tilgængeligt for enhver - også Thøger Larsens oversættelser, der her i Eddarullerne gengives til almen "galdren" i Stig Agermoses redaktion, som opdaterede Larsens manuskript fra 1928 e.v. til den i 1990erne e.v. gældende danske retskrivning.