Bibliografi til Eddagal

Illustrationer

Alfabetisk Nøgle

Skemaer

Mange, mange mennesker har haft aktiviteter omkring Eddagal, se diverse sider herom. Projektet blev startet af Peter Eliot, Stig Agermose & Pelle Bull. Scientology Kirkens Radio i Danmark støttede os som de første, siden kom Lotus FM til. Også København kommune der, sammen med Det Ukendtes Boghandel, finansierede Eddagal '95 koncerten, hvorfra flere optagelser stammer. Grundholdet der satte tingene i skub: Niels Södergrann, Lone Pilegaard Hansen, Victoria Gotved, Bo Krogsgaard, Morten Holm, Jens Thorning Hansen, Søren Berlev, Harald Juhl & Finn Valentin, Rasmus Fenris Hansen, samt Lars Joker Sorteper. Eddagal takker for mange henvendelser og venlige breve. Vi spiller stadig op til dans - både akustisk og elektrisk. Skriv eventuelt til Generalsekretæren herom

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å  

A

Agrell, Sigurd
Runornas talmystik och dess antika förebild. Lund 1927 e.v. 2. Udgave Stockholm 1990 e.v.
Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi. Stockholm 1931 e.v.
Lapptrummor och Runmagi - Tvenne kapitel ur trolldomsväsendets historia. Lund 1934 e.v. Genoptryk Stockholm 1991 e.v. ISBN: 91-88072-04-5

Andersen, Hans CHristian
Samlede Eventyr og Historier Bind 1-3. ed. Brix & Jensen. For eksempel København 1975 e.v. Se også Larsen, H.V. Centrale danske helligsteder indgår også i romanerne: 'Lykke-Peer', 'De to Baronesser' & 'O.T.' alle for eksempel i udgaverne København henholdsvis 1971, 1970, 1968 e.v.
Se også Eider, Preben

Andersen, S.A.
Guldhornene fra Gallehus. København 1945 e.v.
Geologisk fører over Vendsyssel. Hjørring 1961 e.v.

Augustin Saint Augustine
The City of God against the Pagans. Bind i-vii. Harvard University Press 1962 e.v.

B

Bachofen, J.J.
Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie den alten Welt nach religiösen og rechtlichen Natur. Stuttgart 1861 e.v. Bind 2-3 i samlet udgave 1940'erne e.v. Basel 1897 e.v. Engelsk Udvalg: Myth, Religion &  Mother Right. Selected Writings USA 1967ff e.v..

Beowulf
Beowulf. A prose translation by David Wright. England 1957 e.v. Panther Books 1970ff e.v.

Blum, Ralp
The Book of Runes. A Handbook for the Use of an Ancient Oracle: The Viking Runes. Med RuneBrikker (24-futharken). London 1982/84ff e.v.

Book of Kells
+Book of Kells Postcards Dover USA 1993 e.v. ISBN: 0-486-277715-1 

Boyle, Kevin
United Nations Seminar on the Encouragement of Understanding, Tolerance and Respect in Matters Relating to Freedom of Religion ...
Geneve 1985 e.v. Se også under Forenede Nationer

Briggs, K.
A Dictionary of Fairies. Hobgoblins, Brownies, Bogies and other Supernatural Creatures. England 1976ff e.v.

Broadhurst, P.
se Miller, H

Bromvich, Rachel
Trioedd Ynys Prydein - The Welsh Triads. Cardiff 1978 e.v.

Brunn, Viggo
Alt er tall. Matematikkens historie fra oldtid til renessanse. Universitetsforlaget Bergen Norge 1964 e.v. Se også Østergaard Pedersen, B

Bråten, Jens
Kimbrerne
- Historie, teorier og myter om Himmerlands Kimbrere - Kimbretogtet, Boremose-fæstningen og Gundestrup-karret - en sammenhæng? Eget forlag Aars 1988 e.v. ISBN: 87-981962-4-3

Brøndsted, J.
Bronzealderens Soldyrkelse. København 1938 e.v.

Bæksted, A.
Guder og helte i Norden. København 1963 e.v. Politikens Håndbøger nr. 306.

Bødker, L.
Folkevise. Et bidrag til terminologiens forbistring. Om blandt andet Grundtvig, S. I: Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok. Uppsala København 1960 e.v.

C

Campbell, J.F.
The Celtic Dragon Myth. inklusiv 'Geste of Fraoch and the Dragon' translated by George Henderson. Edinburgh 1911 e.v.

Campbell, Joseph
The Hero with a Thousand Faces. Bollingen Series XVII 1. udgave 1949 e.v. 2. udgave 1968ff e.. ISBN: 0-691-01784-0
The Power of Myth
Med Bill Moyers. Random New York 1988/1991ff e.v. ISBN: 0-385-41886-8 

Conway, D.J.
Norse Magic. Minnesota. USA 1990 e.v.

Cooper, D.J.
Using the Runes. England 1986 e.v.

Crawford, O.
The Eye Goddess. USA 1957/91 e.v.

Crowley, Aleister (Crowley, Edward Alexander)
Liber Al vel Legis. The Book of the Law. For eksempel in.:Holy Books of THELEMA. USA 1983/88/90 e.v.
Lovens Bog. Oversat af Olsen, Per. København 1991 e.v. ISBN: 87-7759-022-8. Se eventuelt endvidere her.
777 and other Qabalistic Writings of Aleister Crowley. USA 1977ff e.v.
Collected Works volume i-iii. England 1905-07 e.v. 2. udgave Yogi Publication Society USA uden år. ISBN: 0-911662-51-0; 0-911662-52-9; 0-911662-53-7 
Aleister Crowley. Selected Poems
. ed. Booth, Martin. Crucible Thorson 1986 e.v. ISBN: 0-85030-456-3
Magick.
Liber ABA. Book Four Parts i-iv. USA 1994 e.v.
Liber Thoth. The Book of Thoth. (Egyptian Tarot). USA 1979ff e.v.

D

Dahlby, F.
Symboler i kirkens billedsprog. København 1985 e.v.

Davidson, Hilda Ellis
Se Gelling, Peter

Druidic Triads/Welsh Triads
Se Faraday, W. og Bromvich, Rachel

Düwel, Klaus
Runekunde. Stuttgart 1983 e.v.

E

Edda
Ældre og Yngre Edda. Skandinaviens etniske Sange & Sagn.(S.E.S.) (S.&.S.) Se Faulkes, Anthony Larsen, Thøger; Magnusen, Finn; Gellerup, Karl; Gödecke, P.A., Jónsson, Finnur.   Se eventuelt også www.eddagal.dk

Eider, Preben
H.C. Andersens Danmark 1. Sjælland. Forlaget Hamlet Union Håndbog Danmark 1980 e.v. ISBN: 87-7321-185-0. Se også under Andersen, Hans Christian

F

Faraday, W.
Druidic Triads
. The Wisdom of the Cymry. Sure Fire Press. USA 1984 e.v. ISBN: 0-916411-85-0

Faulkes, Anthony
Edda. Snorri Sturluson
. Everyman Library. England 1987ff e.v. ISBN: 0-460-87615-3  (Snorres Yngre Edda) Se også under Edda

Forenede Nationer (FN)
Universal Declaration of Human Rights
, Final Authorized Text. Adopted and Proclaimed by the General assembly of the United Nations. United Nations Department of Public information. New York 1952 e.v. Heri Paragraf 18 & 19 Se også unde4r Boyle, Kevin

G

Gad, Tue
Legenden i dansk middelalder. København 1971 e.v.

Gantz, J.
Early Irish Myths and Sagas. Penguin England. 1981ff for eksempel 1988 e.v. ISBN: 0-14-044397-5

Gellerup, Karl
Den Ældre Eddas Gudesange oversatte samt indledede og forklarede af Karl Gjellerup. Illustreret af Lorenz Frølich. Thieles Bogtrykkeri Kjøbenhavn 1895 e.v. Se også Edda

Gollanez, Israel
Hamlet in Iceland
. London 1898 e.v.

Gotved, Gudrun Victoria
Asatro - De gamle guder i moderne tid. Aschehoug. Viborg 2001 e.v. ISBN: 87-11-16114-0

Gödecke, P.A.
Edda. En islandsk samling folkliga forntidsdikter om nordens gudar och hjältar. Stockholm ......XXX e.v. Se Edda

H

Homer,
Odysse. København 1967 e.v 

Hubbard, L. Ron
Livets dynamikker
. New Era Danmark 1990 e.v. Efter amerikansk originaltitel The Dynamics of Life 1989 e.v., oprindeligt som Dianetics: The Original Thesis. ISBN: 87-7336-713-3
Science of Survival. Prediction of Human Behavior. USA 1951ff e.v. ISBN: 0-88404-420-3. Denmark 1986ff e.v. ISBN: 87-7336-606-4
Scientology: A History of Man. A List and Description of the Principal Incidents to be Found in a Human Being. (Formerly in limited manuscript edition under the title: 'What to Audit'. 1952/57/80 e.v.) 1988 e.v. USA/Denmark ISBN: 0-88404-306-1/87-7336-537-8

Høst, Gerd
Runer. Våre eldste norske runeinnskrifter. Oslo 1967 e.v.

I

I-Ching
Følgende titler indeholder en komplet I Ching
- alfabetisk efter oversætter,
genfremstiller:
The Taoist I Ching. Translated by Thomas Cleary. Shambhala London & Boston 1986 e.v. ISBN: 0-394-74387-3
Liber CCXVI The I Ching. A new Translation of the Book of Changes by the Mater Therion (Crowley, Aleister). London 1929 e.v. Archer's Court, Hastings, Sussex, England 1969 e.v. Uden ISBN. Se også her.
The Executive I-Ching. The Business Oracle. Michael (Martin) Colmer. England 1987 e.v. ISBN: 0-7137-1934-6/4
The Time Traveller's Guide to the Future. Prediction and Decision made Easy. Daemon Goodhope. (Justin Dane) Bloomsbury Publishing 1997 e.v. ISBN: 0-74475-3386-5
I Ching. The Little Book that Tells the Truth. Richard Gill
The I Ching. The Book of Changes. Translated by James Legge. Sacred Books of the East volume XVI 1899 e.v. 3. udgave Dower USA 1963ff e.v. ISBN: 0-486-21062-6
The Book of Change. How to Understand and Use the I Ching. Neil Powell. London 1979/88 e.v. ISBN: 0-7481-020-3
The I Ching of the Goddess. and illustration by Walker, Barbara G. USA 1986 e.v.
The I Ching or Book of Changes. The Richard Wilhelm Translation. Oversat fra tysk Buch der Wandlungen til engelsk af Carry F. Baynes. (Standardudgaven i vesten) Bollingens Series XIX Princeton USA 1950ff e.v. for eksempel 3. udgave 1969ff e.v. ISBN:0-691-09750-X - 
The I Ching The. The Tao of Organization. Cheng  Yi. Translated by Thomas Cleary. Shambhalla ISBN: 0-87773-419-4
Se også: Fiedler, Frank; Schönberger, Martin; Yan, Johnson F.

Icke, David
The Robots' Rebellion. The Story of the Spiritual Renaissance. England 1994 e.v. ISBN: 1-85860-022-7
... and the Truth shall set you Free. The most Explosive Book of the 20th Century. England 1995 e.v. ISBN: 0-9526147-0-7
The Biggest Secret. The Book that will change the World. USA 1999 e.v. ISBN: 0-9526147-6-6

Isherwood, Christopher
Ramakrishna og hans disciple. København 1982 e.v. Engelsk originaltitel: Ramakrishna and his disciples. Se også Stutley, Margaret

J

Jacobsen, T.
The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion. Massachusetts USA 1976 e.v.
The Harps that once... USA 1987 e.v.
Mesopotamiske Urtidssagn. Tre forelæsninger af Thorkild Jacobsen. København 1978 e.v.

James, John
The Traveller's Key to Medieval France
. A Guide to the Sacred Architecture of Medieval France. London 1987 e.v. ISBN: 0-7471-0012-8

Jansen, Eva Rudy
The Book of Hindu Imagery. The Gods and their Symbols. Gods, Manifestations and their Meaning. Oversat fra hollandsk Holland 1993/95/97 e.v. ISBN: 90-74597-07-6
The Book of Buddhas. Ritual Symbolism used on Buddhist Staturary and Ritual Objects. Oversat fra hollandsk. Holland 1990/04/95 e.v. ISBN:90-74597-02-5

Jansson, Sven
Runeinskrifter i Sverige. Uppsala 1984 e.v.

Jastrow, Robert
The Enchanted Loom
: The Mind in the Universe. New York 1981 e.v.

Javane, Faith
Zodiac Symbology
. Its Charm, Beauty, and Fascination. Whitford Press USA 1991 e.v. ISBN: 0-924608-11-0 Se også Greene, Liz

Jaworski, Joseph
Synchronicity
. The Inner path of Leadership.  USA 1996 e.v. ISBN: 1-881052-94-X. Se også Kammerer, Paul

Jaynes, Julian
The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Penguin England 1979/90ff e.v.. ISBN: 0-14-017491-5

Jenkins, J.M.
Maya Cosmogenesis 2012: the True Meaning of the Maya Calandar and Date. Introduced by McKenna, Terence. Bear & Company USA 1998 e.v.

Jensen, Jens Juhl
I begyndelsen var tallet
. Pythagoræisk poesi gennem to årtusinder. Hans Reitzels Forlag Danmark 1986 e.v. ISBN: 87-412-3923-7

Jensen, J.
Skovlandets folk i bronzealderen. Lademanns Danmarkshistorie Bronzealderen 1. Viborg 1979 e.v.

Jensen, K.Frank
Magiske Runer. Danmark 1991 e.v.
Tarot. 2. reviderede udgave. Strubes Danmark 1975/80-81ff ISBN: 87-7508-2381.

Jeremias, A.
Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. Leipzig 1913 e.v.

Johari, Harish
Tools for Tantra
. USA 1986 e.v. ISBN: 0-89281-055-6
Chakras. Energy Centers of Transformation. USA 1987 e.v. ISBN: 0-89281-054-8
Breath, Mind, and Consciousness. USA 1989 e.v. ISBN: 0-89281-252-4
Leela. Game of Knowledge England 1980 e.v. ISBN: 0-7100-0689-6
Keela. The Game of Self-Knowledge. USA 1980/1993 e.v. ISBN: 0-89281-419-5

Jonas, Hans
The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. USA 1958/1963 e.v. 2. udgave USA 1992 e.v.

Jones, Marc Edmund
The Sabian Manual
. A Ritual for Living. Sabian Publishing & Shambhala USA 1954/76 e.v. ISBN: 0-394-40586-2 
The Sabian Book. Letters of Insight Sabian Publishing & Shambhala USA 1973/84 e.v. ISBN: 0-87878-013-0
Mundane Perspectives in Astrology. The Expanded Dynamic Horoscope. Sabian Publishing & Shambhala USA 1975 ISBN: 0-87878-014-9
Se også Rudhyar, Dane og i almindelighed dertil: Charubel, Koparkar, Mohan Koppejan, H & W og Marbys bog 'Sonne und Planeten im Tierkreis', samt Culbert, Steven John

Jung, C.G.
Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. i Naturerklärung und Psyche. I Studien aus dem C.G. Jung-Institut Zürich IV. 1952ff e.v. Se også Pauli, W. og Kammerer, Paul
Engelsk oversættelse: Syncronicity. An Acausal Connecting Principle. From The Collected Works of C.G. Jung Volume 8 Bollingen Series XX 1960/1973 e.v. USA ISBN: 0-691-01794-8
The Structure and Dynamics af the Psyche, Collected Works VIII London 1960 e.v. p. 441, p. 511 og p. 435 citeres af, fra Koestler, Arthur i The Roots of Coincidence

Jónsson, F.
De Gamle Eddadigte. Udgivne og tolkede af Finnur Jónsson København 1932 e.v. Se også Edda

Joseph, Frank
Synchronicity & You
. Understanding the Role of Meaningsful Coincidence ion Your Life. USA 1999 e.v. ISBN: i-86204-384-1. Se også Kammerer, Paul

Jørgensen, E.L.
Harreskovene. Ryget og Nørreskoven. Serien: Ved sund og bælt. København 1984 e.v.

K

Kammerer, Paul
Das Gesetz der Serie. Eine Lehre von den Wiederholungen im Lebens- und im Weltgeschehen. Tyskland
1919 e.v.
Se også under 
Belitz, Charlene; Bolen, Jean Shinoda; Combs, Allan; Cousineau, Phil; Gribbin, John; Hopcke, Robert H.; Jaworski, JosephJoseph, Frank; Jung, C.G.; Kostler, Arthur; Peat, F.David; Richo, David

Kappas, John G.
Professional Hypnotism Manual
. Introducinge Physical and Emotional Suggestibility and Sexuality. USA 1975 e.v. 2. reviderede udgave 1987 e.v. ISBN:0-937671-54-1

Karade, Baba Ifa
The Handbook of Yoruba Religious Concepts. Weiser USA 1994 e.v. ISBN: 0-97728-789-9

Kaul, Flemming
Gundestrupkedlen. Baggrund og billedverden. Nationalmuseet. Arnold Busck København 1991 e.v. ISBN: 87-17-06297-7

Kazinskij, B.B.
Biological Radio communication
. Moskva 1960 e.v.

Keith, Jim
The Gemstone File
. ed. Jim Keith. IllumiNet Press USA 1992 e.v. ISBN: 0-9626534-5-4
Secret and Suppressed. Banned Ideas & Hidden History ed. Jim Keith. Feral House 1993 e.v. ISBN: 0-922915-14-8
Casebook on Alternative 3. UFOs, Secret Societies and World Control. IllumiNet Press USA 1994 e.v. ISBN: 0-9626534-9-7 se også Watkins, Leslie
Black Helicopters over America. Strikeforce for the New World Order. IllumiNet Press USA 1994 e.v. ISBN: 1-881532-05-4
Black Helicopters II. The Endgame Strategi. IllumiNet Press USA 1997 e.v. ISBN: 1-881532-14-3
OKOBOMB! Conspiracy and Cover-up. IllumiNet Press USA 1996 e.v. ISBN: 1-881532-08-9
Nasa, Nazis & JFK. The Torbitt Document & the Kennedy Assassination. Adventures Unlimited Press. 1996 e.v. ISBN: 0-932813-39-9
Saucers of the Illuminati. IllumiNet Press USA 1999 e.v. ISBN: 1-881532-03-8
Se også under Jim Keiths pseudonym: X, Commander

Kemble, John
Anglo Saxon Runes. in Archaeologia for 1840 e.v. Additional Notes and Translations by Bill Griffths. England 1991ff ISBN:0-9516209-0-8/1-6

Ketch, Tina
Candle Lighting Encyclopedia USA 1991 e.v.

King, L.W.
Babylonian Magic and Sorcery. London 1896 e.v.
Babylonia Religion. London 1903 e.v.

King, F.X.
The Secret Rituals of the O.T.O. New York 1973 e.v.
The Magical World of Aleister Crowley. England 1977/87 e.v.
Magic. The Western Tradition. London 1975 e.v.
Modern Ritual Magic. The Rise of Western Occultism.  UK 1989 e.v. Originaltitel: Ritual Magic in England UK 1970 e.v.
Se også under Crowley, Aleister

King, Leonard W.
A History of Sumer and Akkad. London 1910 e.v.

Kiær, Eigil
Kamma Rahbeks blomster og Bakkehusets have. København 1971 e.v.

Kjær
Fortællestil. København 1975 e.v. XXX

Kjær, Ove L.
Studier af Oldtidslivet og Oldtidshistorien. København 1864 e.v.

Kjærum, Poul
Fortiden til revision
. Berlingske leksikon bibliotek. København 1959 e.v.

Klindt-Jensen
 Gunderstrupkedlen se SKALK XXX

Klinisk Ordbog
Klinisk Ordbog
. Redigeret af Martin Kristensen. Høst & Søns Forlag København 1972 e.v. ISBN: 87-14-27270-9

Klimo, Jon
Psychics, Prophets and Mystics
. Receiving Information from Paranormal Sources. USA 1987 e.v. England 1991 e.v. ISBN: 1-85538-082-X Se også under Rhine

Knappert, Jan
The Aquarian Guide to African Mythology. ed Knappert. Thorson England 1990 e.v. Se også Rigaud, Milo
Indian Mythology. An Encyclopedia of Myth and Legend. Aquarian Thorson England 1991 e.v. ISBN: 1-85538-040-4. Se også Stutley, Margaret

Knight & Wright
Sexual Symbolism
(1(Knight) -2 (Wright)). A History of Phallic Worship. Ed Montagu Ashley. New York 1957 e.v. 

Koestler, Arthur
The Roots of Coincidence
. London 1972ff e.v.
The Case of the Midwife Toad. London 1971 e.v. Picador New York 1972/74/1978 e.v. ISBN: 0-330-24642-0. Se også under Kammerer, Paul

Kollerstrom, Nick
The Metal-Planet Relationship
. A Study of Celestial Influence USA 1993 e.v. ISBN: 0-945685-14-9 Se også Greene, Liz

Kopakar, Mohan
Degrees of the Zodiac Magnified
. New York USA 1976 e.v. ISBN: 0-918922-02-X Se også under Jones, Marc Edmund

Koppejan, Helene & Willem
The Zodiac Image Handbook
. The Cardinal Signs. The Fixed Signs. The Mutable Signs. Oversat fra hollandsk. Element England 1990-1991e.v. ISBN: 1-85230-192-9; 1-85230-121-X; 1-85230-198-8 Se også Greene, Liz

Koranen
The Koran. oversat af Dawood, N.J. England 1956ff e.v.
The Qur'an oversat af Shakir, M.H. USA 1990 e.v.
Der Koran. Das heilige Buch des Islam. München 1959 e.v.

Kort. og Matrikelstyrelsen
Danmark 1:100 000. Topografisk Atlas. Særudgave København 1990 e.v. ISBN: 87-15-05493-4

Kotzwinkle, William
E.T. The Extra-Terrestrial in his Adventure on Earth. USA 1982 e.v.

Kraft, John
The Goddess in the Labyrint. Religionsvetenskapliga Skrifter nr. 11. Åbo 1985 e.v. Se også Lonegren, S.

Kramer, S.N.
Kingship in Sumer and Akad. The Ideal King. in Garelli, P. p. 164ff
Sumerian Mythology. Philadelphia USA 1944 e.v.
From the Tablets of Sumer. USA 1956 e.v.
In the World of Sumer. USA 1986 e.v.

Krappe, A.H.
La Genèse des mythes. Paris 1952 e.v.

Kraus, F.R.
Das Altbabylonische Königtum. In Garelli, P. p. 235ff

Kravitz, D.
Who's Who in Greek and Roman Mythology. USA 1939/76 e.v.

Kretschmer
Körperbau und Character
Tyskland 1921 e.v.

Kriyananda, Goswami
A Yoga Dictionary of Basic Sanskrit Terms
. Temple of Kriya Yoga Chicago USA 1996 e.v. ISBN: 0-929522-02-8
Se også under Patañjali

Kristiansen, Kristian
Mystikkens Danmark. Original titel: Det Ukendte Danmark 1 & 2. Samlet udgave København 1990 e.v.

Kristensen, Tom
Drømmen i Frederiksberg Have. I Pedersen, P.M.P. Oprindeligt trykt in. Mod yderste rand. Danmark 1936 e.v.

Kronstrøm, J.I.
Rahbeks Bakkehus i digt og billeder. Dansk Kultur Samfunds Kunstbøger. København 1917 e.v.

Kupfer, Karl-Heinz
Yoga von A-Z. Tyskland 1979 e.v. ISBN: 3-430-15834-6
Se også Patañjali

Kålund, K.
Et gammel-norsk rune-rim og nogle islandske rune-remser. In: Småstykker 4 - 6. Udgivne af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur. København 1885 e.v.

L

Lacan
Det ubevidste sprog. København 1973 e.v.

Lacarriere, Jacques
The Gnostics. England 1977/1989 e.v. Originaltitel: Les gnostiques. Frankrig 1977 e.v. 

Lademanns
Lademanns Læge Leksikon Bd. 3, 5 & 10. Ed. Andresen, A. København 1977-82 e.v.

Larsen, H.V.
København i H.C. Andersens Æventyr. Historiske Meddelelser om København 1949-52 e.v. (p. 590-600).

Larsen, M.T.
The City and its King. On the Old Assyrian Notion of Kingship. i Garelli, P. p. 285ff.
Sunkne paladser. Historien om orientens opdagelse. Danmark 1994. ISBN: 87-00-18986-3

Larsen, Thøger
Edda-Myterne. Bind 1 - 3. Lemvig 1926 e.v.
Nordens Gudekvad. København 1968 e.v. (Bind 1 af Edda-Myterne).
Snorris Eddasagn. København 1970 e.v. (Bind 2 af Edda-Myterne).
Solsangen. Lemvig 1923 e.v.
Stjerner og Tid. Afhandlinger. Lemvig 1914 e.v.
Thøger Larsen. Udgivet af Lemvig Musæum på hundredeåret for T.L.'s fødsel 5/4-1975 e.v. 

Laugesen, A.Teilgård
Syv - Ni - Tolv. Nogle iagttagelser over typiske tal i litteraturen. in Studier fra Sprog- og oldtidsforskningen. København 1959 e.v.

Laumann-Jørgensen
Harreskovene Ryget og Nørreskoven. Serien ved Sund og Bælt. Hernov København 1984 e.v. ISBN: 87-7215-259-1

Laurence, R.
The Book og Enoch. The Prophet. USA 1983 e.v. (Den ætiopiske variant). Se også Bonwetsch.

LaVey, Anton Szandor
The Satanic Bible. Avon Books USA 1969ff e.v.
The Satanic Rituals. Avon Books USA 1972ff e.v.
The Satanic Witch.
USA 1970 e.v. 2. udgave USA 1989 ISBN: 0-922915-00-8
Satan Speaks! 
Feral House Venice  California USA 1998 e.v. ISBN: 0-922915-66-0
Satans Bibel.
SphinX København AN XXI Anno Satans (1988 e.v.) uden ISBN
Satanisk Ritualer
. SphinX København AN XXII Anno Satans (1989 e.v.) Uden ISBN. Blandt andet kapitel 9 omtaler Lovecrafts metafysik.
Se også Blanche, Barton; Baskin, Boyd, Blood, Robbins, Ryder & Stanford; samt Gerald B. Gardner

Layamon
Brut i Arthurian Chronicles. Oversat af Eugene Mason. London 1912ff e.v Everyman Classics England 1986ff e.v. ISBN: 0-460-11578-2. Se også Wace

Laycock, Donald C.
The Complete Enochian Dictionary. A Dictionary of the Angelic Language as revealed to Dr.John Dee and Edward Kelley. London 1978 e.v. og senere. Se også Schueler, Crowley, A. og Hyatt.

Layton, Bentley 
The Gnostic Scriptures
. A new Translation with Annotations and Introductions. USA 1987 e.v.

Lazar, Bob
Se Lindemann, Michael.

Lea, T.S. & Bond, F.B.
The Apostolic Gnosis. England 1979 e.v.(1. ed. 1919 e.v.)

Leakey, Richard
Menneskeslægtens oprindelse.
Munksgaard Rosinante efter engelsk original: The Origin of Humankind USA 1994 e.v. Dansk udgave 1995 e.v. ISBN: 87-16-11185-0 Se også Gooch, Stan

Leary, Timothy
The Politics of Ecstasy. 1965ff e.v. for eksempel England 1970 e.v.
Info-psychology (A Revision of Exo-Psychology) An Extension Amplification. A Manual on the Use of the Nervous System According to the Instructions of the Manufacturers. Los Angeles USA 1987 e.v.
Neuropolitique. med Wilson, R.A. & Koopman, G.A. Las Vegas. USA 1988 e.v.
The psychedelic Experience. A Manual based on the Tibetan Book if the Dead. Med Metzner, R og Alpert, R. USA 1964ff e.v.
Flashbacks. An Autobiography. USA 1983/1990 e.v.
What Does WoMan Want? USA 1988 e.v.

Leeuw, G.v.d,
Mennesket og mysteriet. Introduktion til religionsfænomenologien". Haslev 1969 e.v.

Lehmann, E.
Zarathustra. En Bog om Persernes gamle Tro. Bind 1-2. København 1899/1902 e.v. Se også Olrik, Axel

Lehner, Ernst
Folklore & Symbolism of Flowers, Plants, & Trees
. New York 1960 e.v.

Leland, Charles G.
Aradia. Gospel of the Witches. Engelske oversættelse London 1899 e.v. Fotografisk genoptryk Phoenix Publishing. Blaine USA ISBN: 0-919345-10-7 samt expanded version: ISBN: 0-919345-34-4. Se også under Gardner

Lele, Ócha´ni
The Secrets of Afro-Cuban Divination. How to Cast the Diloggún, the oracle of the Orishas. Destiny Books USA 2000 e.v

Lemonick, Michael D.
Other Worlds. The Search for Life in the Universe. Simon & Schuster. USA 1998 e.v. ISBN: 0-684-83294-1 Se også: Ashpole, Edward

Lenormand, Mademoiselle
Petit Leonormand
. Jeu de cartes divinatoires. Cartesn France Grimaud 1976 e.v Mlle Lenormand Fortune telling Playing Cards No 12274. Müller & Cie Schweiz 1970 e.v.Se også Zigeuner-Wahrsagekarten og Cartomancien, Le Petit

Lessing, Doris
Canopus in Argos: Archives. Bd. i-v. England 1979-83 e.v.

Leuba, J.H.
The Psychology of religious Mysticism. London 1925/29/72 e.v.

Lévi, Eliphas
Dogme et rituel de la haute magie. Tome 1 & 2. Paris 1857ff e.v.. Optryk 1930ff e.v.
L'Histoire de la magie. Paris 1860ff. e.v.
Histoire de la magie. Paris 1860 e.v.
La clef des grans mystères. Paris 1861 e.v.
Le grand arcane ou l'occultisme dévoilé. Paris 1898 e.v.
Engelske oversættere: Westcott, Waite og Crowley.

Lévi-Strauss
Anthropologie structurale. Paris 1958 e.v.
Anthropologie structurale deux. Frankrig 1973 e.v. Dansk udgave forefindes. XXX
Le Totémisme aujourd'hui. Paris 1962 e.v.
La pensée sauvage. Paris 1962
Mythologies. Le cru et le cuit. Paris 1964 e.v. Dansk udgave forefindes. XXX

Lewin, Leonard
Science and the Paranormal
Institute for Cultural Research P.O. Box 13 Tunbridge Wells Kent England 1979 e.v. Uden ISBN Se også Rhine

Liber Legis
Se Lovens Bog

Liebgott, N.K.
Hellige Mænd og Kvinder. Danmark 1982 e.v.

Lilly, John C.
Cyklonens centrum - en selvbiografi om det indre rum. Haderslev 1975 e.v.
Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. Theory and Experiments. USA 1967/68 e.v.

Lindemann, Michael
UFO's and the Alien Presence. Six Viewpoints. USA 1991 e.v. Heri blandt andre Howe, Linds M. og Lazar, Robert Ware, Donald.

Linder, B.
Danmark på kryds og tværs 1. Herning 1980 e.v.

Linton Satterthwaite Jr.
Concepts and Structures of Maya Calendrical Arithmetic
. Philadelphia University Museum 1947 e.v.

Lipnack. Jessica
The Networking Book
. People Connecting with People. Med Jeffrey Stamps. USA og England 1986 e.v. ISBN:0-7102-0976-2

Liversage, T.
Den store gudinde. Om kvindefigurer gennem 25.000 år. Aalborg 1990 e.v.

List, Guido von
Die Rita der Ario-Germanen. 5 oplag. Berlin 1920 e.v.

Lonegren, Sig
Labyrinths. Ancient Myths & Modern Uses. Sommerset England 1991 e.v.

Long, F.B.
H.P. Lovecraft. USA 1975 e.v.

Lovecraft, H.P.
Omnibus 1-3. Samlede værker. England 1985/87 e.v.ISBN: 0-586-06322-6; 0-586-06324-2; 0-586-06323-4
The Tomb and Other Tales. Udvalg ved A. Derleth. inklusiv Complete Chronology. London 1969ff e.v.
The Monstrous World of H.P. Lovecraft's Cthulhu Mythos. ed. Agust Derleth. England 1975. 5. oplag som billigbog England 1994ff e.v. ISBN: 0-586-20344-3
Se også Lupoff,Richard; Turner, Jim; Hazred, A. og Petersen

Lovelock, J.C.
Gaia. Et nyt syn på jordens liv. Danmark 1987 e.v.

Lund, Troels
Se Troels-Lund.

Lupoff, Richard
Lovecraft's Book. The Astounding Story of H.P. Lovecraft and the Nazi Connection. USA London 1985/87 e.v.

Lurker, Manfred
An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Egypt. Tysk original 1974 e.v. Engelsk oversættelse London 1980ff e.v.

M

Mackenzie, Kenneth
The Royal Masonic Cylopaedia
. ed Kenneth R.H. MacKenzie. England 1877ff e.v. for eksempel Aquarian Press 1987ff e.v. ISBN: 0-85030-521-7

Madsen, Peter
Socialisme og demokrati. Tiderne skifter. Viborg. 1981 e.v.
Semiotik og dialektik. København 1971 e.v.

Magnusen, Finn
Den Ældre edda. En Samling af de nordiske folks Ældste Sagn og Sange, ved Sæmund Sigfussön kaldet Hin Frode. Bind i-iv. Kjöbenhavn 1821-23 e.v. Se også Edda

Manning, Matthew
The Link
. The Extraordinary Gifts of a Teenage Psychic. Colin Smythe Buckinghamshire England 1986 e.v. ISBN: 0-86140-283-9 Se også Rhine

Maranda, P.
Mythology. ed. Maranda. Penguin 1972 e.v.

Marby, F.B.
Sonne und Planeten im Tierkreis. Eine Studium über Wirken und Bedeutung aller 360 Grade. Nyudgave Tyskland 1975 e.v. ISBN: 3-88093-003-1 Se også Under Jones, Marc Edmund
Runenschrift Runenwort Runengymnastik. Einführung. Überblick und die ersten Runenübungen. Tyskland 1932 e.v. Genoptryk 1987 e.v.

Marcuse, F.L.
Hypnosis. Fact and Fiction
. England 1959ff e.v.
Hypnose - sant og usant. Norsk oversættelse af overstående. Oslo 1967 e.v.

Markham, Ursula
Hypnosis Regression Theraphy
. How Reliving Early Experiences can Improve your Life. Piatkus London 1991 e.v. ISBN:Æ 0-7499-1032-1

Marks, John
The Search for the "Manchurian Candidate". The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences. USA 1979/1991 e.v.

Marriner, Brian
Cannibalism - the Last Taboo! Senate. Random House England 1992 e.v. Se eventuelt også Hogg, Garry

Martinie, Louis
The New Orleans Voodoo Tarot
. Illustretet af Sallie Ann Glassman. Destiny Books USA 1992 e.v. ISBN: 0-89281-363-6

Marwick, Max
Witchcraft & Sorcery 2nd edition revised and enlarged. ed. Marwick Penquin England 1970ff e.v. 2nd ed 1982 e.v. ISBN: 0-14-080457-9. Se også under Gardner

Mathers, S.L.M.
The Kabbalah Unveiled. Kabbala Denudata. England 1887 e.v. 14. oplag 1981 e.v.
The Key of Solomon the King (Clavicula Salomonis). London 1888 e.v. USA 1974/90 e.v. og senere. Se også under Crowley.
The Grimoire of Armadel. USA 1950 e.v. og senere.
The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage. England. 1883e.v. 1976/1980 e.v.
Astral projection, Ritual Magic, and Alchemy. Ed. King, F. England 1971/1987 e.v.
Se også Crowley, A og Israel Regardies Golden Dawn udgivelser.

Matthews,Caitlin
The Aquarian Guide to British and Irish Mythology. Kent England 1988 e.v. Med John Matthews. ISBN: 0-85030-605-1

Matthews, John
The Song of Taliesin. Stories and Poems from the Books of Broceliande. London 1991 e.v. ISBN: 0-85538-114-1
Taliesin. Shamanism and the Bardic Mysteries in Britain and Ireland. London 1991 e.v. ISBN: 1-85538-109-5
Within the Hollow Hills. An anthology of new Celtic writing. Selected, introduced by John Matthews. England 1994 e.v. ISBN: 0-86315-525-1

Maturana,Humberto R.
Autopoieses and Cognition: The Realization of the Living. USA 1980 e.v. Med F. Varela.
Kundskabens træ. Den menneskelige erkendelses biologiske rødder. Med Varela, Francisco. Danmark 1987 e.v.

Mavromatis, Andreas
Hypnagogia. The Unique State of Consciousness between Wakefulness and Sleep. England 11987/1991 e.v. ISBN: 0-415-05794-9

McCormick, Malachi
Herself Long Ago. Six Irish Women one thousand years ago. Book 1-3. Stone Street Press Hand Made Books June 1990 e.v. ISBN: 0-943984-38-6, 0-943984-39-4, 0-943984-40-8
On Cutting down an Ancient Tree, by Laoiseac Mac an Baind, translated and book handmade by Malachi McCormick. Stone Street Press Hand Made Books June 1989 e.v ISBN: 0-943984-36-X

McCrickard, J.
Eclipse of the Sun. An investigation into Sun and Moon myths. Sommerset England 1990 e.v.

McGill, Ormond
The New Encyclopedia of Stage Hypnotism
. England 1996ff e.v. 2001 e.v. ISBN: 1-899-83602-0

McMoneagle, Joseph
Mindtrek
. Exploring Consciousness, Time, and Space Through Remote Viewing.USA 1993 e.v. 2. udgave Canada 1997 e.v. ISBN: 1-878901-72-9
Specielt herom: Schnabel, Jim; Swan, Ingo samt generelt Rhine

Meerloo, Joost A.M.
Mental Seduction and Menticide
. The Psychology of Thought Control and Brainwashing. London England 1957ff e.v.

Men, Hunbatz
Secrets of Maya Science/Religion. Spansk original 1986 e.v. Engelsk oversættelse Bear & Company USA 1990 e.v.

Mercatante, Anthony S.
Who's Who in Egyptian Mythology. Ilustrated by the Author. USA 1978 e.v. ISBN: 0-517-53445-2

Metford, J.C.J.
Dictionary of Christian Lore and Legend. England 1983 e.v.

Métraux, Alfred
Voodoo in Haiti. USA 1972. Oversat fra fransk original 'Le Vaudou Haitien' Oxford University Press 1959 e.v. ISBN: 0-8052-0894-1 Se blandt andet også Rigaud, Fatnumbi, Skinner og Deren.

Mézières. J.C.
Linda og Valentin - agenter i tid og rum nummer 1-12: Landet uden stjerner, Velkommen til Alflolol, Herskerens fugle, Skyggernes ambasadør, De tusinde planeters imperium, I den falske verden, Storbyen der druknede, Jævndøgnets helte, Metro, Chatelet retning Cassiopeia, Brooklyn Station, endestation Kosmos, Spøgelset fra Inverloch, Tordenkilen fra Hypsis. Efter fransk original Editions Dargaud 1972-85 e.v. Illustration P. Christin. Dansk udgave Carlsen if 1975-85 e.v. ISBN: 87-562-0740-9, 87-562-0741-7, 87-562-0942-8,87-562-0943-6, 87-562-1313-1, 87-562-1316-2, 87-562-1439-1, 87-562-1551-7, 87-562-1888-9, 87-562-1887-7, 87-562-2758-2, 87-562-2945-3

Michell, John
A Little History of Astro-Archaeology. Stages in the Transformation of a Heresy. 1977 e.v. Updated & Enlarged ed. 1989 e.v.
Twelve Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. Yugoslavien 1991 e.v. med: C. Rhone.
Dowsing the Crop Circles. New Insights into the Greatest of Modern Mysteries. ed. John Michell. Gothic Image England 1991 e.v. ISBN: o-906362-17-2
Eccentric Lives & Peculiar Notions. London 1984 e.v. Penguin Sphere Books 1989 e.v. ISBN: 0-7474-0353-8

Miller, H
The Sun and the Serpent. An investigation into Earth Energies by tracking one of the world's most famous ley lines. Med Broadhurst. Cornwall 1989 e.v. 2. Udg. 1991 e.v.

Mipham
MO Tibetan Divination System. Translated and edited by Jay Goldberg and Doya Nardin. Foreword by His Holiness Sakya Trizin. Snow Lion 1990 e.v.

Modi, J.J.
The religious Ceremonies and Customs of the Parsees. Bombay 1922 e.v.

Modrzyk, Stanley J.A.
Turning the Wheel. A Wiccan Book of Shadows for Moons & Festivals. Weiser Books USA 1993 e.v. ISBN: 0-87728-767-8

Moltke, Erik
Runerne i Danmark - og deres oprindelse. København 1976 e.v.
XXX in Nationalmuseets arbejdsmark 1957 e.v.

Montgomery, Ruth
Strangers Among Us. Enlightened Beings from a World to Come. USA 1979 e.v. Ballantine 1982 e.v. 13. oplag 1991 e.v. ISBN: 0-449-20801-X
Aliens Among Us. USA 1985 e.v. Ballantine 1986 e.v. 9. oplag 1991 e.v. ISBN: 0-449-20809-5

Moon, Peter
The Montauk Project. Experiments in Time. USA 1992 e.v. ISBN: 0-9631889-0-9
The Montauk Project. Adventures in Synchronicity. USA 1994 e.v. ISBN: 0-9631889-1-7
Pyramids of Montauk. Explorations in Consciousness. USA 1995 e.v. ISBN: 0-9631889-2-5
Alle med
Nichols, Preston B. Se også Berlitz, Charles
The Black Sun. Montauk's Nazi-Tibetan Connection. USA 1997 e.v. ISBN: 0-9631889-6-1 Se også Swerdlow, Steward og Bruce, Alexandra

Morley, Sylvanus G.
The Ancient Maya. Oxford 1947 e.v. Stanford University Press 1. udgave 1948 e.v.
The Ancient Maya. 4. udgave med G.W. Brainerd og R.J. Sharer Stanford USA 1983 e.v. Se også Michael D. Coe

Mosebøger
The New Revised Sixth and Seventh Book of Moses and the Magical Uses of the Psalms. Ed. Gonzáles-Wippler. USA 1982/1991 e.v.
The Sixth and Seventh Books of Moses.  The Mystery of all Mysteries. USA uden år.

Myth and Mankind
Sagas of the Norsemen. Viking and German Myth. London/Italien 1997 e.v. ISBN: 0-705v4-3533-4

Murphy, Joseph M.
Santería an African Religion in America. USA 1988 e.v. ISBN: 0-8070-1014-6

Murray, Colin & Liz
The Celtic Tree Oracle
. A System of Divination. Illustrated by Vanessa Card. Eddison/Sadd Editions 1988 e.v. ISBN: 0-7126-2940-8

Musashi, Miyamoto
The Book of Five Rings (Gorin no Sho)
The Real Art of Japanese Management.- TranslationNihon Services Corporation. Bantam USA 1982ff e.v. ISBN: o-553-27096-6
De Fem Ringes Bog. Oversættelse Hugo Hørlych Karlsen. SphinX Danmark 1992 e.v. ISBN: 87-7759-029-5. Se også Yuan, Gao

Myers, David P

Two-Thirds. With a Graphic Appendix by David S Percy. Aulis publishers London. August 1993 e.v. Revised & Reprintet May 1994 e.v. ISBN: i 898541 00 0/1 898541 01 9 Hardcover/paperback. 

 

N

Naegeli-Osjord, Hans
Possession & exorcism. Understanding the Human Psyche in Turmoil. USA 1988 e.v. Efter tysk original Besessenheit und Exorzismus Tyskland 1983 e.v.

Nancke-Krogh, Søren
Søfolk og kentaurer. Mennesker i yngre bronzealder. Viby J. 1982 e.v.
Shamanens hest. Tro og magt hos vikingerne. Busk. Tønder 1992 e.v.

Nationalmuseet
Nationalmuseets vejledninger. De danske samlinger. Oldtiden. København 1937 e.v.
Ånder og mennesker. ed Rolf Gilberg. Nationalmuseet. Haderslev 1978 ISBN: 87-0159-7

Neher, A.
A Physiological Explanation of Unusual Behavior in Ceremonies involving Drums. I Human Biology. Vol 34, side 151. 1962 e.v. Michigan U.S.A.

 

Neto, Teixetra Alves
Pomba-Gira. Enchantments to Invoke the Formidable Powers of the Female Messenger of the Gods. Oversat fra portugisisk original af Carol L. Dow. USA 1990 e.v. ISBN: 1-878738-04-6

Neumann, John von
Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument. Reprint in Datamation september-oktober 1962 e.v. Med Arthur W. Burks, og Herman Goldstine. Se eventuelt Moon, Peter bog 1.

Newman, James R.
The Universal Encyclopedia of Mathematics
. Foreword by James R. Newman. USA 1965 e.v. Efter tysk original Meyers Rechenduden Mannheim Tyskland 1960 e.v. Se også Østergaard Pedersen, B.

Nichols, Preston B.
Encounter in the Pleiades: an Inside Look at UFOs. USA 1996 e.v.
Se også Moon, Peter og Berlitz, C.
The Music of Time. with Moon, Peter. Sky Books 2000 e.v. 0-9678162-0-3

Nichols, Ross
The Book of Druidry. History, Sites and Wisdom. ed Matthews, John og Philip Carr-Gomm.England 1975/1990 e.v. ISBN: 0-85030-900-X

Newton, Isaac
Opticks. A Treatise of the Reflections, refractions, Inflections & Coulours of Light. London 1704/1979 e.v.

Nuur, Sheik J.
Hypnose. Vestlige og Østlige Metoder. Virkelig Hypnose. København 1988 e.v.

Nørretranders, Tor
Om kapitalistisk naturvidenskab. Modtryk. Ideologi og Videnskab nr. 3. 1977e.v. Det udelelige. Danmark 1988 e.v.

O

O'Brien, C.
The Megalithic Odyssey. A Search for the Master Builders of the Bodmin Moor Astronomical Complex of Stone Circles and Giant Cairns. England 1983 e.v. ISBN: 0-85500-188-7

O'Connor & Seymour
Introduktion til NLP. Lær at skabe god kontakt til andre, få indflydelse og nå dine mål. 2. udgave (1. udgave: Introduktion til NLP. Psykologiske og pædagogiske værktøjer til forbedret kommunikation) Danmark 1998 e.v. ISBN: 87-11-12698-1. Se også under Erickson, Milton H.

Oldenberg
Die Literatur des Alten Indien. Berlin 1923 e.v.

Olesen, Peter
København i haver og parker
. Foto Peter Bak Rasmussen. Gyldendal. Danmark 1993 e.v. ISBN: 87-00-15498-9

O'Neill, G.
Rumkolonier - en udfordring til fremtiden. København 1978. Amerikansk originaltitel: The High Frontier USA 1977 e.v.

Olrik, Axel
Solvognen fra Trundholm. Med Lehmann,E.
Nordisk og lappisk gudsdyrkelse. Bemærkninger i anledning af Solvognen fra Trundholm. In Danske Studier 1. hæfte 1905 e.v. København.
Tordenguden og hans dreng i lappernes myteverden. In Danske Studier 2. & 3. Hæfte 1906 e.v. København.
Nordens Gudeverden i & ii. Med Hans Ellekilde. Gad København 1926/51 e.v. - Citeret i Lauman Jørgensen

Oppenheim
The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East. Philadelphia. USA 1956 e.v.

Ostrander, Sheila & Schroeder, Lynn
Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain
USA 1970ff Dansk oversættelse foreligger. Se eventuelt Schnabel, Jim for den amerikanske variant ellers Rhine

Ousby, William J.
Self-hypnosis and Scientific Self-suggestion. England 1966ff e.v. 7. oplag 1981 e.v. ISBN: 0 7225 0285 0
Selvhypnose dansk oversættelse af ovenstående. Danmark 1988 e.v.
The Theory and Practice of Hypnotism. England 1967 e.v. 5. oplag  1981 e.v. ISBN: 0-7225-0204-4

Over, Raymond van
Taoist Tales. Ed. Raymond van Over. new American Library USA/Canada  1973/1984 e.v. ISBN: 0-452-00701-1. Se også Tse, Lao

Owen, Mary Alicia
Citeret resummarisk i Deren, Maya

P

Pagels, Elaine
The Gnostic Gospels. Random House USA 1979 e.v.
Adam, Eva og Slangen. Moral og seksualitet. Viborg 1989 e.v. 2. udgave 1993 e.v. Originaltitel: Adam and Eve and the Serpent. Se også Serge Hutin, Hans Jonas, Hoeller, Bentley Layton og Geza Vermes.

Papus (Gerard Encausse)
Traité méthodique de science occulte. Paris 1891 e.v.
The Qabalah.
Lessons on the Secret Science of the Hebrews and the Esoteric Teachings of Christianity. Engelsk udgave 1977/88 e.v., efter fransk original 1892 e.v.
Astrology for Initiates. Astrological Secrets of the Western Mystery Tradition. Weiser USA 1996 e.v. Fransk originaltitel (posthumt publiceret): Initiation astrologique Paris 1920 e.v. ISBN: 0-87728-894-1

Parfitt, Will
The Elements of The Qabalah. USA 1991 e.v.
The Living Qabalah. A Practical and Experimental Guide to Understanding the Tree of Life. USA 1988/91 e.v.

Parker, Julia & Derek
Drømme Tolkning & Symboler
. Politikens Forlag Lissabon 1986ff e.v. ISBN: 87-567-4140-5 Efter engelsk original Dreaming USA 1985 e.v.

Patañjali, Bhagwan Shree
Aphorisms of Yoga
. Translated by Shree Purohit Swami. Introduced by W.B. Yeats. London 1938/73/75/79/87 e.v. ISBN: 0-571-10320-0
How to Know God. The Yoga Aphorisms of Patanjali. Translated by Swami Prabhavananda og Christopher Isherwood. USA 1953/1969ff e.v. ISBN: 0-451-62759-8
Yoga Sutras. Hvorledes lærer man Gud at kende. Oversat efter ovenstående af Ebbe Sørensen. Sankt Ansgars Forlag. 2. oplag København 1983 ISBN: 87-875-0526-6
Yoga Sutras. De mnemoniske regler, den ældgamle hindu-doktrin om sindets koncentration. Med de klassiske kommentarer. Ved G. Raman. Strubes 1955/1968ff e.v.
Se også Feurstein, Georg; Kriyananda, Goswami; Kupfer, Larl-Heinz; Om Hinduisme se også Stutley, Margaret

Pauli, W.
Der Einfluss archetypischer Vorstellungen
auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler. I Naturerklärung und Psyche. I Studien aus dem C.G. Jung-Institut Zürich IV. 1952ff e.v. Se også Jung, C.G. og Kammerer, Paul

Pauly, Jean de
Sepher ha-Zohar. (La livre de la splendeur). Doctrine ésotérique des Israélites. Paris 1909 e.v.. Se også Scholem, G.

Pavitt, Kate
The Book of Talismans
. Amulets and Zodiacal Gems. Med William Thomas. England 1914 e.v. Genudgivet England 1993 e.v. ISBN: 1-85170-947-9

Pearson, Durk
Life Extension. A Practical Scientific Approach. Med Sandy Shaw. USA 1983 e.v.

Peat, F.David
Synchronicity. The Bridge between Matter and Mind. USA 1988 e.v. Se også Kammerer, Paul
Turbulent Mirror. An Illustrated Guide to Chaos Theory aqnd the Science of Wholeness. Med John Briggs. USA 1989 e.v. ISBN: 0-06-091696-6
In Search of Nikola Tesla. England 1983 e.v. - 2. udgave 1993 e.v. ISBN: 1-85398-020-X. Se også Tesla, Nikola

Peeters, B.
Hemmelighedsfulde byer 1 - 5. Tekst til serier af F. Schuiten. Alle København 1984-90 e.v.: Murene i Samaris. Tårnet. Uro i Urbicande. Vejen til Armilia. Arkivaren.

Pedersen,P.M.P.
Digternes Frederiksberg fra Oehlenschläger til Frank Jæger. Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1957 e.v.

Pelletier, Robert
Planets in Aspect. Understanding Your Inner Dynamics. USA 1974 e.v. ISBN: 0-914918-20-6 Se også Greene, Liz

Pelton, Ross
Mind Food & Smart Pills. A Sourcebook for the Vitamins, Herbs, & Drugs that can Increase Intelligence, Improve Memory, & Prevent Brain Aging. Med Taffy Clarke Pelton. USA 1989 e.v.

Pennick, Nigel
Sacred Geometry. Symbolism and Purpose in Religious Structures. 1980 e.v. USA 1982 e.v. ISBN: 0-06-066492-4 USA 1994 e.v. ISBN: 1-898307-15-6 (Der citeres efter 1982 e.v.-udgaven)
Games of the Gods. The Origin of Board Games in Magic and Divination. England 1988 e.v.
Practical Magic in the Northern Tradition. England 1989 e.v.
Runic Astrology. Starcraft and Timekeeping in the Northern Tradition. England 1990 e.v.
Rune Magic. The History and Practice of Ancient Runic Traditions. Kent England 1992 e.v.

Pepper Elizabeth
Magical  and Mystical Sites. Europe and the British Isles. Med John Wilcock. Phanes Press. USA 1993 e.v. ISBN: 0-933999-44-5

Pernaud-Orliac, Jacques
Petit guide de la préhistoire
. Éditions du Seuil France 1997 e.v. ISBN: 2-02-030892-4. Se også Gooch, Stan

Petersen, S.
Call of Cthulhu. Horror Roleplaying in the Worlds of H.P. Lovecraft. Med Lynn Willis og andre. 5. udgave USA 1992 e.v.. Regelbogen til rollespillet. Grundig læsning og struktureret fantasi mere udfra Lovecraft end Necronomicon.

Peterson, J.
The Enchanted Alphabeth. England 1988 e.v.

Phillips, Mark
TRANCE
Formation of America
. The True Life Story of a CIA Mind Control Slave. Med Cathy o´Brian. Reality Marketing Incorporated. 5300 West Sahara, Suite 101, Las Vegas. Nevada 89102 USA 1995 e.v. uden ISBN.

Plancy, J.C. de
Dictionaire Infernal. Répetoire Universel ... Paris 1863 e.v. (6. udgaven med illustrationer)

Platon
Timaeus and Critias. Oversat af Lee, D. 1965 e.v. England for eksempel 1977 e.v.

Pottenger, Maritha
Astro Essentials
. Planets in Signs, Houses & Aspects. ACS Publications USA 1991 e.v. ISBN: 0-935-127-14-3 Se også Greene, Liz

Po-Tuan, Chang
The Inner Teachings of Taoism
. Commentary by Liu I-Ming. Oversat af Thomas Cleary. Shambhala Boston & London 1986 e.v. ISBN: 0-87772-262-5. Se også Tse, Lao

Popol Vuh
Popul Vuh. The Definitive Edition of the Maya Book of the Dawn of Life and the Glories of Gods and Kings. Translated by Tedlock, Dennis. New York 1985ff
Esoterism of the Popol Vuh. The Sacred History of the Quiché-Maya. By Girard, Raphael. Spansk original 1948 e.v. Engelsk udgave USA 1979 e.v.

Prigogine, Ilya
Den nye pagt mellem mennesket og universet. Med ISabelle Stengers. Danmark 1985 e.v.. Se også Weber, Renée.

Pritchard, J.B.
The Ancient Near Eastern Texts realting to the Old Testament. ed. Princeton 1950 e.v. 3. ed. 1969 e.v.

Pseudo-Dionysius
Pseudo-Dionysius se Dionysius

Purgstall, v.H.
Mysterium Baphometis revelatum. Wien 1818 e.v.

R

Rabelais, F.
Æuvres complètes. Paris 1973 e.v.
Gargantua og Pantagruel Bd. 1 - 5. Dk. oversættelse Falbe-Hansen. København 1945 e.v.

Ralphs, John D.
Exploring the Fourth Dimension
. Secrets of the Paranormal. Foulsham England 1992 e.v. ISBN: 0-572-01624-7

Ramakrishna,
A Brief Dictionary of Hinduism. The Definitions and pronunciations of 600 Terms and Proper Names. Formerly titled 'Ramakrishna Vedanta Wordbook' Vedanta Press California USA 1962ff e.v. ISBN: 0-87481-048-5.
Se også Stutley, Margaret
Se endvidere Isherwood, C.

Randle, Kevin D.
UFO Crash at Roswell. Med Donald R. Schmitt USA 1991 e.v.
The Truth about the UFO Crash at Roswell. Med Donald R. Schmitt USA 1994 e.v. Se også under Berlitz.
The October Scenario. USA 1988 e.v.

Rashid, F.
Über die tötung weiblicher neugeborener ... Mesopotamia nummer 8. København 1980 e.v.

Rasmussen, Gorm
Skyggers levetid en guldalderroman. Om den islandske oldtidsforsker Finn Magnusen. Borgen. Gylling 1994 e.v. ISBN: 87-418-0166-0

Ravn, O.E.
Babylonske religiøse tekster. København 1953 e.v. Verdensreligionernes Hovedværker Bd. 2 ed. Tuxen, P. & Marcus, Aa.

Redfield, James
The Celestine Prophecy
an Adventure. USA 1994ff e.v. ISBN: 0-553-40902-6. Synkronicitet i især første del, se også Kammerer, Paul
(The Cellulite Prophecy) 'Author Unknown' Intern bogmarkedssatire over Redfields betragtelige succes. ISBN: 0-9645015-0-3

Reed, A.W.
An Anfang war die Traumzeit. Der Legenden und Mythen der Aboriginals. Tysk oversættelse efter australsk engelsksproget original: Aboriginal Myths - Tales of the Dreamtime.

Regardie, Israel
Ceremonial Magic. A guide to the Mechanisms of Ritual. Indeholder påkaldelsen af skytsenglen, Liber Samekh. England 1980 e.v.
The Tree of Life. A Study in Magic. England 1969/1978 e.v.
A Garden of Pomegranates. An outline of the Qabalah. USA 1988 e.v.
What You should Know about The Golden Dawn. USA 1983 e.v.
The Golden Dawn. An Account of the Teachings, Rites and Ceremonies of the Order of the Golden Dawn. USA 1982 e.v. (den 'blå Golden Dawn')
The Complete Golden Dawn System of Magic. USA 1990 e.v.
Se også under Crowley, A; Gilbert, R.A. Mathers, S.L.M. og Zalewski, J. og P.

Reiner, E.
Surpu. A Collection of Sumerian and Akkadian Incantations. Graz 1958 e.v.
Your Thwarts in Pieces. Your Mooring Robe Cut. Poetry from Babylonia and Assyria. USA 1985 e.v. Se også Tallquist.

Rhine, Louisa E.
Sindets løngange. Med forord af J.B. Rhine. Borgens billigbøger 19. Danmark 1964 e.v. Originaltitel: Hidden Channels of the Mind. Angående parapsykologi og psykisk forskning se også: Bletzer, June G.; Cainer & Rider; Ellison, Arthur; Fodor, Nandor; Grattan-Guinness, Ivor; Klimo, Jon; Lewin, Leonard; Manning, Matthew; McMoneagle, Joseph; Ostrander & Schroeder; Scott Hill; Scott Rogo, D.; Schnabel, Jim; Swan, Ingo;Time-Life; & West, D.J.

Richo, David
Unexpected Miracles
. The Gift of Synchronicity and How to Open It. New York 1998 e.v. ISBN: 0-8245-1729-6. Se også under Kammerer, Paul

Rider,
The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. Buddhism, Taoism, Zen, Hinduism. Tysk original 1986 e.v. Engelsk oversættelse Rider Books 1989 e.v. Se også Stutley, Margaret (hinduisme)

Rigaud, Milo
Secrets of Voodoo. City Lights, USA 1969/1985 e.v. Efter fransk original 'Secrets de Vaudon'. Editions Niclaus 1953 e.v. Se også Deren, Maya; Métraux, A.

Rignac, Jean
Le Grand Geomancien. Illustrations de Monique Arnold. Grimaud Cartomancie 1970 e.v. Se også Silvestre-Haeberlé, Colette

Robbins, Rossell Hope
The Encyclopedia of Witchcraft & Demonology. New York USA 1959 e.v. New edition London/Spain 1984 e.v. ISBN: 0-600-35764-3. Se også Gardner og LaVey

Ronner, John
Do you have a Guardian Angel? And other Questions Answered about Angles. USA 1985/92 e.v.

Rosny, Eric de
Healers in the Night
. A French priest´s account of his immersion in the world of an African healer. USA 1985 e.v Originaltitel: Les yeux de ma chévre. Paris 1985 e.v.

Rudhyar, Dane
An Astrological Mandala
: The Cycle of Transformations and its 360 Symbolic Phases. A Reinterpretation ogf the Sabian Symbols, Presenting them as a Contemporary American I Ching. Vintage Books USA 1974 e.v. ISBN: 0-394-71992-1 Se også under Jones, Mark Edmund

Ryder, Daniel
Breaking the Circle of Satanic Ritual Abuse. Recognizing and Recovering from the Hidden Trauma. CompCare Publishers Minneapolis USA 1992 e.v. ISBN: 0-89638-258-3. Se også under LaVey

S

Saga
De islandske sagaer. Bind 1-3. Med illustrationer af Johannes Larsen. 3. udgaven. Gyldendal København 1060 e.v.

Sagan, Carl
Paradisets drager. Lindhart & Ringhof. Kbh. 1977.
Contact. A Novel. USA 1985 e.v. (også som film XXX).

Sanders, Alex
The Alex Sanders Lectures. Introduced by J.W. Baker. Magickal Childe New York 1984 e.v. ISBN: 0-939708-05-1. Se også Gardner

Saunders, E. Dale
Mudra
. A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculptures. Bollingen Series LVIII. Princeton USA 1960/1985 e.v. ISBN: 0-691-01866-9

Saxe
Danmarks Krønike. ved Grundtvig. (1818-23 e.v.) København 1941 e.v.

Science (tidsskrift)
Pigeon Have Magnets. C. Walcott. Science Volume 205 number 4410 p. 1027f. med J.L. Gould & J.L.Kirschvink. 1979 e.v. (Jævnfør Gooch, Staan)

Schjødt, Jens Peter
Det førkristne Norden
. Religion og mytologi. Danmark 1999 e.v. ISBN: 87-7763-168-4

Schnabel, Jim
Remote Viewers
: The Secret History of America's Psychic Spies. USA Dell 1997 e.v. ISBN: 0-440-22306-7.
Se eventuelt også McMoneagle, Joseph; Swan, Ingo og Ostrander & Schroeder samt generelt Rhine

Scholem, G.
Zohar. The Book of Splendor. Basic Readings from the Kabbalah. New York 1947/1977 e.v. Se også Pauly.

Schorske, C. E.
Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture. USA 1961/79 e.v.

Schueler, G.J.
An Advanced Guide to Enochian Magick. USA 1987 e.v.
The Enochian Tarot. Inklusiv Tarot Deck of Cards, af S.A. Glassma. Med Betty Schueler. USA 1989 e.v.
Enochian Physics. The Structure of the Magical Universe. USA 1989 e.v.
Enochian Yoga. Uniting Hunaity and Divinity. Med Schueler, Betty. USA 1990 e.v. Se også Crowley, A.; Regardie, Israel; Laycock, Donald C. og Hyatt, Christopher S.

Schwab, M.M.
Vocabulaire de L'Angélologie. D'après les manuscrits hébreux de la Bibliothéque Nationale. Mémoires à l'académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. 1. Série Tome X. Paris. 1897 e.v.

Schwartz; W
Indogermanischer Volksglaube. Berlin 1885 e.v.

Schönberger, Martin
The I Ching & The Genetic Code
. The Hidden Key to Life. USA 1992 e.v. ISBN: 0-943358-37-X. Efter tysk original: Verborgener Schlüssel zum Leben. Tyskland 1973 e.v. Se også I-Ching 

Scot, Reginald
The Discoverie of Witchcraft. 1584 e.v. Se også Summers, M. og Anglo, S.

Scott, sir Walter:
 
Se Hermetica

Scott Hill
Parapsykologien i dag
Bind 1 & 2 Bogan København 1982ff e.v. ISBN: 87-87533-52-9 & 87-87533-87-1 Se også under Rhine

Scott Rogo, D.
Miracles
. A Scientific Exploration of Wondrous Phenomena. Chicago 1983 e.v. England 1991 e.v. ISBN: 1-85538-055-2
Beyond Reality. The Role Unseen Dimensions Play in Our Lives. USA England 1990 e.v. ISBN:0-85030-886-0
Se også under Rhine

Seabrook, William
The Magic Island
. USA 1929/1989 e.v. ISBN: 1-55778-210-5

Sen, Kahil Mohan
Hinduism
. The World's Oldest Faith. Penguin England 1962ff e.v.
Se også Stutley, Margaret

Sepher Yezirah
Sepher Yezirah. A Book on Creation. Amorc genoptryk 1987 af original fra New York 1877 e.v. Se også Westcott, W.W.

Serrano, M.
NOS. Book of the Resurrection. England 1984 e.v.

Shackley, Myra
The Case for Neanderthal Survival: Fact, Fiction or Faction? Antiquity LVI England 1982 e.v.

Shakespeare, William
The Complete Works of William Shakespeare Abbey Library 1974 e.v. ISBN: 0-7196-0000-6
The Complete Works of William Shakespeare with a life of thye Poet. Atlantis Pub. England 11980 e.v. ISBN: 0-86288-146-3
Der citeres fra MacBeth 1. akt 3. scene i en tilrettet udgave af ... oversættelse.

Sharamon, Shalila
The Chakra-Handbook
. From a Basic Understanding to Practical Application. Med Bodo J. Baginsky. USA 1991 e.v. ISBN: 0-941524-85-X Oversat fra tysk original. Dansk titel Chakrahåndbogen. SphinX. XXX 

Sheldrake, R.
A New Science of Life. The Hypothesis of Formative Causation. England 1981 e.v. Rev. 2. udg. England 1985ff e.v.

Shorter, Manfred
 The Egyptian Gods a Handbook. London 1937 e.v. Reprin 1978ff e.v.

Shreffler, P.A.
The H.P. Lovecraft Companion. USA 1977 e.v.

Shrout, Richard N.
Modern Scientific Hypnosis
. england 1985 e.v.

Silent Weapons
Silent Weapons for Quiet Wars. An Introductory Programming Manual. Operations Research Technical Manual TM-SW7905.1. Top Secret. Udgivet af: Cosmic Voyage. P.O. Box 1116, McMinnvill, OR 97128 USA. ca. 1987. Se også Cooper, William

Silvestre-Haeberlé, Colette
Le Géomantic
. Illustrations de Linda Maar. Cartomancie Grimaud France 1988 e.v. Se også Rignac, Jean

Simon,
Necronomicon Avon Books USA 1980ff e.v. ISBN: 0-380-75192-5
Necronomicon Spellbook
. USA 1981/87 e.v. ISBN: 0-939708-11-6

Simpson, George Eaton
The Belief System of Haitian Vodun. America Anthropologist New Series 47, 1945 e.v. p.35-59
Sexual and Familial Institutions in Northern Haiti. American Anthropologist New Series 44, 1942 e.v. p. 655-674
Loup garou and Loa tales from Northern Haiti. Journal of American Folklore volume 55 july/september 1942 e.v. # 217 p. 219-227
Two Vodun-related Ceremonies. Journal of American Folklore XXX p.49-52

Simpson, H.F. Morland
On a Norwegian Staff Calendar belonging to The Society of Antiquaries of Newcastle-upon-Tyne. Specially Printed in Advance from the Archaeologia Aeliana Volume XV. England 1891 e.v.

Sitchin, Z.
Earth Chronicles
:
The 12th Planet. Book 1. Avon USA 1976ff e.v. ISBN: 0-380-39362-X
The Stairway to Heaven. Book 2. Avon USA 1980ff e.v. ISBN: 0-380-63339-6
The Wars of Gods and Men. Book 3. Avon USA 1985 e.v. ISBN: 0-380-89585-4
The Lost Realms. Book 4. Avon USA 1990 e.v. ISBN: 0-380-75890-3
When Time Began. Book 5. Avon USA xxx ISBN: XXX
The Cosmic Code. Book 6. Avon USA 1998 e.v. ISBN: 0-380-80157-4
Genesis Revisited. Companion Volume Avon USA xxx ISBN: XXX

SKALK
Nyt om gammelt. Nr. 2 1968 e.v. (Om brummeren)
Nyt om gammelt. Nr. 2 1988 e.v. (Om MaltStenen)
Nyt om gammelt. Nr. 5 1991 e.v. (Om GundestrupKarret)
Nyt om gammelt. Nr. 4 1991 e.v. (Om LapTrommen)
Tidsskriftet SKALK. Jelshøjvænget 29, dk-8270 Højberg. Danmark.

Skinner, Stephen
Terrestrial Astrology
. Divination by Geomancy. England 1980 e.v. ISBN: 0-71000-05 53-9
The Living Earth Manual of Feng-Shui. London 1982 e.v.
Se også under Crowley, Aleister og Tse, Lao

Skjelborg, Åge
På sporet af ufonauten. København 1979 e.v.

Sohar
Se Pauly og Scholem (og Mathers' 'Denundata')).

Solecki, Ralph S.
Shanidar
The Humanity of Nanderthal Man. New York 1971 e.v. England Penquin Press 1972 e.v. ISBN: 0-7139-0306-6 Se også under Gooch, Stan

Spence, Lewis
The History and origins of Druidism. London 1971 e.v.

Spielberg, Steven
Close Encounters of the Third Kind. Dell Books USA 1977 e.v. ISBN: 0-440-11433-0
Nærkontakt af tredie grad.Den berømte film som tegneserie Marvel Comics. Dansk udgave Interpresse A/S Finland 1978 e.v.
Se også Kotzwinkle, William

Spiesberger, Karl
Runenmagie
. Handbuch der Runenkunde. Berlin 1954ff e.v. 2, Verbesserte Auflage. Schikowski Berlin 1968 e.v.

Sprague, C.d.L.
H.P. Lovecraft. USA 1975 e.v. Se også Lovecraft, H.P.

Spreger/Krämer
Mallus Malificarum 1489 e.v. Mange senere udgaver. Se Summer, M. og Anglo, S.

St. Clair, David
Drum and Candle. New York 1971 e.v.

Stanford, Peter

                The Devil a Biography. Mandarin Paperback England 1996/97 e.v. ISBN: 0-7493-1726-4 Se også under LaVey

Starwars
Film- Tegne-serie skabt af Georg Lucas.
Stjernekrigen 1-5. Dansk udgave ved Interpresse Finland 1977-1981 e.v. ISBN:87-7529-309-9, 87-7529-403-6, 87-7529-546-8, mangler, 87-7529-805-8.

Steiger, Brad
The Philadelphia Experiment & other UFO Conspiracies. Med Alfred Bielek og Sherry H. Steiger. USA 1990 e.v. Se Berlitz, Moon, Nichols, Commander X (Keith, Jim).

Steiner, R.
De jydske fødselsmysterier. Juleforedrag, holdt 21. december 1916. (e.v.). Ukendt oversætter. Odense 1981 e.v. efter: Kosmische und menschliche Geschichte. Bind 4. G.A. Dornach 1966 e.v.
The Spiritual Hierarchies and their Reflections in the Physical World. New York 1983 e.v.
Spiritual Being in the Heavenly Bodies and in the Kingdoms of Nature. New York 1992 e.v.

Stone, Merlin
When God was a Woman. USA 1976 e.v.

Storm, Jannick
Otte Science fiction en antologi redigeret af Jannick Storm. København 1968 e.v. p. 222 under omtalen af Asimov, Isaac gennemgår Storm 'Robtikkens tre tove' som formuleret af Asimov og redaktøren John W. Campbell Jr.

Strieber, Whitley
Communion. A True Story. USA 1987 e.v.
Transformation. The Breakthrough. USA 1988 e.v.
Majestic. USA 1989/90 e.v.

Stub-Jørgensen
Soldyrkerne paa Madsebakke. Allinge, Bornholm. 1952 e.v.

Stutley, Margaret
The illustrated Dictionary of Hindu Iconography. Routledge & Kegan Paul England 1985 e.v. ISBN: 0-7100-9294-6
A Dictionary of Hinduism. Its Mythology, Folklore and Development 1500 B.C. - A.D. 1500. Med Paul Stutley England 1977 e.v. Paberback 1985ff e.v. ISBN: 0-7102-0587-2
Se også Dowson, John; Knappert, Jan; Ramakrishna, Rider, Sen, K.M.

Summer, Montague
The Discoverie of Witchcraft. 1584 e.v. ed. Summer, Montauge. Suffolk 1930 e.v. Se også under Scot, Reginald.
Malleus Malificarum. The Witches' Hammer. af Spregner & Krämer (1489 e.v.). ed. Summers New York 1970 e.v.
The Disvovery of Withches. af Cotton Mather. ed. Summers London 1928 e.v.
Witchcraft and Black Magic. London 1946 e.v.
Montague Summers. a Memoir by Joseph Jerome. London 1965 e.v.

Suster, Gerald
John Dee. Essential Readings. ed. Suster. England 1986 e.v.Se også Robert Turner

Sutphen, D
Sedona: Psychic Energy Vortexes. California 1986 e.v.

Svendsen, P.J.
Rundetårn Opklaret. Katedralens mysterium. København 1987 e.v. Se Watkins, Alfred

Svoboda, Robert Edvin
The Greatness of Saturn. A Therapeutic Myth. Council Oak Books Oklohoma USA 1997e.v. ISBN: 1-57178-032-7 se også Greene, Liz

Swan, Ingo
Natural ESP the ESP core and its Raw Characteristics a Layman's Guide to Unlocking the Extra Sensory Power of your Mind. Psychic Alternatives Bantam USA 1987 e.v. ISBN: 0-553-34417-X
Se eventuelt også McMoneagle, Joseph; Schnabel, Jim samt generelt Rhine

Swedenborg, Emanuel
A Hieroglyphical Key. London 1847 e.v.
Arcana Coelestia. Himmelska Hemligheter. Christianstad. 1863-82 e.v.

Swerdlow, Steward
Montauk. The Alien Connection.  ed Moon, Peter Sky Books USA 1998 e.v. ISBN: 0-9631889-8-4

Søndenbo, H.I.
Bod & Pønitense. Moralske tanker til opbyggelse blandt unge kristne kvinder og mænd. Fagteologernes Moralske Front. Særtryk u.å.

T

Tallqvist, K.L.
Assyrische Beschwörungsserie Maqlû. Helsingfors 1894 e.v. Se også Reiner.

Tao Te King
Se Tse, Lao

Tedlock, Dennis
 Se Popol Vuh

Temple, Robert K.G.
The Sirius Mystery. Was Earth visited by Intelligent Beings from a Planet in the System of the Star of Sirius? USA 1976/87ff e.v.(der citeres fra 2. udgaven)
Conversations with Eternity. Ancient Man's Attempts to Know the Future. England 1984 e.v. ISBN: 0-09-153510-7
China. Land of Discovery and Invention. England 1986 e.v. ISBN: 0-85059-858-3

Tesla, Nikola
Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. Se under Cheney, M.; X, Michael; Peat, F. David;

Thompson, R.C.
Reports of the Magicians & Astrologers of Nineveh 1 + 2. London 1900 e.v.
Semitic Magic. London 1908 e.v.
The Assyrian Herbal. London 1924 e.v.

Thorson, Edred
The Nine Doors of Midgard. A Complete Curriculum of Rune Magic. Minnesota USA 1991 e.v.
A Book of Troth. USA 1989 e.v.
Runelore. A Handbook of Esoteric Runology. USA 1987 ff e.v. Se også under Flowers, S. (: Pseudonym for Edred Thorson)

Thorvaldsen, Bertel
Illustrationer udfra Thorvaldsens arbejde af SoelBiergSelSkaBets Dokumentationsgruppe under S.M.S. optaget i Thorvaldsens Museum Vindebrogade. København. Seneste katalog København 1975 e.v.

Thuesen, K.
Maltstenen. En runologisk undersøgelse af den sydjyske Maltindskrift. Viborg 1990 e.v.

Tierney, Bil
Twelve Faces of Saturn
. Your Guardian Angel Planet. Llewellyn USA 1997 e.v. ISBN: 1-56718-711-0. Se også under Greene, Liz

Time-Life Editors
Psychic Powers
  USA 1987f e.v. ISBN: 0-7054-0668-7 Se under Rhine

Tompkins, Sue
Aspects in Astrology
. A Comprehensive Guide to Interpretation. Element England 1989 e.v. ISBN: 1-85230-081-7 Ser også Greene, Liz

Toulson, Shirley
The Celtic Year. A Month-by-Month Celebration of Celtic Christian Festivals and Sites. England 1993 e.v. ISBN: 1-85230-361-1

Trigger

XXX

Troels-Lund
Bakkehus og Solbjerg Bd. 1-3. København 1920-22 e.v. Eller Hans Hartvig Seedorffs 2. udgave Haslev 1971 e.v.
Lifsbelysning. Några drag ur mänsklighetens utvecklingshistoria. Oversat fra dansk af Gustaf Geetee. Stockholm 1902 e.v.

Trungpa, Chögyam
Shambhala. The Sacred Path of the Warrior. USA 1978/84 e.v. ISBN: 0-87773-264-7
The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation through Hearing in the Bardo. Med Francesca Fremantle. Shambhala Dragon USA 1975/1987 e.v. ISBN: 0-87773-074-1
Cutting Through Spiritual Materialism. Shambhala Dragon USA 1973/1987 e.v ISBN: 0-87773-050-4

Tse, Lao
Tao Te Ching
. The Classic Book on Integrity and the Way. An Entirely New Translation by Victor H. Mair based on the Recently Discoverwed Ma-Wang-Tui Manuscript. Bantam USA 1990 e.v. ISBN:0-553-34935-X
Lao Tzu's Tao Te Ching. A Translation of the Startling New Documents Found at Guodian. Ved Robert G. Henricks. Columbia University Press. New York 2000 e.v. ISBN: 0-231-11816-3 eller samme The Modern Library. New York 1993 e.v ISBN: 0-679-60060-4
Tao XXX Aschehoug Dansk oversættelse af ovenstående nyfundne manuskript.
Tao Teh Ching. Oversat af John C.H. Wu Shambhala Pocket Classic. Boston & London 1990 e.v. ISBN:0-87773-542-5
Aleister Crowley's Tao Teh King
. Liber CLVII. Ved Skinner, Stephen. New York og London 1976 e.v. ISBN: 0-87728-281-1 eller: Tao Te Ching a new Translation with Commentary by Ko Hsüan (Aleister Crowley). USA 1995 e.v. ISBN: 0-87728-846-1
Tao Te King. Oversat af Victor Dantzer. Verdensreligionernes hovedværker i Oversættelse. Marcus/Gyldendal København 1924/1953 e.v. For eksempel Uglebog 1971 e.v. ISBN 87-00-30971-0
Bogen om alt og intet (Tao Teh King). Oversat af Ole Kiilerich. Thanning & Appel 1953/1973 e.v. ISBN: 87-413-2996-1
Tao Te King. Visdommens Bog. Oversat af Piao Yü-suen (Svendsen, Peter Juhl senere: Peter Eliot Juhl). SphinX 1982/1997 e.v. ISBN:87-85-199-56-7/87-7759-139-9
Om Tao se også: Blofield, John; Cooper, J.C.; Ho, Kwok Man; Over, Raymond van; Po-Tuan, Chang; Walters, Derek samt I-Ching

Turner, Jim
Cthulhu 2000. A Lovecraftian Anthology. USA 1995 e.v. Ballantine New York 1999 e.v. ISBN: 0-345-42203-1. Se også Lovecraft, H.P. Jim Turner = Robert Turner?

Turner, Robert
The Heptarchia Mystica of John Dee. ed. Turner. England 1986 e.v. Se også Gerald Suster
The R'lyeh Text (hidden Leaves from the Necronomicon). Skoob Books London (Malaysia) 1995 e.v. ISBN: 1-871438-90-X - Se også Alhazred, A

U

Uldall, K
Frilandsmuseet. Nationalmuseets 7. afdeling. Vejleder. Med Michelsen, P og Stoklund, B. Danmark 1975 e.v.

Upanisader
Upanishads parts i & ii. Sacred Books of the East vol i & xv Oxford 1900 e.v.

Urton, Gary
Astronomy and Calendrics on the Coast of Peru. i Aveni og Urton p. 231-247

Ussing, H.
Nordisk Jul. in Nær og Fjærn 1923 (e.v.) red. af Banke, J & Bure, K. København 1923 e.v.

V

Vallee, Jacques
UFO's in Space. Anatomy of a Phenomenon. 1965 e.v. USA
Passport to Magonia. Illinois 1969 e.v.
Messengers of Deception. California. 1979 e.v.
Dimensions. A Casebook of Alien Contacts. USA 1988/90 e.v.
Confrontations. A Scientist's Search for Alien Contact. USA 1990 e.v.
Revelations. Alien Contact and Human Deception. USA 1991 e.v.

Vaughan, Alan
Incredible Coincidence
. The Baffling World of Synchronicity. Ballantine Books. USA 1979ff e.v. ISBN: 0-345-35972-0. Se også Kammerer, Paul

Velikovsky, Immanuel
Worlds in Collision 1950ff e.v. England 1978ff..
Da kloden kæntrede. Dansk oversættelse 1955ff e.v. Danmark 1981 e.v.
Ages in Chaos. From the Exodous to King Akhnaton. England 1952ff e.v. Abacus 1973ff e.v. ISBN: 0-349-135888-6
Earth in Upheaval. England 1956ff e.v. Abacus 1973ff e.v. ISBN: 0-349-13589-4
Peoples of the Sea. USA 1977/1979 e.v. Abacus 1980 e.v. ISBN: 0-349-13568-1
Se også Grazia, A

Vermes, Geza
The Dead Sea Scrolls. Qumran in Perspective. England 1977/1982 e.v.

Versluis. Arthur
 Telos. New York 1987 e.v.

Vester Jørgensen, Henrik
Guide til danske fortidsminder
. Danmark 1994 e.v. ISBN: 87-00-17166-2

Viereck, G.S.
Niniveh und andere gedichte. Stuttgart/Berlin 1906 e.v.
German-American propagandist. Urbana 1972 e.v.

Vogt, W.H.
Der frühgermanische Kultredner. Thulr, Thula und eddische Wissensdichtung. In Acta Philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk sprogforskning. ii. Aargang 3. Hæfte. København 1927 e.v.

Voltaire
Candide ou L'optimisme. med fyldig introduktion, manuskript, appendiks og kilde-fortegnelse ed. Thacker, Chr. Paris/Geneve 1968 e.v.
Candide eller optimismen. oversættelse Nedergaard, Leif. 200 års udgaven, inkl. anonym Candide 2 og referat af Candide 3. København 1959 e.v.
Zadig eller skæbnen. oversættelse Nedergaard, Leif. Fredericia 1946 e.v.

W

Wace
Roman de Brut i Arthurian Chronicles. Oversat af Eugene Mason. London 1912ff e.v Everyman Classics England 1986ff e.v. ISBN: 0-460-11578-2. Se også Layamon

Waite, A.E.
The Brotherhood of the Rosy Cross. XXX
The Key to Tarot. London 1910 e.v. + Raider/Waite Tarot (også i dansk oversættelse SphinX København 1993 e.v.)
The Holy Grail. London 1933 e.v.
The Doctrine and Literature of the Kabalah. London 1902 e.v.

Waley, Arthur
The Nine Songs. A Study of Shamanism in Ancient China. Unwin Paberback England 1955f e.v. 2. udgave 1989 e.v. ISBN: 0-40-440500-6

Walker, Barbara G.
The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. USA 1983 e.v. ISBN: 0-06-250925-X
The Woman's Dictionary of Symbols & Sacred Objects. USA 1988 e.v. ISBN: 0-06-250923-3
The Barbara Walker Tarot XXX
Se også I-Ching

Walker, Charles
Strange Britain. Brian Trodd, London. Italien 1989 e.v. ISBN: 1-85361078-X

Walters, Derek
Chinese Mythology
. An Encyclopedia of Myth and Legend. Aquarian Thorson England 1992 e.v ISBN:1-85538-080-3

Ware, Donald
Se Lindemann, Michael

Watkins, Alfred
The Old Straight Track. England 1925ff e.v. for eksempel 1990 e.v.
The Ley Hunter's Manual. A Guide to Early Tracks. England 1927 e.v. for eksempel 1983 e.v. Med forord af John Michell

Watkins, Leslie
Alternative 003
. Avon Books USA 1977-79 e.v. ISBN: 0-380-44677-4. Se også Keith, Jim 'Casebook on Alternative 3

Waxman, David
Hypnosis a Guide for Patients and Practioners. England 1981 e.v.

Weber, Renée
Dialogues with Scientists and Sages. The Search for Unity. England 1986/90 e.v.

Wegner, Willy
UFoer over Danmark i og 2 SphinX XXX. Se også Wegners skeptisk web-site (W.S.W.)

Wells, K.B. Jr.
The Montauk Files
. Unearthing the Phoenix Conspiracy. New Falcon 1998 e.v. ISBN: 1-56184-134-X. Se også Berlitz, Charles

Wenz, W.Y.E.
The Fairy Faith in Celtic Countries. UK 1911/77 e.v.

West, D.J.
Psykisk forskning Bings billigbøger København 1967 e.v. Efter Psychical Research Today Duckworth England 1954 e.v.2. udgave Pelican England 1962 e.v. Se under Rhine

Westcott, W.W.
Sepher Yetzirah or Book of Formation. Med noter fra Blavatskys Hemmelige Lære. San Diego. 1990 e.v. Se også Sepher Yezirah.
The Magical ritual of the Sanctum Regnum interpreted by the Tarot Trumps. Translated from the Manuscript of Eliphas Lévi 1896 e.v. USA 1973 e.v.

Westen J.L.
The Quest of the Holy Grail. UK 1913 e.v. USA 1973 e.v.
From Ritual to Romance. Cambridge 1920 e.v. USA 1957 e.v.

Westergaard
Blade af Jægerspris historie. Jægerspris under Kong Frederik den Syvende og Grevinde Danner. København 1948 e.v. Se også Frederik d. 7.

Wheeler, John A.
Se under DeWitt, Bryce S.

Whone, Herbert
Church Monastery Cathedral. An Illustrated Guide to Christian Symbolism. England 1977/90 e.v.

Whitehead, Henry S.
The Black Beast and other Voodoo Tales. England 1974 e.v. Mayflower udgave 1976ff e.v.

Wilber, Ken
Det holografiske verdensbillede. ed. Wilber, Ken. Århus 1985 e.v.

Wilhelm
The I-Ching or Book of Changes. Oversat af Wilhelm. Princeton 1977ff e.v.

Wilkinson, Philip
Encyclopedia of Mysterious Places
. The Life and Legends of Ancient Sites around the World. Med designer Robert Ingpen. London 1990 e.v. ISBN: 1-85028-090-8

Williams, C.A.S.
Outlines of Chinese Symbolism & Art Motives
. An Alphabetical Compendium of Antique Legends and Beliefs, as Reflected in the Manners and Costums of the Chinese.  Kina 1931/1941ff Third Revised Edition Dover USA 1976ff e.v ISBN:0-486-23372-3. Se også Eberhard, Wolfram og Rider

Williamson, George Hunt
Other Tounges Other Flesh
USA 1954 e.v. England 1959 e.v. BE-Books 1991/95 e.v. ISBN: 0-914732-26-9
Secret Place of the Lion. Alien Influences on Earth's Destiny. USA 1958/89 e.v. Destiny Books Canada 1996 e.v. ISBN: 0-89281-601-5
Other Voices. Special Limited Edition af 'The Saucers Speak!'. Abelard Wilmington USA 1995 e.v. ISBN: 0-938294-64-4

Williams-Heller
Kabbalah. Your Path to Inner Freedom. USA 1990 e.v.

Willis, Tony
The Rune User's Handbook. Med RuneKort. England 1986/87 e.v.

Wilson, Collin
The Necronomicon. Med Hinterstoisser, Sprague de Camp, Frayling og Carter ed. Hay. London 1978/92 e.v.. Indeholder moderne Lovecraftversion af forskellige manuskripter fra British Musæum. USA 1973 e.v. Se under Lovecraft, H.P., Alhazred, A. og Simon.
Aleister Crowley. The Nature of the Beast. England 1987 e.v.

Wilson, J.
The Parsi Religion. Bombay 1843 e.v.

Wilson, Robert Anton
The Illuminatus! Trilogy. Med Shea, R. USA 1975/88 e.v.
Schrödinger's Cat Trilogy. USA 1979/88 e.v. (Se også Gribbin, John)
Masks of the Illuminati. USA 1981/90 e.v.
Cosmic Trigger i-iii. USA 1977-95 e.v.
Quantum Psychology. USA 1990 e.v. (Se også Gribbin, John)
Coincidance. A Head Test. USA 1988 e.v. (Se også Kammerer, Paul)

Wilson, Sule Greg
The Drummer's Path
. Moving the Spirit with Ritual and Traditional Drumming. USA 1992 e.v.

Wolf, Fred Alan
Parallel Universes. The Search for Other Worlds. USA 1988/90 e.v.
The Eagle's Quest. A Physicist's Search for Truth in the Heart of the Shamanic World. England 1991e.v.

Wünsche, A.
Der Jerusalemische Talmud in seinen Haggadischen Bestandteilen. Hildesheim 1967 e.v.

X

X, Commander (Keith, Jim)
Nikola Tesla. Free Energy and the White Dove. USA 1992 e.v. Se også Cheney; X, Michael og Tesla.
Underground Alien Bases. USA 1990 e.v.
The Ultimate Deception. USA 1990 e.v.
The Philadelphia Experiment Chronicles. Exploring the Strange Case of Alfred Bielek & Dr. M.K. Jessup. USA 1994 e.v.

X, Michael
Tesla, Man of Mystery. USA 1989

Y

Yan, Johnson F.
DNA and the I Ching
. The Tao of Life. USA 1991 e.v. ISBN:1-55643-097-3. Se også I-Ching

Yeats, W.B.
Fairy and Folk Tales of Ireland. Oprindeligt Irland & USA i 1880' & '90'erne e.v. Samlet England 1973ff e.v. for eksempel 1988 e.v.

Yoga Sutras
Se under Patanjali

Young, J.I.
The Prose Edda. Berkley. USA 1954 e.v.

Yuan, Gao
Lure the Tiger out of the Mountains. The 36 Stratagems of Ancient China. Piatkus England 1991 e.v. ISBN: 0-7499-1097-6

Yukteswar, S.S.
The Holy Science. Kaivalya Darsanam. USA 1984 e.v.

Z

Zalewski, J.
Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn. Med Regardie, I. USA 1988 e.v.
Z-5 Secret Teachings of the Golden Dawn. Book I. The Neophyte Ritual 0 = 0. USA 1991 e.v.
Golden Dawn Enochian Magic. USA 1990 e.v. Se også Schueler.

Zeller, Otto
Der Ursprung der Buchstabenschrift und das Runenalphabet. Osnabrück 1977 e.v.

Zigeuner-Wahrsagekarten
Uden forfatternavn. Udgivet som Nr. 1901 (tysk, kroatisk, engelsk, italiensk) af Ferdinand Piatnik & Söhne Wien Østrig uden år.
Samme. Udgivet som Nr. 1901 (tysk, kroatisk, fransk, engelsk, ungarsk, italiensk) Wien, Østrig 1986 e.v. Se også Lenormand
og Cartomancien, Le Petit

Zimmern, H.
Beiträge zur Kenntnis der Babylonischen Religion. (inklusiv Surpû). Leipzig 1901 e.v.

Zukav, Gary
The Dancing Wu Li Masters. An Overwiev of the New Physics. USA 1979ff e.v. For eksempel England 1992 e.v.

Ø

Østergaard Pedersen, B.
Matematisk Leksikon
. Håndbog i matematik og regning for skoler og hjem. Skandinavisk Bogforlag. Odense Uden år og ISBN. Se også Brunn, Viggo og Newman, James R.

Østrup, F.L.
Gilgamesh. Genfremstillet af F.L. Østrup. København 1940e e.v.

Å

Åkerlund, Lene
Drømmene i Frederiksberg Have
. Fotograf Lene Åkerlund. Tekstudvalg ved Niels Birger Wamberg. København 1991 e.v. ISBN: 87-7245-432-5