SolSkinSiden  

 

SolSkinSelskabet

 

 

 

A. SolSkinSelskabet betragter CD/DVD- medierne som sidste forstadier til on-line-content, derfor producerer selskabet ikke selv cd'er men overlader det til brugerne.

B. Brugere som benytter denne tilladelse gøres opmærksom på, at såvel de musikalske autorer som tekstmaterialet omfattes af almen copyright (KODA, NBC). De musikalske autorer har gennem Codas demo- & promotion regler lagt demoversioner ud til fri afbenyttelse fra Internettet som oplæg for materialesøgende arrangører og performers. Grupper eller enkeltpersoner som ønsker at opføre, producere og sælge materiale ud fra de offentliggjorte demoer skal altså erlægge coda-afgifter, samt bedes dele stabile indtægter af salget med SolSkinSelskabet (en fordeling af profitten 50-50% finder SolSkinSelskabet acceptabel).

C. Pladeselskaber og musikpromotionselskaber gøres opmærksom på følgende: SolSkinSelskabets materialet kan ikke som sådan hverken sælges eller købes med eneret i det dette materiale tilhører Societas Montis Solis (S.M.S.) samt eventuelt involverede rettighedshavere. Musikproduktionsselskaber kan forhandle sig til: 1. enten at skabe egne versioner af materialet med egne kunstnere, versioner som disse selskaber kan oprette copyright på i produktets salgstid, SolSkinSelskabet forbeholder sig dog ret til at tilbagekøbe copyrights på sådanne produktioner til rimelig dagspris, når og hvis det pågældende musikproduktionsselskab overtages af nye ejere eller blot nedlægger aktiviteterne.

1. I forbindelse med live shows og offentlig fremførelse forbeholder SolSkinSelskabet og eventuelle medproducenter sig ret til - udfra sine trax - at opføre & indspille live-dub-mix versioner, der eksklusivt distribueres enten frit gennem SolSkinSelskabet Download eller efter nærmere aftale med eventuelle medproducenter & arrangører.