SolSkinSiden

SolSkins Sange Opus 7

Sommerlyset

SolSkins Sange Opus 7 Sommerlyset nr. 1-10:

SolSkins Sange Opus 7 nr. 1. Sommerens naturlige smil
SolSkins Sange Opus 7 nr. 2. Vandets velvillighed
SolSkins Sange Opus 7 nr. 3. Kulissens myriader
SolSkins Sange Opus 7 nr. 4. Er luft mellemrum?
SolSkins Sange Opus 7 nr. 5. Myriaders trop
SolSkins Sange Opus 7 nr. 6. Hers mennesker
SolSkins Sange Opus 7 nr. 7. Lys
SolSkins Sange Opus 7 nr. 8. Virk'lighed
SolSkins Sange Opus 7 nr. 9. Hov hov
SolSkins Sange Opus 7 nr. 10. Hvem han er

Sommerens naturlige smil

DEMO

NOTATION

Så ses vi her,
hvor vi holder fred; -
og er der mer'
end vi ka' ha' med?
Når er mon bussen
kørt hjemad?
Får vi mon sjussen
hældt nedad?
Derfor si'r vi nu til dig engang!

Når jeg ser dig,
fyldes jeg af fred; -
så tag mig med
til dit eget sted.
Når vi mon
kærlighedens krukker?
Får vi mon
smil fra men'skedukker?
Derfor si'r vi nu til dig engang!

Er det dit smil
lyst som solspils rumpust?
Er det fordi
støvet hvirvler rundt - sust?
Når vi mon alt det
vi vil sige?
Får jeg mon dig
min sommerpige?
Derfor si'r vi nu til dig engang!

Nu er din hånd
lagt i fjer og skåle,
vej tungt og flyv
vægtløshed vil tåle.
Når vi mon til
det stornaturen vil?
Er flammens skær
alle her man er?
Derfor si'r vi nu til dig engang!

Nu er din mund
rakt mod lysets kilder,
i denne stund
hvor stjerneskæret siler.
Når vi mon hen
hvor det sker igen, du?
Får vi det ja
sommernatten gi'r nu?
Derfor si'r vi nu til dig engang!

Vandets velvillighed

DEMO

NOTATION

Alt det man kan, mens tiden går.
Alt det man kan, mens tiden går.
Alt det man gør, mens tiden går.
Alt det man gør, mens tiden går.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Alt det der sker, mens tiden går.
Alt det der sker, mens tiden går.
Alt det kan ske, mens tiden går.
Alt det kan ske, mens tiden går.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Man kan ta' hen, ta' ned og med.
Man kan blive, man kan skifte sted.
Alt det kan ske, skal ske nu i nat.
Alt man kan se, bli'r set nu i nat.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Alt det man kan, mens tiden går.
Alt det man kan, mens tiden går.
Alt det man gør, mens tiden går.
Alt det man gør, mens tiden går.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Alt det der sker, mens tiden går.
Alt det der sker, mens tiden går.
Alt det kan ske, mens tiden går.
Alt det kan ske, mens tiden går.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Man kan sige, betragte og være.
Man kan handle, egoistisk og med ære.
Alt kan man spejle dybt i sindets selskab.
Alt det kan hænde mod viser-urets tæl-tab.
Sådan har jeg elsket dig, store mulighed!

Lad det nu ske, va' sku ske og skete.
Lad os nu se det vi så, se og sete.
Er der en løgn, som sku' dulme andet?
Nu er det sagt, hvad man ved om vandet.
Sådan har jeg elsket dig, vandets velvillighed!

Kulissens myriader

DEMO

DEMO

NOTATION

Bladene skyder frem, endnu i nat; -
åh, hvor har jeg ventet besat, -
træernes rod, drikker dit blod; -
ih, hvor du hænger i hvad du forlod.
Ventet der - her,
ventet der - her.

Skov, sti og krat, bakket og fladt
lysspillets mørke, materiens nat,
træ-folkets liv; vrid, løvhænget bliv -
billedflakket af hvad dit jeg skabte hid.
Ventet der - her,
ventet der - her.

Smil om en mund, bundbilledets skål; -
bevægelsens viden formet i mål,-
sekundbilled' flugt fra el-master smukt; -
overskudslager massefast brugt.
Ventet der - her,
ventet der - her.

Saml dine billeder, nu samles de ind,
åben for natur-billedets drøm i dit sind,
masse-myriader, træ-eskapader,
legemgøres instrueret ind af vor vind.
Ventet der - her,
ventet der - her.

Plan-relevansen, før nu var her;-
da er de væk, tidernes skib, -
stav-koordinater, klasse-system;-
skov-skæl tilnæst medvidsomt emblem.
Ventet der - her,
ventet der - her.

Er luft mellemrum?

DEMO

NOTATION

Vinden blæser, luft du strømmer af sted,
vinden hvisker: "Luft, du er altid med!"
Er mon luft mellemrum?
Vindens lufthul i vor sansen af sans;
luft du flyver eller er næste stands!
Blæser, blæser, blæser, blæser, blæser på dig.

Jeg er vinden, der nu suser af sted,
luft, dig har vi jo alle her med!
Er mon luft mellemrum?
Luftens smuthul, lungepumpens ud-ind,
eller lige ud som stadfæstet vind.
Blæser, blæser, blæser, blæser, blæser på dig.

Vinden vågner og har alt i sin barm,
luft du ånding i tings her/der af larm.
Er mon luft mellemrum?
Vinden, luften er jo ej heller ét,
så som set er du set alt for lidt.
Blæser, blæser, blæser, blæser, blæser på dig.

Luft af glasklar omstændelighed;
vind du blæser mens du ved va' vi hed.
Er mon luft mellemrum.
Luft til syne, luftet altid som vind,
vær nu rask, så ånd nu stilstanden ind!
Blæser, blæser, blæser, blæser, blæser på dig.

Myriaders trop

DEMO

NOTATION

Træ, svaj og skygge,
voks, vær og bygge -:
spring ud - spring helt forbi,
passér, spadser og ti!
Det er, det var, naturlighed,
husk svar, husk har, naturlighed;
æventyr, drømmeskyr, naturlighed.

Scenen står nu klar,
landskab, mandskab
tab det skabte her;
massefladens svar.
"Refleksiv synkopade der!".

Scenen er snart var,
gik forbi fordi for første gang; -
billed-spectret der,
træer, jo fler, det var jo her det er:

Fredens ta'r den
Fredens ta'r den.

Hvorfor skal vi være her?
Hvorfor skal vi se det der?
Ska' vi søge mod engang?
Endnu engang en anden gang; -
hvorfor er nu dennegang?
Derfor er vi hvorfors trang!

Gå, stå og ligge,
må, få og kigge,
spring nu ud, spring forbi,
gå igennem, ti fordi.
Det er, det var, naturlighed,
husk svar, husk har, naturlighed;
æventyr, drømmeskyr, naturlighed.

Myriaders trop,
stop og skift I travle samlebånd.
Myriaders trop,
nok ta'r din den blide, bløde hånd.

Optisk her-bedrag;
nu er myriaden hel (den ér.).
Pop-pisk er vor tarv,
nu i myriadens del (se her!)

Fredens ta'r den
Fredens ta'r den.

Hers mennesker

DEMO

NOTATION

Hers mennesker
været i vor by,
der's mennesker
været her på ny -:

rejst eller hejst,
står som en flig
af et forlig,
grundet engang -
dennegangs grund
åbner nu dig.

Hers mennesker
været i vor by,
der's mennesker
været her på ny -:

sagt ska' det ha',
at du kun får
va' der bli'r til,
nu ka' du ta'-
vid uden grund
va' vi ka' her - for:

Hers mennesker
været i vor by,
der's mennesker
været her på ny -:

gået engang
ind i et slør
sløret af der,
der rakte frem
portdrømmens syn
delt ind.

Hers mennesker
været i vor by,
der's mennesker
været her på ny -:

set sagt usagt,
sagtens dog aldrig
gjort skalkeskjul;
mørket er dit
mørklinien her.

Hers mennesker
været i vor by,
der's mennesker
været her på ny -:

Lys

DEMO

NOTATION

Flammens lys: intet her.
Elektrisk lys: dog altid et her.
Solens lys: tid og hastighed.
Månens lys: tid og va' det hed.
Så slip lyset ind i dit sind.
Jeg ta'r dig med! - Jeg ta'r dig med!

Dagens lys: alt gjort gjort igen.
Nattens lys: alt gjort vendt igen.
Stjernes lys: altid husket klart.
Mørkets lys, det gemte glemt så snart.
Så slip lyset ind i dit sind.
Jeg ta'r dig med! - Jeg ta'r dig med!

Billedspejlet spyger lyskilder ind,
halusinatoriske film-land af vind!
Viser I mon hvad der sker?
Eller fascinerer I bare mit her?

Dagens lys: alt gjort gjort igen.
Solens lys: tid og hastighed.
Nattens lys: alt gjort vendt igen.
Månens lys, tid og va' det hed.

Så slip lyset ind i dit sind.
Jeg ta'r dig med! - Jeg ta'r dig med!

Farvers lys: virkelighed.
Bevidstheds lys: farvernes besked.
Farvers lys: virkelighed.
Bevidstheds lys: farvernes besked.

Så slip lyset ind i dit sind.
Jeg ta'r dig med! - Jeg ta'r dig med!

Virk'lighed

DEMO

NOTATION

Hvorfor er virk'lighed,
kun det halve
af hvad vi ved?

Er det fordi,
vi er?

Hvorfor er vi stadig her,
når vi ser det ske, det der?
Hvorfor når vi frem?

Hov hov

DEMO

DEMO

DEMO

NOTATION

Hov - hov
hov va' det er!

Man kan se det ske og ske,
se det ske og ske.
Nu kan man se det ske,
se det ske og ske.

Rejst i et luftfyldt spil,
tvundet ud af ild.
Drejer rundt og svinger til
knapsat trygheds kreds.

Båret af et meningsflor
af grundet talts fordi.
Cirkuleret på en snor
af tomme timers lig.

Bragt derhen, foldet ud,
pakket sammen, væk.
Det var oppe, sidste bud
før sinds-slip kroppen sæk.

Været, husket, bragt til bords,
prøvet søgt og sagt.
Takt og tone, tid dertil,
sammen sammenbragt.

Hov - hov
hov va' det er!

Man kan se det ske og ske,
se det ske og ske.
Nu kan man se det ske,
se det ske og ske.

Hvem han er

DEMO

NOTATION

Man kan søge hvem jeg er.
Man kan sige, hvem jeg er.
Og hvem er da jeg?
Og hvem er han, ham Per?

Man kan huske hvem jeg er!
Hvem kan sige hvad jeg er?
Og deroppe, du, er jeg
hvad jeg ka' og ku'!

Hvem er, jeg er, hvad jeg er.
Jeg er den der ved hvem her!
Og hvem er da jeg,
og hvem er han, ham Per?

Hvem har set syn?
Tavst sket sker!
Hvem har skylden?
Tavst sket sker!
Nu hvert liniebånd,
hvem har sigtet massens ånd?

Man kan søge hvem jeg er.
Man kan sige, hvem jeg er.
Og hvem er da jeg?
Og hvem er han, ham Per?

Hvem har set syn?
Tavst sket sker!
Hvem har skylden?
Tavst sket sker!
Nu hvert liniebånd,
hvem har sigtet massens ånd?

[TOP]